เปลี่ยนขนาดของข้อความใน Windows 10

ต่อไปนี้เป็นวิธีเปลี่ยนขนาดข้อความ รูปภาพ และแอปใน Windows 10

การเปลี่ยนการแสดงผลของคุณใน Windows 10 ให้เลือก เริ่มต้น  การตั้งค่า  > ความง่ายในการเข้าถึง > การแสดงผล.เพื่อให้เฉพาะข้อความบนหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้น ปรับแถบเลื่อนภายใต้ ทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น เมื่อต้องการขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงรูปภาพและแอป ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ภายใต้ ขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้น

หากต้องการย่อหรือขยายส่วนของหน้าจอใน Windows 10 ให้ใช้แว่นขยาย เมื่อต้องการเปิดแว่นขยาย ให้กด แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) ขยายโดยการกด แป้นโลโก้ Windows + เครื่องหมายบวก  (+) ย่อโดยการกด แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายลบ (-) เมื่อต้องการปิดแว่นขยาย ให้กด แป้นโลโก้ Windows + Esc

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×