ใช้หรือแนะนําป้ายระดับความลับกับไฟล์และอีเมลของคุณใน Office โดยอัตโนมัติ

Office สามารถกําหนดค่าให้แนะนําหรือปรับใช้ป้ายระดับความลับกับไฟล์หรืออีเมลโดยอัตโนมัติถ้าไฟล์มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ขององค์กรหรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร และตัวระบุระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้คุณเก็บไฟล์และข้อความของคุณสอดคล้องกับนโยบายการปกป้องข้อมูลขององค์กรของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ปรับใช้ ป้ายชื่อระดับความลับด้วยตนเอง

วิธีการ Office หรือแนะนนะป้ายชื่อระดับความลับโดยอัตโนมัติ

For information about the availability of this feature in different Office apps and platforms, see how sensitivity labels work in Office apps.

Word, Excel และPowerPoint

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับนโยบายจะปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของป้ายชื่อที่ปรับใช้ รวมถึงข้อความเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเลือกตกลง หรือXถ้าคุณต้องการปิดเคล็ดลับนโยบาย

สกรีนช็อตของเคล็ดลับนโยบายของป้ายชื่อระดับความลับที่ปรับใช้โดยอัตโนมัติ

ถ้าแนะนนะ ให้ใส่ป้ายชื่อ ระดับความลับ เคล็ดลับนโยบายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่แนะนา รวมถึงข้อความเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ เลือก ใช้ระดับ ความลับเพื่อปรับใช้ป้ายชื่อ หรือเลือก X เพื่อปิด เคล็ดลับ นโยบายโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

สกรีนช็อตของเคล็ดลับนโยบายของป้ายชื่อระดับความลับที่แนะนา

ใน Word เนื้อหาที่ละเอียดอ่อนที่ทริกเกอร์ข้อแนะนเกี่ยวกับป้ายระดับความลับจะถูกตั้งค่าสถานะด้วยการขีดเส้นใต้สีแดงและไฮไลต์สีชมพู ซึ่งช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการรีวิวและเอาเนื้อหาที่เป็นความลับออกแทนที่จะใช้ป้ายชื่อระดับความลับที่แนะนา

สกรีนช็อตของเนื้อหาที่เน้นใน Word

คุณสามารถตรวจทานเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดในเอกสารพร้อมกันได้โดยการเลือก แสดงเนื้อหา ที่ละเอียดอ่อนใน เคล็ดลับนโยบาย

ซึ่งจะเปิดบานหน้าต่างตัวแก้ไข ซึ่งจะแสดงภาพรวมของเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนในเอกสาร รวมถึงการแก้ไขและข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามปกติ โดยการเลือกประเภทเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน เช่น "หมายเลขบัตรเครดิต" คุณสามารถตรวจทานและเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนออกได้โดยใช้บานหน้าต่างตัวแก้ไขหรือเมนูบริบท

สกรีนช็อตของเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนในบานหน้าต่างตัวแก้ไข

Outlook

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับนโยบายจะปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของป้ายชื่อที่ปรับใช้ รวมถึงข้อความเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ เลือก ตกลง หรือ X เพื่อปิด เคล็ดลับนโยบาย

ถ้าแนะนนะ ให้ใส่ป้ายชื่อ ระดับความลับ เคล็ดลับนโยบายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่แนะนา รวมถึงข้อความเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ เลือก ใช้ระดับ ความลับเพื่อปรับใช้ป้ายชื่อ หรือเลือก X เพื่อปิด เคล็ดลับ นโยบายโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

Word, Excel และ PowerPoint

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับ นโยบายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่จะถูกใช้งาน เลือก ตกลง หรือ X เพื่อปิด เคล็ดลับนโยบาย

ถ้าแนะนนะให้ระบุป้ายระดับความลับเคล็ดลับ นโยบายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่แนะนา เลือก เปลี่ยนทันที เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อที่แนะนา หรือเลือก Xเพื่อปิด เคล็ดลับ นโยบายโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

หมายเหตุ: การติดป้ายและข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติใน Excel for Mac จะได้ผลถ้าเวิร์กบุ๊กถูกจัดเก็บไว้ใน OneDrive หรือ SharePoint เท่านั้น

Outlook บนเว็บ

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่จะถูกใช้งาน

ถ้าแนะนนะให้ระบุป้ายระดับความลับ เคล็ดลับจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่แนะนา เลือก เปลี่ยนระดับความลับ เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อที่ แนะน า หรือเลือก ยกเลิก เพื่อปิดเคล็ดลับโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

Word, Excel และ PowerPoint

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับ นโยบายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่จะถูกใช้งาน เลือก ตกลง หรือ X เพื่อปิด เคล็ดลับนโยบาย

สกรีนช็อตของเคล็ดลับนโยบายของป้ายชื่อระดับความลับที่ปรับใช้โดยอัตโนมัติ

ถ้าแนะนนะให้ระบุป้ายระดับความลับเคล็ดลับ นโยบายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่แนะนา เลือก เปลี่ยนทันที เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อที่แนะนา หรือเลือก Xเพื่อปิด เคล็ดลับ นโยบายโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

สกรีนช็อตของเคล็ดลับนโยบายของป้ายชื่อระดับความลับที่แนะนา

Outlook บนเว็บ

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่จะถูกใช้งาน

สกรีนช็อตของเคล็ดลับเกี่ยวกับป้ายชื่อระดับความลับที่ปรับใช้โดยอัตโนมัติ

ถ้าแนะนนะให้ระบุป้ายระดับความลับ เคล็ดลับจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่แนะนา เลือก เปลี่ยนระดับความลับ เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อที่ แนะน า หรือเลือก ยกเลิก เพื่อปิดเคล็ดลับโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

สกรีนช็อตของเคล็ดลับเกี่ยวกับป้ายชื่อระดับความลับที่แนะนนะ

เมื่อOffice ใช้ไม่ได้หรือแนะนนะป้ายชื่อระดับความลับ

Office ใช้ป้ายชื่อระดับความลับโดยอัตโนมัติ ถ้า:

 • ป้ายชื่อระดับความลับได้ถูกปรับใช้กับไฟล์หรืออีเมลด้วยตนเอง

 • ไฟล์หรืออีเมลมีป้ายชื่อที่มีระดับความลับสูงกว่าป้ายชื่อที่จะถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ

Office แนะให้ป้ายระดับความลับ ถ้า:

 • ไฟล์หรืออีเมลมีป้ายชื่อระดับความลับที่เท่ากับหรือสูงกว่าระดับความลับมากกว่าป้ายชื่อที่ได้รับการแนะนนะ

วิธีที่ Office ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

 • ใน WordExcelPowerPoint การตรวจหาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเอกสาร และยังคงอยู่ในพื้นหลังเมื่อคุณแก้ไข

 • ในรายการ Outlook สำหรับ Windows ให้ตรวจหาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนข้อความใหม่ หรือตอบกลับหรือส่งต่อข้อความที่มีอยู่

 • ใน Outlook บนเว็บ ตรวจพบจะเกิดขึ้นเมื่อบันทึกแบบร่างข้อความ

หมายเหตุ: เนื่องจากฟีเจอร์นี้จะวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วยบริการ Microsoft 365 คุณอาจกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คุณสามารถอ่าน ประสบการณ์ใช้งานที่เชื่อมต่อใน Officeเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความต้องการ

ต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อให้Office หรือแนะนนะป้ายชื่อระดับความลับโดยอัตโนมัติ:

ข้อจำกัด

 • กระบวนการระบุป้ายระดับความลับโดยอัตโนมัติและที่แOffice ไม่รับประกันว่าจะเสร็จสมบูรณ์ Office ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บันทึกหรือปิดไฟล์ หรือส่งข้อความอีเมลก่อนที่จะตรวจพบข้อความที่ละเอียดอ่อน 

  เพื่อความครอบคลุมเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบควรกําหนดค่าป้ายระดับความลับอัตโนมัติให้เนื้อหาอยู่กับที่ด้วยตัว สแกน Azure Information Protection และการรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชัน Microsoft Cloud

 • ใน Excel เซตย่อยของเนื้อหาในเซลล์เวิร์กบุ๊กจะถูกสุ่มตัวอย่างในการประเมิน และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อยู่ภายนอกตัวอย่างนั้นอาจไม่ได้รับ ตัวอย่างเช่น ใน Excel เว็บ ขีดจํากัดตัวอย่างคือเซลล์ประมาณ 2 MB และ 2000 เซลล์ เราพยายามขยายขนาดของตัวอย่างนี้เพื่อให้ครอบคลุมเวิร์กบุ๊กมากขึ้น

 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่มีอยู่ในวัตถุบางอย่างจะไม่สามารถตรวจพบได้ ตัวอย่างเช่น:

  • หมึก

  • ไฟล์แบบฝังตัว

  • วัตถุอื่นที่ไม่ใช่เซลล์ เช่น PivotTable หรือ SmartArt (Excel )

  • เซลล์ที่มีสูตรหรือผลลัพธ์การคํานวณ (Excel )

  • ข้อคิดเห็น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ เชิงอรรถ อ้างอิงท้ายเรื่อง และกล่องข้อความ ( สร้างWord ข้อความบนเว็บ)

  • รูปร่างและ SmartArt (Word )

  • หมายเหตุ (PowerPoint )

 • เมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน อาจมีการหน่วงเวลาก่อนที่ป้ายชื่อจะถูกใช้งานหรือแนะนาให้โดยอัตโนมัติ ความยาวของการหน่วงเวลาจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับจํานวนเนื้อหาที่ประเมินและความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ และสามารถอยู่ได้ภายในไม่กี่วินาทีถึงหลายนาที เราพยายามลดความล่าช้านี้ตลอดเวลา

 • ในWord บนเดสก์ท็อป ระบบจะไม่สแกนเงื่อนไขที่เป็นความลับในข้อคิดเห็นที่ไม่ได้โพสต์ (ซึ่งใช้ได้กับประสบการณ์การใช้งานข้อคิดเห็นใหม่เท่านั้น)

 • ในWord บนเดสก์ท็อป การเอาเนื้อหาที่เป็นความลับออกไม่ได้เป็นการเอาเงื่อนไขออกจากการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือเอกสารเวอร์ชันอื่น 

 • ในOutlook สำหรับ Windows เฉพาะข้อความที่มีการเขียน เท่านั้น จะไม่ถือว่าเป็นประวัติข้อความในการสแกน และบรรทัดหัวข้อจะไม่รวมอยู่ในการสแกน

ดูเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบแล้วซึ่งใช้หรือแนะนนะป้ายชื่อระดับความลับโดยอัตโนมัติ

นำป้ายชื่อระบุระดับความลับไปใช้ในเอกสารของคุณ และส่งอีเมลภายใน Office

ใช้ป้ายชื่อระดับความลับกับเนื้อหาโดยอัตโนมัติhttps://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/apply-sensitivity-label-automatically

ป้ายชื่อระดับความลับสามารถได้ผลอย่างไรในแอป Officehttps://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-office-apps

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×