ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางในแผนภูมิ

เมื่อต้องการทำให้อ่านข้อมูลในแผนภูมิที่แสดงแกนได้ง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง แนวตารางจะขยายออกจากแกนแนวนอนและแนวตั้งไปยัง พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางความลึกในแผนภูมิสามมิติ ซึ่งจะแสดงทั้งหน่วยหลักและหน่วยรอง เส้นตารางจะจัดชิดกับเครื่องหมายหลักและเครื่องหมายรองบนแกนเมื่อมีการแสดงเครื่องหมาย คุณไม่สามารถแสดงเส้นตารางสำหรับชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกน เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท

แผนภูมิที่แสดงเส้นตารางแนวนอน แนวตั้ง และแนวลึก

1    เส้นตารางแนวนอน

2    เส้นตารางแนวตั้ง

3    เส้นตารางแนวลึก

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้ได้กับ Office 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า มองหาขั้นตอน Office 2010ใช่หรือไม่

แสดงเส้นตารางบนแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ชี้ไปที่ เส้นตาราง แล้วคลิกตัวเลือกเส้นตารางที่คุณต้องการแสดง คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ของคุณบนแต่ละตัวเลือกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงเส้นตารางได้

  การเลือกตัวเลือกเส้นตารางบนเมนูเส้นตาราง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนภูมิของคุณเป็นแผนภูมิสามมิติ คุณจะเห็นตัวเลือกเส้นตารางแนวลึก และถ้าแผนภูมิของคุณมีแกนแนวนอนรอง คุณจะเห็นตัวเลือกเส้นตารางแนวนอนและแนวตั้งรอง

ซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ชี้ไปที่ เส้นตาราง แล้วคลิกตัวเลือกเส้นตารางที่คุณต้องการซ่อน คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ของคุณบนแต่ละตัวเลือกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงเส้นตารางได้

  การเลือกตัวเลือกเส้นตารางบนเมนูเส้นตาราง

  หรือ ให้เลือกเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการนำออก แล้วกด DELETE

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดงเส้นตารางบนแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • สำหรับเส้นตารางแนวนอน ให้คลิก เส้นตารางแนวนอนหลัก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • สำหรับเส้นตารางแนวนอนรอง ให้คลิก เส้นตารางแนวนอนรอง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิที่แสดงแกนแนวนอนรองเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มหรือนำแกนรองในแผนภูมิออก

  • สำหรับเส้นตารางแนวตั้ง ให้คลิก เส้นตารางแนวตั้งหลัก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • สำหรับเส้นตารางแนวตั้งรอง ให้คลิก เส้นตารางแนวตั้งรอง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิที่แสดงแกนแนวตั้งรองเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มหรือนำแกนรองในแผนภูมิออก

  • สำหรับเส้นตารางความลึกบนแผนภูมิสามมิติ ให้คลิก เส้นตารางความลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติที่แท้จริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิที่คุณต้องการซ่อนเส้นตารางแผนภูมิ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • คลิก เส้นตารางแนวนอนหลักเส้นตารางแนวตั้งหลัก หรือ เส้นตารางแนวลึก (บนแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ไม่มี

  • คลิก เส้นตารางแนวนอนรอง หรือ เส้นตารางแนวตั้งรอง แล้วคลิก ไม่มี

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อแผนภูมิมีแกนแนวนอนหรือแนวตั้งรองเท่านั้น

  • เลือกเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการนำออก แล้วกด DELETE

เพิ่มหรือจัดรูปแบบเส้นตาราง

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งลากผ่านพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิได้ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติได้อีกด้วย เส้นตารางสามารถแสดงสำหรับหน่วยหลักและรอง และจะสอดคล้องกับเครื่องหมายขีดหลัก และรองบนแกนเมื่อแสดงได้

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ ออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > เส้นตาราง

 4. เลือกแกนที่คุณต้องนำเส้นตารางไปใช้หรือคลิก ตัวเลือกเส้นตารางเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง จัดรูปแบบเส้นตารางหลัก คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสของเส้น เพิ่มลูกศร และนำเอฟเฟ็กต์เงา แสง และขอบจางไปใช้

  ขึ้นอยู่กับชนิดของตารางหรือแผนภูมิข้อมูล ตัวเลือกบางตัวเลือกสำหรับเส้นตารางอาจไม่พร้อมใช้งาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×