การล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows 10

วิธีการลบไฟล์ชั่วคราว

  1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ การล้างข้อมูลบนดิสก์ และเลือก การล้างข้อมูลบนดิสก์ จากรายการผลลัพธ์

  2. เลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการล้าง แล้วเลือก ตกลง

  3. ภายใต้ ไฟล์ที่จะลบ เลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการกำจัด หากต้องการดูคำอธิบายของชนิดไฟล์ ให้เลือกไฟล์นั้น

  4. เลือก ตกลง

หากคุณต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่าง คุณยังสามารถลบไฟล์ระบบได้ดังนี้

  1. ในการล้างข้อมูลบนดิสก์ เลือก ล้างไฟล์ระบบ

  2. เลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการกำจัด หากต้องการดูคำอธิบายของชนิดไฟล์ ให้เลือกไฟล์นั้น

  3. เลือก ตกลง

หมายเหตุ:หากคุณสังเกตเห็นว่าโฟลเดอร์ชั่วคราวเต็มอย่างรวดเร็วหลังจากการเรียกใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์ ดูที่ ข้อผิดพลาดเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อยเนื่องจากโฟลเดอร์ Temp ไม่มีเนื้อที่ว่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ว่างบนพีซีของคุณ ดูที่ เพิ่มพื้นที่ว่างใน Windows 10

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×