ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArt ใน Office สำหรับ Windows

บทความนี้จะอธิบายถึงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับกราฟิก SmartArt ในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ผู้ใช้หลายคนพบว่าแป้นพิมพ์ลัดช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาสามารถที่จะวางมือของพวกเขาไว้แค่บนแป้นพิมพ์ แทนที่จะสลับไปมาระหว่างเมาส์และแป้นพิมพ์เพื่อทำงานให้สำเร็จ สำหรับผู้ใช้ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการมองเห็น แป้นพิมพ์ลัดคือทางเลือกสำคัญที่ใช้ทดแทนเมาส์ได้

คีย์ลัดที่จะอธิบายดังต่อไปนี้อ้างอิงตาม รูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบน คีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกันนั้น จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว สำหรับคีย์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างแป้น

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกกราฟิก SmartArt ลงในเอกสาร Office

ทำงานกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt

ย้ายหรือปรับขนาดรูปร่างในกราฟิก SmartArt

ทำงานกับข้อความในกราฟิก SmartArt

นำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

นำการจัดรูปแบบย่อหน้าไปใช้

ใช้บานหน้าต่าง ข้อความ

แทรกกราฟิก SmartArt ลงในเอกสาร Office

  1. ในโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก ให้กดแป้น Alt กดแป้น N แล้วกดแป้น M เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กราฟิก SmartArt

  2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของกราฟิกที่ต้องการ

  3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน เค้าโครง

  4. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  5. กดแป้น Enter เพื่อแทรกเค้าโครงที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกองค์ประกอบถัดไปในกราฟิก SmartArt

Tab

เลือกองค์ประกอบก่อนหน้าในกราฟิก SmartArt

Shift+Tab

เลือกรูปร่างทั้งหมด

Ctrl+A

เอาโฟกัสออกจากรูปร่างที่เลือก

Esc

เขยิบรูปร่างที่เลือกขึ้น

ลูกศรขึ้น

เขยิบรูปร่างที่เลือกลง

ลูกศรลง

เขยิบรูปร่างที่เลือกไปทางซ้าย

ลูกศรชี้ซ้าย

เขยิบรูปร่างที่เลือกไปทางขวา

ลูกศรชี้ขวา

แก้ไขข้อความในรูปร่างที่เลือก

Enter หรือ F2, Esc เพื่อออกจากรูปร่าง

ลบรูปร่างที่เลือก

Delete หรือ Backspace

ตัดรูปร่างที่เลือก

Ctrl+X หรือ Shift+Delete

คัดลอกรูปร่างที่เลือก

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ด้านบนของหน้า

ย้ายหรือปรับขนาดรูปร่างในกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ขยายรูปร่างที่เลือกตามแนวนอน

Shift+ลูกศรขวา

ลดขนาดรูปร่างที่เลือกตามแนวนอน

Shift+ลูกศรซ้าย

ขยายรูปร่างที่เลือกตามแนวตั้ง

Shift+ลูกศรขึ้น

ลดขนาดรูปร่างที่เลือกตามแนวตั้ง

Shift+ลูกศรลง

หมุนรูปร่างที่เลือกไปทางขวา

Alt+ลูกศรขวา

หมุนรูปร่างที่เลือกไปทางซ้าย

Alt+ลูกศรซ้าย

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่างให้แม่นยำมากขึ้น ให้กดแป้น Ctrl พร้อมกับคีย์ลัดต่างๆ ข้างต้น

  • คีย์ลัดเหล่านี้นำไปใช้กับหลายการเลือกได้เสมือนกับที่คุณเลือกแต่ละรายการ

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับข้อความในกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความที่เลือก

Ctrl+V

ย้ายข้อความที่เลือกขึ้นด้านบน

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายข้อความที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+Shift+ลูกศรลง

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

เลื่อนระดับข้อความที่เลือก

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ลดระดับข้อความที่เลือก

Alt+Shift+ลูกศรขวา

ตรวจการสะกด (ไม่พร้อมใช้งานใน Word)

F7


ด้านบนของหน้า

นำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

Ctrl+Shift+F หรือ Ctrl+Shift+P

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+<

สลับตัวพิมพ์ของข้อความที่เลือก (ตัวพิมพ์เล็ก ขึ้นต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์ใหญ่)

Shift+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+B

ใช้การขีดเส้นใต้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก

ปรับออฟเซตตัวยก/ตัวห้อยขึ้น

Ctrl+Alt+Shift+>

ปรับออฟเซตตัวยก/ตัวห้อยลง

Ctrl+Alt+Shift+<

เอาการจัดรูปแบบอักขระทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+Spacebar

หมายเหตุ: JAWS และโปรแกรมผู้บรรยายจะไม่ประกาศขนาดฟอนต์ที่ถูกต้องเมื่อใช้ Windows 8.1 ทั้ง 2 โปรแกรมจะประกาศข้อมูลที่ถูกต้องใน Windows 10

ด้านบนของหน้า

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+C

วางการจัดรูปแบบในข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+V

การนำการจัดรูปแบบย่อหน้าไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

Ctrl+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

ลดระดับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Tab หรือ Alt+Shift+ลูกศรขวา

เลื่อนระดับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Shift+Tab หรือ Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ใช้บานหน้าต่างข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ผสานบรรทัดข้อความสองบรรทัด

ลบที่ท้ายบรรทัดแรกของข้อความ

แสดงเมนูทางลัด

Shift+F10

สลับระหว่างบานหน้าต่าง ข้อความ และพื้นที่วาดรูป

Ctrl+Shift+F2

ปิดบานหน้าต่าง ข้อความ

Alt+F4

สลับโฟกัสจากบานหน้าต่าง ข้อความ ไปยังเส้นขอบของกราฟิก SmartArt

Esc

เปิดหัวข้อวิธีใช้กราฟิก SmartArt (ตัวชี้ของคุณควรอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ)

Ctrl+Shift+F1

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีเจอร์การเข้าถึงใน Office 2013

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×