ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัด OneNote ช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญในการใช้เมาส์

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นพร้อมกัน

 • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามล.COM

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัด OneNote for Windows บนเดสก์ท็อป

หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหา กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ข้อความค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

สร้าง บันทึกย่อด่วน

Ctrl+Shift+M

แป้นโลโก้ Windows+Alt+N

เทียบชิด OneNote หน้าต่าง

Ctrl+Alt+D

เลิกทําการทําก่อนหน้า

Ctrl+Z

ทําซใหม่การกระทําก่อนหน้า ถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

Shift+F7

แสดงเมนูบริบทของวัตถุที่โฟกัสในปัจจุบัน

Shift+F10

การแอคชันที่แนะ เอา บนแถบข้อมูลเมื่อปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้า

Ctrl+Shift+W

เล่นการบันทึกเสียงที่เลือก

Ctrl+Alt+P

หยุดการเล่นการบันทึกเสียง

Ctrl+Alt+S

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหลัง 10 วินาที

Ctrl+Alt+Y

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 10 วินาที

Ctrl+Alt+U

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

Ctrl+Alt+H

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ )

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ )

Ctrl+Shift+V

เปิดไฮเปอร์ลิงก์

Enter เมื่ออยู่บนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

Ctrl+B

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

Ctrl+I

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ออก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่อหมายยัติภังค์ (-)

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออก

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบรายการล.ก. ออก

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 1 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 2 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 3 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 4 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 5 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 6 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก (ใช้ สไตล์ ปกติ)

Ctrl+Shift+N

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

แป้น Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

Shift+Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

จัดแนวย่อหน้าไปทางซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าไปทางขวา

Ctrl+R

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมปิด (>)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมเปิด (<)

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

ด้านบนของหน้า

แทรกรายการบนหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

Alt+Shift+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+N, P

แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

Alt+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote การแจ้งเตือนต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่ Windows การแจ้งเตือนของแถบงาน

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S

ใน OneNote 2007 และ 2010 แป้นโลโก้ Windows+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์บรรทัดใหม่ของข้อความ

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แป้น Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

Enter

หมายเหตุ: กด Enter อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดตาราง

แทรกแถวด้านล่างแถวปัจจุบัน

Ctrl+Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

สร้างคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

ใน OneNote 2010 ให้กด Ctrl+Alt+E

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง

Enter เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ ยกเว้นแถวแรก

สร้างเซลล์ใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

ลบแถวปัจจุบันที่ว่างในตาราง

ลบ จากนั้น ลบ อีกครั้ง เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถว

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

Shift+End

เลือกทั้งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลง เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกการเลือกเค้าร่างหรือหน้า

Esc

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ใช้ ใส่เครื่องหมาย หรือล้าง แท็ก สิ่งที่ต้องระบุ

Ctrl+1

ใช้หรือล้าง แท็ก สําคัญ

Ctrl+2

ใช้หรือล้าง แท็ก คําถาม

Ctrl+3

ใช้หรือล้าง แท็ก โปรดอย่าลืม ใช้ภายหลัง

Ctrl+4

ใช้หรือล้าง แท็ก นิยาม

Ctrl+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

ใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงผ่าน ระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายไปที่ระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายไปที่ระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายไปที่ระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายไปที่ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายไปที่ระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายไปที่ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายไปที่ ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายไปที่ ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายทุกระดับ

Alt+Shift+0

ขยายหัวเรื่องที่เลือก

Alt+Shift+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ยุบหัวเรื่องที่เลือก

Alt+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ (-)

ด้านบนของหน้า

ระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนของบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายอย่างน้อยหนึ่งภาษาในเครื่องมือ การก ํากับ ลักษณะภาษาของ Microsoft Office

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

Ctrl+Shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

Ctrl+Shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับหน้าต่างๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

สร้าง บันทึกย่อด่วน

Ctrl+Shift+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

Ctrl+Shift+เครื่องหมายดอกจัน (*)

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+วงเล็บเปิด ([)

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+วงเล็บปิด (])

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

Ctrl+Alt+N

ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+วงเล็บเปิด ([)

เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+วงเล็บปิด ([)

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+Alt+N

เลือกรายการทั้งหมด

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด Ctrl+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page Down

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+แป้นลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปที่ท้ายบรรทัด

End

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมก่อนหน้า

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป ถ้าเป็นไปได้

Alt+แป้นลูกศรขวา

ขยาย

Alt+Ctrl+เครื่องหมายบวก (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

Alt+Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Alt+Ctrl+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

Alt+Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote อยู่ บันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อ ไม่จําเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด OneNote

แป้นโลโก้ Windows+Shift+N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

เปิดส่วน

Ctrl+Alt+Shift+O

ส่งไปยัง OneNote เอกสาร

แป้นโลโก้ Windows+N

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

ไปที่ส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+Page Down

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+Page Up

ไปที่หน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page Down

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G จากนั้น Shift+F10, M

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

Ctrl+G ใช้แป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึก แล้วกด Enter

ด้านบนของหน้า

ค้นหาในบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยัง กล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

Ctrl+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl+E, แป้น Tab, Spacebar

เปิด บานหน้าต่าง ผลลัพธ์การค้นหา

Alt+O หลังการค้นหา

ค้นหาหน้าปัจจุบัน

Ctrl+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

Enter

F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

Shift+F3

ยกเลิกการค้นหาและย้อนกลับไปยังหน้า

Esc

ด้านบนของหน้า

แชร์บันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+E

สร้าง งานOutlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+1

สร้าง งานOutlook ใหม่จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+2

สร้าง สัปดาห์นี้Outlook งานจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+3

สร้าง สัปดาห์Outlook งานจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+4

สร้าง งานที่ไม่มีOutlook วันที่จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+K

การ Outlook งานที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

Ctrl+Shift+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+0

ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ในปัจจุบัน

Shift+F9

ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ทั้งหมด

F9

เครื่องหมายหน้าปัจจุบัน เป็น ยังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

ป้องกันบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสนําทางและนําทางใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัด OneNote สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณ แป้นส่วนใหญ่ที่กดพร้อมกันจะ OneNote สำหรับ Windows 10 เหมือนกัน ทางลัดที่แสดงในบทความนี้ใช้กับแอป OneNote สำหรับ Windows 10 เท่านั้น

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหา กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ข้อความค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneNote สำหรับ Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

วางโฟกัสบนส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบน แถบนํา ทาง

Ctrl+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด Enter

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

Ctrl+Alt+N

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+Shift+N

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

ข้ามไปและเลือกชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ทั้งหมด

Ctrl+E

ด้านบนของหน้า

นำทาง OneNote สำหรับ Windows10 ด้วยคีย์บอร์ดเท่านั้น

ตารางทางด้านล่างแสดงทางลัดที่คุณสามารถใช้นำทางใน OneNote สำหรับ Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ข้ามไปมาระหว่างแถบแท็บ บานหน้าต่างการนําทาง และพื้นที่ของหน้า

F6

ย้ายไปยัง Ribbon จากแท็บ

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างแท็บบน Ribbon หรือระหว่างตัวเลือกบน Ribbon

แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

ใช้การสั่ง Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ย้ายไปมาระหว่างรายการบนแถบเมนูหลัก

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

เปิด Ribbon

Alt

เปิด แท็บ Ribbon หน้าแรก

Alt+H

เปิด แท็บ Ribbon แทรก

Alt+N

เปิด แท็บ Ribbon วาด

Alt+D

เปิด แท็บ Ribbon มุมมอง

Alt+W

ด้านบนของเพจ

พิมพ์และแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

เปิดเมนูบริบทของวัตถุที่โฟกัส

Shift+F10

แป้นเมนู

แสดงการแอคชันที่ แนะ นวบนแถบข้อมูล ถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า

Ctrl+Shift+W

แทรกชื่อผู้เขียนและการประทับเวลาที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

Ctrl+Shift+M

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+H

Ctrl+Alt+H

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ )

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ )

Ctrl+Shift+V

เปิดไฮเปอร์ลิงก์

Enter เมื่ออยู่บนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

Ctrl+B

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

Ctrl+I

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ออก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่อหมายยัติภังค์ (-)

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออก

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบรายการล.ก. ออก

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 1 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 2 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 3 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 4 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 5 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

ใช้ สไตล์หัวเรื่อง 6 กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก (ใช้ สไตล์ ปกติ)

Ctrl+Shift+N

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

แป้น Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

Shift+Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมปิด (>)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมเปิด (<)

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการคลิปหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด (ต้องใช้การอัปเดต Windows 10 Creators)

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์บรรทัดใหม่ของข้อความ

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แป้น Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

Enter

หมายเหตุ: กด Enter อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดตาราง

แทรกแถวด้านล่างแถวปัจจุบัน

Ctrl+Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง

Enter เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ ยกเว้นแถวแรก

สร้างเซลล์ใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

ลบแถวปัจจุบันที่ว่างในตาราง

ลบ จากนั้น ลบ อีกครั้ง เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถว

ด้านบนของหน้า

เลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

Shift+End

ข้ามไปและเลือกชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกการเลือกเค้าร่างหรือหน้า

Esc

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปยังหน้าที่เยี่ยมชมก่อนหน้า

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป ถ้าเป็นไปได้

Alt+แป้นลูกศรขวา

สร้างการบันทึกเสียงใหม่

Ctrl+Alt+A

เล่นการบันทึกเสียงที่เลือก

Ctrl+Alt+P

หยุดการเล่นการบันทึกเสียง

Ctrl+Alt+S

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหลัง 10 วินาที

Ctrl+Alt+Y

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหลัง 5 นาที

Ctrl+Alt+T

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 10 วินาที

Ctrl+Alt+U

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 5 นาที

Ctrl+Alt+I

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ใช้ ใส่เครื่องหมาย หรือล้าง แท็ก สิ่งที่ต้องระบุ

Ctrl+1

ใช้หรือล้าง แท็ก สําคัญ

Ctrl+2

ใช้หรือล้าง แท็ก คําถาม

Ctrl+3

ใช้หรือล้าง แท็ก โปรดอย่าลืม ใช้ภายหลัง

Ctrl+4

ใช้หรือล้าง แท็ก นิยาม

Ctrl+5

ใช้หรือล้าง แท็ก เน้น

Ctrl+6

ใช้ หรือล้างแท็ก ที่ติดต่อ

Ctrl+7

ใช้หรือล้าง แท็ก ที่อยู่

Ctrl+8

ใช้หรือ ล้างแท็ก หมายเลขโทรศัพท์

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

ใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงผ่าน ระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายไปที่ระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายไปที่ระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายไปที่ระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายไปที่ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายไปที่ระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายไปที่ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายไปที่ ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายไปที่ ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายทุกระดับ

Alt+Shift+0

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ (–)

ด้านบนของหน้า

ระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนในบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายอย่างน้อยหนึ่งภาษาในเครื่องมือ การกํากับลักษณะภาษาของ Microsoft Office

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

Ctrl+Shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

Ctrl+Shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับหน้าต่างๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

Ctrl+Shift+เครื่องหมายดอกจัน (*)

สลับมุมมอง ตัวตรวจสอบการช่วยการเข้าถึง

Ctrl+Shift+F

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+วงเล็บเปิด ([)

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+วงเล็บปิด (])

สร้างหน้าใหม่ในระดับเดียวกัน ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+N

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+Shift+N

เลือกรายการทั้งหมด

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+แป้นลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปที่ท้ายบรรทัด

End

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+แป้นลูกศรขวา

ขยาย

Ctrl+Alt+เครื่องหมายบวก (+ บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

Ctrl+Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Ctrl+Alt+เครื่องหมายลบ (– บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

Ctrl+Alt+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote อยู่ บันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อ ไม่จําเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

ไปที่ส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+Page Down

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+Page Up

ไปที่หน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบน แถบนํา ทาง

Ctrl+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด Enter

เปิดเมนูบริบทของส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ทั้งหมด

F3 หรือ Ctrl+F

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือก

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl+E, แป้น Tab, แป้น Tab, ลูกศรลง

ยกเลิกการค้นหาและย้อนกลับไปยังหน้า

Esc

ด้านบนของหน้า

แชร์บันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด บานหน้าต่าง แชร์

Ctrl+Shift+E

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกปัจจุบัน

Ctrl+S

Shift+F9

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

F9

เครื่องหมายหน้าปัจจุบันเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

ป้องกันบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสนําทางและนําทางใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัด OneNote for Mac

หมายเหตุ: 

 • การตั้งค่าใน macOS บางเวอร์ชันและแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการดําเนินการแป้นฟังก์ชัน Office for Mac For information about changing the key assignment for a keyboard shortcut, see Mac Help for your version of macOS, your utility application, or refer to Shortcut conflicts.

 • ถ้าคุณไม่พบแป้นพิมพ์ลัดที่ตรงตามความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบปรับแต่งเองได้ หากต้องการคําแนะนํา ให้ไปที่ สร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบปรับแต่งเองของ Office for Mac

 • คีย์ลัดต่างๆ ที่ใช้แป้น Ctrl บนคีย์บอร์ด Windows ยังใช้งานร่วมกับแป้น Control ใน OneNote for Mac ได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหา กด Command+F แล้วพิมพ์ข้อความค้นหาของคุณ

เพื่อประสบการณ์การใช้งานคีย์บอร์ดของคุณด้วย Ribbon ที่ดีที่สุด ให้เปิดใช้งานคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเข้าถึงตัวควบคุมทั้งหมด

 1. เมื่อต้องการเปิด การการตั้งค่าระบบให้กด คำสั่ง+Spacebar พิมพ์ การลักษณะของระบบ แล้วกด Return

 2. เมื่อต้องการไปที่การตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้พิมพ์คีย์บอร์ด แล้วกด Return

 3. ในแท็บ ทางลัดให้กด Control+F7 เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็มจากกล่องข้อความและรายการเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเท่านั้น

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงรายการทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneNote for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างหน้าใหม่

คำสั่ง+N

เลิกทําการทําก่อนหน้า

คำสั่ง+Z

ทําซใหม่การกระทําก่อนหน้า ถ้าเป็นไปได้

คำสั่ง+Y

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

คำสั่ง+V

เปิดสมุดบันทึก

คำสั่ง+O

เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

คำสั่ง+Control+F

ปิดสมุดบันทึกปัจจุบัน

คำสั่ง+Shift+W

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกนี้

คำสั่ง+S

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

คำสั่ง+Shift+S

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

คำสั่ง+A

เมื่อต้องการขยายขอบเขตการเลือก ให้กด คำสั่ง+A อีกครั้ง

เลือกชื่อเรื่องของหน้า

คำสั่ง+Shift+T

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

แป้น Tab เมื่ออยู่ที่ท้ายบรรทัด

คำสั่ง+วงเล็บปิด (])

ลดการเยื้องย่อหน้า

Shift+Tab เมื่ออยู่ที่ท้ายบรรทัด

คำสั่ง+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ขยาย

คำสั่ง+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

คำสั่ง+เครื่องหมายลบ (-)

รีเซ็ตอัตราส่วนการย่อ/ขยาย

คำสั่ง+0

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Control+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Control+Shift+เครื่องหมายลบ (-)

เปิดลิงก์ที่เลือก

Shift+Return

คัดลอกการจัดรูปแบบที่เลือก

คำสั่ง+Option+C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอก

คำสั่ง+Option+V

ค้นหาข้อความบนหน้า

คำสั่ง+F

ค้นหาข้อความภายในสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ทั้งหมด

คำสั่ง+Option+F

เริ่มต้นป้อนตามคำบอก

Fn, Fn

ด้านบนของหน้า

นําทางภายในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Option+ แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Option+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

คำสั่ง+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

คำสั่ง+แป้นลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

คำสั่ง+ แป้นลูกศรขึ้น

Option+Up ปุ่มลูกศร

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

คำสั่ง+แป้นลูกศรลง

Option+Down ปุ่มลูกศร

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

ไปที่ด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Command+แป้นลูกศรขึ้น

ไปที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Command+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

คำสั่ง+Option+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

คำสั่ง+Option+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

คำสั่ง+Option+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

คำสั่ง+Option+แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

คำสั่ง+V

คัดลอกการจัดรูปแบบที่เลือก

คำสั่ง+Option+C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอก

คำสั่ง+Option+V

เริ่มสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เครื่องหมายดอกจัน (*), Spacebar

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเดียวในข้อความ ให้กด Option+8

เริ่มสร้างรายการล.ก.

พิมพ์ 1. และกด Spacebar

คำสั่ง+เครื่องหมายทับ (/)

เลื่อนระดับ (เยื้องเข้า) รายการที่เลือก

คำสั่ง+วงเล็บปิด (])

ลดระดับ (เยื้องออก) รายการที่เลือก

คำสั่ง+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ใช้การจัดรูปแบบตัวยก

คำสั่ง+Shift+Option+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ใช้การจัดรูปแบบตัวห้อย

คำสั่ง+Option+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Return

แทรกวันที่ปัจจุบัน

คำสั่ง+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

คำสั่ง+Shift+D

แทรกสมการ (หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์)

Control+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ค้นหาข้อความที่เลือกโดยใช้ บานหน้าต่างงาน การค้นหา แบบสมาร์ท

คำสั่ง+Control+Option+L

แทรกอีโมจิ

คำสั่ง+Control+Spacebar

ลบอักขระทางซ้ายของเคอร์เซอร์

ลบ

ลบอักขระทางขวาของเคอร์เซอร์

Fn+Delete

ลบข้อความทางซ้ายของเคอร์เซอร์

Option+Delete

ลบข้อความทางด้านขวาของเคอร์เซอร์

Fn+Option+Delete

Option+Del

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

คำสั่ง+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

คำสั่ง+Shift+แป้นลูกศรลง

ลดการเยื้องย่อหน้า

คำสั่ง+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายรูปหรือวัตถุที่เลือกขึ้น

คำสั่ง+Option+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายรูปหรือวัตถุที่เลือกลง

คำสั่ง+Option+แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์บรรทัดใหม่ของข้อความ

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แป้น Tab

สร้างแถวตารางอื่น

ส่งกลับ เมื่ออยู่ที่เซลล์ท้ายสุดของตาราง

หมายเหตุ: กด Return อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดตาราง

สร้างคอลัมน์ตารางทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบัน

คำสั่ง+Option+R

สร้างคอลัมน์ตารางทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบัน

คำสั่ง+Option+E

สร้างแถวตารางด้านล่างแถวปัจจุบัน

คำสั่ง+Return

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกัน

Option+Return

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างส่วนในสมุดบันทึก

คำสั่ง+Shift+วงเล็บปีกกาเปิด ({) หรือวงเล็บปีกกาปิด (})

สลับระหว่างหน้าในส่วน

 1. เริ่มต้นด้วยเคอร์เซอร์ภายในหน้า

 2. กด คำสั่ง+Control+G เพื่อย้ายโฟกัสไปยังรายการหน้า

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหน้าก่อนหน้าหรือถัดไปในส่วน หรือกด คำสั่ง+Page Up หรือ Page Down

เปิดสมุดบันทึกอื่น หรือสร้างเอกสารใหม่

คำสั่ง+O

ดูรายการของสมุดบันทึกที่เปิด

Control+G

สร้างหน้าสมุดบันทึกใหม่

คำสั่ง+N

เปิดการ OneNote ลักษณะของแอป

คำสั่ง+เครื่องหมายจุลภาค (,)

ย้ายหน้าไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

คำสั่ง+Shift+M

คัดลอกหน้าไปยังที่ตั้งอื่น

คำสั่ง+Shift+C

ย้ายหรือคัดลอกหน้าอีกครั้งไปยังส่วนที่เลือกล่าสุด

คำสั่ง+Option+T

เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

คำสั่ง+Control+F

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกนี้

คำสั่ง+S

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

คำสั่ง+Shift+S

ย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์ไปยังรายการหน้า

คำสั่ง+Control+G

ย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์ไปยังรายการส่วน

Control+Shift+G

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสนําทางและนําทางใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัด OneNote บนเว็บ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหา กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ข้อความค้นหาของคุณ

 • เมื่อคุณใช้ OneNote บนเว็บ เราขอแนะ Microsoft Edge ให้คุณใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote บนเว็บ จะเรียกใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ยังใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ OneNote บนเว็บ ไม่ได้

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office สำหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

ในหัวข้อนี้

นําทางใน Ribbon และบานหน้าต่างในมุมมองการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ข้ามจากการนําทางในสมุดบันทึกไปยังเขตข้อมูลเบราว์เซอร์

Shift+F6

ย้ายไปมาระหว่างการสั่งบน Ribbon

แป้น Tab

ใช้การสั่ง Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้า

Page Up หรือ Page Down

เลื่อนไปข้างหน้าผ่านสมุดบันทึก (ใน Internet Explorer)

Ctrl+Page Down

เลื่อนไปข้างหลังสมุดบันทึก (ใน Internet Explorer)

Ctrl+Page Up

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+Page Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+Page Down

ขยายส่วนที่เลือก

Enter เมื่ออยู่บนส่วน

ด้านบนของหน้า

นําทางใน Ribbon และบานหน้าต่างในมุมมองการแก้ไข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าที่ระบุ

Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะไปถึงรายการหน้า แล้วกดแป้น Tab เพื่อวางโฟกัสบนหน้าอื่น กด Enter เพื่อเลือกหน้า

เปิดใช้งานแท็บ Ribbon อื่น

Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะไปถึง Ribbon จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บ Ribbon แล้วกด Enter เพื่อเลือก

ย้ายไปมาระหว่างการสั่งบน Ribbon

แป้น Tab เมื่ออยู่บน Ribbon

เปิดใช้งานการสั่ง Ribbon ที่เลือก

Enter

เลื่อนไปข้างหน้าผ่านสมุดบันทึกใน Internet Explorer

Ctrl+Page Down

เลื่อนไปข้างหลังสมุดบันทึกใน Internet Explorer

Ctrl+Page Up

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+Page Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+Page Down

ย้ายหน้าปัจจุบันขึ้นหรือลง

Alt+Shift+Up

แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

นําทางภายในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายเคอร์เซอร์จากพื้นที่ชื่อเรื่องไปยังเนื้อความของหน้า

แป้น Tab

Enter

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งข้อความ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งข้อความ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของเนื้อความของหน้า

Ctrl+Home

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของหน้า

Ctrl+End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังพื้นที่ชื่อเรื่อง

Page Up หรือ Ctrl+A, Ctrl+A, แป้น Tab จนกว่าชื่อเรื่องจะถูกเลือก

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกข้อความ

Shift+ คีย์ลูกศร

เลือกข้อความทางด้านขวา

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกข้อความทางด้านซ้าย

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift+Home

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+End

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของเค้าร่าง

Shift+Ctrl+Home

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของเค้าร่าง

Shift+Ctrl+End

ขยายส่วนที่เลือก

Ctrl+A เพื่อขยายส่วนที่เลือกให้ทั้งย่อหน้า เค้าร่าง และหน้า

ด้านบนของเพจ

การแก้ไขเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

เลิกทําการทําก่อนหน้า

Ctrl+Z

ทําซใหม่การกระทําก่อนหน้า ถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Y

ย้ายไปยังที่สะกดผิดถัดไป

Alt+F7

สร้างเค้าร่างใหม่

Ctrl+Shift+F

ย้ายจากเค้าร่างหนึ่งไปยังอีกเค้าร่างหนึ่ง

Ctrl+A, Ctrl+A, แป้น Tab

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote บนเว็บ ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเซลล์ใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

แทรกแถวด้านล่างแถวปัจจุบัน

Ctrl+Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

หมายเหตุ: เมื่อมีการเลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว การจัดแนวจะถูกนำไปใช้กับเนื้อหาของเซลล์ที่ถูกเลือกนั้น เมื่อมีการเลือกตาราง การจัดแนวจะถูกนำไปใช้กับตารางแต่จะไม่ส่งผลต่อการจัดแนวภายในเซลล์

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

สร้างรายการล.ก.

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

Ctrl+Shift+O

จัดแนวย่อหน้าไปทางซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าไปทางขวา

Ctrl+R

จัดกึ่งกลางย่อหน้า

Ctrl+E

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ใช้ ใส่เครื่องหมาย หรือล้าง แท็ก สิ่งที่ต้องระบุ

Ctrl+1

ใช้หรือล้าง แท็ก สําคัญ

Ctrl+2

ใช้หรือล้าง แท็ก คําถาม

Ctrl+3

ใช้หรือล้าง แท็ก โปรดอย่าลืม ใช้ภายหลัง

Ctrl+4

ใช้หรือล้าง แท็ก นิยาม

Ctrl+5

ใช้หรือล้าง แท็ก เน้น

Ctrl+6

ใช้ หรือล้างแท็ก ที่ติดต่อ

Ctrl+7

ใช้หรือล้าง แท็ก ที่อยู่

Ctrl+8

ใช้หรือ ล้างแท็ก หมายเลขโทรศัพท์

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสนําทางและนําทางใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×