ไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ใน Windows

สำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ได้กับ Windows 8 และ Windows Server ๒๐๑๒เท่านั้น อย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของข้อมูลในบทความนี้จะใช้ได้กับ Windows ๘.๑, Windows Server ๒๐๑๒ R2, Windows 8 และ Windows Server ๒๐๑๒

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณมีฮับ USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows ๘.๑, Windows Server ๒๐๑๒ R2, Windows 8 หรือ Windows Server ๒๐๑๒

 • คุณมีอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB บนฮับ

 • คุณเอาอุปกรณ์ USB ออกจากพอร์ต USB อย่างปลอดภัย

 • คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เดียวกันหรืออุปกรณ์ USB อื่นเข้ากับพอร์ต USB เดียวกันบนฮับ

ในสถานการณ์สมมตินี้คอมพิวเตอร์ตรวจไม่พบอุปกรณ์ USB ทราบ ปัญหานี้มีผลต่อฮับ USB ๒.๐และคอมโพเนนต์ USB ๒.๐ในฮับ USB ๓.๐

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากพอร์ต USB ถูกปิดใช้งานหลังจากที่คุณได้อย่างปลอดภัยเอาอุปกรณ์ออกจากพอร์ต

การแก้ไข

ในการแก้ไขปัญหานี้ติดตั้ง windows RT, Windows 8 และ Windows Server ๒๐๑๒ปรับปรุงสะสม๒๘๔๕๕๓๓หรือติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นอกจากนี้คุณต้องตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลรีจิสทรี" เพื่อเปิดใช้งานการยกเลิกการปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุงนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

windows RT, windows 8 และ windows Server ๒๐๑๒ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง: มิถุนายน๒๐๑๓

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานจาก Microsoft อย่างไรก็ตามโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆที่พบปัญหานี้ ถ้าโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดมีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นให้ส่งการร้องขอไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน ทราบ ถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมเกิดขึ้นหรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใดๆคุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนหรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหากแวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ทราบ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณอาจเป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้คุณต้องใช้ Windows 8 หรือ Windows Server ๒๐๑๒

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อการปกป้องที่เพิ่มขึ้น ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้าเกิดปัญหา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows สำคัญ  คุณต้องใช้การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ใน Windows ๘.๑, Windows Server ๒๐๑๒ R2, Windows 8 หรือ Windows Server ๒๐๑๒ หมายเหตุใน windows 8 และ Windows Server ๒๐๑๒คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีก่อนที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ (หลังจากที่คุณได้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้) การเปิดใช้งานการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์เฉพาะให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา

 2. ในกล่องค้นหาให้พิมพ์regeditแล้วแตะหรือคลิกregedit

  Notice icon ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบให้พิมพ์รหัสผ่าน หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยันให้ยืนยัน

 3. ค้นหาและเคาะหรือคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags

 4. บนเมนูแก้ไขให้ชี้ไปที่สร้างแล้วแตะหรือคลิกคีย์

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับคีย์ใหม่โดยใช้รูปแบบต่อไปนี้: หมายเหตุvvvvpppprrrr

  1. "vvvv" หมายถึงเลขฐานสิบหก4หลักที่ระบุ ID ผู้ขายของอุปกรณ์

  2. "pppp" หมายถึงเลขฐานสิบหก4หลักที่ระบุรหัสผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์

  3. "rrrr" หมายถึงเลขฐานสิบสี่รหัสฐานสองที่ประกอบด้วยหมายเลขการปรับปรุงของอุปกรณ์

 6. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและจากนั้นเคาะหรือคลิกDWORD (๓๒-บิต) ค่า

 7. ประเภท

 8. กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่Disableonsoftremoveและจากนั้นเคาะหรือคลิกปรับเปลี่ยน

 9. ในกล่องvalue dataพิมพ์0และจากนั้นเคาะหรือคลิกตกลง

 10. ออกจาก Registry Editor

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่ระบุบนคอมพิวเตอร์ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา

 2. ในกล่องค้นหาให้พิมพ์regeditแล้วแตะหรือคลิกregedit

  Notice icon ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบให้พิมพ์รหัสผ่าน หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยันให้ยืนยัน

 3. ค้นหาและเคาะหรือคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub

 4. บนเมนูแก้ไขให้ชี้ไปที่สร้างแล้วแตะหรือคลิกคีย์

 5. ชนิดหัวพิมพ์

 6. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและจากนั้นเคาะหรือคลิกDWORD (๓๒-บิต) ค่า

 7. ประเภท

 8. กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่Disableonsoftremoveและจากนั้นเคาะหรือคลิกปรับเปลี่ยน

 9. ในกล่องvalue dataพิมพ์0และจากนั้นเคาะหรือคลิกตกลง

 10. ออกจาก Registry Editor

ทราบ เมื่อค่าของรายการรีจิสทรีDisableonsoftremoveถูกตั้งค่าเป็น0ระบบไม่มีอะไรเมื่ออุปกรณ์ USB จะถูกเอาออก เมื่อค่าของรายการรีจิสทรีDisableonsoftremoveถูกตั้งค่าเป็น1ระบบปิดใช้งานพอร์ตที่อุปกรณ์ USB จะถูกเอาออก

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้และ/หรือการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ไฟล์การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้งานทั่วโลกจะมีคุณลักษณะตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงอยู่ใน Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์นี้ในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นจะแสดงเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับเวลาออมแสงปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในไฟล์

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows 8 และ Windows Server ๒๐๑๒ สำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 8 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server ๒๐๑๒จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตามเท่านั้น "Windows 8" แสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่งหรือทั้งสองอย่างให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงอยู่ภายใต้ "Windows 8" บนเพจ เสมออ้างถึงส่วน "Applies To" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่จะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละตัวไปใช้

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะไมล์สโตน (RTM, SPn) และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:

  เวอร์ชัน

  รุ่นผลิตภัณฑ์

  กำหนดเวลา

  สาขาบริการ

  6.2.920๐.๒๐xxx

  Windows 8 และ Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ windows 8 และ windows Server ๒๐๑๒" MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการจะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับ Windows 8 เวอร์ชัน x86 ที่รองรับทั้งหมด

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Usbhub3.sys

6.2.9200.16603

๓๖๑,๗๒๘

03-May-2013

03:48

x86

Usbhub3.sys

6.2.9200.20707

๓๖๑,๗๒๘

03-May-2013

04:16

x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows Server ๒๐๑๒

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Usbhub3.sys

6.2.9200.16603

๔๔๖,๒๐๘

03-May-2013

07:00

x64

Usbhub3.sys

6.2.9200.20707

๔๔๖,๒๐๘

03-May-2013

07:00

x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรีจิสทรีDisableonsoftremoveและผลกระทบของการเปิดใช้งานหรือไม่ทำงานพอร์ต USB บนลบอ่อนให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

พอร์ต Usb ยังคงใช้งานอยู่สำหรับการปิดใช้งานหรือถอดอุปกรณ์ USB อย่างปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

คำอธิบายของศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหารหัสฮาร์ดแวร์สำหรับอุปกรณ์เฉพาะโปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมของไฟล์

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 8 และ Windows Server ๒๐๑๒

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 8 เวอร์ชัน x86 ที่รองรับทั้งหมด

ชื่อไฟล์

Update-bf.mum

รุ่นของไฟล์

Not applicable

ขนาดไฟล์

๑,๗๖๓

Date (UTC)

03-May-2013

Time (UTC)

15:04

แพลตฟอร์ม

Not applicable

ชื่อไฟล์

X86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_f2e110b11e2c8fc0.manifest

รุ่นของไฟล์

Not applicable

ขนาดไฟล์

๒,๑๐๔

Date (UTC)

03-May-2013

Time (UTC)

03:54

แพลตฟอร์ม

Not applicable

ชื่อไฟล์

X86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_f36eaea4374694e6.manifest

รุ่นของไฟล์

Not applicable

ขนาดไฟล์

๒,๑๐๔

Date (UTC)

03-May-2013

Time (UTC)

04:42

แพลตฟอร์ม

Not applicable

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 เวอร์ชัน x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ชื่อไฟล์

Amd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_4effac34d68a00f6.manifest

รุ่นของไฟล์

Not applicable

ขนาดไฟล์

๒,๑๐๘

Date (UTC)

03-May-2013

Time (UTC)

07:10

แพลตฟอร์ม

Not applicable

ชื่อไฟล์

Amd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_4f8d4a27efa4061c.manifest

รุ่นของไฟล์

Not applicable

ขนาดไฟล์

๒,๑๐๘

Date (UTC)

03-May-2013

Time (UTC)

07:05

แพลตฟอร์ม

Not applicable

ชื่อไฟล์

Update-bf.mum

รุ่นของไฟล์

Not applicable

ขนาดไฟล์

๑,๙๘๙

Date (UTC)

03-May-2013

Time (UTC)

15:05

แพลตฟอร์ม

Not applicable

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×