ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขหรือการเขียน หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

คุณสามารถใช้ตัวเลือกภาษาของ Office เพื่อเพิ่มภาษา เพื่อเลือกภาษาที่ใช้แสดงของ UI และเพื่อตั้งค่าภาษาสำหรับการเขียนและการพิสูจน์อักษร

ตัวเลือกภาษาอยู่ในส่วน ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Office ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาสำหรับการเขียนสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทุกอย่างที่ตรงกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ หรือคุณอาจใช้การผสมผสานของภาษาสำหรับระบบปฏิบัติการ การเขียน และการแสดงผลของ Office UI

ภาษาที่มีจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Office และแพคภาษาเพิ่มเติม ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ หรือภาษาคำแนะนำบนหน้าจอที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพิ่มภาษา

คุณสามารถเพิ่มภาษาที่ใช้แสดงหรือภาษาสำหรับการเขียนได้ ภาษาที่ใช้แสดงกำหนดภาษาที่ Office ใช้ใน UI ซึ่งได้แก่ Ribbon ปุ่ม กล่องโต้ตอบ เป็นต้น ภาษาสำหรับการเขียนมีผลต่อทิศทางและเค้าโครงของข้อความสำหรับข้อความแนวตั้ง ข้อความจากขวาไปซ้าย และข้อความแบบผสม ภาษาสำหรับการเขียนยังมีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่น พจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ (ภาษาสำหรับการเขียนที่ต้องการจะปรากฎขึ้นทางด้านบนของรายการเป็นตัวหนา) คุณสามารถเปลี่ยนได้โดยการเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วเลือก ตั้งค่าเป็นตัวเลือกที่ต้องการ)

เมื่อต้องการเพิ่มภาษาที่ใช้แสดง:

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ภายใต้ ภาษาที่ใช้แสดงของ Office ใน ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ให้เลือก ติดตั้งภาษาที่ใช้แสดงเพิ่มเติมจาก Office.com

 4. เลือกภาษาที่ต้องการในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการเขียน จากนั้นเลือก เพิ่ม หน้าเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งได้

 5. บนหน้าเบราว์เซอร์ ให้เลือก ดาวน์โหลด และเรียกใช้แพคความดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

 6. ภาษาที่เพิ่มจะปรากฏขึ้นในรายการของภาษาที่ใช้แสดงของ Office

เมื่อต้องการเพิ่มภาษาสำหรับการเขียน:

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. เลือก ไฟล์ >ตัวเลือก >ภาษา

 3. บน ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ ภาษาสำหรับการเขียนและการพิสูจน์อักษรของ Office ให้เลือก เพิ่มภาษา....

 4. เลือกภาษาที่ต้องการในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการเขียน จากนั้นเลือก เพิ่ม หน้าเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งได้

 5. บนหน้าเบราว์เซอร์ ให้เลือก ดาวน์โหลด และเรียกใช้แพคความดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

 6. ภาษาที่เพิ่มจะปรากฏขึ้นในรายการของภาษาสำหรับการเขียนของ Office

ถ้า การพิสูจน์อักษรพร้อมใช้งาน ปรากฏขึ้นถัดจากชื่อภาษา คุณสามารถขอรับแพคภาษาที่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาของคุณได้ ถ้า การพิสูจน์อักษรไม่พร้อมใช้งาน อยู่ถัดจากชื่อภาษา เครื่องมือพิสูจน์อักษรจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษาดังกล่าว ถ้า ติดตั้งการพิสูจน์อักษรแล้ว ปรากฏขึ้นถัดจากชื่อภาษา คุณพร้อมทำงานแล้ว

 • เมื่อต้องการทำงานแบบออนไลน์และรับแพคภาษาที่คุณต้องการ ให้เลือกลิงก์ การพิสูจน์อักษรพร้อมใช้งาน

ภาษา Office ทั้งสองชนิด (ที่ใช้แสดงและเขียน) มีภาษาที่ต้องการซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ

ภาษาที่ต้องการจะปรากฏเป็นตัวหนาที่ด้านบนของแต่ละรายการภาษา ลำดับของภาษาในรายการเป็นลำดับของภาษาที่ Office จะใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าลำดับของภาษาที่ใช้แสดงของคุณคือ สเปน <ต้องการ> เยอรมัน และญี่ปุ่น เมื่อทรัพยากรภาษาสเปนถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาษาเยอรมันจะกลายเป็นภาษาที่ใช้แสดงที่คุณต้องการทันที

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ต้องการ:

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ภายใต้ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • ภายใต้ ภาษาที่ใช้แสดงของ Office ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ จากนั้นเลือก ตั้งค่าเป็นตัวเลือกที่ต้องการ

  • ภายใต้ ภาษาสำหรับการเขียนและการพิสูจน์อักษรของ Office ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ จากนั้นเลือก ตั้งค่าเป็นตัวเลือกที่ต้องการ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกภาษาของ Office เพื่อเพิ่มภาษาหรือเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงในวิธีใช้และคำแนะนำบนหน้าจอ

ตัวเลือกภาษาจะอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยการไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้สามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทุกอย่างที่ตรงกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ หรือคุณอาจใช้การผสมผสานของภาษาสำหรับระบบปฏิบัติการ การแก้ไข การแสดงผล และวิธีใช้ของคุณ

ภาษาที่มีจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Office และแพคภาษาเพิ่มเติม ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ หรือภาษาคำแนะนำบนหน้าจอที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพิ่มภาษา

คุณสามารถเพิ่มภาษาให้กับโปรแกรม Office โดยการเพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไข ภาษาสำหรับการแก้ไขจะมีทิศทางการพิมพ์และเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น เครื่องมือพิสูจน์อักษรจะมีฟีเจอร์เฉพาะภาษาต่างๆ เช่น พจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ (ภาษาสำหรับการแก้ไขเริ่มต้นจะปรากฎทางด้านบนของรายการเป็นตัวหนา) คุณสามารถเปลี่ยนได้โดยการเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วเลือก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข ให้เลือกภาษาสำหรับการแก้ไขที่คุณต้องการเพิ่มจากรายการ เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม แล้วเลือก เพิ่ม

  ภาษาที่เพิ่มจะปรากฎในรายการของภาษาสำหรับการแก้ไข

ถ้า ไม่ได้เปิดใช้งาน ปรากฎขึ้นในคอลัมน์ รูปแบบคีย์บอร์ด ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกลิงก์ ไม่ได้เปิดใช้งาน

 2. การตั้งค่า Windows จะเปิดขึ้นในหน้าภาษา ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ของการตั้งค่า Windows ให้เลือก เพิ่มภาษา เลือกภาษาของคุณในรายการ แล้วเลือก เพิ่ม

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ในการตั้งค่า Windows ในกล่องโต้ตอบ Office ภาษาของคุณควรแสดงเป็น เปิดใช้งาน ภายใต้ รูปแบบคีย์บอร์ด ในส่วน เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข

ถ้า ไม่ได้ติดตั้ง ปรากฎในคอลัมน์ การพิสูจน์อักษร คุณอาจต้องการรับแพ็คภาษาหรือแพ็คภาษาสำหรับส่วนติดต่อเพื่อรับเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาของคุณ

 • เมื่อต้องการเชื่อมต่อออนไลน์แล้วรับแพ็คภาษาที่คุณต้องการ ให้เลือกลิงก์ ไม่ได้ติดตั้ง

ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้คือภาษาที่ใช้ใน องค์ประกอบการแสดงหน้าจอของ Office เช่น รายการเมนู คำสั่ง และแท็บต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากภาษาที่ใช้แสดงไฟล์ วิธีใช้

ภาษาเริ่มต้นจะปรากฎเป็นตัวหนาทางด้านบนของรายการ ลำดับของภาษาในรายการภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้เป็นลำดับของภาษาที่ Office จะใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าลำดับของภาษาที่ใช้แสดงของคุณ คือ สเปน <ค่าเริ่มต้น> เยอรมัน และญี่ปุ่น เมื่อเครื่องมือภาษาสเปนถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาษาเยอรมันจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงของคุณทันที

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

โปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมใช้ภาษาที่ใช้แสดงภาษาใดอยู่

ถ้าคุณใช้ภาษาหลายภาษาและได้กำหนด Office เองเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ คุณสามารถตรวจดูโปรแกรม Office ทั้งหมดเพื่อดูว่าภาษาใดเป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมได้

 • ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้ ให้เลือก ดูภาษาที่ใช้แสดงที่ติดตั้งไว้สำหรับโปรแกรม Microsoft Office แต่ละโปรแกรม

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรม Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word เท่านั้น ซึ่งจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรม Office 2016

คำแนะนำบนหน้าจอเป็นหน้าต่างแบบป็อปอัพซึ่งจะแสดงวิธีใช้แบบตามบริบทแบบย่อเมื่อคุณวางตัวชี้บนองค์ประกอบการแสดง เช่น ปุ่ม แท็บ ตัวควบคุมกล่องโต้ตอบ หรือเมนู เป็นต้น การตั้งค่าภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรมเท่ากับตั้งค่าให้กับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอ ให้เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Office 2016

  • ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่แสดงอยู่ในรายการ คุณอาจต้องเพิ่มบริการภาษา เลือก ฉันจะรับภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติมจาก Office.com ได้อย่างไร แล้วทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดและการติดตั้ง

  • หลังจากที่คุณติดตั้งภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใหม่แล้ว ภาษานั้นจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำบนหน้าจอ ให้ดูที่ แสดงหรือซ่อนคำแนะนำบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

เปิดการตรวจภาษาอัตโนมัติ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×