เปิดหรือปิด Bluetooth

วิธีการเปิดหรือปิด Bluetooth ใน Windows 10 มีดังนี้

  1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้นเลือก การตั้งค่า  > อุปกรณ์ > Bluetooth และอุปกรณ์อื่นๆ

  2. เลือกสวิตช์ Bluetooth เพื่อ เปิด หรือ ปิด ตามต้องการ

หมายเหตุ: สวิตช์ Bluetooth จะปรากฏบนระบบของคุณเมื่อ Windows ตรวจพบอะแดปเตอร์ Bluetooth เท่านั้น

เปิดการตั้งค่า Bluetooth และอุปกรณ์อื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×