เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัยใน Windows 10

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล สิ่งสำคัญคือการเอาฮาร์ดแวร์ภายนอก เช่นฮาร์ดไดรฟ์และไดรฟ์ USB ออกอย่างปลอดภัย 

  1. ค้นหาไอคอน เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย บนแถบงาน ถ้าคุณไม่เห็น ให้เลือก แสดงไอคอนที่ซ่อน กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ไอคอนและเลือกฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการเอาออก

  2. ถ้าคุณไม่พบไอคอน เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่แถบงาน และเลือก การตั้งค่าแถบงาน

  3. ในส่วน พื้นที่แจ้งให้ทราบ เลือก เลือกไอคอนที่จะให้ปรากฎบนแถบงาน

  4. เลื่อนไปที่ Windows Explorer: เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัยและเอาสื่อออก และเปิดใช้งาน

  5. หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้หยุดกิจกรรมทั้งหมดเช่น การคัดลอก หรือการซิงค์ไฟล์ เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > อุปกรณ์ เลือกอุปกรณ์ และคลิก เอาอุปกรณ์ออก

  6. สุดท้าย ตรวจสอบกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับโปรแกรมควบคุมใหม่หรือการอัปเดตอื่นๆ

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×