ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อความนำ

บทความนี้ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้า Microsoft Dynamics ๓๖๕ สำหรับบันทึกย่อประจำรุ่น Microsoft Dynamics ๓๖๕ล่าสุดให้เยี่ยมชมเวอร์ชันที่นำออกใช้ของ Dynamics ๓๖๕สำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตสำหรับการแจกแจงทั่วไปสำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

สำหรับบันทึกย่อประจำรุ่น Microsoft Dynamics ๓๖๕ล่าสุดให้เยี่ยมชมเวอร์ชันที่นำออกใช้ของ Dynamics ๓๖๕สำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้า

โปรดเยี่ยมชมศูนย์ข้อความของคุณสำหรับรายละเอียดกำหนดการการปรับใช้และข้อมูลอื่นๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการอัปเดตที่ถูกยกเลิกก่อนหน้านี้

หมายเลขบทความ

ชื่อบทความ

วันที่เผยแพร่

เวอร์ชัน

4539402

บริการการอัปเดต๑๓๕สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มกราคม๒๐๒๐

9.1.0000.13535

4532168

บริการการอัปเดต๑๓๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มกราคม๒๐๒๐

9.1.0000.13230

4532163

บริการการอัปเดต๑๒๙สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มกราคม๒๐๒๐

9.1.0.12936

4532164

บริการการอัปเดต๑๒๖สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มกราคม๒๐๒๐

9.1.0.13831

4532165

บริการการอัปเดต๑๒๐สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ธันวาคม๒๐๑๙

9.1.0.12062

4532166

บริการการอัปเดต๑๑๗สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ธันวาคม๒๐๑๙

9.1.0.11733

4532167

บริการการอัปเดต๑๑๔สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙พฤศจิกายน

9.1.0.11437

4532169

บริการการอัปเดต๑๑๑สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙พฤศจิกายน

9.1.0.11139

4526813

บริการการอัปเดต๑๐๙สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙พฤศจิกายน

9.1.0.10968

4526812

บริการการอัปเดต๑๐๗สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙พฤศจิกายน

9.1.0.10748

4526811

บริการการอัปเดต๑๐๕สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ตุลาคม๒๐๑๙

9.1.0.10537

4526810

บริการการอัปเดต๑๐๓สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ตุลาคม๒๐๑๙

9.1.0.10334

4526306

บริการการอัปเดต๑๐๑สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ตุลาคม๒๐๑๙

9.1.0.10129

4525032

บริการการอัปเดต๙๘สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ตุลาคม๒๐๑๙

9.1.0.9835

4524175

บริการการอัปเดต๙๖สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙กันยายน

9.1.0.9629

4523125

บริการการอัปเดต๙๔สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙กันยายน

9.1.0.9439

4522022

บริการการอัปเดต๙๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙กันยายน

9.1.0.9237

4520705

บริการการอัปเดต๙๐สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙กันยายน

9.1.0.9034

4519529

บริการการอัปเดต๘๘สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙กันยายน

9.1.0.8834

4517805

บริการการอัปเดต๘๖สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ตุลาคม๒๐๑๙

9.1.0.8635

4517084

บริการการอัปเดต๘๔สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

สิงหาคม๒๐๑๙

9.1.0.8428

4516763

บริการการอัปเดต๘๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

สิงหาคม๒๐๑๙

9.1.0.8226

4515063

บริการการอัปเดต๘๐สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

สิงหาคม๒๐๑๙

9.1.0.8031

4514847

บริการการอัปเดต๗๘สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กรกฎาคม๒๐๑๙

9.1.0.7826

4513533

บริการการอัปเดต๗๖สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กรกฎาคม๒๐๑๙

9.1.0.7631

4512908

บริการการอัปเดต๗๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กรกฎาคม๒๐๑๙

9.1.0.7236

4511838

บริการการอัปเดต๗๐สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กรกฎาคม๒๐๑๙

9.1.0.7029

4510951

บริการการอัปเดต๖๘สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กรกฎาคม๒๐๑๙

9.1.0.6827

4509717

บริการการอัปเดต๖๖สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มิถุนายน๒๐๑๙

9.1.0.6633

4508976

บริการการอัปเดต๖๔สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มิถุนายน๒๐๑๙

9.1.0.6431

4508136

บริการการอัปเดต๖๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มิถุนายน๒๐๑๙

9.1.0.6229

4506766

บริการการอัปเดต๖๐สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มิถุนายน๒๐๑๙

9.1.0.6032

4505940

บริการการอัปเดต๕๘สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

พฤษภาคม๒๐๑๙

9.1.0.5826

4505241

บริการการอัปเดต๕๖สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

พฤษภาคม๒๐๑๙

9.1.0.5627

4504098

บริการการอัปเดต๕๔สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

พฤษภาคม๒๐๑๙

9.1.0.5431

4503238

บริการการอัปเดต๕๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

พฤษภาคม๒๐๑๙

9.1.0.5229

4501904

บริการการอัปเดต๕๐สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙เมษายน

9.1.0.5035

4500725

บริการการอัปเดต๔๘สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙เมษายน

9.1.0.4834

4499770

บริการการอัปเดต๔๖สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙เมษายน

9.1.0.4632

4498972

บริการการอัปเดต๔๔สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙เมษายน

9.1.0.4441

4497791

บริการการอัปเดต๔๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙เมษายน

9.1.0.4241

4496214

การอัปเดตบริการเดือนเมษายน19สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑ [บริการอัปเดต๔๐]

๒๐๑๙เมษายน

9.1.0.4050

4494438

บริการการอัปเดต๓๘สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙มีนาคม

9.1.0.3844

4493767

บริการการอัปเดต๓๖สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙มีนาคม

9.1.0.3654

4493081

บริการการอัปเดต๓๔สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๙มีนาคม

9.1.0.3456

4491897

บริการการอัปเดต๓๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กุมภาพันธ์๒๐๑๙

9.1.0.3254

4490933

การอัปเดตบริการ30สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กุมภาพันธ์๒๐๑๙

9.1.0.3069

4490262

การอัปเดตบริการ28สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กุมภาพันธ์๒๐๑๙

9.1.0.2859

4489612

การอัปเดตบริการ26สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

กุมภาพันธ์๒๐๑๙

9.1.0.2656

4488855

การอัปเดตบริการ24สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มกราคม๒๐๑๙

9.1.0.2455

4488161

การอัปเดตบริการ22สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มกราคม๒๐๑๙

9.1.0.2258

4487586

การอัปเดตบริการ20สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มกราคม๒๐๑๙

9.1.0.2064

4486657

การอัปเดตบริการ18สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

มกราคม๒๐๑๙

9.1.0.1873

4484669

การอัปเดตบริการ16สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ธันวาคม๒๐๑๘

9.1.0.1677

4481953

การอัปเดตบริการ14สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ธันวาคม๒๐๑๘

9.1.0.1481

4477415

การอัปเดตบริการ10สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๘พฤศจิกายน

9.1.0.1122

4474073

การอัปเดตบริการ9สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๘พฤศจิกายน

9.1.0.1013

4471116

การอัปเดตบริการ8สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

๒๐๑๘พฤศจิกายน

9.1.0.0884

4469744

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ตุลาคม๒๐๑๘

9.1.0.0648

4469114

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑

ตุลาคม๒๐๑๘

9.1.0.0299

4466242

การอัปเดต Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๑ (ออนไลน์)

ตุลาคม๒๐๑๘

9.1.0.0036

4465061

การอัปเดตบริการ26สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

๒๐๑๘กันยายน

9.0.2.2648

4463308

การอัปเดตบริการ22สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

๒๐๑๘กันยายน

9.0.2.2279

4462744

การอัปเดตบริการ20สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

๒๐๑๘กันยายน

9.0.2.2082

4459216

การอัปเดตบริการ17สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

สิงหาคม๒๐๑๘

9.0.2.1727

4457678

การอัปเดตบริการ14สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

สิงหาคม๒๐๑๘

9.0.2.1470

4342571

การอัปเดตบริการ10สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

กรกฎาคม๒๐๑๘

9.0.2.1088

4340560

บริการการอัปเดต7สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

มิถุนายน๒๐๑๘

9.0.2.0764

4340736

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

มิถุนายน๒๐๑๘

9.0.2.0452

4340734

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.2

มิถุนายน๒๐๑๘

9.0.2.0197

4230216

อัปเด๐.๒สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๐

๒๐๑๘เมษายน

9.0.2.0054

4134985

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.1

๒๐๑๘เมษายน

9.0.1.0733

4099130

การอัปเดตบริการ5สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.1

๒๐๑๘มีนาคม

9.0.1.0621

4093810

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.1

๒๐๑๘มีนาคม

9.0.1.0569

4092664

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.1

๒๐๑๘มีนาคม

9.0.1.0510

4091432

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.1

กุมภาพันธ์๒๐๑๘

9.0.1.0459

4091431

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.1

กุมภาพันธ์๒๐๑๘

9.0.1.0425

4090853

อัปเด๐.๑สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๙.๐

กุมภาพันธ์๒๐๑๘

9.0.1.0127

4082864

การอัปเดตบริการ9สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

มกราคม๒๐๑๘

9.0.0.3292

4082863

การอัปเดตบริการ8สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

มกราคม๒๐๑๘

9.0.0.3273

บริการการอัปเดต7สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

มกราคม๒๐๑๘

9.0.0.3267

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

ธันวาคม๒๐๑๗

9.0.0.3172

การอัปเดตบริการ5สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

ธันวาคม๒๐๑๗

9.0.0.2204

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

๒๐๑๗พฤศจิกายน

9.0.0.2180

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

๒๐๑๗พฤศจิกายน

9.0.0.2136

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

ตุลาคม๒๐๑๗

9.0.0.2090

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕9.0.0

ตุลาคม๒๐๑๗

9.0.0.2072

การอัปเดตปัจจุบันในการปรับใช้สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๒

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการอัปเดตที่ถูกยกเลิกก่อนหน้านี้

หมายเลขบทความ

ชื่อบทความ

วันที่เผยแพร่

เวอร์ชัน

4502358

โปรแกรมแก้ไขด่วน3สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕การอัปเด8.2.3

พฤษภาคม๒๐๑๙

8.2.3.0258

4494726

โปรแกรมแก้ไขด่วน2สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕การอัปเด8.2.3

๒๐๑๙เมษายน

8.2.3.0256

4490602

โปรแกรมแก้ไขด่วน1สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕การอัปเด8.2.3

๒๐๑๙มีนาคม

8.2.3.0252

4475382

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.3

มกราคม๒๐๑๙

8.2.3.0247

4470907

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.3

ธันวาคม๒๐๑๘

8.2.3.0181

4469229

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.3

๒๐๑๘พฤศจิกายน

8.2.3.0114

4467675

Microsoft Dynamics ๓๖๕ (ออนไลน์และภายในองค์กร) อัพเดต๒.๓

ตุลาคม๒๐๑๘

8.2.3.0006

4457166

การอัปเดตบริการ23สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

๒๐๑๘กันยายน

8.2.2.2518

4457165

การอัปเดตบริการ22สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

๒๐๑๘กันยายน

8.2.2.2464

การอัปเดตบริการ21สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

๒๐๑๘กันยายน

8.2.2.2423

การอัปเดตบริการ20สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

สิงหาคม๒๐๑๘

8.2.2.2364

การอัปเดตบริการ19สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

สิงหาคม๒๐๑๘

8.2.2.2262

การอัปเดตบริการ18สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

กรกฎาคม๒๐๑๘

8.2.2.2160

การอัปเดตบริการ17สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

กรกฎาคม๒๐๑๘

8.2.2.2114

การอัปเดตบริการ16สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

กรกฎาคม๒๐๑๘

8.2.2.2060

การอัปเดตบริการ15สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

มิถุนายน๒๐๑๘

8.2.2.2012

การอัปเดตบริการ14สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

มิถุนายน๒๐๑๘

8.2.2.1960

การอัปเดตบริการ13สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

มิถุนายน๒๐๑๘

8.2.2.1904

การอัปเดตบริการ12สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

มิถุนายน๒๐๑๘

8.2.2.1862

การอัปเดตบริการ11สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

มิถุนายน๒๐๑๘

8.2.2.1659

การอัปเดตบริการ10สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

มิถุนายน๒๐๑๘

8.2.2.1559

การอัปเดตบริการ9สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

มิถุนายน๒๐๑๘

8.2.2.1510

การอัปเดตบริการ8สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

พฤษภาคม๒๐๑๘

8.2.2.1458

บริการการอัปเดต7สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

๒๐๑๘เมษายน

8.2.2.1310

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

๒๐๑๘มีนาคม

8.2.2.1259

การอัปเดตบริการ5สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

๒๐๑๘มีนาคม

8.2.2.1161

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

กุมภาพันธ์๒๐๑๘

8.2.2.0339

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

ธันวาคม๒๐๑๗

8.2.2.0160

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

๒๐๑๗พฤศจิกายน

8.2.2.0154

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.2

๒๐๑๗พฤศจิกายน

8.2.2.0136

Microsoft Dynamics ๓๖๕ (ออนไลน์) การอัปเดต๒.๒

ตุลาคม๒๐๑๗

8.2.2.0113

การอัปเดตบริการ9สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

ตุลาคม๒๐๑๗

8.2.1.0411

การอัปเดตบริการ8สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

๒๐๑๗กันยายน

8.2.1.0360

บริการการอัปเดต7สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

๒๐๑๗กันยายน

8.2.1.0356

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

สิงหาคม๒๐๑๗

8.2.1.0344

การอัปเดตบริการ5สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

สิงหาคม๒๐๑๗

8.2.1.0289

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

มิถุนายน๒๐๑๗

8.2.1.0271

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

มิถุนายน๒๐๑๗

8.2.1.0207

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

พฤษภาคม๒๐๑๗

8.2.1.0185

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕8.2.1

พฤษภาคม๒๐๑๗

8.2.1.0178

Microsoft Dynamics ๓๖๕ (ออนไลน์และภายในองค์กร) อัพเดต๒.๑

๒๐๑๗เมษายน

8.2.1.0176

บริการการอัปเดต7สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๒

๒๐๑๗มีนาคม

8.2.0.0795

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๒

๒๐๑๗มีนาคม

8.2.0.0792

การอัปเดตบริการ5สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๒

กุมภาพันธ์๒๐๑๗

8.2.0.0788

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๒

กุมภาพันธ์๒๐๑๗

8.2.0.0781

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๒

กุมภาพันธ์๒๐๑๗

8.2.0.0780

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๒

มกราคม๒๐๑๗

8.2.0.0774

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๒

มกราคม๒๐๑๗

8.2.0.0773

การอัปเดตประจำเดือนธันวาคม๒๐๑๖สำหรับ Dynamics ๓๖๕ (ออนไลน์และภายในองค์กร)

ธันวาคม๒๐๑๖

8.2.0.0749

การอัปเดตปัจจุบันในการปรับใช้สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๑

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการอัปเดตที่ถูกยกเลิกก่อนหน้านี้

หมายเลขบทความ

ชื่อบทความ

วันที่เผยแพร่

เวอร์ชัน

4463086

การอัปเดตบริการ29สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๘กันยายน

8.1.1.2802

4230018

การอัปเดตบริการ27สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๘

8.1.1.2357

4338688

การอัปเดตบริการ28สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๘

8.1.1.2457

4230016

การอัปเดตบริการ26สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๘

8.1.1.2257

4230014

การอัปเดตบริการ25สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๘

8.1.1.2157

4133562

การอัปเดตบริการ24สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๘

8.1.1.2057

4132614

การอัปเดตบริการ23สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๘

8.1.1.2007

4099474

การอัปเดตบริการ22สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๘

8.1.1.1957

4099473

การอัปเดตบริการ21สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๘

8.1.1.1907

4099168

การอัปเดตบริการ20สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๘เมษายน

8.1.1.1858

4094742

การอัปเดตบริการ19สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๘มีนาคม

8.1.1.1807

4093897

การอัปเดตบริการ18สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๘มีนาคม

8.1.1.1758

4091144

การอัปเดตบริการ17สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๘มีนาคม

8.1.1.1707

4091135

การอัปเดตบริการ16สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๘มีนาคม

8.1.1.1657

4072356

การอัปเดตบริการ15สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

กุมภาพันธ์๒๐๑๘

8.1.1.1606

4058400

การอัปเดตบริการ14สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

ธันวาคม๒๐๑๗

8.1.1.1231

การอัปเดตบริการ13สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

ตุลาคม๒๐๑๗

8.1.1.1186

การอัปเดตบริการ12สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

ตุลาคม๒๐๑๗

8.1.1.1183

การอัปเดตบริการ11สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๗กันยายน

8.1.1.1175

การอัปเดตบริการ10สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๗กันยายน

8.1.1.1162

การอัปเดตบริการ9สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๗กันยายน

8.1.1.1140

การอัปเดตบริการ8สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

๒๐๑๗กันยายน

8.1.1.1123

บริการการอัปเดต7สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

สิงหาคม๒๐๑๗

8.1.1.1096

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

กรกฎาคม๒๐๑๗

8.1.1.1069

การอัปเดตบริการ5สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๗

8.1.1.1039

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

มิถุนายน๒๐๑๗

8.1.1.1010

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

พฤษภาคม๒๐๑๗

8.1.1.1003

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

พฤษภาคม๒๐๑๗

8.1.1.1001

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.1

พฤษภาคม๒๐๑๗

8.1.1.0987

อัปเด๐.๑สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๖ Service Pack 1

๒๐๑๗เมษายน

8.1.1.0977

การอัปเดตบริการ11สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

๒๐๑๗มีนาคม

8.1.0.0578

การอัปเดตบริการ10สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

๒๐๑๗มีนาคม

8.1.0.0576

การอัปเดตบริการ9สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

กุมภาพันธ์๒๐๑๗

8.1.0.0569

การอัปเดตบริการ8สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

มกราคม๒๐๑๗

8.1.0.0563

บริการการอัปเดต7สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

มกราคม๒๐๑๗

8.1.0.0556

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

ธันวาคม๒๐๑๖

8.1.0.0549

การอัปเดตบริการ5สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

ธันวาคม๒๐๑๖

8.1.0.0546

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

๒๐๑๖พฤศจิกายน

8.1.0.0538

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

๒๐๑๖กันยายน

8.1.0.0502

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

สิงหาคม๒๐๑๖

8.1.0.0452

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.1.0

มิถุนายน๒๐๑๖

8.1.0.0365

Microsoft Dynamics CRM Online ๒๐๑๖การอัปเดต1

พฤษภาคม๒๐๑๖

8.1.0.0362

การอัปเดตปัจจุบันในการปรับใช้สำหรับ Microsoft Dynamics ๓๖๕๘.๐

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการอัปเดตที่ถูกยกเลิกก่อนหน้านี้

หมายเลขบทความ

ชื่อบทความ

วันที่เผยแพร่

เวอร์ชัน

การอัปเดตบริการ13สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

สิงหาคม๒๐๑๗

8.0.1.0392

การอัปเดตบริการ12สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

๒๐๑๗มีนาคม

8.0.1.0581

การอัปเดตบริการ11สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

๒๐๑๗มีนาคม

8.0.1.0381

การอัปเดตบริการ10สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

๒๐๑๗มีนาคม

8.0.1.0375

การอัปเดตบริการ9สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

มกราคม๒๐๑๗

8.0.1.0369

การอัปเดตบริการ8สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

๒๐๑๖พฤศจิกายน

8.0.1.0359

บริการการอัปเดต7สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

๒๐๑๖กันยายน

8.0.1.0352

การอัปเดตบริการ6สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

กรกฎาคม๒๐๑๖

8.0.1.0344

การอัปเดตบริการ5สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

มิถุนายน๒๐๑๖

8.0.1.0112

การอัปเดตบริการ4สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

มิถุนายน๒๐๑๖

8.0.1.0109

บริการการอัปเดต3สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

พฤษภาคม๒๐๑๖

8.0.1.0103

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

๒๐๑๖เมษายน

8.0.1.0090

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 8.0.1

๒๐๑๖เมษายน

8.0.1.0088

อัปเด๐.๑สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๖

กุมภาพันธ์๒๐๑๖

8.0.1.0079

บริการการอัปเดต2สำหรับ Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.0

มกราคม๒๐๑๖

8.0.0.2091

บริการการอัปเดต1สำหรับ Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.0

ธันวาคม๒๐๑๕

8.0.0.2077

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×