การเขียนข้อความตามคำบอกโดยใช้ 'การรู้จำเสียง'

คุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อเขียนข้อความตามคำบอกกับพีซี Windows ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนข้อความตามคำบอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือเขียนลงในโปรแกรมประมวลผลคำ เช่น WordPad เพื่อพิมพ์ตัวอักษร
เมื่อคุณพูดใส่ไมโครโฟน การรู้จำเสียงของ Windows จะแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความให้ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อต้องการเขียนข้อความตามคำบอก

 1. เปิดการรู้จำเสียงโดยคลิกปุ่ม เริ่ม  คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

 2. พูดว่า "start listening" หรือคลิกปุ่ม ไมโครโฟน เพื่อเริ่มโหมดการฟัง

 3. เปิดโปรแรกมที่ต้องการใช้ หรือเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเขียนข้อความตามคำบอกลงไป

 4. พูดข้อความที่คุณต้องการให้เขียนตามคำบอกมีหลายวิธีในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเขียนตามคำบอก คุณสามารถพูดว่า "correct that" เมื่อต้องการแก้ไขสิ่งสุดท้ายที่คุณพูด เมื่อต้องการแก้ไขคำๆ เดียว ให้พูดว่า "correct" ตามด้วยคำที่คุณต้องการแก้ไข ถ้าคำนั้นๆ ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง อินสแตนซ์ทั้งหมดจะถูกเน้น และคุณสามารถเลือกคำที่ต้องการแก้ไขได้ คุณยังสามารถเพิ่มคำที่ได้ยินผิดบ่อยๆ หรือคำที่ไม่รู้จัก โดยใช้พจนานุกรมคำพูด

เมื่อต้องการใช้ กล่องโต้ตอบแผงทางเลือก

 1. เปิดการรู้จำเสียงโดยคลิกปุ่ม เริ่ม  คลิกโปรแกรมทั้งหมด คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

 2. พูดว่า "start listening" หรือคลิกปุ่ม ไมโครโฟน เพื่อเริ่มโหมดการฟัง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขสิ่งสุดท้ายที่คุณพูดออกไป ให้พูดว่า "correct that"

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำๆ เดียว ให้พูดว่า "correct" ตามด้วยคำที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในกล่องโต้ตอบ แผงทางเลือก ให้บอกหมายเลขถัดจากรายการที่คุณต้องการ แล้วพูดว่า "OK"

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเปลี่ยนสิ่งที่เลือก ในกล่องโต้ตอบ แผงทางเลือก ให้พูดว่า "สะกด" แล้วตาม ด้วยหมายเลขของรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก "ตกลง"


เมื่อต้องการใช้พจนานุกรมคำพูด

 1. เปิดการรู้จำเสียงโดยคลิกปุ่ม เริ่ม  คลิกโปรแกรมทั้งหมด คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

 2. พูดว่า "start listening" หรือคลิกปุ่ม ไมโครโฟน เพื่อเริ่มโหมดการฟัง

 3. พูดว่า "เปิดพจนานุกรมคำพูด"

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้คลิกหรือพูดว่า Add a new word แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

  • เมื่อไม่ต้องการให้เขียนคำที่ระบุตามคำบอก ให้คลิกหรือพูดว่า Prevent a word from being dictated แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

  • เมื่อต้องการแก้ไข หรือลบคำที่มีอยู่แล้วในพจนานุกรม ให้คลิกหรือพูดว่า Change existing words จากนั้นทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ

การรู้จำเสียงพร้อมใช้งานเฉพาะในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น ภาษาจีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิม


ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×