ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถรับสิ่งแสดงแทนเสียงแทนการแจ้งเตือนเสียงใน Windows ได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่า โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ เริ่มต้น  > การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง  > เสียง

  2. เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ภายใต้ แสดงการแจ้งเตือนเสียงด้วยภาพ

  3. ถ้าคุณต้องการเปิดข้อความอธิบายภาพ ให้ใส่ แทนที่เสียง ด้วยสัญลักษณ์ภาพ ในกล่องค้นหาบนแถบงานของคุณ แล้วเลือกจากผลลัพธ์การค้นหา จากนั้น แล้วทำเครื่องหมายที่กล่องถัดจาก เปิดคำอธิบายข้อความสำหรับบทสนทนา

ไปที่การตั้งค่าเสียงms-settings:easeofaccess-audio

  1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่าง ขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นไป จากนั้นคลิก ค้นหา)

  2. ในกล่องค้นหา ป้อนวลี แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง จากนั้นเลือก แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง

  1. เลือกปุ่ม ไอคอนปุ่มเริ่มจากนั้นเลือก แผงควบคุม >ความง่ายในการเข้าถึง

  2. เลือก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง > ใช้ข้อความหรือภาพแทนเสียง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×