ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การรับประกัน แผนการบริการเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

สิ่งสำคัญ: โปรดทราบว่าที่อยู่สำหรับ Microsoft ที่แสดงรายการอยู่ในบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง โปรดไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลที่อัปเดตแล้ว

ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน แผนการบริการเพิ่มเติม Microsoft Complete และแผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ

เลือกประเทศหรือภูมิภาค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงข้อกำหนดการรับประกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้ออุปกรณ์ของคุณจากที่ใด ในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณซื้ออุปกรณ์

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซีในประเทศอาร์เจนตินา

ภาษา

ลิงก์

สเปน

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศออสเตรเลีย

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศออสเตรเลียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

Microsoft Complete for Business-Student

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

ชนิด

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2020

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

คำแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2020

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

ชนิด

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2020

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

คำแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2020

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือก่อนหน้านั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 มกราคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 มกราคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 19 เมษายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

ชนิด

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

คำแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

ชนิด

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้นและในวันที่ 8 มิถุนายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

คำแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้นและในวันที่ 8 มิถุนายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

ชนิด

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 มกราคม 2020 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 19 เมษายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

คำแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 มกราคม 2020 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 8 มกราคม 2017 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2018

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2016 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 7 มกราคม 2017

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


Microsoft Complete for Business-Student

ภาษา

ชนิด

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 มกราคม 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

คำแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 มกราคม 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2016 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 28 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศออสเตรีย

ภาษา

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศออสเตรียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 28 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

เยอรมัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศบาห์เรน

ภาษา

ลิงก์

อาหรับ

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศบาห์เรนจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อาหรับ

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศเบลเยียม

ภาษา

ลิงก์

ดัตช์

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศเบลเยียมจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

ดัตช์

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

ดัตช์

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซีในประเทศบราซิล

ภาษา

ลิงก์

โปรตุเกส

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศบัลแกเรีย

ภาษา

อุปกรณ์

ลิงก์

บัลแกเรีย

Surface

ดาวน์โหลด

อุปกรณ์เสริมของพีซี

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศบัลแกเรียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

บัลแกเรีย

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

บัลแกเรีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

บัลแกเรีย

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

บัลแกเรีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

บัลแกเรีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

บัลแกเรีย

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศแคนาดา

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศแคนาดาจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ในหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ในหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ในหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ในหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 30 เมษายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 30 เมษายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2019 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2019 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2019 หรือหลังจากนั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2019 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

อัลเบอร์ตา, บริติชโคลัมเบีย, แมนิโทบา, นิวบรันสวิก, โนวาสโกเชีย, ยูคอน

ดาวน์โหลด

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์, ควิเบก, ซัสแคตเชวัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซีในประเทศชิลี

ภาษา

ลิงก์

สเปน

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์เสริมของ Surface, Xbox และพีซี, HoloLens และ Azure Kinect DK ในประเทศจีน

ภาษา

อุปกรณ์

ลิงก์

จีนประยุกต์

อุปกรณ์เสริมของ Surface, Xbox และพีซี, HoloLens และ Azure Kinect DK

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์ของ Surface สำหรับ Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Pro X, Surface Book 3 และ Surface Laptop Go

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศจีนจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนการบริการฮาร์ดแวร์ที่ขยายเวลาเพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนการบริการฮาร์ดแวร์ที่ขยายเวลาเพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนประยุกต์

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนประยุกต์

ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2018 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 6 เมษายน 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนประยุกต์

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2018 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 มกราคม 2020

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนประยุกต์

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2018 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 มกราคม 2020

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนประยุกต์

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนประยุกต์

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนประยุกต์

ซื้อในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซีในประเทศโคลอมเบีย

ภาษา

ลิงก์

สเปน

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface ในประเทศโครเอเชีย

ภาษา

ลิงก์

โครเอเชีย

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศโครเอเชียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

โครเอเชีย

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

โครเอเชีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

โครเอเชีย

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

โครเอเชีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

โครเอเชีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

โครเอเชีย

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศไซปรัส

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศไซปรัสจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศเช็กเกีย

ภาษา

ลิงก์

เช็ก

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศเช็กเกียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เช็ก

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เช็ก

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

เช็ก

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เช็ก

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เช็ก

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เช็ก

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เช็ก

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เช็ก

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศเดนมาร์ก

ภาษา

ลิงก์

เดนมาร์ก

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศเดนมาร์กจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

เดนมาร์ก

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 28 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

วันที่ 31 มีนาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เดนมาร์ก

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

เดนมาร์ก

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface ในประเทศเอสโตเนีย

ภาษา

ลิงก์

เอสโตเนีย

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศเอสโตเนียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

เอสโตเนีย

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เอสโตเนีย

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เอสโตเนีย

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศฟินแลนด์

ภาษา

ลิงก์

ฟินแลนด์

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศฟินแลนด์จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 มีนาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

ฟินแลนด์

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 28 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฟินแลนด์

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

ฟินแลนด์

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศฝรั่งเศส

ภาษา

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศฝรั่งเศสจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ในหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 28 กันยายน 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2018 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ในหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศเยอรมนี

ภาษา

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศเยอรมนีจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือก่อนหน้านั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ในหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 28 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2018 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ในหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศกรีซ

ภาษา

ลิงก์

กรีก

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศกรีซจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

กรีก

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

กรีก

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กรีก

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

กรีก

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

กรีก

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

กรีก

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ภาษา

เชื่อมโยง

จีนดั้งเดิม

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนการบริการฮาร์ดแวร์ที่ขยายเวลาเพิ่มเติมของ Microsoft

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนการบริการฮาร์ดแวร์ที่ขยายเวลาเพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนดั้งเดิม

ภายในวันที่ 3 มกราคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ภายในวันที่ 3 มกราคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

จีนดั้งเดิม

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนดั้งเดิม

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนดั้งเดิม

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนดั้งเดิม

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนดั้งเดิม

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนดั้งเดิม

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

จีนดั้งเดิม

ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

อังกฤษ

ซื้อในวันที่ 9 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและในวันที่ 26 สิงหาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศฮังการี

ภาษา

ลิงก์

ฮังการี

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศฮังการีจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

ฮังการี

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฮังการี

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฮังการี

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ฮังการี

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศอินเดีย

ภาษา

เชื่อมโยง

อังกฤษ

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศอินเดียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 เมษายน 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 14 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศไอร์แลนด์

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศไอร์แลนด์จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ซื้อในวันที่ 1 กันยายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ซื้อในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและในวันที่ 31 สิงหาคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ในหรือหลังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ในหรือหลังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2021

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานจะถูกนำไปใช้กับ Xbox ในประเทศอิสราเอล

ภาษา

ลิงก์

ฮิบรู

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศอิตาลี

ภาษา

ลิงก์

อิตาลี

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศอิตาลีจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ซื้อในวันที่ 18 กันยายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ซื้อในวันที่ 12 มีนาคม 2020 หรือหลังจากนั้นและในวันที่ 17 กันยายน 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ซื้อในวันที่ 18 กันยายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ซื้อในวันที่ 8 พฤษภาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและในวันที่ 17 กันยายน 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

อิตาลี

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ซื้อในวันที่ 18 กันยายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 17 กันยายน 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 16 กันยายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ซื้อในวันที่ 18 กันยายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ซื้อในวันที่ 8 พฤษภาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและในวันที่ 17 กันยายน 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 8 มกราคม 2017 และภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 16 กันยายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 7 มกราคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ซื้อในวันที่ 18 กันยายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่หรือหลังวันที่ 19 มกราคม 2017 และภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 21 พฤษภาคม 2018

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 16 กันยายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 18 มกราคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อิตาลี

ซื้อในวันที่ 18 กันยายน 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ซื้อในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและในวันที่ 17 กันยายน 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

อิตาลี

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศญี่ปุ่น

ภาษา

เชื่อมโยง

ญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศญี่ปุ่นจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ญี่ปุ่น

ในวันที่ 30 กันยายน 2020 หรือหลังจากนั้น และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 เมษายน 2019 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 เมษายน 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

ญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศจอร์แดน

ภาษา

ลิงก์

อาหรับ

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศคูเวต

ภาษา

ลิงก์

อาหรับ

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศคูเวตจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อาหรับ

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface ในประเทศลัตเวีย

ภาษา

ลิงก์

ลัตเวีย

ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศลัตเวียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

ลัตเวีย

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ลัตเวีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ลัตเวีย

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ลัตเวีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ลัตเวีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ลัตเวีย

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศเลบานอน

ภาษา

ลิงก์

อาหรับ

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface ในประเทศลิทัวเนีย

ภาษา

ลิงก์

ลิทัวเนีย

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศลิทัวเนียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

ลิทัวเนีย

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ลิทัวเนีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ลิทัวเนีย

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2019 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ลิทัวเนีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ลิทัวเนีย

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ลิทัวเนีย

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในลักเซมเบิร์ก

ภาษา

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศลักเซมเบิร์กจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 1 มีนาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 1 มีนาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

เยอรมัน

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 26 กันยายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

เยอรมัน

ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศมาเลเซีย

ภาษา

เชื่อมโยง

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

มลายู

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศมาเลเซียจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

มลายู

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

มลายู

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2015 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

มลายู

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

อังกฤษ

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

มลายู

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น และภายในวันที่ 27 เมษายน 2021 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศมอลตา

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศมอลตาจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface สำหรับธุรกิจ องค์กร และการศึกษา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

อังกฤษ

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

มอลตา

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

มอลตา

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

มอลตา

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface และอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศเม็กซิโก

ภาษา

ลิงก์

สเปน

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศเม็กซิโกจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

ลิงก์

สเปน

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

สเปน

ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Business

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

สเปน

ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2014 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

สเปน

ซื้อในวันที่ 21 ตุลาคม 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันแบบจำกัดมาตรฐานจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์เสริมของพีซีในประเทศโมร็อกโก

ภาษา

ลิงก์

อาหรับ

ดาวน์โหลด

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐานจะปรับใช้กับอุปกรณ์ Surface, อุปกรณ์เสริมของ Xbox และพีซี และ HoloLens ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาษา

ลิงก์

ดัตช์

ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วย

อุปกรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Surface – ผู้บริโภค

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

Surface – Business, Enterprise และ Education - Surface

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Advanced Exchange

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Microsoft Complete for Business ที่มีการเก็บข้อมูลไดรฟ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Business Plus สำหรับอุปกรณ์หน้าจอคู่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete for Enterprise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Microsoft Complete for Education

Surface Hub

แผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft สำหรับ Surface Hub

นโยบายและการสละสิทธิ์ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามสำหรับ Surface Hub

Xbox

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์เสริม

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft Complete สำหรับอุปกรณ์

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Advanced Exchange

ภาษา

ลิงก์

ดัตช์

ดาวน์โหลด

กลับสู่ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมของ Microsoft

ภาษา

วันที่ซื้อ

ลิงก์

ดัตช์

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 หรือก่อนหน้านั้น

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2017 หรือหลังจากนั้นและภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 หรือก่อน