ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายการอัปเด๔๔๖๑๔๘๔สำหรับ Microsoft Visio ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่5มีนาคม๒๐๑๙

โปรดทราบว่าการอัปเดตในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์จะนำไปใช้กับ Office ๒๐๑๓รุ่นที่ใช้ Microsoft Installer (.msi) จะไม่นำไปใช้กับ Office ๒๐๑๓เวอร์ชันคลิก-ทู-รันเช่น Microsoft Office ๓๖๕ Home (ดูที่ฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดอยู่)

การปรับปรุงและการแก้ไข

การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงต่อไปนี้:

 • ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้ Visio ๒๐๑๓สามารถใช้วันที่ที่ถูกต้องของปฏิทินภาษาญี่ปุ่นและการสนับสนุนรูปแบบวันที่โดยใช้ ชื่อสมัยใหม่ของญี่ปุ่นเมื่อพร้อมใช้งาน หมายเหตุ:การอัปเดตนี้มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับ Visio ๒๐๑๓เวอร์ชัน๖๔บิตเท่านั้น เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานนี้ของเวอร์ชัน๓๒บิตให้ติดตั้ง2 เมษายน๒๐๑๙การอัปเดตสำหรับ Visio ๒๐๑๓ (KB4464505)

 • เพิ่มวันที่Gannen การสนับสนุนการจัดรูปแบบสำหรับส่วนติดต่อการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน Visio (API)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู KB4484799ที่KB4484799

หมายเหตุ: ถึง เปิดใช้งานการปรับปรุงเหล่านี้คุณจำเป็นต้องติดตั้งKB ๔๔๖๒๒๐๑เข้าด้วยกัน ด้วยการอัปเดตนี้

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

การอัปเดต Microsoft

ใช้Microsoft Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ศูนย์ดาวน์โหลด

การอัปเดตนี้ยังพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มใด (๓๒บิตหรือ๖๔บิต) ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ให้ดูฉันกำลังใช้งาน Office เวอร์ชัน๓๒หรือ๖๔บิตใช่หรือไม่นอกจากนี้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

การอ้างการปลอดไวรัส

Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์การตรวจหาไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้ คุณต้องมี Microsoft Visio ๒๐๑๓ service Pack 1ติดตั้งอยู่

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการถอนการติดตั้งการอัปเดตนี้

Windows 10

 1. ไปที่หน้าจอเริ่มต้นให้ใส่ดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ในกล่องค้นหาของ Windowsจากนั้นกด enter

 2. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาตำแหน่งและเลือกKB4461484แล้วเลือกถอนการติดตั้ง

Windows 8 และ Windows ๘.๑

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วเลือกค้นหา ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วเลือกค้นหา

 2. ใส่ windows update เลือกWindows updateแล้วเลือกการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

 3. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาตำแหน่งและเลือกKB4461484แล้วเลือกถอนการติดตั้ง

Windows 7

 1. ไปที่เริ่มต้นแล้วใส่เรียกใช้แล้วเลือกเรียกใช้

 2. ใส่ Appwiz. cpl แล้วเลือกตกลง

 3. เลือกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

 4. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาตำแหน่งและเลือกKB4461484แล้วเลือกถอนการติดตั้ง

ข้อมูลไฟล์

เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างบนไฟล์

x64

ข้อมูล visio-x-none

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Not applicable

๓๓๘

13-Feb-2019

12:57

Aec.dll

Aec.dll

15.0.5111.1000

๑,๔๒๔,๖๘๐

13-Feb-2019

12:57

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.5111.1000

๙๖๕,๙๒๘

13-Feb-2019

12:57

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

๔๗,๘๓๒

13-Feb-2019

12:59

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.5111.1000

๑,๑๘๗,๔๐๘

13-Feb-2019

12:57

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.5111.1000

๑,๔๙๓,๕๘๔

13-Feb-2019

12:57

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.5111.1000

๒๓๐,๙๙๒

13-Feb-2019

12:57

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.5111.1000

๘,๘๕๔,๖๑๖

13-Feb-2019

12:57

Facility.dll

Facility.dll

15.0.5111.1000

๑,๔๕๐,๒๘๐

13-Feb-2019

12:57

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.5111.1000

๑,๔๕๗,๗๔๔

13-Feb-2019

12:57

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.5111.1000

๕๕๔,๐๖๔

13-Feb-2019

12:57

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

๗๗,๑๐๔

13-Feb-2019

12:57

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

๖๘๒,๑๘๔

13-Feb-2019

12:57

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

๗๓๖,๙๔๔

13-Feb-2019

12:57

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.5111.1000

๒๐๘,๔๖๔

13-Feb-2019

12:57

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.5111.1000

๒๘๘,๐๓๒

13-Feb-2019

12:57

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.5111.1000

๑,๗๓๘,๘๓๒

13-Feb-2019

12:57

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.5111.1000

๖๙๒,๕๑๒

13-Feb-2019

12:57

Pe.dll

Pe.dll

15.0.5111.1000

๘๔๘,๔๗๒

13-Feb-2019

12:57

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.5111.1000

๑,๐๖๑,๔๕๖

13-Feb-2019

12:57

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

๑๗๓,๒๖๔

13-Feb-2019

12:59

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.5111.1000

๕๖๔,๘๑๖

13-Feb-2019

12:57

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.5111.1000

๑๖๙,๕๖๐

13-Feb-2019

12:57

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.5111.1000

๒๘๙,๐๖๔

13-Feb-2019

12:57

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.5111.1000

๒๗๗,๕๘๔

13-Feb-2019

12:57

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.5111.1000

๑๗๙,๒๘๐

13-Feb-2019

12:57

Sg.dll

Sg.dll

15.0.5111.1000

๒,๓๗๗,๘๑๖

13-Feb-2019

12:57

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.5111.1000

๑,๕๐๕,๐๕๖

13-Feb-2019

12:57

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

๓๖๑,๑๓๖

13-Feb-2019

12:59

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Not applicable

๓๗,๘๕๗

15-Feb-2019

11:42

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Not applicable

๒๕,๘๐๒

15-Feb-2019

11:42

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Not applicable

๓๕,๐๒๗

13-Feb-2019

12:59

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Not applicable

๒๕,๔๑๙

13-Feb-2019

12:59

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.5111.1000

๑๕,๔๔๙,๖๘๐

13-Feb-2019

12:57

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.5111.1000

๑๐๑,๑๖๐

13-Feb-2019

12:57

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

๒๐๓,๙๘๔

13-Feb-2019

12:57

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

๒,๓๘๙,๖๗๒

13-Feb-2019

12:56

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

๘๔๗,๐๘๘

13-Feb-2019

12:59

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

๒๗๗,๗๖๐

13-Feb-2019

12:59

Visio.exe

Visio.exe

15.0.5111.1000

๑,๓๕๘,๑๔๔

13-Feb-2019

12:57

Visio.man

Visio.exe.manifest

Not applicable

๑,๒๓๔

13-Feb-2019

12:57

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.5111.1000

๒๕,๒๗๕,๔๗๒

13-Feb-2019

12:57

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

๓๓๕,๖๑๖

13-Feb-2019

12:57

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

๙๒๔,๒๔๘

13-Feb-2019

12:57

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.5111.1000

๗๒๑,๑๙๒

13-Feb-2019

12:57

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.5111.1000

๑,๑๐๓,๙๖๐

13-Feb-2019

12:57

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.5111.1000

๘๒๗,๔๗๒

13-Feb-2019

12:57

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.5111.1000

๗๔๗,๐๘๘

13-Feb-2019

12:57

x86

ข้อมูล visio-x-none

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Not applicable

๓๓๘

13-Feb-2019

12:56

Aec.dll

Aec.dll

15.0.5111.1000

๙๕๐,๓๕๒

13-Feb-2019

12:56

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.5111.1000

๗๐๙,๒๐๐

13-Feb-2019

12:56

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

๔๑,๖๘๘

13-Feb-2019

12:57

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.5111.1000

๙๓๗,๐๔๐

13-Feb-2019

12:56

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.5111.1000

๙๓๕,๗๑๒

13-Feb-2019

12:56

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.5111.1000

๑๕๕,๗๒๘

13-Feb-2019

12:56

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.5111.1000

๖,๑๗๙,๙๒๐

13-Feb-2019

12:56

Facility.dll

Facility.dll

15.0.5111.1000

๑,๐๐๒,๕๗๖

13-Feb-2019

12:56

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.5111.1000

๙๙๓,๘๗๒

13-Feb-2019

12:56

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.5111.1000

๓๕๙,๕๐๔

13-Feb-2019

12:56

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

๗๗,๑๑๒

13-Feb-2019

12:56

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

๖๘๕,๐๒๔

13-Feb-2019

12:56

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

๗๓๙,๘๐๘

13-Feb-2019

12:56

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.5085.1000

๑๕๐,๘๑๖

13-Feb-2019

12:56

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.5111.1000

๒๑๖,๑๔๔

13-Feb-2019

12:56

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.5111.1000

๑,๒๙๐,๘๓๒

13-Feb-2019

12:56

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.5111.1000

๔๙๕,๑๘๔

13-Feb-2019

12:56

Pe.dll

Pe.dll

15.0.5111.1000

๕๕๒,๕๒๘

13-Feb-2019

12:56

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.5111.1000

๗๓๘,๘๙๖

13-Feb-2019

12:56

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

๑๖๗,๖๓๒

13-Feb-2019

12:57

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.5111.1000

๔๒๙,๑๓๖

13-Feb-2019

12:56

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.5111.1000

๑๒๔,๔๙๖

13-Feb-2019

12:56

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.5111.1000

๒๑๔,๐๙๖

13-Feb-2019

12:56

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.5111.1000

๒๐๙,๔๘๘

13-Feb-2019

12:56

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.5111.1000

๑๕๐,๖๐๘

13-Feb-2019

12:56

Sg.dll

Sg.dll

15.0.5111.1000

๑,๗๒๓,๔๗๒

13-Feb-2019

12:56

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.5111.1000

๑,๐๐๑,๐๔๐

13-Feb-2019

12:56

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

๓๕๖,๕๒๘

13-Feb-2019

12:57

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Not applicable

๓๗,๘๕๗

15-Feb-2019

11:00

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Not applicable

๒๕,๘๐๒

15-Feb-2019

11:00

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Not applicable

๓๕,๐๒๗

13-Feb-2019

12:57

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Not applicable

๒๕,๔๑๙

13-Feb-2019

12:57

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.5111.1000

๑๐,๘๕๐,๓๘๔

13-Feb-2019

12:56

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.5111.1000

๗๔,๘๓๒

13-Feb-2019

12:56

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

๑๕๓,๘๐๘

13-Feb-2019

12:56

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

๒,๓๘๙,๖๗๒

13-Feb-2019

12:56

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

๘๔๗,๐๘๘

13-Feb-2019

12:57

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

๒๗๗,๗๖๐

13-Feb-2019

12:57

Visio.exe

Visio.exe

15.0.5111.1000

๑,๓๕๖,๓๗๖

13-Feb-2019

12:56

Visio.man

Visio.exe.manifest

Not applicable

๑,๒๓๔

13-Feb-2019

12:56

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.5111.1000

๑๘,๗๙๕,๖๐๘

13-Feb-2019

12:56

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

๒๙๑,๕๗๖

13-Feb-2019

12:56

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

๘๖๓,๓๒๐

13-Feb-2019

12:56

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.5111.1000

๔๘๕,๙๖๘

13-Feb-2019

12:56

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.5111.1000

๗๐๔,๐๘๐

13-Feb-2019

12:56

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.5111.1000

๕๓๒,๐๔๘

13-Feb-2019

12:56

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.5111.1000

๔๗๖,๒๔๐

13-Feb-2019

12:56

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×