เพิ่มประเภทในงานที่มอบหมาย

เพิ่มประเภทในงานที่มอบหมายเพื่อช่วยคุณจัดการงานดังกล่าวตามชนิดงาน หน่วย และหัวข้อ นักเรียนจะมองเห็นประเภทด้วยเช่นกัน

 1. นำทางไปยังแชนแนล ทั่วไป ในห้องเรียนที่คุณต้องการแล้วเลือก แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

 2. เลือกสร้าง> ssignment

  เลือกสร้าง จากนั้นเลือกงานที่มอบหมาย

 3. เลือกเพิ่มประเภท> + ประเภทใหม่จากนั้นพิมพ์ชื่อประเภทใหม่ของคุณแล้วกดแป้นEnter

  เพิ่มประเภท

  เคล็ดลับ: เอาประเภทออกจากงานที่มอบหมายด้วยการเลือกX ประเภทที่ถูกใช้ในขณะนี้จะปรากฏในเมนูดรอปดาวน์ของตัวเลือกเมื่อคุณเลือกเพิ่มประเภท

 4. เพิ่มรายละเอียดในงานที่มอบหมายของคุณให้เสร็จสิ้น

  • ชื่องานที่มอบหมาย (จำเป็นต้องระบุ)

  • เลือกหลายชั้นเรียนหรือนักเรียนแต่่ละคนที่จะมอบหมายงาน (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • คำสั่ง (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • วันที่ครบกำหนด (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • จัดกำหนดการเพื่อมอบหมายในภายหลัง (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • ตั้งค่าคะแนนที่มีโดยใช้ตัวหารตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น: 100 คะแนนหรือ 4.0 (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • อนุญาตให้ส่งงานล่าช้า (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • เพิ่มแหล่งข้อมูลให้นักเรียนอ้างอิงหรือเปิดใช้ (ไม่จำเป็นต้องมี)

  • เพิ่ม เกณฑ์การประเมินการจัดเกรด (ไม่จำเป็น)

 5. เลือก มอบหมาย นักเรียนจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงานที่มอบหมายใหม่ของตนเอง

  ประเภทของงานที่มอบหมายจะปรากฏในรายการงานที่มอบหมายของคุณ

  งานที่มอบหมายให้กับประเภท

กรองงานที่มอบหมายของคุณตามประเภท

เมื่อต้องการดูงานที่มอบหมายทั้งหมดของคุณในประเภทเดียวให้เลือกประเภท ทั้งหมดแล้วเลือกประเภทที่คุณต้องการดู

กรองตามประเภทของงานที่มอบหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างงานที่มอบหมาย

แก้ไขงานที่มอบหมาย

ลบงานที่มอบหมาย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×