ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับสองภาษาหรือมากกว่าในระบบปฏิบัติการ Windows คุณสามารถใช้แถบภาษาเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาที่ใช้รูปแบบคีย์บอร์ดต่างกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพียงต้องการแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระของภาษาอื่นบางตัว และคุณสามารถพิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรโรมัน เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปน คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์โดยไม่ต้องสลับเป็นรูปแบบคีย์บอร์ดอื่น

For more information about adding additional editing languages and keyboard layouts see Change the language Office uses in its menus and proofing tools.

การใช้แถบภาษาเพื่อสลับรูปแบบคีย์บอร์ด

เมื่อคุณสลับภาษาโดยใช้แถบภาษา รูปแบบคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนไปเป็นคีย์บอร์ดของภาษานั้น

ให้ใช้แถบภาษา เมื่อคุณ:

 • ต้องการสลับไปมาระหว่างภาษาที่มีตัวอักษรละติน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน หรือภาษาฝรั่งเศส และภาษาที่ไม่มีตัวอักษรละติน เช่น ภาษาอาหรับหรือภาษาจีน

 • ต้องการสลับไปมาระหว่างภาษาที่ไม่มีตัวอักษรละติน เช่น ภาษากรีกหรือภาษารัสเซีย

 • ต้องการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ดั้งเดิมเมื่อคุณพิมพ์ด้วยภาษาอื่นที่มีตัวอักษรละติน

 1. หลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานภาษาบนคีย์บอร์ดที่คุณต้องการแล้ว ให้เปิดเอกสารของคุณและวางเคอร์เซอร์ในเอกสารตรงตำแหน่งคุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น

 2. คลิกไอคอน ข้อความแสดงแทน ภาษาบนแถบภาษา ซึ่งควรจะปรากฏบนแถบงานของคุณใกล้กับนาฬิกา แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

  แป้นพิมพ์ลัด:  เมื่อต้องการสลับระหว่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้กด Alt+Shift

  หมายเหตุ: ไอคอน ข้อความแสดงแทน เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่ ไอคอนจริงที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่และเวอร์ชันของ Windows

  ถ้าคุณตั้งค่ารูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาใดภาษาหนึ่งไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบเหล่านั้นได้ด้วยการคลิกไอคอนรูปแบบคีย์บอร์ดบนแถบภาษา แล้วคลิกรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ ชื่อบนตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

 3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ

ฉันไม่เห็นแถบภาษา

โดยส่วนใหญ่แล้ว แถบภาษาจะปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณหรือในแถบงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดอย่างน้อยสองรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows คุณจะไม่เห็นแถบภาษาถ้ามีการซ่อนแถบภาษาไว้หรือมีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดเพียงหนึ่งรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows

ถ้าคุณไม่เห็นแถบภาษา ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าแถบภาษาถูกซ่อนอยู่หรือไม่:

ใน Windows 10 และ Windows 8

 1. กดปุ่มโลโก้ Windows และพิมพ์ ควบคุม เพื่อค้นหาแอป แผงควบคุม

 2. คลิก แผงควบคุม

 3. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

 4. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ภายใต้ การสลับวิธีการป้อนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แถบภาษาบนเดสก์ท็อปหากพร้อมใช้งาน แล้วคลิก ตัวเลือก

  ข้อความแสดงแทน

 6. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก แถบภาษา แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ อยู่ในแถบงาน เอาไว้แล้ว

  ข้อความแสดงแทน

ใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

  ข้อความแสดงแทน

 5. ภายใต้ แถบภาษา ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือก ซ่อน ถูกเลือกอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้เลือก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ อยู่ในแถบงาน

ใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

  ข้อความแสดงแทน

 5. ภายใต้ แถบภาษา ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือก ซ่อน ถูกคลิกอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้คลิก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ อยู่ในแถบงาน

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นใน Office

แทรกเครื่องหมายถูกหรือสัญลักษณ์อื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×