ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Skype for Business

เนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ เนื้อหาของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

Skype for Business มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายชอบการใช้งานการประชุมและการส่งข้อความได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเข้าถึงให้ดูที่ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักเค้าโครงของ Skype for Business

ในการใช้ Skype for Business คุณสามารถกำหนดเวลาและดำเนินการประชุมแบบออนไลน์ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง 250 ราย นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรไปหาผู้ร่วมงานและส่งข้อความหาพวกเขาได้ด้วย องค์ประกอบที่มีอยู่ใน UI ของ Skype for Business จะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบการสื่อสารที่คุณเลือก ได้แก่ ผู้ติดต่อ การสนทนา การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือการประชุม

หากคุณเป็นผู้มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นต่ำ หรือหากคุณมีความสามารถในการเคลื่อนไหวจำกัด ให้จำลองภาพ UI ของ Skype for Business ไว้ในใจ พื้นที่และองค์ประกอบเฉพาะของ UI ต่างๆ มีอธิบายในตารางด้านล่างนี้

บริเวณพื้นที่

องค์ประกอบที่คุณจะพบในบริเวณพื้นที่นี้

แถวแรก: แท็บเมนูหรือโพสต์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวของคุณ

 • หากคุณใช้มุมมองเริ่มต้นสำหรับแอปนี้ กล่องข้อความเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะอยู่ในแถวแรก ซึ่งแสดงโพสต์เฉพาะตัวของคุณ

 • หากคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองเริ่มต้นเพื่อแสดงแถบเมนูสำหรับแอป แถบเมนูจะอยู่ในแถวแรก ตามด้วยกล่องข้อความเกิดอะไรขึ้นวันนี้

แถวที่สอง: ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

 • ชื่อผู้ใช้

 • เมนูสถานะ แสดงสถานะของคุณ เช่น ว่างยุ่ง หรือ อย่ารบกวน รวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ

 • กล่องข้อความและปุ่มตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคุณหรือช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้

แถวที่สาม: กลุ่มแท็บซึ่งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในพื้นที่หลักของ UI และปุ่มตัวเลือก

 • แท็บผู้ติดต่อ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณ

 • แท็บห้องแชท (หากมีให้ในบัญชีของคุณ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับห้องแชทที่คุณเข้าร่วมหรือกำลังติดตาม

 • แท็บการสนทนา แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาในอดีตและในปัจจุบันของคุณ

 • แท็บโทรศัพท์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความเสียงและแป้นหมายเลขเพื่อต่อโทรศัพท์ (หากมีให้ในบัญชีของคุณ)

 • แท็บการประชุม แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของคุณที่กำลังจะมีขึ้น

 • ปุ่มตัวเลือก ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าแอพ

 • ปุ่มแสดงแถบเมนูช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงปุ่มและเมนูต่อไปนี้ได้:

  • เมนูไฟล์

  • ปุ่มประชุมเดี๋ยวนี้

  • เมนูเครื่องมือ

  • เมนูช่วยเหลือ

  • ปุ่มแสดง/ซ่อนแท็บเมนู แสดงหรือซ่อนแท็บเมนูสำหรับแอพในแถวที่หนึ่งของ UI

จำนวนแถวที่เปลี่ยนค่าได้: ข้อมูลที่สอดคล้องกับแท็บที่คุณได้เลือก

ถ้าคุณเลือกแท็บที่ติดต่อข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

 • กล่องค้นหาบุคคล ค้นหาบุคคลในองค์กรของคุณหรือในรายชื่อจาก Skype for Business (หากมีให้ในองค์กรของคุณ)

 • แท็บดูผู้ติดต่อ:

  • แท็บกลุ่มจัดกลุ่มและแสดงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามรายการโปรดของคุณ กลุ่มกำหนดเองของคุณ และรายชื่อผู้ติดต่ออื่นๆ

  • แท็บสถานะ จัดกลุ่มและแสดงข้อมูลการติดต่อตามสถานะของพวกเขา เช่น ออนไลน์ หรือ ไม่อยู่ และอื่น ๆ

  • แท็บความสัมพันธ์ จัดกลุ่มและแสดงข้อมูลผู้ติดต่อตามระดับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณ เช่น เพื่อนร่วมงานเพื่อนและครอบครัว หรือ กลุ่มงาน เป็นต้น

  • แท็บเพิ่มใหม่ แสดงบุคคลที่ได้เพิ่มชื่อคุณลงในรายชื่อผู้ติดต่อของเขา

  • ปุ่มเพิ่มผู้ติดต่อ สร้างกลุ่มและสร้างรายชื่อผู้ติดต่อแบบกำหนดเอง เพิ่มผู้ติดต่อ สร้างกลุ่มและตั้งค่าตัวเลือกแสดงผล

 • รายละเอียดผู้ติดต่อแต่ละคน รวมถึง ชื่อ สถานะและความสามารถของอุปกรณ์ (เช่น ใช้วิดีโอได้)

หากคุณเลือก แท็บการสนทนา ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

 • แท็บการสนทนาทั้งหมด แสดงการสนทนาทั้งหมดของคุณทั้งในอดีตและปัจจุบัน

 • แท็บการสนทนาที่ไม่ได้เข้าร่วม แสดงการสนทนาที่คุณไม่ได้เข้าร่วม

 • แท็บการโทร แสดงประวัติการโทรของคุณ

 • การสนทนาหรือการโทรแต่ละรายการ ในประวัติการโทรของคุณ

หากคุณเลือกแท็บโทรศัพท์ ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น (หากเปิดใช้งานในบัญชีของคุณ):

 • กล่องค้นหาบุคคลหรือห้องหรือต่อหมายเลข ค้นหาบุคคลในองค์กรของคุณหรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อต่อสาย

 • ปุ่มแป้นกดหมายเลข ช่วยให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือต่อสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดที่คุณติดต่อ และต่อโทรศัพท์

 • เมนูดูตัวเลือกข้อความเสียง แสดงเมนูที่รวมคำสั่งต่อไปนี้: ต่อสายเพื่อฟังข้อความเสียงเปลี่ยนคำทักทาย และ ตั้งข้อความเสียง

 • ข้อความเสียงแต่ละรายการของคุณ

หากคุณเลือกแท็บการประชุม ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

 • ปุ่มประชุมเดี๋ยวนี้ เริ่มการประชุมเดี๋ยวนี้

 • การประชุมแต่ละรายการของคุณที่จัดกลุ่มตามวันที่ที่ได้กำหนดเวลาไว้

แถวสุดท้าย: ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หลักของคุณ

เมนูเลือกอุปกรณ์หลัก แสดงข้อมูลเสียงและวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์หลักของคุณ

การทำงานโดยใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้ Skype for Business ร่วมกับแป้นพิมพ์ลัดได้ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business ต่อไปนี้เป็นแป้นพิมพ์ลัดบางรายการที่ใช้บ่อยสำหรับ Skype for Business:

 • เมื่อต้องการเลื่อนผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของ UI ของ Skype for Business ให้กดที่แป้น Tab หรือเมื่อต้องการเลื่อนกลับ ให้กดแป้น Shift+Tab

 • เมื่อต้องการเรียกดูภายในแถบเครื่องมือหรือเลื่อนระหว่างแท็บ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 • เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างรายการในบานหน้าต่างของรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

 • เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Enter เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบหรือย้ายโฟกัสกลับ ให้กด Esc

 • เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนแถบเมนูในแถวบนสุดของหน้าต่างหลักของ Skype for Business ให้กด Alt จะมีเมนูสี่รายการบนแถบเมนู: ไฟล์ (Alt+F), ประชุมตอนนี้ (Alt+M), เครื่องมือ (Alt+T) และ วิธีใช้ (Alt+H) คุณสามารถเปิดรายการในเมนูได้ด้วยการกดทางลัดสำหรับเมนูก่อน จากนั้นจึงกดตัวอักษร (ขีดเส้นใต้) สำหรับรายการเมนู ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิดรายการเมนูตัวเลือกในเมนูเครื่องมือ ให้กด Alt+T, O

 • เมื่อต้องการเปิดแต่ละแท็บในหน้าต่างหลัก:

  • กด Ctrl+1 เพื่อเปิดแท็บรายชื่อผู้ติดต่อ

  • กด Ctrl+2 เพื่อเปิดแท็บห้องแชท

  • กด Ctrl+3 เพื่อเปิดแท็บการสนทนา

  • กด Ctrl+4 เพื่อเปิดแท็บโทรศัพท์

  • กด Ctrl+5 เพื่อเปิดแท็บการประชุม

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นการสนทนากับผู้ติดต่อ บนรายการที่ติดต่อ ให้กดลูกศรขึ้นหรือลงซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยินชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นให้กด Enter เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก กดแป้น Tab เพื่อนำทางในเมนู เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ข้อควรทราบพิเศษสำหรับ Skype for Business

เปลี่ยนขนาดข้อความ IM

หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความที่แสดงในการสนทนา โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นจึงกด Enter เมนูตัวเลือกเพิ่มเติมจะเปิด

 2. เมื่อต้องการเลือกรายการเมนูขนาดข้อความ IM ที่แสดง ให้กด T

 3. เมื่อต้องการเลือกขนาดข้อความที่แสดงซึ่งคุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยินขนาดทีุ่คุณต้องการ จากนั้นจึงกด Enter

  หมายเหตุ: ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของข้อความบนหน้าจอของคุณ แต่ไม่ใช่ขนาดของข้อความในข้อความที่คุณส่ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปที่พื้นที่การป้อนข้อความ IM อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Shift+M

ปรับระดับเสียงของโปรแกรมอ่านหน้าจอเมื่อคุณเริ่มการโทรหรือรับสาย

หากคุณมีตัวควบคุมเสียงระบบ Dolby บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจสังเกตว่าระดับเสียงของเสียงตอบกลับจากโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะลดลงเมื่อคุณเริ่มการโทรหรือรับสายด้วย Skype for Business นี่เป็นปัญหาซึ่งเรารับทราบและกำลังแก้ไขใน สำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้ สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสียงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขในทุกอุปกรณ์ คุณสามารถขจัดปัญหาเสียงลดนี้ได้โดยใช้วิธีหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้:

 • ต่อลำโพง USB ภายนอก ลำโพงที่ไม่ใช่ระบบUSB ใช้ระบบเสียงที่มีในอุปกรณ์ของคุณด้วยไดร์ฟเวอร์ Dolby ต่อลำโพง USB ภายนอกเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ แทนการใช้ลำโพงที่มีในตัวอุปกรณ์ของคุณหรือลำโพงที่ต่อเข้ากับหัวต่อโทรศัพท์

 • ปิดใช้งานคุณลักษณะ Dolby ของโปรแกรมควบคุมออดิโอ เมื่อต้องการเข้าถึงคุณลักษณะ Dolby ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ใน สำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้ ให้กดแป้นโลโก้ Windows+I เพื่อเปิด การตั้งค่า แล้วพิมพ์เสียง กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน “เสียง” แล้วกด Enter

  2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเสียง ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยินอุปกรณ์เสียงปัจจุบันของคุณ จากนั้นจึงกด Alt+P เพื่อเปิดคุณสมบัติ

  3. เมื่อต้องการเปิดแท็บDolby ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “Dolby” จากนั้นจึงกดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “เลือกแล้ว, แท็บ Dolby”

เปิดโหมดเครื่องพิมพ์ดีดโทรพิมพ์ (TTY) ใน Skype for Business

หากคุณใช้อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ดีดโทรพิมพ์ (TTY) และต้องการเปิดใช้งานโหมด TTY ใน Skype for Business โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน Skype for Business เมื่อต้องการเปิดรายการเมนูตัวเลือกบนเมนูเครื่องมือ ให้กด Alt+T+O คุณจะได้ยิน: “Skype for Business, ตัวเลือก”

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน “รายการแท็บโทรศัพท์” จากนั้นจึงกดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “ยกเลิกการกาเครื่องหมายแล้ว, เปิดกล่องกาเครื่องหมาย TTY"

 3. เมื่อต้องการเปิดโหมด TTY mode, ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “กาเครื่องหมายแล้ว”

ใช้งาน Skype for Business ด้วยเครื่องมือการรู้จำเสียง

เครื่องมือการรู้จำเสียงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวและผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้คำสั่งด้วยเสียง (แทนแป้นพิมพ์หรือเมาส์) เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Microsoft รวมถึง Skype for Business

คุณสามารถใช้เครื่องมือการรู้จำเสียงของบุคคลที่สาม หรือการทำงานที่มีชื่อว่า Speech Recognition ซึ่งมีในระบบ Windows สำหรับการเปิดใช้งาน Speech Recognition ในคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาดูที่ การใช้ speech recognition

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อต่อหรือรับสายโทรศัพท์ใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์หน้าจอของคุณใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

Skype for Business บน Mac มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายชอบการใช้งานการประชุมและการส่งข้อความได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเข้าถึงให้ดูที่ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักหน้าตาของ Skype for Business บน Mac

ด้วย Skype for Business คุณสามารถสร้างตารางและทำการประชุมออนไลน์ที่มีผู้ร่วมประชุมได้มากถึง 250 คน อีกทั้งคุณสามารถโทรติดต่อเพื่อนร่วมงานและส่งข้อความให้พวกเขาได้ องค์ประกอบที่มีใน Skype for Business UI เปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบในการสื่อสารที่คุณเลือก อันได้แก่ การสนทนา การประชุม การโทร หรือแท็บข้อมูลผู้ติดต่อ

หากท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นต่ำหรือผู้มีความบกพร่องทางร่างกายทางการมองเห็นหรือหากท่านมีความสามารถในการเคลื่อนไหวจำกัด กรุณาจำลองภาพ Skype for Business UI ไว้ในใจ บริเวณพื้นที่และส่วนประกอบเฉพาะของ UI ต่างๆ มีอธิบายในตารางด้านล่างนี้

บริเวณพื้นที่

องค์ประกอบที่คุณจะพบในบริเวณพื้นที่นี้

คอลัมน์ที่หนึ่ง: กลุ่มการดำเนินการหลัก

 • ปุ่มโปรไฟล์ของฉัน:

  • ปรับเปลี่ยนข้อมูลสถานะการติดต่อของคุณ

  • เขียนข้อความสถานะส่วนบุคคล

 • แท็บการแชท

 • แท็บการประชุม

 • แท็บการโทร

 • แท็บผู้ติดต่อ

คอลัมน์ที่สอง: บานหน้าต่างที่แสดงรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละรายการบนกลุ่มการนำทางหลัก

 • การแชท:

  • กล่องค้นหาการแชท

  • รายการ IM

 • การประชุม:

  • รายการการประชุมที่จะมีขึ้น

 • การโทร:

  • ตัวเลือกการโทรทั้งหมด

  • ตัวเลือกการโทรที่ไม่ได้รับ

  • การโทรที่บันทึกไว้ (หากคุณมี)

  • ตัวเลือกข้อความเสียง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ)

 • แท็บผู้ติดต่อ รวมถึง:

  • ตัวเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณมี:

   • กล่องค้นหาผู้ติดต่อ

   • กลุ่มที่ติดต่อในรายการโปรด

   • กลุ่มที่ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่ออื่น

  • ตัวเลือกผู้ติดต่อใหม่ (สำหรับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณแต่ได้เพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ)

คอลัมน์ที่สาม: บานหน้าต่างที่แสดงรายละเอียดของรายการที่เลือกในคอลัมน์ที่สอง

 • มีรายละเอียดของการแชทและผู้ติดต่อ เช่น บันทึกการแชทหรือบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

 • จัดให้มีปุ่มสำหรับการเข้าร่วมการประชุมที่เลือก

 • แสดงแป้นกดหมายเลขสำหรับการโทร

ตามค่าเริ่มต้น Skype for Business บน Mac จะเริ่มต้นด้วยแท็บผู้ติดต่อที่เลือก

แสดงการสนทนาในหน้าต่างแยกต่างหาก

ตามค่าเริ่มต้น Skype for Business บน Mac จะแสดงการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ทั้งหมดในอีกบานหน้าต่างในหน้าต่างเดียวกัน อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องการจัดการการสนทนา เมื่อการสนทนาเหล่านั้นอยู่ในหน้าต่างแยกต่างหาก โดยคุณสามารถจัดการการตั้งค่าได้ใน การกำหนดลักษณะ

 1. เมื่อต้องการไปที่ การกำหนดลักษณะขณะอยู่ใน Skype for Businessให้กด Command+, (เครื่องหมายจุลภาค)

 2. เมื่อเปิด Skype for Businessการกำหนดลักษณะเป็นครั้งแรก แท็บทั่วไปจะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้ยิน: “ทั่วไป, เลือกแล้ว, ปุ่ม”

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างแท็บ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการเลือกแท็บ ให้กด Control+Option+Spacebar

 3. หากต้องการ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “แสดงการสนทนาในหน้าต่างแยกต่างหาก, ยกเลิกการกาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายแล้ว” เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

เปิดหรือปิดเสียงสำหรับข้อความขาเข้าและสายโทรเข้า

เอฟเฟ็กต์เสียงสำหรับข้อความขาเข้าจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่หรือสายโทรเข้าใหม่ การแจ้งเตือนสำหรับการโทรและข้อความจะเป็นไปตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในการกำหนดลักษณะ

 1. เมื่อต้องการไปที่ การกำหนดลักษณะขณะอยู่ใน Skype for Businessให้กด Command+, (เครื่องหมายจุลภาค)

 2. กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา หรือแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “การแจ้งเตือน, ปุ่ม” จากนั้นให้กด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา หรือแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • “เล่นเสียงที่เกี่ยวข้องกับการโทร” เพื่อเปิดหรือปิดเสียงสำหรับการโทร

  • “เล่นเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อความ” เพื่อเปิดหรือปิดเสียงสำหรับข้อความ

  • “หยุดการแจ้งเตือนขณะแชร์หน้าจอ” เพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนระหว่างการแชร์หน้าจอ

  เมื่อต้องการเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก ให้กด Spacebar

นำทางโดยใช้แป้นพิมพ์

หาก VoiceOver อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการนำทางด่วนด้วย แป้น Control และ Option เรียกว่า “แป้น VoiceOver” หรือ “แป้น Control+Option” เมื่อต้องการป้อนคำสั่ง VoiceOver ให้กดแป้น Control+Option ค้างไว้ พร้อมด้วยปุ่มอื่นอย่างน้อยอีกหนึ่งปุ่ม

 • เมื่อต้องการนำทางรอบหน้าต่างหลัก ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศร คุณยังสามารถใช้แป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift+Tab (ย้อนกลับ) เพื่อนำทางในหน้าต่าง

 • ในการดำเนินรายการ กดปุ่ม Control+Option+Shift+ลูกศรลง

 • สำหรับการเลือกและยกเลิกการเลือกรายการ กด Control+Option+Spacebar

 • หากต้องการออกจากรายการ กดปุ่ม Control+Option+Shift+ลูกศรขึ้น

 • เมื่อต้องการเรียกดูภายในเมนูหรือรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง จากนั้นเมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 • เมื่อต้องการออกจากเมนูหรือรายการ ให้กด Esc

 • เมนูแอปพลิเคชันมีตำแหน่งอยู่ในแถบเมนู โดยเมนูดังกล่าวจะมีเมนูและคำสั่งต่างๆ สำหรับ Skype for Business for Mac เมื่อต้องการเข้าถึงแถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู, Apple” ใช้แถบลูกศรขวาเพื่อเรียกดูผ่านเมนู: Skype for Business, ไฟล์, แก้ไข, รายชื่อผู้ติดต่อ, การสนทนา, หน้าต่าง และวิธีใช้ กดแป้นลูกศรลงเพื่อเปิดเมนู และกดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเรียกดูผ่านรายการในเมนู เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Spacebar

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

ใช้คำสั่ง VoiceOver Item Chooser

ในการเลื่อนดูส่วนต่างๆ ใน Skype for Business คุณสามารถใช้ VoiceOver Item Chooser ได้เช่นกัน หากต้องการเปิดใช้งาน Item Chooser ให้กดปุ่ม Control+Option+I คุณจะได้ยิน “Item Chooser-เมนู” จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนในเมนูและฟังเนื้อหา

ไปที่การตั้งค่า Skype for Business

เมื่อต้องการเปิดการกำหนดลักษณะ ให้กด Command+, (เครื่องหมายจุลภาค) คุณจะได้ยิน “การกำหนดลักษณะ” และชื่อแท็บปัจจุบัน ใช้ Control+Option+แป้นลูกศรหรือแป้น Tab เพื่อนำทางรอบหน้าต่างและรับฟังตัวเลือก เมื่อต้องการเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก ให้กด Spacebar เมื่อต้องการปิดการกำหนดลักษณะ ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์หน้าจอของคุณใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้การประชุม Skype for Business ของคุณสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

แอปSkype for Business สำหรับ iPhone และ iPad รวมถึงฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายชอบการใช้งานการประชุมและการส่งข้อความได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเข้าถึงให้ดูที่ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักหน้าตาของ Skype for Business

หลังจากที่คุณเริ่มใช้แอพ Skype for Business ใน iPhone คุณจะพบกับองค์ประกอบต่อไปนี้:

หมายเหตุ:  Skype for Business เลือกสิ่งที่จะแสดงตามกิจกรรมล่าสุด สิ่งที่ปรากฏในอุปกรณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

 • โปรไฟล์ของคุณ ปุ่มการประชุมปุ่มโทรศัพท์ สำหรับใช้โทร (หากมีให้ในบัญชีของคุณ) และปุ่มผู้ติดต่อ

 • กล่องค้นหาผู้ติดต่อ

 • หัวข้อกำลังจะมาถึง (หากคุณมีการประชุมใดๆ ที่กำลังจะมาถึง)

 • หัวข้อล่าสุด ซึ่งสร้างรายการการสื่อสารรวมถึงการประชุมล่าสุด

การใช้งานด้วยระบบสัมผัส

ใช้งานระบบสัมผัสด้วย VoiceOver

 • หากต้องการเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา ปัดหน้าจอด้วยนิ้วมือสามนิ้วไปในทิศทางที่ต้องการ

 • หากต้องการเลือกคำสั่งหรือองค์ประกอบ UI แตะหนึ่งครั้ง

 • หากต้องการเปิดใช้งานคำสั่งที่เลือกหรือองค์ประกอบ UI แตะสองครั้ง

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์หน้าจอของคุณใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

แอปSkype for Business สำหรับ Android รวมถึงฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายชอบการใช้งานการประชุมและการส่งข้อความได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเข้าถึงให้ดูที่ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักหน้าตาของ Skype for Business

หลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของแอพ Skype for Business ในโทรศัพท์ระบบ Android คุณจะพบกับองค์ประกอบต่อไปนี้:

หมายเหตุ:  Skype for Business เลือกสิ่งที่จะแสดงตามกิจกรรมล่าสุด สิ่งที่ปรากฏในอุปกรณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

 • โปรไฟล์ของคุณ ปุ่มการประชุมปุ่มโทรศัพท์ สำหรับใช้โทร (หากมีให้ในบัญชีของคุณ) และปุ่มผู้ติดต่อ

 • กล่องค้นหาผู้ติดต่อ หรือ ค้นหาในรายชื่อบุคคลในบริษัท (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ)

 • หัวข้อกำลังจะมาถึง (หากคุณมีการประชุมใดๆ ที่กำลังจะมาถึง)

 • หัวข้อล่าสุด ซึ่งสร้างรายการการสื่อสารรวมถึงการประชุมล่าสุด

การใช้งานด้วยระบบสัมผัส

ใช้งานระบบสัมผัสด้วย TalkBack

 • หากต้องการเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา ปัดหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วไปในทิศทางที่ต้องการ

 • หากต้องการเลือกคำสั่งหรือองค์ประกอบ UI แตะหนึ่งครั้ง

 • หากต้องการเปิดใช้งานคำสั่งที่เลือกหรือองค์ประกอบ UI แตะสองครั้ง

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้ TalkBack เพื่อแชร์งานนำเสนอใน Skype for Business สำหรับ Android

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

แอปSkype for Business สำหรับ Windows Phone มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเช่นการใช้งานการประชุมและการส่งข้อความที่มีความบกพร่องทางสายตา

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักหน้าตาของ Skype for Business

ที่มุมขวาบนของมุมมองหลักของ Skype for Business คือปุ่มข้อมูลของฉันที่แสดงรูปภาพโปรไฟล์ของคุณและสถานะความพร้อมใช้งานปัจจุบันของคุณ คุณสามารถใช้ปุ่มนี้ในการเข้าถึงเมนูสำหรับการเพิ่มหรือแก้ไขบันทึกย่อส่วนตัวของคุณการเปลี่ยนสถานะความพร้อมใช้งานของคุณการลงชื่อออกและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าของคุณ

ที่ด้านล่างของปุ่มข้อมูลของฉันเป็นส่วนหัวของมุมมองปัจจุบัน มีสามมุมมอง: ที่ติดต่อ,ล่าสุดและการประชุม เมื่อคุณเปิด Skype for Business จะเปิดขึ้นในมุมมองที่ติดต่อ กลุ่มที่ติดต่อของคุณจะแสดงรายการอยู่ในมุมมองนี้และคุณสามารถนำทางและเปิดกลุ่มเพื่อเข้าถึงที่ติดต่อของคุณได้

มุมมองล่าสุดแสดงรายการกิจกรรมล่าสุดของคุณเช่นการสนทนาและการโทร มุมมองการประชุมแสดงการประชุมที่กำลังจะมาถึงของคุณ

ที่ด้านล่างของมุมมองแต่ละมุมมองคือแถบแอปที่มีปุ่มต่อไปนี้:

 • แป้นพิมพ์สำหรับการใส่หมายเลขโทรศัพท์และการโทรออก

 • ข้อความเสียงเพื่อฟังข้อความเสียงที่ได้รับ

 • ค้นหาเพื่อค้นหาบุคคลในไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ

หมายเหตุ: ปุ่มที่พร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Skype for Business ขององค์กรของคุณ

คุณสามารถขยายแถบแอปเพื่อเลือกลงชื่อออกการตั้งค่าหรือเกี่ยวกับSkype for business

นำทางโดยใช้การสัมผัส

เมื่อต้องการนำทางและวนผ่านองค์ประกอบต่างๆใน Skype for Business ให้ใช้รูปแบบการสัมผัสต่อไปนี้:

 • ปัดไปทางขวาเพื่อไปข้างหน้าแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อไปข้างหลังในมุมมองหรือในรายการ

 • เมื่อต้องการเลือกเปิดหรือขยายรายการให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างมุมมองที่ติดต่อ,ล่าสุดและการประชุมให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วสองนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ รวมเอาคุณลักษณะการช่วยเข้าถึง ซึ่งช่วยให้ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่มีความสามารถในการมองเห็นจำกัดหรือความสามารถในการมองเห็นต่ำสามารถใช้แอพส่งข้อความได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บบราวเซอร์ของคุณ เพราะ Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ ทำงานในเว็บบราวเซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากในโปรแกรมของเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่นคุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเข้าและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้คำสั่งลัดทั่วไปเช่น F1 (ความช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) ใช้งานกับเว็บบราวเซอร์ ไม่ใช่ Outlook บนเว็บ

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักหน้าตาของ Skype for Business

Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ เรียกใช้ใน Outlook บนเว็บ มีตัวเปิดใช้แอป Microsoft 365 ที่มุมซ้ายบนของ Outlook บนเว็บ ทางขวาบน Ribbon เดียวกันจะเป็นปุ่ม Skype for Business สำหรับเปิดใช้ Skype for Business

เมื่อคุณเปิด Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ เป็นครั้งแรก แท็บผู้ติดต่อทั้งหมดจะใช้งานอยู่ แท็บแรกในสองแท็บนี้จะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ Skype for Business ของคุณทั้งหมดที่แสดงตามลำดับตัวอักษรของชื่อ แท็บที่สองในสองแท็บนี้ ซึ่งเป็นแท็บออนไลน์จะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ Skype for Business ที่ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น

เมื่อคุณกด Enter บนผู้ติดต่อ คุณจะเปิดการแชทกับบุคคลนั้น บานหน้าต่างรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกแทนที่โดยบานหน้าต่างการแชท ด้านบนของบานหน้าต่างการแชทจะเป็นชื่อและสถานะของผู้ติดต่อนอกเหนือจากปุ่มเพิ่มบุคคลที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบุคคลในการแชทของคุณเพิ่มเติมได้ ด้านล่างข้อมูลของผู้ติดต่อจะเป็นข้อความที่ส่งในการสนทนา ด้านล่างของบานหน้าต่างการแชท Skype for Business จะเป็นช่องใส่ข้อความที่คุณสามารถพิมพ์้ข้อความของคุณได้ ไอคอนอีโมติคอนอยู่ทางด้านขวาของช่องใส่ข้อความ

มีตัวควบคุมสามตัวในระยะขอบทางขวา กล่องค้นหาใน Skypeช่วยให้คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อใน Skype for Business ได้ ปุ่มรายชื่อผู้ติดต่อจะนำคุณไปยังบานหน้าต่างรายชื่อผู้ติดต่อ ปุ่มการแชทใหม่ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการสนทนาใหม่กับผู้ติดต่อได้อย่างน้อยหนึ่งรายบน Skype for Business

เมื่อคุณกำลังดำเนินการสนทนาที่ใช้งานอยู่ ไอคอนของผู้เข้าร่วมจะปรากฏด้านล่างตัวควบคุมทั้งสามนี้ในระยะขอบทางขวา

ในระยะขอบด้านขวาล่างของบานหน้าต่าง Skype for Business จะมีรายการเพิ่มเติมสองรายการ: ไอคอนสลับการแจ้งเตือนการแชทและไอคอนให้คำติชม ไอคอนแรกจะปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนการแชท Outlook บนเว็บ ไอคอนที่สองจะเปิดใช้ฟอร์มคำติชมในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ซึ่งคุณสามารถส่งข้อความไปยังทีม Skype for Business ได้

นำทางโดยใช้แป้นพิมพ์

นำทางใน Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ และวนรอบผ่านองค์ประกอบบนหน้าจอโดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณและ Narrator ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Windows คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออื่นได้ เช่น JAWS เมื่อต้องการเปิดหรือปิด Narrator ใน Windows ให้กด Ctrl+แป้นโลโก้ Windows+Enter

 • หลังจากเริ่มต้นโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เมื่อต้องการนำทางไปที่ Skype for Business ให้ Outlook บนเว็บ ให้กด Ctrl+F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน: “เปิดตัวเปิดแอป” จากนั้นจึงกดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อใช้บานหน้าต่างการสนทนา Skype for Business” แล้วกด Spacebar

 • เมื่อต้องการนำทางผ่านตัวควบคุมของ Skype for Business ให้ใช้แป้น Tab สำหรับการไปข้างหน้า และใช้ Shift+แป้น Tab สำหรับการย้อนกลับ ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนลงในรายการ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  เนื่องจาก Skype for Business เวอร์ชันนี้ดำเนินการภายใน Outlook บนเว็บ จึงเป็นการง่ายที่จะเคลื่อนออกจากตัวควบคุมของ Skype for Business และเข้าไปสู่ตัวควบคุมของ Outlook บนเว็บ แต่โชคดีที่สามารถเคลื่อนกลับมาได้อย่างง่ายดายด้วยการกด Ctrl+F6 หรือ Shift+Tab

 • หากต้องการเลื่อนจากแท็บผู้ติดต่อทั้งหมด ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของผู้ติดต่อคนแรก

 • เมื่อต้องการเลื่อนผ่านชื่อผู้ติดต่อของคุณในรายการที่ติดต่อ ให้กดแป้นลูกศรล่างหรือแป้นลูกศรบน เมื่อโฟกัสอยู่ที่ผู้ติดต่อ คุณจะได้ยินชื่อหรืออีเมลหรือสถานะปัจจุบันของผู้ติดต่อ เมื่อต้องการเริ่มต้นการสนทนากับผู้ติดต่อที่เลือกในขณะนั้น ให้กด Enter

 • หากตัวอ่านหน้าจอหยุดอ่านหรือทำงานผิดจากที่คาดไว้ ให้กด Alt+Tab เพื่อออกจากหน้าต่างปัจจุบัน จากนั้นกด Alt+Tab อีกครั้งเพื่อย้อนกลับมายังหน้าต่างนั้น วิธีนี้จะเป็นการรีเซ็ตโฟกัสของตัวอ่านหน้าจอในหน้าต่างปัจจุบัน

 • หากต้องการออกจาก Skype for Business กดปุ่ม Esc

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×