เพิ่มเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ใน Windows 10

หากพีซีของคุณมีพื้นที่ว่างเหลือน้อย คุณอาจไม่สามารถติดตั้ง การอัปเดต Windows ที่สำคัญๆ ได้ และประสิทธิภาพการทำงานของพีซีของคุณอาจได้รับผลกระทบ ต่อไปนี้เป็นวิธีเพิ่มพื้นที่ว่างบางส่วนเพื่อให้คุณสามารถทำให้พีซีของคุณทันสมัยอยู่เสมอและใช้งานได้อย่างราบรื่น ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะแสดงรายการตามลำดับ ให้เริ่มด้วยลำดับแรกสุดเพื่อดูว่าสามารถช่วยได้หรือไม่ หากแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำตามลำดับถัดไป

เพื่อตรวจสอบเนื้อที่ดิสก์ทั้งหมดที่เหลืออยู่บนอุปกรณ์ Windows 10 ของคุณ ให้เลือก File Explorer จากแถบงาน แล้วเลือก พีซีเครื่องนี้ บนด้านซ้าย เนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ของคุณจะปรากฏใต้ อุปกรณ์และไดรฟ์

หมายเหตุ

หากคุณทำตามขั้นตอนด้านล่างและคุณยังประสบปัญหาในการอัปเดต Windows เนื่องจากมีเนื้อที่ว่างน้อย การรีเซ็ตหรือการติดตั้ง Windows ใหม่อาจช่วยได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ติดตั้ง Windows 10 ใหม่

หากคุณใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบนอุปกรณ์ของคุณ แล้วเห็นข้อผิดพลาดเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อย เป็นไปได้ว่าโฟลเดอร์ชั่วคราวของคุณมีไฟล์แอปพลิเคชัน (.appx) ที่ใช้งานโดย Microsoft Store เติมเนื้อที่ว่างอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ข้อผิดพลาดเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อยเนื่องจากโฟลเดอร์ Temp ไม่มีเนื้อที่ว่าง

คุณสามารถใช้ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะเพื่อลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นหรือไฟล์ชั่วคราวจากอุปกรณ์ของคุณ 

หากคุณเปิดที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ Windows จะเพิ่มพื้นที่ว่างโดยอัตโนมัติด้วยการกำจัดไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก เช่น ไฟล์ชั่วคราวและรายการในถังรีไซเคิล เมื่อคุณมีพื้นที่ดิสก์เหลือน้อยหรือตามช่วงเวลาที่คุณกำหนด คำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงวิธีการลบไฟล์ชั่วคราวและวิธีเปิดและกำหนดค่าที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ

หากคุณไม่พบที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ ให้ดูส่วน "เพิ่มพื้นที่ว่างด้วยการล้างข้อมูลบนดิสก์" ด้านล่างแทน

เมื่อต้องการลบไฟล์ชั่วคราวด้วที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ

 1. เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ระบบ  > ที่เก็บข้อมูล
  เปิดการตั้งค่าที่เก็บข้อมูล

 2. เลือก ไฟล์ชั่วคราว ในการแบ่งย่อยพื้นที่จัดเก็บ หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นรายการไฟล์ชั่วคราว ให้เลือก แสดงหมวดหมู่เพิ่มเติม

 3. Windows จะใช้เวลาสักครู่ในการกำหนดว่าไฟล์และแอปใดกำลังใช้พื้นที่มากที่สุดบนพีซีของคุณ

 4. เลือกรายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก ลบไฟล์ แต่ละรายการที่ระบุไว้จะมีคำอธิบาย

หมายเหตุ

ถังรีไซเคิลและการตั้งค่าอื่นๆ บางส่วนไม่ได้เลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนลงมาเพื่อเลือกรายการเหล่านี้ 

เลือกถังรีไซเคิลเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างที่มีการใช้งานโดยไฟล์ที่ถูกลบไปก่อนหน้านี้ Windows จะย้ายไฟล์ที่คุณลบไปยังถังรีไซเคิลในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจและต้องการอีกครั้งในอนาคต คุณอาจสามารถเพิ่มเนื้อที่จำนวนมากโดยการเลือก ถังรีไซเคิล เพื่อลบไฟล์ที่คุณได้ลบไปก่อนหน้านี้ อย่างถาวร

หากต้องการดูสิ่งที่อยู่ในถังรีไซเคิลก่อนที่คุณจะล้างข้อมูล ให้เปิดถังรีไซเคิลในเดสก์ท็อปของคุณ หากคุณไม่เห็นไอคอนถังรีไซเคิลบนเดสก์ท็อปของคุณ ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ ถังรีไซเคิล แล้วเลือกจากรายการผลลัพธ์


เมื่อต้องการเปิดและกำหนดค่าที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ

 1. เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ระบบ  > ที่เก็บข้อมูล
  เปิดการตั้งค่าที่เก็บข้อมูล

 2. ในพื้นที่เก็บข้อมูล เปิด ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ

 3. เลือก กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะหรือเรียกใช้เดี๋ยวนี้

 4. ในพื้นที่ ใช้งานที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ เลือกความถี่ที่คุณต้องการให้ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะทำงาน

 5. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการให้ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะลบโดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

 6. เลื่อนลงและเลือก ล้างเดี๋ยวนี้

 7. Windows จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการล้างไฟล์ของคุณ จากนั้นคุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่ามีพื้นที่ว่างในดิสก์อยู่จำนวนเท่าใด

หากระบบของคุณไม่มีที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ คุณสามารถใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อลบไฟล์ชั่วคราวและไฟล์ระบบจากอุปกรณ์ของคุณ

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ การล้างข้อมูลบนดิสก์ แล้วเลือกจากผลลัพธ์

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการลบ (หากต้องการดูคำอธิบายของไฟล์แต่ละชนิด ให้เลือกชื่อ) ตามค่าเริ่มต้น Downloaded Program Files, ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว และ รูปขนาดย่อ จะได้รับการเลือกไว้ อย่าลืมล้างกล่องกาเครื่องหมายหากคุณไม่ต้องการลบไฟล์เหล่านั้น

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างอีก ให้เลือก ล้างไฟล์ระบบ แล้วเลือกชนิดของไฟล์ระบบที่คุณต้องการลบ การล้างข้อมูลบนดิสก์จะใช้เวลาสักครู่ในการคำนวณจำนวนเนื้อที่ที่สามารถเพิ่มได้

  หมายเหตุ

  หากนับตั้งแต่ที่คุณอัปเกรดเป็น Windows 10 เป็นเวลาน้อยกว่า 10 วัน Windows เวอร์ชันก่อนหน้าของคุณจะปรากฏเป็นไฟล์ระบบที่คุณสามารถลบได้ หากคุณต้องการเพิ่มเนื้อที่ไดรฟ์ คุณสามารถลบออกได้ แต่โปรดทราบว่าคุณกำลังจะลบโฟลเดอร์ Windows.old ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ที่มีตัวเลือกให้กลับไปใช้ Windows รุ่นก่อนหน้า หากคุณลบ Windows รุ่นก่อนหน้าของคุณ การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ (คุณจะไม่สามารถย้อนกลับไปใช้ Windows เวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้)

 4. หลังจากที่คุณเลือกชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการลบ ให้เลือก ตกลง แล้วเลือก ลบไฟล์ ในหน้าต่างการยืนยันเพื่อเริ่มการล้างข้อมูล

สิ่งสำคัญ

มีตัวเลือกในการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อ บีบอัดไดรฟ์ระบบปฏิบัติการของคุณ การเลือกตัวเลือกนี้เป็นการบีบอัดไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows ซึ่งช่วยให้คุณมีพื้นที่ว่างเพิ่มเติมในการติดตั้งการอัปเดตที่สำคัญ การดำเนินการนี้จะไม่ลบเนื้อหาของไดรฟ์นี้ และคุณไม่ควรเกิดปัญหาในการเปิดและการบันทึกไฟล์จากไดรฟ์ที่บีบอัด

หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดต คุณสามารถขยายข้อมูลไดรฟ์ระบบปฏิบัติการกลับด้วยตนเองได้ตลอดเวลา หากต้องการดำเนินการนี้ ให้เลือก File Explorer  จากแถบงาน ในแผงด้านซ้าย ให้เลือก พีซีเครื่องนี้ คลิกขวาหรือแตะค้างที่ไดรฟ์ระบบปฏิบัติการ (โดยปกติแล้วคือ ดิสก์ C) จากนั้นเลือก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บีบอัดไดรฟ์นี้เพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์ แล้วเลือก นำไปใช้ ตกลง 

Windows 10 อาจระบุว่าต้องการเนื้อที่ว่างเพิ่มเพื่อรับการอัปเดตฟีเจอร์ล่าสุดของ Windows 10 คุณสามารถใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกเพื่อช่วยให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู การเพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Windows 10 

หมายเหตุ

คุณอาจจำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ไมโคร USB หากอุปกรณ์ของคุณไม่มี USB พอร์ตมาตรฐาน 

ไฟล์ส่วนบุคคล เช่น วิดีโอ เพลง ภาพถ่าย และ เอกสาร อาจใช้พื้นที่จำนวนมากบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการดูว่าไฟล์ใดใช้พื้นที่มากที่สุด:

 1. เลือก File Explorer  จากแถบงานและค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการย้าย

 2. ภายใต้ พีซีเครื่องนี้ ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกโฟลเดอร์เพื่อดูว่ามีไฟล์ใดที่บันทึกไว้ โฟลเดอร์ วิดีโอ, เพลง, รูปภาพ และ ดาวน์โหลด มักมีไฟล์ขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณบันทึกไว้บนอุปกรณ์

 3. เมื่อต้องการดูขนาดของไฟล์ในโฟลเดอร์ ให้เลือก มุมมอง > รายละเอียด คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง แล้วเลือก เรียงลำดับตาม > ขนาด เพื่อแสดงไฟล์ขนาดใหญ่ที่สุดที่ด้านบนของรายการ

 4. ถ้ามีไฟล์ที่คุณไม่ต้องการบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถลบออกหรือย้ายไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก เช่น ไดรฟ์ USB หรือ SD การ์ด

หมายเหตุ

หากคุณลบไฟล์ใดๆ อย่าลืมล้างถังรีไซเคิลเพื่อเอาไฟล์ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณและเพิ่มเนื้อที่ว่าง


หากต้องการย้ายรูปถ่าย เพลง วิดีโอ หรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้แต่ไม่ได้ใช้บ่อย แนะนำให้บันทึกไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก เช่น ไดรฟ์ USB หรือ SD การ์ด คุณยังคงสามารถใช้ไฟล์เหล่านี้ได้เมื่อเชื่อมต่อไดรฟ์ดังกล่าว แต่ไฟล์จะไม่กินพื้นที่ในพีซีของคุณ

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก เช่น ไดรฟ์ USB หรือ SD การ์ด กับพีซีของคุณ

 2. เลือก File Explorer จากแถบงานและไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการย้าย

 3. เลือกไฟล์ เลือกแท็บ หน้าแรก แล้วเลือก ย้ายไปที่ > เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

 4. เลือกอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่คุณเชื่อมต่อในรายการตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือก ย้าย

การบันทึกไฟล์ใหม่ไปยังไดรฟ์อื่นจะช่วยป้องกันปัญหาเนื้อที่ว่างเหลือน้อยบนไดรฟ์นั้นในอนาคต ดังนั้นคุณจะไม่จำเป็นต้องย้ายไฟล์ของคุณไปยังไดรฟ์อื่นซ้ำๆ แทนที่จะบันทึกไฟล์ใหม่ทั้งหมดของคุณไว้ในไดรฟ์ ค่าเริ่มต้น คุณสามารถบันทึกไฟล์บางส่วนไปยังไดรฟ์อื่นที่มีเนื้อที่ว่างมากขึ้นได้

 1. เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ระบบ  > ที่เก็บข้อมูล
  เปิดการตั้งค่าที่เก็บข้อมูล

 2. ภายใต้ การตั้งค่าที่เก็บเพิ่มเติม เลือก เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่บันทึกเนื้อหาใหม่

 3. สำหรับเนื้อหาแต่ละประเภท ให้เลือกไดรฟ์จากเมนูแบบหล่นลง หากไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์นั้นเชื่อมต่ออยู่กับพีซีของคุณ

หมายเหตุ

การเข้าถึงไฟล์ได้ตามใจบน OneDrive จำเป็นต้องใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1709 หรือใหม่กว่า และไคลเอ็นต์ OneDrive เวอร์ชัน 17.3.7064.1005 หรือใหม่กว่า หากต้องการดูว่าคุณใช้ Windows รุ่นใดอยู่ ให้เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ระบบ  > เกี่ยวกับ  เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของไคลเอ็นต์ OneDrive ที่คุณติดตั้งไว้ ดูที่ ฉันกำลังใช้ OneDrive เวอร์ชันใด  
เปิดการตั้งค่าเกี่ยวกับ


คุณสามารถประหยัดเนื้อที่ได้ด้วยการเปิดการเข้าถึงไฟล์ได้ตามใจบน OneDrive ซึ่งจัดเก็บไฟล์ ตัวยึด ขนาดเล็กบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแทนไฟล์แบบเต็มขนาดที่เก็บไว้ในบัญชี OneDrive ในระบบคลาวด์ คุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์ OneDrive จากพีซีของคุณโดยไม่ต้องเนื้อที่ฮาร์ดไดรฟ์ในการดาวน์โหลดไฟล์แบบเต็มขนาดทั้งหมด ดู เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงไฟล์ได้ตามใจบน OneDrive สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บางครั้งไวรัสหรือมัลแวร์อื่นๆ สามารถใช้พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์สำคัญโดยการทำให้ไฟล์ระบบของคุณเสียหาย หากคุณสงสัยว่าพีซีของคุณติดมัลแวร์ ให้ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เช่น Windows Defender เพื่อเรียกใช้การสแกนไวรัสและการล้างข้อมูล หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตพีซีของคุณ

หากคุณทำตามคำแนะนำต่อไปนี้แล้วแต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อแชทกับตัวแทนฝ่ายสนับสนุน ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้หากการพยายามเพิ่มพื้นที่ไดรฟ์จะทริกเกอร์รหัสข้อผิดพลาดที่ให้คุณต้องการการช่วยแก้ไขปัญหา

คำถามต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อยและ Windows Update โดยเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update

เมื่อมีเนื้อที่ว่างไม่มากพอที่จะติดตั้งการอัปเดต การแจ้งเตือนแบบป็อปอัพจะปรากฏขึ้นเพื่อบอกคุณว่าต้องการเนื้อที่เพิ่มเติมในการติดตั้งการอัปเดต 

เมื่อคุณเลือก แก้ไขปัญหา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพื้นที่เพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ปริมาณมากบนไดรฟ์ของระบบของคุณ เรียนรู้วิธีเพิ่มพื้นที่เพื่อติดตั้งการอัปเดต Windows 

Windows ต้องการพื้นที่ว่างเพิ่มเติมเพื่ออัปเดตข้อความ

เนื้อที่ว่างทั้งหมดที่อุปกรณ์ของคุณจำเป็นต้องใช้ในการทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์จะแตกต่างกันไป โดยทั่วไป การอัปเดตฟีเจอร์จำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่าง 6 GB–11 GB หรือมากกว่า ในขณะที่การอัปเดตคุณภาพจำเป็นต้องใช้ 2 GB–3 GB หรือมากกว่า เรียนรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างการอัปเดตฟีเจอร์และการอัปเดตคุณภาพ 

คุณต้องการเนื้อที่ดิสก์ในการดาวน์โหลดการอัปเดต ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ของฟีเจอร์เสริมและภาษาที่กำลังมีการติดตั้ง และนำไปใช้กับการอัปเดต เนื้อที่เพิ่มเติมชั่วคราวจำเป็นต้องใช้ในการลบการอัปเดต (โดยทั่วไปแล้วเป็นเวลา 10 วัน) ซึ่งสามารถเรียกคืนพื้นที่นี้หลังจากการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ระบบ  > ที่เก็บข้อมูล > เพิ่มเนื้อที่ว่างตอนนี้
เปิดการตั้งค่าที่เก็บข้อมูล 

การอัปเดตจะถูกบีบอัดเพื่อลดขนาดการดาวน์โหลด

หมายเหตุ

สำหรับอุปกรณ์ที่มีที่เก็บข้อมูลที่สำรองไว้ การอัปเดตจะใช้พื้นที่ของที่เก็บข้อมูลที่สำรองไว้ก่อนแล้วจึงใช้เนื้อที่ดิสก์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ วิธีการทำงานของที่เก็บข้อมูลที่สำรองไว้ใน Windows 10

 

เนื้อที่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการอัปเดตฟีเจอร์จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยสองประการ: พาธการอัปเดตที่จะใช้และขนาดของเนื้อหาที่เป็นตัวเลือกและการอัปเดตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพีซีของคุณเมื่อมีการติดตั้งการอัปเดตฟีเจอร์ ส่วนที่เหลือของคำตอบนี้จะมีการอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

สำหรับอุปกรณ์ที่มีที่เก็บข้อมูลที่สำรองไว้ การอัปเดตจะใช้พื้นที่ของที่เก็บข้อมูลที่สำรองไว้ก่อนแล้วจึงใช้เนื้อที่ดิสก์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ วิธีการทำงานของที่เก็บข้อมูลที่สำรองไว้ใน Windows 10

Windows จะไปตามพาธการอัปเดตฟีเจอร์สามเส้นทางที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน

1. สำหรับพีซีที่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์จำนวนมาก

Windows จะพยายามดำเนินการตามกระบวนการอัปเดตเพิ่มเติมในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณใช้พีซีของคุณ ซึ่งจะลดเวลาที่พีซีของคุณจะออฟไลน์ (หรือไม่สามารถใช้งานได้) ลงอย่างมากระหว่างการอัปเดต แม้ว่าอาจใช้พื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมชั่วคราวเพื่อทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเราเพื่อลดเวลาออฟไลน์ระหว่างการอัปเดต (ภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้)

2. สำหรับพีซีที่มีเนื้อที่ว่างจำกัด แต่ยังคงพอที่จะทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

Windows จะปรับลดจำนวนของเนื้อที่ดิสก์ว่างที่จำเป็นในการติดตั้งการอัปเดตให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะส่งผลให้มีเวลาในการติดตั้งที่เครื่องออฟไลน์นานขึ้น

3. สำหรับพีซีที่มีเนื้อที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Windows จะแจ้งให้คุณเพิ่มเนื้อที่ดิสก์หรือใช้ที่เก็บข้อมูลภายนอกเพื่อเพิ่มที่เก็บข้อมูลบนพีซีของคุณเป็นการชั่วคราว หากคุณใช้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก Windows จะไม่ต้องการเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ระบบจำนวนมากเท่ากับที่ใช้ที่เก็บข้อมูลภายนอกของคุณเป็นการชั่วคราว

ในแต่ละพาธการอัปเดตเหล่านี้ จำนวนเนื้อที่ดิสก์ว่างทั้งหมดที่จำเป็นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เป็นตัวเลือกที่มีการติดตั้งและการอัปเดตอื่นๆ ที่ใช้กับพีซีของคุณ ตัวอย่างเช่น:

 • ฟีเจอร์เพิ่มเติม มีฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมายที่สามารถใช้งานกับ Windows ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าหรือติดตั้งได้ตามความต้องการโดยระบบหรือด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถดูฟีเจอร์ที่ติดตั้งบนพีซีของคุณได้โดยไปที่ การตั้งค่า  > แอป  > แอปและฟีเจอร์  > จัดการฟีเจอร์เพิ่มเติม
  เปิดการตั้งค่าฟีเจอร์เพิ่มเติม
  ฟีเจอร์เหล่านี้มีขนาดตั้งแต่น้อยกว่า 1 MB ไปจนเกือบถึง 2 GB สำหรับพอร์ทัล Windows Mixed Reality คุณสามารถลดจำนวนของพื้นที่ที่จำเป็นในการติดตั้งการอัปเดตฟีเจอร์บนพีซีของคุณโดยการถอนการติดตั้งฟีเจอร์เพิ่มเติมที่คุณไม่ได้ใช้งาน

 • ภาษาที่ติดตั้ง Windows ได้รับการแปลเป็นหลายภาษา แม้ว่าหลายคนจะใช้ครั้งละหนึ่งภาษา แต่บางคนอาจสลับไปมาระหว่างอย่างน้อยสองภาษา คุณสามารถดูว่าภาษาใดที่ติดตั้งไว้บนพีซีของคุณโดยไปที่ เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > เวลาและภาษา  > ภาษา
  เปิดการตั้งค่าภาษา
  ระหว่างการอัปเดตแต่ละครั้ง ทรัพยากรภาษาทั้งหมดและการพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรการถอดข้อความ การเปลี่ยนจากคำพูดเป็นข้อความ และการรู้จำลายมือต้องได้รับการอัปเดตด้วย เนื้อหาสำหรับแต่ละภาษาสามารถมีขนาดตั้งแต่ 175 MB ไปจนถึงมากกว่า 300 MB คุณสามารถลดจำนวนของพื้นที่ที่จำเป็นในการติดตั้งการอัปเดตฟีเจอร์บนพีซีของคุณโดยการถอนการติดตั้งภาษาที่คุณไม่ได้ใช้งาน

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุม ในบางครั้ง OEM และคู่ค้าฮาร์ดแวร์อื่นๆ จะเผยแพร่โปรแกรมควบคุมกราฟิก เครือข่าย เสียง และอื่นๆ พร้อมกับการอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ ขนาดของโปรแกรมควบคุมเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับพีซีของคุณและโปรแกรมควบคุมที่รับการอัปเดต

 • การอัปเดตคุณภาพระบบปฏิบัติการ ระหว่างการอัปเดตฟีเจอร์ Windows พยายามดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตคุณภาพล่าสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พีซีของคุณเป็นปัจจุบันทั้งหมดเมื่อคุณเริ่มใช้งาน ในเวลาสั้นๆ หลังจากการอัปเดตฟีเจอร์ได้รับการเผยแพร่ การอัปเดตคุณภาพสำหรับการอัปเดตฟีเจอร์อาจมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่ร้อย MB แต่เมื่อมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติม การอัปเดตคุณภาพสามารถเพิ่มขนาดเป็น 1 GB หรือมากกว่าหากพีซีของคุณมีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตคุณภาพหลังจากการอัปเดตฟีเจอร์เสร็จสมบูรณ์

สุดท้าย Windows Update จะปิดใช้งาน hiberfile.sys, pagefile.sys และไฟล์ระบบอื่นๆ เป็นการชั่วคราว และโดยทั่วไปแล้วจะใช้เนื่อที่ที่ไฟล์เหล่านี้ใช้เพื่อนำการอัปเดตฟีเจอร์ไปใช้ ไฟล์ใดๆ ที่ถูกปิดใช้งานในการใช้การอัปเดตจะเปิดใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากไฟล์เหล่านี้แตกต่างกันไปตามวิธีที่คุณใช้พีซีของคุณและจำนวน RAM ที่พีซีของคุณมี แม้แต่ในกรณีของพีซีสองเครื่องที่แตกต่างกันและมีอิมเมจของระบบปฏิบัติการที่เหมือนกันทุกประการ จำนวนของเนื้อที่ดิสก์ว่างที่จำเป็นในการทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์ก็อาจแตกต่างกัน

ชุดข้อมูลของพาธการอัปเดตและฟีเจอร์จะหมายถึงการมีเนื้อที่ดิสก์ว่างที่จำเป็นต้องใช้ในการทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์จำนวนมาก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของพีซีที่อัปเดตเป็น Windows เวอร์ชัน 1803: 

การปรับเพื่อลดเวลาออฟไลน์

การปรับเพื่อการใช้เนื้อที่ดิสก์น้อยที่สุด

การปรับเพื่อการใช้เนื้อที่ดิสก์น้อยที่สุดด้วยที่เก็บข้อมูลภายนอก

ฟีเจอร์ ภาษา และการอัปเดตเพิ่มเติมต่ำสุด

20 GB

5.5 GB+

4.5 GB+

ฟีเจอร์ ภาษา และการอัปเดตเพิ่มเติมจำนวนมาก

20 GB+

13.75 GB+

7 GB+

 

เพื่อตรวจสอบเนื้อที่ดิสก์ทั้งหมดที่เหลืออยู่บนอุปกรณ์ Windows 10 ของคุณ ให้เลือก File Explorer  จากแถบงาน แล้วเลือก พีซีเครื่องนี้ บนด้านซ้าย เนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ของคุณจะปรากฏใต้ อุปกรณ์และไดรฟ์

File Explorer image of available space on the C drive.

อาจเป็นการดีที่สุดที่จะใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้:

 • เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • เมื่อคุณจำเป็นต้องเก็บไฟล์ที่มีขนาดใหญ่หรือไฟล์จำนวนมาก ในสถานการณ์เหล่านี้ โดยทั่วไปแล้ว อาจใช้เวลานานในการอัปโหลดไฟล์และอาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการจัดเก็บไฟล์

Windows Update เสนอการอัปเดตอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นปัจจุบันหรือไม่ ให้เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > Windows Update แล้วเลือก ตรวจหาการอัปเดต
ตรวจหาการอัปเดต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update

โดยทั่วไปแล้ว เราขอแนะนำให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่มีความจุมากขึ้นเนื่องจากที่เก็บข้อมูลภายในและเนื้อที่ดิสก์อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป หากคุณทราบว่าคุณจะไม่มีรูปถ่าย วิดีโอ หรือไฟล์และแอปอื่นๆ ที่จะบันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณเป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ขนาด 32 GB อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ ตัวอย่างที่ดีคืออุปกรณ์ที่คุณใช้เรียกใช้แอปขนาดเล็กหนึ่งแอปหรือคุณใช้สำหรับเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เคยถูกดาวน์โหลดลงในฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องเท่านั้น

เมื่อพิจารณาฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลที่จะใช้ในอุปกรณ์ของคุณ อย่าดูที่ขนาดของที่เก็บข้อมูลของฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว บ่อยครั้งที่ความเร็วของที่เก็บข้อมูลสำคัญมากกว่าขนาด โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลช้า เช่น อุปกรณ์ที่มีป้ายชื่อ "HDD" จะทำงานช้ากว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลเร็วกว่า เช่น อุปกรณ์ที่มีป้ายชื่อ "SSD" หรือ "eMMC"

คุณไม่จำเป็นต้องลบทุกอย่างออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเพื่ออัปเดตอุปกรณ์ของคุณ แต่คุณจะต้องเพิ่มเนื้อที่ว่างให้เพียงพอในการทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×