หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
English
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

This article describes Cumulative Update package 12 (CU12) (build number: 13.0.5698.0) for Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2). This update contains fixes that were released after the initial release of SQL Server 2016 SP2.

Cumulative update

Cumulative updates (CU) are now available at the Microsoft Download Center.

Only the most recent CU that was released for SQL Server 2016 SP2 is available at the Download Center. Each new CU contains all the fixes that were included togetrher with the previous CU for the installed version or service pack of SQL Server.

 • Microsoft recommends ongoing, proactive installation of CUs as they become available:

  • SQL Server CUs are certified to the same levels as Service Packs, and should be installed at the same level of confidence.

  • Historical data shows that a significant number of support cases involve an issue that has already been addressed in a released CU.

  • CUs may contain added value over and above hotfixes. This includes supportability, manageability, and reliability updates.

 • Just as for SQL Server service packs, we recommend that you test CUs before you deploy them to production environments.

 • We recommend that you upgrade your SQL Server installation to the latest SQL Server 2016 service pack.

How to obtain this cumulative update package

The following update is available from the Microsoft Download Center:

Download icon  Download the latest cumulative update package for SQL Server 2016 SP2 now.
If the download page does not appear, contact Microsoft Customer Service and Support to obtain the cumulative update package.

Note After future cumulative updates are released for SQL Server 2016, this CU can be located and downloaded from the Microsoft Windows Update Catalog. However, we recommend that you always install the latest cumulative update that is available.

Additional hotfixes that are included in this cumulative update package

VSTS bug number

KB article number

Description

Fix area

Platform

13275018

4480651

Improvement: Merge operation will consider the number of deleted rows in the rowgroup in SQL Server 2016 and 2017

SQL Engine

All

13326775

4527510

FIX: User hierarchy is not hidden when you run DISCOVER_CSDL_METADATA in SQL Server

Analysis Services

Windows

13358372

4537350

FIX: Access violation occurs when you run DBCC CHECKTABLE against a table with Clustered Columnstore Index in SQL Server

SQL Engine

Windows

13335640

4538378

FIX: The "is_media_read_only" value remains unchanged for a SQL Server data file even though the media is no longer read-only

SQL Engine

Windows

13331373

4539815

FIX: Access violation occurs when change tracking auto cleanup tries to clean up side tables in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13294054

4539880

FIX: Access violation occurs with wait_info XEvent on busy SQL Server 2016

SQL performance

Windows

13298018

4539892

FIX: Error occurs when you run a stored procedure from database A which pulls data from database B in SQL Server 2016

SQL performance

Windows

13361172

4539897

FIX: Access violation may occur when you run XML query against a table that has a primary XML index in SQL Server 2016

SQL performance

Windows

13184475

4539947

FIX: Assertion occurs when you run DATABASE SCOPED command in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13329385

4540107

FIX: System or background task may fail when number of sessions reaches the maximum limit in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13381812

4540342

FIX: Non-yielding scheduler condition occurs with CONNECTION_MANAGER spinlock in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13372511

4540346

FIX: MERGE statement fails with assert “Attempt to access expired blob handle (1)” in SQL Server 2016

SQL performance

Windows

13367056

4540385

FIX: DAX query causes server to have exceptions in TBB heap and crash in Windows heap in SQL Server 2016

Analysis Services

Windows

13372802

4540449

FIX: Error occurs in sp_xml_preparedocument where MSXMLSQL tries to access virtual address space beyond limit in SQL Server 2016, 2017 and 2019

XML

All

13346757

4540731

FIX: Unexpected exception error occurs when you run DISCOVER_CSDL_METADATA in Power BI Desktop in SQL Server 2016

Analysis Services

Windows

13333249

4540896

FIX: Access violation may occur when enumerating files in a FileTable in SQL Server

SQL Engine

Windows

13375360

4540901

FIX: SQL Server may terminate due to lock conflicts during error message processing in SQL Server 2016

SQL security

Windows

13368730

4540903

FIX: Non-yielding scheduler dump occurs in InterlockedCompareExchangePointer and SOS_RWLock in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13249030

4541096

FIX: Access Violation occurs when you run query on computed columns in SQL Server 2016

SQL performance

All

13358502

4541132

Improvement: Size and retention policy are increased in default XEvent trace system_health in SQL Server 2016

Analysis Services

Windows

13293964

4541288

FIX: Non-yielding scheduler dumps occur when running a batch mode query with multiple joins in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13323647

4541300

FIX: Fix incorrect values in auto seeding XEvents in SQL Server 2016

High Availability

Windows

13245644

4541303

FIX: Non-yielding Scheduler error may occur with Always On availability group in Microsoft SQL Server 2016

High Availability

Windows

13215330

4541309

FIX: Missing log block may occur when you use Always On availability group in SQL Server 2016

High Availability

Windows

13331676

4541385

FIX: Database initialization may fail by using automatic seeding in SQL Server 2016

High Availability

Windows

13308278

4541435

FIX: Error occurs when you rename a column on temporal current table in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13273913

4541520

FIX: Assertion occurs when you process a malformed XML message sent as message in Service Broker queue in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13285484

4541724

FIX: Intermittent non-yielding scheduler event causes outage of Availability Groups in SQL Server 2016

In-Memory OLTP

Windows

13368461

4541762

FIX: Management Data Warehouse Server Activity Collection Set may fail in SQL Server 2016

Management Tools

Windows

13184966

4541769

FIX: Error occurs when running sp_updatestats on the table that has a clustered columnstore index and memory optimized index

SQL Engine

All

13325406

4541770

FIX: Assertion failure occurs when persistent log buffer is used in SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

13012856

4543027

FIX: Parallel sampled filtered statistics may cause incorrect histogram scaling in SQL Server 2016

SQL performance

All

Notes for this update

Known Issue

Under certain circumstances, there is a known uninstall issue with this SQL Server 2016 SP2 CU12.  If you uninstall this CU, SQL server doesn’t come online and you find the following SQL Server error log message:

The script level for 'system_xevents_modification.sql' in database 'master' cannot be downgraded from XXXXXXXXX to XXXXXXXXX, which is supported by this server. This usually implies that a future database was attached and the downgrade path is not supported by the current installation. Install a newer version of SQL Server and re-try opening the database.

Mitigation is to enable Trace Flag - T902, then SQL server will come online and you are done. You don’t need to uninstall it again. To upgrade to new CU you need to remove this flag first.

SQL Server 2016 SP2 CU13 or any later CU release contains the fix. 

Hybrid environments deployment

When you deploy the hotfixes to a hybrid environment (such as AlwaysOn, replication, cluster, and mirroring), we recommend that you refer to the following articles before you deploy the update:

Language support

 • SQL Server Cumulative Updates are currently multilingual. Therefore, this cumulative update package is not specific to one language. It applies to all supported languages.

Components (features) updated

One Cumulative Update package includes all available updates for ALL SQL Server 2016 components (features). However, the cumulative update package updates only those components that are currently installed on the SQL Server instance you select to be serviced.  If a SQL Server feature (e.g. Analysis Services) is added to the instance after this CU is applied, you must re-apply this CU to update the new feature to this CU.

Support for this update

If additional issues occur or if any troubleshooting is required, you might have to create a separate service request. The usual support costs will apply to additional support questions and to issues that do not qualify for this specific cumulative update package. For a complete list of Microsoft Customer Service and Support telephone numbers or to create a separate service request, go to the Microsoft support website.
 

How to uninstall this update

 1. In Control Panel, select View installed updates under Programs and Features.

 2. Locate the entry that corresponds to this cumulative update package under Microsoft SQL Server 2016.

 3. Press and hold (or right-click) the entry, and then select Uninstall.

Cumulative update package information

Prerequisites

To apply this cumulative update package, you must be running SQL Server 2016 SP2.

Restart information

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update package.

Registry information

To use one of the hotfixes in this package, you do not have to make any changes to the registry.

Cumulative update package file information

The English version of this package has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.

x64-based versions

SQL Server 2016 Browser Service

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Instapi130.dll

2015.131.5698.0

46480

16-2

04:20

x86

Keyfile.dll

2015.131.5698.0

81808

16-2

04:26

x86

Sqlbrowser.exe

2015.131.5698.0

269712

16-2

04:20

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

100752

16-2

04:20

x86

SQL Server 2016 Writer

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Instapi130.dll

2015.131.5698.0

54160

16-2

04:20

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5698.0

179808

16-2

04:18

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

120208

16-2

04:19

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5698.0

190352

16-2

04:21

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5698.0

161680

16-2

04:26

x86

Sqlwriter.exe

2015.131.5698.0

125024

16-2

04:22

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlwvss.dll

2015.131.5698.0

339856

16-2

04:09

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.131.5698.0

19344

16-2

04:09

x64

SQL Server 2016 Analysis Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.5698.0

1341536

16-2

04:22

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-7

22:33

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5698.0

983648

16-2

04:22

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5698.0

983440

16-2

04:23

x86

Msmdctr130.dll

2015.131.5698.0

33168

16-2

04:18

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5698.0

56246672

16-2

04:19

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5698.0

37127264

16-2

04:27

x86

Msmdsrv.exe

2015.131.5698.0

56793992

16-2

04:24

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5698.0

7502736

16-2

04:20

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5698.0

6502288

16-2

04:29

x86

Msolap130.dll

2015.131.5698.0

8636304

16-2

04:19

x64

Msolap130.dll

2015.131.5698.0

7004048

16-2

04:26

x86

Msolui130.dll

2015.131.5698.0

303504

16-2

04:18

x64

Msolui130.dll

2015.131.5698.0

280464

16-2

04:26

x86

Sql_as_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5698.0

179808

16-2

04:18

x64

Sqlceip.exe

13.0.5698.0

249440

16-2

04:20

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

120208

16-2

04:19

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

100752

16-2

04:20

x86

Tmapi.dll

2015.131.5698.0

4339088

16-2

04:10

x64

Tmcachemgr.dll

2015.131.5698.0

2819472

16-2

04:10

x64

Tmpersistence.dll

2015.131.5698.0

1064336

16-2

04:10

x64

Tmtransactions.dll

2015.131.5698.0

1345424

16-2

04:09

x64

Xe.dll

2015.131.5698.0

619616

16-2

04:21

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5698.0

312208

16-2

04:20

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5698.0

252816

16-2

04:22

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5698.0

220560

16-2

04:20

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5698.0

184928

16-2

04:22

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5698.0

24040848

16-2

04:10

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5698.0

32721296

16-2

04:25

x86

SQL Server 2016 Database Services Common Core

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2015.131.5698.0

153488

16-2

04:20

x86

Batchparser.dll

2015.131.5698.0

173968

16-2

04:20

x64

Instapi130.dll

2015.131.5698.0

46480

16-2

04:20

x86

Instapi130.dll

2015.131.5698.0

54160

16-2

04:20

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5698.0

23952

16-2

04:18

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5698.0

22416

16-2

04:20

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5698.0

1021024

16-2

04:22

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5698.0

1020816

16-2

04:29

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.5698.0

1342048

16-2

04:28

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.5698.0

695696

16-2

04:28

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.5698.0

758880

16-2

04:28

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.5698.0

514144

16-2

04:28

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5698.0

705120

16-2

04:22

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5698.0

704912

16-2

04:28

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5698.0

66144

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5698.0

68488

16-2

04:23

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5698.0

562576

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5698.0

562784

16-2

04:21

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5698.0

29280

16-2

04:18

x64

Msasxpress.dll

2015.131.5698.0

25208

16-2

04:26

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5698.0

65936

16-2

04:18

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5698.0

53344

16-2

04:26

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

120208

16-2

04:19

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

100752

16-2

04:20

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5698.0

44944

16-2

04:19

x64

Sqlftacct.dll

2015.131.5698.0

40032

16-2

04:26

x86

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5698.0

399248

16-2

04:10

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5698.0

359008

16-2

04:26

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5698.0

30608

16-2

04:09

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5698.0

28256

16-2

04:26

x86

Sqltdiagn.dll

2015.131.5698.0

60808

16-2

04:09

x64

Sqltdiagn.dll

2015.131.5698.0

53648

16-2

04:26

x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dreplayclient.exe

2015.131.5698.0

114064

16-2

04:20

x86

Dreplaycommon.dll

2015.131.5698.0

683920

16-2

04:28

x86

Dreplayutil.dll

2015.131.5698.0

303200

16-2

04:20

x86

Instapi130.dll

2015.131.5698.0

54160

16-2

04:20

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5698.0

21600

16-2

04:26

x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_controller

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dreplaycommon.dll

2015.131.5698.0

683920

16-2

04:28

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.131.5698.0

343440

16-2

04:20

x86

Dreplayprocess.dll

2015.131.5698.0

164752

16-2

04:20

x86

Instapi130.dll

2015.131.5698.0

54160

16-2

04:20

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5698.0

21600

16-2

04:26

x86

SQL Server 2016 Database Services Core Instance

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Backuptourl.exe

13.0.5698.0

34424

16-2

04:23

x64

Batchparser.dll

2015.131.5698.0

173968

16-2

04:20

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.131.5698.0

218512

16-2

04:19

x64

Dcexec.exe

2015.131.5698.0

67472

16-2

04:22

x64

Fssres.dll

2015.131.5698.0

74640

16-2

04:18

x64

Hadrres.dll

2015.131.5698.0

170896

16-2

04:20

x64

Hkcompile.dll

2015.131.5698.0

1291152

16-2

04:21

x64

Hkengine.dll

2015.131.5698.0

5594720

16-2

04:23

x64

Hkruntime.dll

2015.131.5698.0

152160

16-2

04:23

x64

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-7

22:33

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

13.0.5698.0

227216

16-2

04:23

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5698.0

385936

16-2

04:25

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.131.5698.0

65424

16-2

04:20

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.131.5698.0

58256

16-2

04:24

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5698.0

143240

16-2

04:24

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5698.0

151952

16-2

04:24

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.131.5698.0

265312

16-2

04:24

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.131.5698.0

67984

16-2

04:24

x64

Odsole70.dll

2015.131.5698.0

85904

16-2

04:19

x64

Opends60.dll

2015.131.5698.0

26000

16-2

04:20

x64

Qds.dll

2015.131.5698.0

867216

16-2

04:19

x64

Rsfxft.dll

2015.131.5698.0

27528

16-2

04:20

x64

Sqagtres.dll

2015.131.5698.0

57952

16-2

04:19

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlaamss.dll

2015.131.5698.0

73616

16-2

04:20

x64

Sqlaccess.dll

2015.131.5698.0

456288

16-2

04:24

x64

Sqlagent.exe

2015.131.5698.0

559504

16-2

04:22

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5698.0

44944

16-2

04:19

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5698.0

37264

16-2

04:19

x86

Sqlagentlog.dll

2015.131.5698.0

26000

16-2

04:18

x64

Sqlagentmail.dll

2015.131.5698.0

40848

16-2

04:20

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5698.0

179808

16-2

04:18

x64

Sqlceip.exe

13.0.5698.0

249440

16-2

04:20

x86

Sqlcmdss.dll

2015.131.5698.0

53136

16-2

04:19

x64

Sqldk.dll

2015.131.5698.0

2582416

16-2

04:19

x64

Sqldtsss.dll

2015.131.5698.0

90512

16-2

04:20

x64

Sqliosim.com

2015.131.5698.0

301152

16-2

04:19

x64

Sqliosim.exe

2015.131.5698.0

3007608

16-2

04:23

x64

Sqllang.dll

2015.131.5698.0

39535200

16-2

04:19

x64

Sqlmin.dll

2015.131.5698.0

37938576

16-2

04:10

x64

Sqlolapss.dll

2015.131.5698.0

91024

16-2

04:20

x64

Sqlos.dll

2015.131.5698.0

19344

16-2

04:20

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.131.5698.0

51600

16-2

04:10

x64

Sqlrepss.dll

2015.131.5698.0

48016

16-2

04:10

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5698.0

23952

16-2

04:10

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5698.0

23952

16-2

04:10

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5698.0

54160

16-2

04:20

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.131.5698.0

20880

16-2

04:10

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.131.5698.0

5804944

16-2

04:22

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5698.0

725904

16-2

04:20

x64

Sqlservr.exe

2015.131.5698.0

386144

16-2

04:22

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5698.0

145296

16-2

04:10

x64

Sqltses.dll

2015.131.5698.0

8916368

16-2

04:10

x64

Sqsrvres.dll

2015.131.5698.0

244112

16-2

04:10

x64

Xe.dll

2015.131.5698.0

619616

16-2

04:21

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5698.0

312208

16-2

04:20

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5698.0

220560

16-2

04:20

x64

Xpadsi.exe

2015.131.5698.0

72080

16-2

04:25

x64

Xplog70.dll

2015.131.5698.0

58768

16-2

04:20

x64

Xpsqlbot.dll

2015.131.5698.0

26512

16-2

04:20

x64

Xpstar.dll

2015.131.5698.0

415632

16-2

04:20

x64

SQL Server 2016 Database Services Core Shared

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2015.131.5698.0

153488

16-2

04:20

x86

Batchparser.dll

2015.131.5698.0

173968

16-2

04:20

x64

Bcp.exe

2015.131.5698.0

113040

16-2

04:19

x64

Commanddest.dll

2015.131.5698.0

242064

16-2

04:19

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.131.5698.0

108944

16-2

04:19

x64

Datacollectortasks.dll

2015.131.5698.0

181136

16-2

04:19

x64

Distrib.exe

2015.131.5698.0

184416

16-2

04:23

x64

Dteparse.dll

2015.131.5698.0

102792

16-2

04:19

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5698.0

81808

16-2

04:22

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5698.0

130448

16-2

04:19

x64

Dtexec.exe

2015.131.5698.0

66144

16-2

04:23

x64

Dts.dll

2015.131.5698.0

3139984

16-2

04:19

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5698.0

470416

16-2

04:19

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5698.0

485776

16-2

04:19

x64

Dtshost.exe

2015.131.5698.0

79760

16-2

04:22

x64

Dtslog.dll

2015.131.5698.0

113552

16-2

04:19

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5698.0

538512

16-2

04:19

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5698.0

1272208

16-2

04:19

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5698.0

41360

16-2

04:18

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5698.0

80784

16-2

04:19

x64

Dtutil.exe

2015.131.5698.0

127888

16-2

04:22

x64

Exceldest.dll

2015.131.5698.0

256400

16-2

04:18

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5698.0

278416

16-2

04:19

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5698.0

159632

16-2

04:19

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5698.0

382344

16-2

04:18

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5698.0

394640

16-2

04:18

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5698.0

89488

16-2

04:18

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.131.5698.0

52112

16-2

04:20

x64

Logread.exe

2015.131.5698.0

620128

16-2

04:22

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5698.0

1307024

16-2

04:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5698.0

385632

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.131.5698.0

1644432

16-2

04:20

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5698.0

562784

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5698.0

143240

16-2

04:24

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5698.0

151952

16-2

04:24

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5698.0

94608

16-2

04:18

x64

Msxmlsql.dll

2015.131.5698.0

1487760

16-2

04:21

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5698.0

257424

16-2

04:19

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5698.0

284048

16-2

04:18

x64

Osql.exe

2015.131.5698.0

68496

16-2

04:19

x64

Rawdest.dll

2015.131.5698.0

202640

16-2

04:19

x64

Rawsource.dll

2015.131.5698.0

189840

16-2

04:19

x64

Rdistcom.dll

2015.131.5698.0

900496

16-2

04:18

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5698.0

180112

16-2

04:18

x64

Repldp.dll

2015.131.5698.0

274832

16-2

04:18

x64

Replmerg.exe

2015.131.5698.0

512096

16-2

04:22

x64

Replprov.dll

2015.131.5698.0

805264

16-2

04:18

x64

Replrec.dll

2015.131.5698.0

1012320

16-2

04:20

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlcmd.exe

2015.131.5698.0

242576

16-2

04:19

x64

Sqldiag.exe

2015.131.5698.0

1250912

16-2

04:23

x64

Sqllogship.exe

13.0.5698.0

97888

16-2

04:20

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5698.0

23952

16-2

04:10

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5698.0

22112

16-2

04:26

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5698.0

23952

16-2

04:10

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5698.0

21600

16-2

04:26

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5698.0

54160

16-2

04:20

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5698.0

46200

16-2

04:26

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5698.0

145296

16-2

04:10

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5698.0

120416

16-2

04:26

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5698.0

173968

16-2

04:09

x64

Sqlwep130.dll

2015.131.5698.0

98704

16-2

04:10

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5698.0

209296

16-2

04:10

x64

Tablediff.exe

13.0.5698.0

79760

16-2

04:20

x64

Txagg.dll

2015.131.5698.0

357768

16-2

04:09

x64

Txbdd.dll

2015.131.5698.0

165776

16-2

04:09

x64

Txdatacollector.dll

2015.131.5698.0

360848

16-2

04:09

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5698.0

289680

16-2

04:09

x64

Txderived.dll

2015.131.5698.0

600976

16-2

04:09

x64

Txlookup.dll

2015.131.5698.0

525200

16-2

04:09

x64

Txmerge.dll

2015.131.5698.0

223632

16-2

04:09

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5698.0

271760

16-2

04:09

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5698.0

121232

16-2

04:09

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5698.0

119696

16-2

04:09

x64

Txsort.dll

2015.131.5698.0

252296

16-2

04:09

x64

Txsplit.dll

2015.131.5698.0

593808

16-2

04:09

x64

Txunionall.dll

2015.131.5698.0

174992

16-2

04:09

x64

Xe.dll

2015.131.5698.0

619616

16-2

04:21

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5698.0

312208

16-2

04:20

x64

SQL Server 2016 sql_extensibility

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Launchpad.exe

2015.131.5698.0

1008016

16-2

04:19

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlsatellite.dll

2015.131.5698.0

830864

16-2

04:20

x64

SQL Server 2016 Full-Text Engine

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fd.dll

2015.131.5698.0

653200

16-2

04:20

x64

Fdhost.exe

2015.131.5698.0

98192

16-2

04:19

x64

Fdlauncher.exe

2015.131.5698.0

44432

16-2

04:19

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlft130ph.dll

2015.131.5698.0

51088

16-2

04:20

x64

SQL Server 2016 sql_inst_mr

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Imrdll.dll

13.0.5698.0

16992

16-2

04:22

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

SQL Server 2016 Integration Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

31-1

10:38

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

03-2

10:39

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

31-1

10:38

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

03-2

10:39

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

31-1

10:38

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

03-2

10:39

x86

Commanddest.dll

2015.131.5698.0

242064

16-2

04:19

x64

Commanddest.dll

2015.131.5698.0

195984

16-2

04:20

x86

Dteparse.dll

2015.131.5698.0

102792

16-2

04:19

x64

Dteparse.dll

2015.131.5698.0

92768

16-2

04:20

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5698.0

81808

16-2

04:22

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5698.0

76896

16-2

04:29

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5698.0

130448

16-2

04:19

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5698.0

109152

16-2

04:20

x86

Dtexec.exe

2015.131.5698.0

59792

16-2

04:20

x86

Dtexec.exe

2015.131.5698.0

66144

16-2

04:23

x64

Dts.dll

2015.131.5698.0

3139984

16-2

04:19

x64

Dts.dll

2015.131.5698.0

2625936

16-2

04:20

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5698.0

470416

16-2

04:19

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5698.0

412048

16-2

04:20

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5698.0

485776

16-2

04:19

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5698.0

385632

16-2

04:20

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5698.0

86928

16-2

04:20

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5698.0

103032

16-2

04:22

x64

Dtshost.exe

2015.131.5698.0

69728

16-2

04:20

x86

Dtshost.exe

2015.131.5698.0

79760

16-2

04:22

x64

Dtslog.dll

2015.131.5698.0

113552

16-2

04:19

x64

Dtslog.dll

2015.131.5698.0

96144

16-2

04:20

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5698.0

538512

16-2

04:19

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5698.0

534416

16-2

04:20

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5698.0

1272208

16-2

04:19

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5698.0

1052560

16-2

04:20

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5698.0

41360

16-2

04:18

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5698.0

35216

16-2

04:20

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5698.0

80784

16-2

04:19

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5698.0

73104

16-2

04:20

x86

Dtutil.exe

2015.131.5698.0

108432

16-2

04:20

x86

Dtutil.exe

2015.131.5698.0

127888

16-2

04:22

x64

Exceldest.dll

2015.131.5698.0

256400

16-2

04:18

x64

Exceldest.dll

2015.131.5698.0

209808

16-2

04:20

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5698.0

278416

16-2

04:19

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5698.0

225888

16-2

04:20

x86

Execpackagetask.dll

2015.131.5698.0

159632

16-2

04:19

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5698.0

128400

16-2

04:20

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5698.0

382344

16-2

04:18

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5698.0

327568

16-2

04:20

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5698.0

394640

16-2

04:18

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5698.0

338320

16-2

04:20

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5698.0

89488

16-2

04:18

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5698.0

73824

16-2

04:20

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5698.0

1307024

16-2

04:22

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5698.0

1307256

16-2

04:28

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-7

22:33

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5698.0

66448

16-2

04:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5698.0

100448

16-2

04:22

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5698.0

105568

16-2

04:23

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5698.0

75664

15-2

05:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5698.0

75664

16-2

04:20

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5698.0

385632

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5698.0

131984

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5698.0

143240

16-2

04:24

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5698.0

137616

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5698.0

151952

16-2

04:24

x64

Msdtssrvr.exe

13.0.5698.0

209800

16-2

04:20

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5698.0

94608

16-2

04:18

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5698.0

83344

16-2

04:26

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5698.0

257424

16-2

04:19

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5698.0

209808

16-2

04:26

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5698.0

284048

16-2

04:18

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5698.0

228752

16-2

04:26

x86

Rawdest.dll

2015.131.5698.0

202640

16-2

04:19

x64

Rawdest.dll

2015.131.5698.0

161672

16-2

04:26

x86

Rawsource.dll

2015.131.5698.0

189840

16-2

04:19

x64

Rawsource.dll

2015.131.5698.0

148368

16-2

04:26

x86

Recordsetdest.dll

2015.131.5698.0

180112

16-2

04:18

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5698.0

144992

16-2

04:26

x86

Sql_is_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqlceip.exe

13.0.5698.0

249440

16-2

04:20

x86

Sqldest.dll

2015.131.5698.0

257120

16-2

04:18

x64

Sqldest.dll

2015.131.5698.0

208992

16-2

04:26

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5698.0

173968

16-2

04:09

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5698.0

144480

16-2

04:26

x86

Ssisoledb.dll

2015.131.5698.0

209296

16-2

04:10

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5698.0

170080

16-2

04:26

x86

Txagg.dll

2015.131.5698.0

357768

16-2

04:09

x64

Txagg.dll

2015.131.5698.0

298080

16-2

04:23

x86

Txbdd.dll

2015.131.5698.0

165776

16-2

04:09

x64

Txbdd.dll

2015.131.5698.0

131168

16-2

04:24

x86

Txbestmatch.dll

2015.131.5698.0

604560

16-2

04:09

x64

Txbestmatch.dll

2015.131.5698.0

489592

16-2

04:23

x86

Txcache.dll

2015.131.5698.0

176528

16-2

04:10

x64

Txcache.dll

2015.131.5698.0

141408

16-2

04:22

x86

Txcharmap.dll

2015.131.5698.0

283024

16-2

04:09

x64

Txcharmap.dll

2015.131.5698.0

243832

16-2

04:22

x86

Txcopymap.dll

2015.131.5698.0

176016

16-2

04:09

x64

Txcopymap.dll

2015.131.5698.0

140896

16-2

04:24

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5698.0

289680

16-2

04:09

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5698.0

248416

16-2

04:24

x86

Txderived.dll

2015.131.5698.0

600976

16-2

04:09

x64

Txderived.dll

2015.131.5698.0

512632

16-2

04:24

x86

Txfileextractor.dll

2015.131.5698.0

194952

16-2

04:09

x64

Txfileextractor.dll

2015.131.5698.0

156256

16-2

04:24

x86

Txfileinserter.dll

2015.131.5698.0

192912

16-2

04:09

x64

Txfileinserter.dll

2015.131.5698.0

154000

16-2

04:24

x86

Txgroupdups.dll

2015.131.5698.0

284048

16-2

04:09

x64

Txgroupdups.dll

2015.131.5698.0

224656

16-2

04:23

x86

Txlineage.dll

2015.131.5698.0

130960

16-2

04:09

x64

Txlineage.dll

2015.131.5698.0

103008

16-2

04:23

x86

Txlookup.dll

2015.131.5698.0

525200

16-2

04:09

x64

Txlookup.dll

2015.131.5698.0

442976

16-2

04:23

x86

Txmerge.dll

2015.131.5698.0

223632

16-2

04:09

x64

Txmerge.dll

2015.131.5698.0

169872

16-2

04:28

x86

Txmergejoin.dll

2015.131.5698.0

271760

16-2

04:09

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5698.0

217184

16-2

04:24

x86

Txmulticast.dll

2015.131.5698.0

121232

16-2

04:09

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5698.0

95328

16-2

04:24

x86

Txpivot.dll

2015.131.5698.0

221072

16-2

04:09

x64

Txpivot.dll

2015.131.5698.0

175200

16-2

04:23

x86

Txrowcount.dll

2015.131.5698.0

119696

16-2

04:09

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5698.0

94816

16-2

04:21

x86

Txsampling.dll

2015.131.5698.0

165264

16-2

04:09

x64

Txsampling.dll

2015.131.5698.0

127888

16-2

04:23

x86

Txscd.dll

2015.131.5698.0

213392

16-2

04:09

x64

Txscd.dll

2015.131.5698.0

162912

16-2

04:22

x86

Txsort.dll

2015.131.5698.0

252296

16-2

04:09

x64

Txsort.dll

2015.131.5698.0

204176

16-2

04:21

x86

Txsplit.dll

2015.131.5698.0

593808

16-2

04:09

x64

Txsplit.dll

2015.131.5698.0

506464

16-2

04:21

x86

Txtermextraction.dll

2015.131.5698.0

8671120

16-2

04:10

x64

Txtermextraction.dll

2015.131.5698.0

8608864

16-2

04:23

x86

Txtermlookup.dll

2015.131.5698.0

4151696

16-2

04:10

x64

Txtermlookup.dll

2015.131.5698.0

4099984

16-2

04:24

x86

Txunionall.dll

2015.131.5698.0

174992

16-2

04:09

x64

Txunionall.dll

2015.131.5698.0

131984

16-2

04:23

x86

Txunpivot.dll

2015.131.5698.0

194960

16-2

04:09

x64

Txunpivot.dll

2015.131.5698.0

155744

16-2

04:24

x86

Xe.dll

2015.131.5698.0

619616

16-2

04:21

x64

Xe.dll

2015.131.5698.0

552032

16-2

04:27

x86

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dms.dll

10.0.8224.49

483624

09-5

19:33

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.49

75560

09-5

19:33

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.49

45864

09-5

19:33

x86

Instapi130.dll

2015.131.5698.0

54160

16-2

04:09

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.49

74536

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.49

202024

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.49

2347304

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.49

102184

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.49

378664

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.49

185640

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.49

127272

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.49

63272

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.49

52520

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.49

87336

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.49

721704

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.49

87336

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.49

78120

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.49

41768

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.49

36648

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.49

47912

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.49

27432

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.49

33064

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.49

119080

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.49

94504

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.49

108328

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.49

256808

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

102184

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

116008

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

119080

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

116008

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

125736

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

118056

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

113448

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

145704

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

100136

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

114984

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.49

69416

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.49

28456

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.49

43816

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.49

82216

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.49

137000

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.49

2155816

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.49

3818792

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

107816

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

120104

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

124712

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

121128

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

133408

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

121128

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

118568

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

152360

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

105280

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

119592

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.49

66856

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.49

2756392

09-5

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.49

752424

09-5

19:33

x86

Mpdwinterop.dll

2015.131.5698.0

388192

16-2

04:19

x64

Mpdwsvc.exe

2015.131.5698.0

6611856

16-2

04:26

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.131.5698.0

2222992

16-2

04:09

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.49

47400

09-5

19:33

x64

Sqldk.dll

2015.131.5698.0

2526096

16-2

04:09

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

120416

16-2

04:25

x64

Sqlos.dll

2015.131.5698.0

19344

16-2

04:09

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.49

4348200

09-5

19:33

x64

Sqltses.dll

2015.131.5698.0

9085840

16-2

04:10

x64

SQL Server 2016 Reporting Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

13.0.5698.0

604256

16-2

04:22

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.5698.0

1613200

16-2

04:22

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

13.0.5698.0

651664

16-2

04:22

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.5698.0

323168

16-2

04:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.5698.0

1084000

16-2

04:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541792

16-2

04:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541584

16-2

04:25

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541792

16-2

04:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541584

16-2

04:29

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541584

16-2

04:28

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541584

16-2

04:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541584

16-2

04:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541792

16-2

04:27

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541584

16-2

04:26

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5698.0

541576

16-2

04:27

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.5698.0

156256

16-2

04:22

x86

Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll

13.0.5698.0

119176

16-2

04:24

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.5698.0

6069856

16-2

04:24

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4504456

16-2

04:24

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4504976

16-2

04:27

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4505184

16-2

04:23

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4504976

16-2

04:28

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4505480

16-2

04:29

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4505696

16-2

04:23

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4504976

16-2

04:19

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4506208

16-2

04:26

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4504672

16-2

04:26

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5698.0

4505184

16-2

04:27

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.5698.0

10921056

16-2

04:24

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.5698.0

95632

16-2

04:20

x64

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.5698.0

201824

16-2

04:24

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.131.5698.0

40848

16-2

04:23

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5698.0

390024

16-2

04:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5698.0

385936

16-2

04:25

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5698.0

56246672

16-2

04:19

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5698.0

37127264

16-2

04:27

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5698.0

7502736

16-2

04:20

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5698.0

6502288

16-2

04:29

x86

Msolap130.dll

2015.131.5698.0

8636304

16-2

04:19

x64

Msolap130.dll

2015.131.5698.0

7004048

16-2

04:26

x86

Msolui130.dll

2015.131.5698.0

303504

16-2

04:18

x64

Msolui130.dll

2015.131.5698.0

280464

16-2

04:26

x86

Reportingservicescompression.dll

2015.131.5698.0

55904

16-2

04:18

x64

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

13.0.5698.0

77712

16-2

04:20

x86

Reportingserviceslibrary.dll

13.0.5698.0

2536848

16-2

04:20

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5698.0

101776

16-2

04:20

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5698.0

107400

16-2

04:27

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.131.5698.0

92048

16-2

04:20

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.5698.0

2722192

16-2

04:20

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

877456

16-2

04:16

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

881760

16-2

04:22

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

881760

16-2

04:20

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

881760

16-2

04:27

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

885856

16-2

04:23

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

881552

16-2

04:26

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

881760

16-2

04:25

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

894048

16-2

04:23

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

877664

16-2

04:26

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5698.0

881760

16-2

04:20

x86

Rshttpruntime.dll

2015.131.5698.0

92560

16-2

04:20

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

120208

16-2

04:19

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

100752

16-2

04:20

x86

Sqlrsos.dll

2015.131.5698.0

19344

16-2

04:09

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5698.0

725904

16-2

04:20

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5698.0

577656

16-2

04:26

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5698.0

312208

16-2

04:20

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5698.0

252816

16-2

04:22

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5698.0

220560

16-2

04:20

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5698.0

184928

16-2

04:22

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5698.0

24040848

16-2

04:10

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5698.0

32721296

16-2

04:25

x86

SQL Server 2016 sql_shared_mr

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Smrdll.dll

13.0.5698.0

16784

16-2

04:20

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Autoadmin.dll

2015.131.5698.0

1304976

16-2

04:20

x86

Ddsshapes.dll

2015.131.5698.0

129120

16-2

04:20

x86

Dtaengine.exe

2015.131.5698.0

160144

16-2

04:21

x86

Dteparse.dll

2015.131.5698.0

102792

16-2

04:19

x64

Dteparse.dll

2015.131.5698.0

92768

16-2

04:20

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5698.0

81808

16-2

04:22

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5698.0

76896

16-2

04:29

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5698.0

130448

16-2

04:19

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5698.0

109152

16-2

04:20

x86

Dtexec.exe

2015.131.5698.0

59792

16-2

04:20

x86

Dtexec.exe

2015.131.5698.0

66144

16-2

04:23

x64

Dts.dll

2015.131.5698.0

3139984

16-2

04:19

x64

Dts.dll

2015.131.5698.0

2625936

16-2

04:20

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5698.0

470416

16-2

04:19

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5698.0

412048

16-2

04:20

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5698.0

485776

16-2

04:19

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5698.0

385632

16-2

04:20

x86

Dtshost.exe

2015.131.5698.0

69728

16-2

04:20

x86

Dtshost.exe

2015.131.5698.0

79760

16-2

04:22

x64

Dtslog.dll

2015.131.5698.0

113552

16-2

04:19

x64

Dtslog.dll

2015.131.5698.0

96144

16-2

04:20

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5698.0

538512

16-2

04:19

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5698.0

534416

16-2

04:20

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5698.0

1272208

16-2

04:19

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5698.0

1052560

16-2

04:20

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5698.0

41360

16-2

04:18

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5698.0

35216

16-2

04:20

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5698.0

80784

16-2

04:19

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5698.0

73104

16-2

04:20

x86

Dtutil.exe

2015.131.5698.0

108432

16-2

04:20

x86

Dtutil.exe

2015.131.5698.0

127888

16-2

04:22

x64

Exceldest.dll

2015.131.5698.0

256400

16-2

04:18

x64

Exceldest.dll

2015.131.5698.0

209808

16-2

04:20

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5698.0

278416

16-2

04:19

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5698.0

225888

16-2

04:20

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5698.0

382344

16-2

04:18

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5698.0

327568

16-2

04:20

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5698.0

394640

16-2

04:18

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5698.0

338320

16-2

04:20

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5698.0

89488

16-2

04:18

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5698.0

73824

16-2

04:20

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

13.0.5698.0

85624

16-2

04:29

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5698.0

1307256

16-2

04:28

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.131.5698.0

2016352

16-2

04:28

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.131.5698.0

35216

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5698.0

66656

16-2

04:22

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5698.0

428944

16-2

04:22

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5698.0

429152

16-2

04:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5698.0

2037880

16-2

04:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5698.0

2037648

16-2

04:23

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5698.0

131984

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5698.0

143240

16-2

04:24

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5698.0

137616

16-2

04:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5698.0

151952

16-2

04:24

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5698.0

94608

16-2

04:18

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5698.0

83344

16-2

04:26

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5698.0

56246672

16-2

04:19

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5698.0

37127264

16-2

04:27

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5698.0

7502736

16-2

04:20

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5698.0

6502288

16-2

04:29

x86

Msolap130.dll

2015.131.5698.0

8636304

16-2

04:19

x64

Msolap130.dll

2015.131.5698.0

7004048

16-2

04:26

x86

Msolui130.dll

2015.131.5698.0

303504

16-2

04:18

x64

Msolui130.dll

2015.131.5698.0

280464

16-2

04:26

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5698.0

257424

16-2

04:19

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5698.0

209808

16-2

04:26

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5698.0

284048

16-2

04:18

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5698.0

228752

16-2

04:26

x86

Profiler.exe

2015.131.5698.0

797584

16-2

04:28

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.131.5698.0

93584

16-2

04:18

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

120208

16-2

04:19

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5698.0

100752

16-2

04:20

x86

Sqlresld.dll

2015.131.5698.0

23952

16-2

04:10

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5698.0

22112

16-2

04:26

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5698.0

23952

16-2

04:10

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5698.0

21600

16-2

04:26

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5698.0

54160

16-2

04:20

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5698.0

46200

16-2

04:26

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5698.0

145296

16-2

04:10

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5698.0

120416

16-2

04:26

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5698.0

173968

16-2

04:09

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5698.0

144480

16-2

04:26

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5698.0

289680

16-2

04:09

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5698.0

248416

16-2

04:24

x86

Xe.dll

2015.131.5698.0

619616

16-2

04:21

x64

Xe.dll

2015.131.5698.0

552032

16-2

04:27

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5698.0

312208

16-2

04:20

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5698.0

252816

16-2

04:22

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5698.0

220560

16-2

04:20

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5698.0

184928

16-2

04:22

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5698.0

24040848

16-2

04:10

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5698.0

32721296

16-2

04:25

x86

References

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×