รับการแสดงผลที่ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

Windows จะเลือกการตั้งค่าการแสดงผลที่ดีที่สุดสำหรับพีซีของคุณ โดยพิจารณาจากจอภาพของคุณ ถ้าคุณต้องการปรับการตั้งค่าการแสดงผล หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและคุณต้องการคืนค่ากลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น คุณสามารถลองดำเนินการได้ดังนี้ควรตั้งค่าจอภาพของคุณให้มีความละเอียดตามที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับแสดงผล (เรียกว่า ความละเอียดดั้งเดิม) เมื่อต้องการดูความละเอียดดั้งเดิมของจอภาพของคุณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผลใน 'การตั้งค่าพีซี'

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

 3. แตะหรือคลิกแถบเลื่อนความละเอียด แล้วลากจนกว่าคุณจะเจอความละเอียดที่ระบุว่า (แนะนำ) นั่นเป็นความละเอียดดั้งเดิมสำหรับจอภาพของคุณ โดยปกติจะเป็นความละเอียดสูงสุดที่จอภาพของคุณสามารถรองรับได้

 4. แตะหรือคลิก นำไปใช้


จอภาพสามารถรองรับความละเอียดที่ต่ำกว่าความละเอียดดั้งเดิมได้ แต่ข้อความจะมีลักษณะไม่คมชัด และการแสดงผลอาจมีขนาดเล็ก อยู่กึ่งกลางหน้าจอ มีขอบสีดำ หรือถูกยืด

ความละเอียดของหน้าจอที่แนะนำ

ขนาดของจอภาพ

ความละเอียดที่แนะนำ (เป็นพิกเซล)

หน้าจออัตราส่วนมาตรฐาน 19 นิ้ว

1280 × 1024

หน้าจออัตราส่วนมาตรฐาน 20 นิ้ว

1600 × 1200

จอภาพแบบจอกว้าง 20 ถึง 22 นิ้ว

1680 × 1050

จอภาพแบบจอกว้าง 24 นิ้ว

1920 × 1200


ขนาดหน้าจอของแล็ปท็อป

ความละเอียดที่แนะนำ (เป็นพิกเซล)

หน้าจอของแล็ปท็อปอัตราส่วนมาตรฐาน 13 ถึง 15 นิ้ว

1400 × 1050

หน้าจอของแล็ปท็อปแบบจอกว้าง 13 ถึง 15 นิ้ว

1280 × 800

หน้าจอของแล็ปท็อปแบบจอกว้าง 17 นิ้ว

1680 × 1050

หน้าจอของแท็บเล็ต

1360 × 768


คุณสามารถตั้งค่าความสว่างและความเปรียบต่างสำหรับจอภาพส่วนใหญ่ได้โดยใช้ปุ่มหรือตัวควบคุมอื่นๆ บนจอภาพ ถ้าคุณไม่แน่ใจถึงวิธีปรับความสว่างและความเปรียบต่างบนจอภาพของคุณ ให้ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต คุณยังสามารถตรวจสอบดูว่าพีซีของคุณมีการตั้งค่าความสว่างอัตโนมัติหรือไม่ และถ้าคุณมีแล็ปท็อป คุณสามารถปรับความสว่างได้ใน Windows


การปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ

พีซีบางเครื่องปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติตามแสงสว่างในห้องที่คุณกำลังใช้งานพีซีอยู่ เมื่อต้องการดูว่าพีซีของคุณมีการตั้งค่านี้หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบเลื่อน ปรับความสว่างหน้าจอของฉันโดยอัตโนมัติ เปิดใช้งานอยู่

  (ถ้าคุณไม่ต้องการให้ความสว่างของหน้าจอเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ให้แตะหรือคลิกแถบเลื่อน ปรับความสว่างหน้าจอของฉันโดยอัตโนมัติ เพื่อปิด)

 4. แตะหรือคลิก นำไปใช้


หมายเหตุ

การตั้งค่านี้อาจไม่มีในพีซีบางเครื่อง


การปรับความสว่างสำหรับหน้าจอแล็ปท็อป

สำหรับหน้าจอแล็ปท็อปส่วนใหญ่ คุณสามารถปรับความสว่างได้จาก 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ใน Windows

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ตัวเลือกการใช้พลังงาน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ภายใต้แผนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน

 3. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้เลือกการตั้งค่าความสว่างที่คุณต้องการใช้เมื่อพีซีของคุณกำลังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ (ถ้าใช้ได้) และเมื่อเสียบปลั๊ก


หมายเหตุ

ในแล็ปท็อป คุณสามารถลองปรับความสว่างได้ด้วยการกดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม (ปุ่ม 'ลดความสว่าง' หรือลด (รับเส้นทางและเส้นทางสำรอง) ความสว่างของจอแสดงผลได้เช่นกัน
ถ้าคุณกำลังใช้จอภาพมากกว่าหนึ่งจอ คุณสามารถระบุจอภาพที่เสียบอยู่ ตรวจหาจอภาพอื่น เปลี่ยนการวางแนวหน้าจอ เลือกสิ่งที่จะแสดงบนจอภาพแต่ละจอ และเลือกว่าจอใดเป็นจอภาพหลัก


การระบุจอภาพ

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

 3. แตะหรือคลิก ระบุ

การตรวจหาจอภาพอื่น

ถ้ามีจอภาพอื่นเสียบเข้ากับพีซีของคุณแต่ Windows ไม่ได้ตรวจหาโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจหาด้วยตนเองใน 'การตั้งค่าพีซี'

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

 3. แตะหรือคลิก ตรวจหา

การเปลี่ยนการวางแนวหน้าจอ

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

 3. ในรายการ การวางแนว ให้เลือกการวางแนวหน้าจอที่คุณต้องการใช้

การเลือกสิ่งที่จะแสดงบนจอภาพแต่ละจอ

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

 3. ในรายการ หลายจอภาพ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ขยาย คุณจะเห็นการแสดงผลต่อเนื่องซึ่งขยายข้ามจอภาพทุกจอของคุณ

  • ทำสำเนา คุณจะเห็นการแสดงผลอย่างเดียวกันบนจอภาพแต่ละจอของคุณ

  • แสดงเฉพาะบน 1 คุณจะเห็นการแสดงผลบนจอภาพแรกของคุณเท่านั้น

  • แสดงเฉพาะบน 2 คุณจะเห็นการแสดงผลบนจอภาพที่สองของคุณเท่านั้น

การเลือกจอภาพหลัก

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

 3. ในรูปตัวอย่าง ให้แตะหรือคลิกจอภาพที่คุณต้องการใช้เป็นจอแสดงผลหลักเพื่อเลือก

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำให้จอแสดงผลนี้เป็นจอหลักของฉัน

คำแนะนำ

คุณสามารถใช้มุมทั้งสี่ของจอภาพใดๆ เพื่อเปิดหน้าจอเริ่ม ชุดทางลัด และแอปล่าสุดของคุณ

คุณสามารถมีหน้าจอเริ่มและแอพจาก Windows Store บนจอภาพได้ครั้งละจอ เมื่อคุณเปิดหน้าจอเริ่ม ทางลัด หรือแอปล่าสุดบนจอภาพอื่น แอปจาก Windows Store จะย้ายไปยังจอภาพนั้นเช่นกันถ้าข้อความและรายการต่างๆ (เช่น ไอคอน) บนเดสก์ท็อปของคุณมีขนาดเล็กเกินไป คุณสามารถทำให้ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงความละเอียดของหน้าจอ

 1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ทำให้ข้อความและรายการอื่นๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 2. ลากแถบเลื่อนจนกระทั่งรายการในรูปตัวอย่างมีขนาดที่คุณต้องการให้เป็น

 3. แตะหรือคลิก นำไปใช้

  คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในครั้งถัดไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Windows


หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในจอแสดงผลบางเครื่อง


คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดข้อความเฉพาะบางรายการใน Windows เช่น แถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง หรือคำแนะนำเครื่องมือ โดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดของรายการอื่นบนเดสก์ท็อป

 1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ทำให้ข้อความและรายการอื่นๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 2. ใต้ เปลี่ยนเฉพาะขนาดข้อความ เลือกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วเลือกขนาดข้อความ ถ้าคุณต้องการให้เป็นข้อความตัวหนา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวหนา

 3. แตะหรือคลิก นำไปใช้

  คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในครั้งถัดไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Windows


เทคโนโลยี ClearType ในวิธีใช้ Windows จะช่วยให้ข้อความบนหน้าจอของคุณชัดเจนและเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยังจะช่วยให้ข้อความอ่านง่ายขึ้นด้วยเมื่อมีการอ่านเป็นระยะเวลานานๆ ถ้าข้อความบนหน้าจอของคุณดูไม่ชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ClearType เปิดอยู่

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่คำว่า ClearType แล้วแตะหรือคลิก ปรับข้อความ ClearType

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด ClearType แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป ในแต่ละหน้า ให้แตะหรือคลิกข้อความตัวอย่างที่คุณคิดว่าดูดีที่สุด

 4. ในหน้าสุดท้ายของตัวปรับ ให้แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ


การปรับเทียบสีจอแสดงผลจะช่วยคุณปรับปรุงสีจอแสดงผลและแน่ใจได้ว่าสีต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอของคุณได้อย่างถูกต้อง


เมื่อต้องการใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล'

 1. เปิด 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ปรับเทียบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ปรับเทียบสีจอแสดงผลต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ

 2. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่การปรับเทียบสีจอแสดงผล ให้แตะหรือคลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

 3. ในหน้า กำหนดการตั้งค่าสีพื้นฐาน ให้กดปุ่ม เมนู บนจอภาพของคุณ (ปกติจะอยู่ที่ด้านหน้าของจอ) เมนูบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น ใช้ปุ่มต่างๆ ของจอภาพเพื่อเข้าสู่เมนูบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบ (หรือปรับ) การตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ค้นหาเมนูสีเพื่อเลือกโหมดสี แล้วจึงตั้งค่าจอแสดงผลของคุณเป็น sRGB

  • ถ้าตัวเลือกที่คุณเห็นเป็นการเลือกอุณหภูมิสี (หรือเรียกว่าจุดขาว) แทนที่จะเป็นโหมดสี ให้ตั้งค่าอุณหภูมิสีเป็น D65 (หรือ 6500)

  • ค้นหาเมนูเพื่อตั้งค่าแกมมา ตั้งค่าแกมมาเป็น 2.2 ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  • ถ้าคุณไม่พบการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ค้นหาการตั้งค่าในเมนูบนหน้าจอที่คุณสามารถตั้งค่าจอแสดงผลของคุณกลับไปเป็นการตั้งค่าสีเริ่มต้นจากโรงงาน แล้วเลือกตัวเลือกนั้น

  ถ้าการตั้งค่าสีพื้นฐานไม่ได้แสดงในเมนูบนหน้าจอของจอภาพคุณ ให้แตะหรือคลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  หมายเหตุ

  เมนูและปุ่มของจอภาพแตกต่างกันไปตามรุ่นและผู้ผลิต หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ปุ่มต่างๆ ของจอภาพของคุณ ให้ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต


 4. ใน 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' แต่ละหน้า ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายการต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละอย่าง

  • Gamma จะช่วยให้แน่ใจได้ว่ารายละเอียดต่างๆ อย่างระดับความเข้มของสีและเงาจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับหน้าจอของคุณ

  • ความสว่าง จะกำหนดความเข้มของสีและเงาที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ คุณสามารถปรับความสว่างเพื่อให้สีเข้มปรากฏได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้คุณยังคงเห็นเงา เค้าร่าง และรายละเอียดอื่นๆ ในรูปที่มีความเข้มกว่า ถ้าความสว่างถูกตั้งค่าไว้สูงเกินไป สีดำจะกลายเป็นสีอ่อนและสีเทา เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าความสว่าง ให้มองหาปุ่ม ความสว่าง หรือไม่ก็ปุ่ม เมนู บนจอภาพของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้แล็ปท็อป ให้ลองปรับความสว่างด้วยการกดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม (ปุ่ม 'ลดความสว่าง') หรือลด (รับเส้นทางและเส้นทางสำรอง) ความสว่างของจอแสดงผล

  • ความเปรียบต่าง จะกำหนดลักษณะที่ปรากฏของสีขาวและสีอ่อนบนหน้าจอของคุณ คุณสามารถปรับความเปรียบต่างเพื่อให้การเน้นต่างๆ ในรูปปรากฏได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเปรียบต่าง ให้มองหาปุ่ม ความเปรียบต่าง หรือไม่ก็ปุ่ม เมนู บนจอภาพของคุณ (โดยปกติแล็ปท็อปจะไม่มีตัวควบคุมความเปรียบต่าง)

  • สมดุลของสี จะปรับปรุงระดับความเข้มของสีเทาที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

 5. บนหน้า คุณสร้างการปรับเทียบใหม่สำเร็จแล้ว ให้แตะหรือคลิก การปรับเทียบก่อนหน้า เพื่อดูการปรับเทียบเดิมสำหรับจอแสดงผลของคุณ จากนั้นให้แตะหรือคลิก การปรับเทียบปัจจุบัน เพื่อดูการปรับเทียบจอแสดงผลใหม่ของคุณ

 6. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเทียบที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการใช้การปรับเทียบใหม่ ให้แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการใช้การปรับเทียบก่อนหน้า ให้แตะหรือคลิก ยกเลิก

 7. เลือกว่าจะใช้ตัวปรับข้อความ ClearType หรือไม่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อความจะปรากฏได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้การปรับเทียบใหม่ของคุณ


หมายเหตุ

ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การปรับเทียบจอแสดงผลอยู่แล้ว ให้ใช้แทน 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' เนื่องจากซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์ในการปรับเทียบที่ดีกว่าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×