ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

For people who aren't using a screen reader, see Create or edit a hyperlink (in Windows) or Create or remove a hyperlink in a message in Outlook for Mac.

ใช้ Outlook กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังเว็บเพจ ไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์ หรือบุ๊กมาร์กภายในอีเมลเดียวกัน

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบอัตโนมัติ

Outlook สามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บเป็นไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยอัตโนมัติ

ขณะเขียนอีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เช่น www.contoso.com หรือที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com แล้วกด Spacebar หรือ Enter Outlook จะเปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ และใส่ชื่อลิงก์ที่มีความหมาย

ลิงก์ไปยังไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ล่าสุด ให้กด Alt+N, I รายการไฟล์ล่าสุดจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 1. ขณะที่คุณเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ให้กด Alt+X

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "มองหาใน<ที่>ปัจจุบัน" จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "โฟลเดอร์ปัจจุบัน ต้นไม้" ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ปัจจุบันคือ โฟลเดอร์ เอกสาร

  เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ปัจจุบัน ให้กด Alt+L คุณจะได้ยิน “<โฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน>” กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นกด Enter เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “โฟลเดอร์ปัจจุบัน ต้นไม้” จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ

 6. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ไฟล์ ให้กด Enter

ลิงก์ไปยังหน้าที่เรียกดู

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังหน้าที่เรียกดู ให้กด Alt+X จากนั้น Alt+B ตัวเลือก หน้าที่เรียกดู ถูกเลือก

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินหน้าแรกในรายการหน้าที่เรียกดู

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินหน้าที่คุณต้องการ

 6. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ไฟล์ ให้กด Enter

เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ ที่อยู่

 3. พิมพ์ที่อยู่ข้องหน้าเว็บ

 4. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

  เคล็ดลับ: คุณควรใช้ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเป็นข้อความลิงก์ เมื่อผู้คนคลิกลิงก์และไปยังหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องก่อน

 5. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter

ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในอีเมลปัจจุบัน

คุณสามารถสร้างลิงก์ภายในไปยังสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ส่วนหัวและบุ๊กมาร์ก สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างส่วนหัวใน Outlook ให้อ้างอิงไปยัง เพิ่มส่วนหัว

สร้างบุ๊กมาร์ก

 1. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งลิงก์เป้าหมาย ปลายทางสามารถเป็นส่วนหัว ข้อความ หรือรูปภาพก็ได้

 2. กด Alt+N, K. กล่องโต้ตอบ บุ๊กมาร์ก จะเปิดขึ้นและโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ชื่อบุ๊กมาร์ก

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับบุ๊กมาร์กใหม่

  หมายเหตุ: ชื่อบุ๊กมาร์กจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร และสามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และอักขระขีดล่าง ตัวอย่างเช่น Dev_Report_2

 4. เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์กในรายการบุ๊กมาร์ก ให้กด Alt+A

แทรกลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์ก

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. กด Alt+A ตัวเลือก วางในเอกสารนี้ จะถูกเลือกและโฟกัสจะย้ายไปยังแผนภูมิต้นไม้บุ๊กมาร์ก

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการ แล้วกด Enter ลิงก์บุ๊กมาร์กที่มีชื่อบุ๊กมาร์กจะถูกแทรกในอีเมล

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้เลือกข้อความลิงก์หรือรูปไฮเปอร์ลิงก์

 2. กด Shift+F10 จากนั้น Alt+R เอาไฮเปอร์ลิงก์ออกแล้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Outlook Mail

ใช้ Outlook for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังหน้าเว็บหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบอัตโนมัติ

Outlook สามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บเป็นไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยอัตโนมัติ

ขณะที่คุณเขียนอีเมล ในข้อความที่เป็นเนื้อหา ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เช่น www.contoso.com หรือที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com แล้วกด Spacebar หรือ Enter Outlook จะเปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ และใส่ชื่อลิงก์ที่มีความหมาย

แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์

 1. ในอีเมลที่คุณกำลังเขียน ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Control+Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “<แท็บปัจจุบัน>, เลือกอยู่”

 4. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าเว็บหรือไฟล์, แท็บ” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือก, ช่วงเวลา” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก คุณจะได้ยิน: “เลือกไฟล์เพื่อลิงก์ไปยัง”

 6. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูรายการ เมื่อต้องการนำทางระหว่างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการที่จะลิงก์ไป

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด, ปุ่ม” จากนั้นกด Spacebar ไฟล์จะถูกเลือกและกล่องโต้ตอบจะปิด

 8. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงในอีเมลแทนที่อยู่ไฟล์ ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่จะแสดง, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ข้อความ

 9. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าเว็บ

 1. ในอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Control+Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บปัจจุบัน, เลือกอยู่”

 4. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าเว็บหรือไฟล์, แท็บ” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ที่อยู่, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ที่อยู่เว็บของหน้าเว็บ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงในอีเมลแทนที่อยู่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่จะแสดง, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณควรใช้ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเป็นข้อความลิงก์ เมื่อผู้คนคลิกลิงก์และไปยังหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องก่อน

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ในอีเมล ให้เลือกข้อความลิงก์หรือรูปไฮเปอร์ลิงก์

 2. กด Command+K จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาลิงก์ออก” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

  กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะปิดลง และไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออกจากข้อความ ข้อความจะยังคงอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Outlook Mail

ใช้ Outlook สำหรับ iOS กับ VoiceOver โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

สร้างลิงก์

 1. เมื่อคุณเขียนอีเมล ให้วางเคอร์เซอร์ในที่ที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอค้างไว้

 3. ปัดไปทางซ้ายสองครั้ง แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มลิงก์ รายการเมนู" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู เพิ่ม ลิงก์จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัส บน เขตข้อมูลข้อความ

 4. ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อลิงก์ด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ URL ให้พิมพ์ข้อความลิงก์โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบคีย์บอร์ด

 5. เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ จากเขตข้อมูล ข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "URL เขตข้อมูลข้อความ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ที่อยู่

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ลิงก์จะถูกแทรกลงในเนื้อหาข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Outlook Mail

ใช้ Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack ที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

สร้างลิงก์

 1. เมื่อคุณเขียนอีเมล ให้วางเคอร์เซอร์ในที่ที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอค้างไว้ เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มลิงก์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล่องโต้ตอบ แก้ไข ลิงก์จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัส บนเขตข้อมูลข้อความ เพื่อแสดงข้อความ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลิงก์ ให้พิมพ์ข้อความลิงก์โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มชื่อลิงก์ มิฉะนั้นลิงก์จะไม่แสดง

  หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ จากเขตข้อมูลข้อความที่จะแสดง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลิงก์ กล่องแก้ไข" แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ที่อยู่

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง ลิงก์จะถูกแทรกลงในเนื้อหาข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Outlook Mail

ใช้ Outlook บนเว็บ กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์เมื่อเขียนข้อความ ด้วยจดหมาย เราได้ทดสอบสิ่งนี้กับโปรแกรมผู้บรรยายแล้ว แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้หากโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Outlook บนเว็บ ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Outlook บนเว็บ

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์

 1. เมื่อคุณเขียนอีเมล ให้วางเคอร์เซอร์ในที่ที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อลิงก์ด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ URL ให้พิมพ์ข้อความลิงก์แล้วเลือก

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกการจัดรูปแบบ" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรกไฮเปอร์ลิงก์" แล้วกด Spacebar กล่องโต้ตอบ แทรกลิงก์ จะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบแทรกลิงก์"

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรก ลิงก์ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ แล้วกด Enter

 5. กล่องโต้ตอบ แทรก ลิงก์จะปิดและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกสร้างขึ้นในเนื้อหาข้อความอีเมล

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ในเนื้อหาข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกการจัดรูปแบบ" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เอาไฮเปอร์ลิงก์, ปุ่มออก" แล้วกด Spacebar

 3. ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Outlook Mail

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×