ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครในไฟล์ Office

แมโครเป็นชุดคำสั่งที่คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติและสามารถเรียกใช้ได้เมื่อคุณต้องการดำเนินการงานดังกล่าว บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณทำงานกับแมโคร และคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครในศูนย์ความเชื่อถือได้

คำเตือน: ห้ามเปิดใช้งานแมโครในไฟล์ Office เว้นแต่ว่าคุณแน่ใจว่าแมโครเหล่านั้นสามารถใช้งานอะไรได้ แมโครที่ไม่คาดคิดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สําคัญได้ คุณไม่าเป็นต้องเปิดใช้งานแมโครเพื่อดูหรือแก้ไขไฟล์ เฉพาะเมื่อคุณต้องการฟังก์ชันการใช้งานที่มีให้โดยแมโครเท่านั้น

ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแมโคร โปรดดู เริ่มต้นใช้งานด่วน: สร้างแมโคร

ถ้าคุณมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แมโครบนเครื่องที่ใช้ Windows S ให้ดู บล็อกแมโครที่น่าสงสัยในOffice บน Windows 10 S

แมโครจะอัตโนมัติด้วยงานที่ใช้บ่อยเพื่อประหยัดเวลาการกดแป้นพิมพ์และเมาส์ หลายโปรแกรมถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) และเขียนขึ้นโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แมโครบางตัวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ แมโครมักจะถูกใช้โดยผู้ที่มีเจตนาร้ายเพื่อติดตั้งมัลแวร์อย่างเงียบๆ เช่น ไวรัส บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในเครือข่ายขององค์กรของคุณ

เปิดใช้งานแมโครเมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร แถบข้อความสีเหลืองจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยไอคอนรูปโล่และปุ่ม เปิดใช้งานเนื้อหา ถ้าคุณทราบว่าแมโครดังกล่าวหรือแมโครอื่นๆ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้ใช้คำแนะนำต่อไปนี้

รูปภาพต่อไปนี้คือตัวอย่างของแถบข้อความเมื่อแมโครอยู่ในไฟล์

แถบข้อความเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับแมโคร

เปิดใช้งานแมโครเฉพาะเซสชันปัจจุบัน

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานแมโครเฉพาะเวลาที่เปิดไฟล์อยู่ เมื่อคุณปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. เลือก ตัวเลือกขั้นสูง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหาสำหรับเซสชันนี้ สำหรับแมโครแต่ละรายการ

 5. คลิก ตกลง

เปลี่ยนการตั้งค่าแมโครในศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเปลี่ยนการตั้งค่าได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแมโครของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น การตั้งค่าแมโครนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยในโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมดของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ใน ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก การตั้งค่าแมโคร

  พื้นที่ การตั้งค่าแมโคร ของศูนย์ความเชื่อถือ

 5. เลือกตามที่คุณต้องการ แล้วคลิกตกลง

หมายเหตุ: ตัวเลือกจะแตกต่างกันเล็กน้อย Excel เราจะเรียกตัวเลือกเหล่านั้นขณะที่เราไป

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ     แมโครและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน

  ใน Excel คือ ปิดใช้งานแมโคร VBA โดยไม่มีการ แจ้งให้ทราบ และตัวเลือกนี้จะใช้ได้กับแมโคร VBA เท่านั้น

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ     แมโครจะถูกปิดใช้งาน แต่การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ เปิดใช้งานแมโครตามแต่ละกรณี

  ใน Excel คือ ปิดใช้งานแมโคร VBA พร้อมการ แจ้งให้ทราบและใช้กับแมโคร VBA เท่านั้น

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่มีลายเซ็นดิจิทัล     แมโครจะถูกปิดใช้งาน และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นถ้ามีแมโครที่ไม่มีลายเซ็นอยู่ แต่ถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครก็เพียงแค่เรียกใช้เท่านั้น ถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อโดยผู้เผยแพร่ที่คุณยังไม่ได้เชื่อถือ คุณจะได้รับโอกาสในการเปิดใช้งานแมโครที่เซ็นชื่อนั้น และเชื่อถือผู้ประกาศนั้น

  ใน Excel คือ ปิดใช้งานแมโคร VBA ยกเว้นแมโครที่มี ลายเซ็นดิจิทัล และใช้กับแมโคร VBA เท่านั้น

 • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนนะให้เรียกใช้โค้ดที่เป็นอันตราย)     แมโครทั้งหมดจะเรียกใช้โดยไม่มีการยืนยัน การตั้งค่านี้จะทให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อโค้ดที่อาจเป็นอันตราย

  ใน Excel คือ เปิดใช้งานแมโคร VBA (ไม่แนะน นะให้เรียกใช้โค้ดที่เป็นอันตราย)และใช้ได้กับแมโคร VBA เท่านั้น

 • Excel กล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานแมโครExcel 4.0 เมื่อเปิดใช้งานแมโครVBA ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ การตั้งค่าข้างต้นทั้งหมด for แมโคร VBA จะยังใช้กับแมโคร Excel 4.0 (XLM)

  ถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แมโคร XLM ไว้จะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

 • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    ไม่อนุญาตหรืออนุญาตให้เข้าถึงโมเดลวัตถุ Visual Basic for Applications (VBA ) ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติ ตัวเลือกความปลอดภัยนี้เป็นตัวเลือกสำหรับโค้ดที่เขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ VBA ซึ่งเป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้และต่อแอปพลิเคชัน และตามค่าเริ่มต้นจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นการขัดขวางโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้สร้างโค้ดจำลองตัวเองซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติในการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ: Microsoft Publisher และ Microsoft Access ไม่มีตัวเลือก เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครใน Excel

วิธีที่มัลแวร์ติดไวรัสในพีซีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×