ประวัติไฟล์ใน Windows

ตั้งค่าไดรฟ์สำหรับประวัติไฟล์

ก่อนที่จะเริ่มใช้ 'ประวัติไฟล์' เพื่อสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณ คุณต้องเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกข้อมูลสำรองของคุณเสียก่อน คุณสามารถเลือกไดรฟ์ที่เชื่อมต่อภายนอก เช่น ไดรฟ์ USB หรือคุณจะบันทึกไปยังไดรฟ์บนเครือข่ายก็ได้ แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นๆ ด้วย แต่สองวิธีนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยปกป้องไฟล์ของคุณไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือมีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นกับพีซีได้


ประวัติไฟล์จะสำรองสำเนาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' 'เพลง' 'รูปภาพ' 'วิดีโอ' และ 'เดสก์ท็อป' รวมถึงไฟล์ต่างๆ ใน OneDrive ที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ในพีซีของคุณ ถ้าคุณมีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่ที่อื่นที่คุณต้องการสำรองข้อมูล คุณสามารถเพิ่มไฟล์เหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์ดังกล่าวได้


ถ้าคุณจะใช้ไดรฟ์ภายนอกตัวใหม่ ให้เชื่อมต่อไดรฟ์นั้นเข้ากับพีซี ถ้าคุณเห็นข้อความถามว่าคุณต้องการกำหนดค่าไดรฟ์สำหรับ 'ประวัติไฟล์' หรือไม่ ให้เปิด'ประวัติไฟล์' บนหน้าจอที่ปรากฏ


หรือมิฉะนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกไดรฟ์เครือข่ายหรือไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไว้แล้วกับพีซีของคุณ


  1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า การตั้งค่าประวัติไฟล์ ลงในกล่องค้นหา แล้วเลือก การตั้งค่าประวัติไฟล์

  3. เลือก เลือกไดรฟ์ แล้วเลือกไดรฟ์เครือข่ายหรือไดรฟ์ภายนอกที่คุณต้องการใช้

  4. เปิดใช้ ประวัติไฟล์

หมายเหตุ

ถ้าไดรฟ์เครือข่ายที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายชื่อไดรฟ์ที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก แสดงตำแหน่งบนเครือข่ายทั้งหมด ถ้าไดรฟ์ที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการนี้เช่นกัน ให้เปิด 'ประวัติไฟล์' ใน 'แผงควบคุม' แล้วเลือก เพิ่มตำแหน่งบนเครือข่าย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ


คืนค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์โดยใช้ ประวัติไฟล์

'ประวัติไฟล์' มักจะสำรองข้อมูลไฟล์รุ่นต่างๆ ของคุณในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' 'เพลง' 'รูปภาพ' 'วิดีโอ' และ 'เดสก์ท็อป' รวมถึงไฟล์ของ OneDrive ที่พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ในพีซีของคุณ คุณจะมีประวัติของไฟล์ต่างๆ อย่างครบถ้วนตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าจนถึงปัจจุบัน ถ้าต้นฉบับสูญหาย เสียหาย หรือถูกลบออก คุณสามารถคืนค่าไฟล์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกดูและคืนค่าไฟล์รุ่นอื่นๆ ของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคืนค่าไฟล์รุ่นที่เก่ากว่า (แม้ว่าไฟล์นั้นจะไม่ได้หายไปหรือถูกลบออก) คุณสามารถเรียกดูตามเส้นเวลา เลือกรุ่นที่คุณต้องการ แล้วจึงดำเนินการคืนค่าได้


ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคืนค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์โดยใช้ ประวัติไฟล์


  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า คืนค่าไฟล์ของคุณ ในกล่องค้นหา แล้วเลือก คืนค่าไฟล์ของคุณด้วย 'ประวัติไฟล์'

  2. ใส่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการค้นหาในกล่องค้นหา หรือใช้ลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์และไฟล์รุ่นต่างๆ ของคุณ

  3. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้วเลือกปุ่ม คืนค่า

    ถ้าคุณต้องการคืนค่าไฟล์ไปยังตำแหน่งอื่นซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งเดิม ให้กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่ปุ่ม คืนค่า แล้วเลือก คืนค่าไปยัง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×