BOOT.INI ve ARC Yol Adlandırma Kuralları ve Kullanımı

™zet

Bu makalede, Intel x86 işlemci tabanlı ve RISC tabanlı bilgisayarlardaki Windows NT yüklemesi yolunu tanımlamak için kullanılan Advanced RISC Computing (ARC) belirtimlerinin kuralları açıklanır. Bu makale iki bölümden oluşur:


 • x86 Tabanlı ve RISC Tabanlı ARC Yollarının Karşılaştırması
 • MULTI(X) ve SCSI(X) Sözdizimi ve Uygulaması Arasındaki Farklılıklar
 • x86 Tabanlı ve RISC Tabanlı ARC Yolu Örnekleri

x86 Tabanlı ve RISC Tabanlı ARC Yollarının Karşılaştırması

x86 tabanlı bilgisayarlar için her Windows NT yüklemesinin yolu BOOT.INI dosyasında tek bir satırda açıklanır; ancak RISC tabanlı bilgisayarlarda, tek bir Windows NT yüklemesine işaret etmek üzere bilgisayarın ürün yazılımı BOOT- seçeneklerinde dört satırlık bir küme kullanılır. x86 tabanlı bilgisayarınızda birden çok Windows NT yüklemesi varsa, BOOT.INI dosyasında her yükleme için bir ARC yolu bulunur. Önyükleme işlemi sırasında, önyüklemek istediğiniz yüklemeyi seçmek üzere bir önyükleme menüsü görüntülenir.


Bir ARC yolu iki temel biçimde görüntülenebilir; bunlardan biri MULTI() ile ve diğeri de SCSI() ile başlar. x86 tabanlı bilgisayarlarda her iki biçim de kullanılır, ancak RISC tabanlı bilgisayarlarda yalnızca SCSI() biçimi kullanılır:


x86 Tabanlı Bilgisayarlar

Aşağıdakiler, iki olası BOOT.INI ARC yolunun genel örnekleridir:

multi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winnt_dizini>

-veya-

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winnt_dizini>


Burada X, Y, Z ve W, solundaki öğeyi tanımlayan sayılardır.


Yukarıdaki her iki ARC yol örneği de, Windows NT'nin %SystemRoot% dizinini bulmasına ve bu dizinde bulunan dosyaları yükleyerek önyükleme işlemini tamamlamasına olanak tanır. Ek bilgi için, aşağıdaki MULTI(X) ve SCSI(X) Sözdizimi ve Uygulaması Arasındaki Farklılıklar bölümüne bakın.


RISC Tabanlı Bilgisayarlar

RISC tabanlı mimari, ürün yazılımının sistemin farklı alanlarına işaret etmesini gerektirir, yani tek bir Windows NT yüklemesine ARC yolunun ARC yolları içeren dört tanımlık bir gruptan oluşması gerekir (x86 tabanlı bilgisayarlarda ise tek satırlık bir ARC yol tanımı kullanılır). Dört tanımdan birine uygun olan her ARC yolu, tanım adından sonra SCSI() ifadesiyle başlar:SYSTEMPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)
OSLOADER scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<nt_dizini>\osloader.exe
OSLOADPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)
OSLOADFILENAME \<winnt_dizini>


Aşağıda, bu dört satırlık grubun her satırı açıklanmıştır.


Tanım 1 (SYSTEMPARTITION):

OSLOADER.EXE ve HAL.EXE dosyalarının bulunduğu küçük Dosya Ayırma Tablosu (FAT) bölümü olan SYSTEMPARTITION'ın yolunu tanımlar:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


Tanım 2 (OSLOADER):

OSLOADER dosyasının yolunu tanımlar. Bu, SYSTEMPARTITION ile aynıdır; ancak bir yol tanımlayıcısı içerir:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<nt_dizini>\osloader.exe

Burada <nt_dizini>, OSLOADER.EXE dosyasının bulunduğu dizini gösterir.


Tanım 3 (OSLOADPARTITION):

Kalan Windows NT sistem dosyalarını içeren önyükleme bölümünü tanımlar:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


Tanım 4 (OSLOADFILENAME):


Windows NT yükleme dizininin adını (winnt_dizini) sürücü harfi olmadan tanımlar:

\<winnt_dizini>


MULTI(X) ve SCSI(X) Sözdizimi ve Uygulaması Arasındaki Farklılıklar

MULTI(X) Sözdizimi

ARC yolunun MULTI(X) sözdizimi yalnızca x86 tabanlı bilgisayarlarda kullanılır. Windows NT sürüm 3.1'de bu yol yalnızca IDE ve ESDI sürücüler için geçerlidir; Windows NT sürüm 3.5, 3.51 ve 4.0'da SCSI sürücüler için de geçerlidir.


MULTI() sözdizimi, Windows NT'ye sistem dosyalarını yüklerken bilgisayar BIOS'unu kullanması gerektiğini bildirir. Bu, işletim sisteminin NTOSKRNL.EXE dosyasını ve Windows NT'yi önyüklemek için gereken diğer dosyaları bulmak ve yüklemek için kesme (INT) 13 BIOS çağrıları kullanacağı anlamına gelir.


X, Y, Z ve W parametreleri şu anlama gelir:


 • X, bağdaştırıcının sıra sayısıdır ve her zaman 0 olmalıdır (nedeni için aşağıdaki metne bakın).
 • ARC yolu MULTI() ile başlıyorsa Y her zaman 0'dır; çünkü MULTI(), yukarıda açıklandığı gibi INT 13 çağrısını kullanır ve bu nedenle de DISK() parametre bilgilerine ihtiyaç duymaz.
 • Z, diskin bağdaştırıcıdaki sıra numarasıdır ve genellikle 0 ile 3 arasında bir sayıdır.
 • W, bölüm numarasıdır. Tür 5 (Uzatılmış MS-DOS) ve tür 0 (kullanılmayan) bölümler dışındaki tüm bölümler bir sayı alır ve öncelikle birincil bölümler, daha sonra da mantıksal sürücüler numaralandırılır. NOT: W için ilk geçerli sayı 1'dir; X, Y ve Z ise 0 (sıfır) ile başlar.
Teorik olarak, bu sözdizimi sistemdeki herhangi bir sürücüde Windows NT'yi başlatmak için kullanılabilir. Ancak bunun için, tüm sürücülerin standart INT 13 arabirimiyle doğru biçimde tanımlanmış olması gerekir; çünkü her disk denetleyicisi için farklı destek seçenekleri bulunur ve çoğu sistem BIOS'u INT 13 üzerinden yalnızca bir disk denetleyicisini tanımlar. Pratikte ise, Windows NT'yi birincil disk denetleyicine bağlı olan ilk iki sürücüden veya iki kanallı EIDE denetleyicisi varsa ilk dört sürücüden başlatmak için bu sözdiziminin kullanılması güvenlidir.


Tümüyle IDE olan bir sistemde, MULTI() sözdizimi bir iki kanallı denetleyicisinin birincil ve ikincil kanallarında en fazla dört sürücü için kullanılabilir.


Tümüyle SCSI olan bir sistemde, MULTI() sözdizimi ilk SCSI denetleyicisinin (yani, BIOS'u ilk yüklenen denetleyicinin) ilk iki sürücüsü için kullanılabilir.


SCSI ve IDE'nin birlikte kullanıldığı karma sistemlerde, MULTI() sözdizimi yalnızca ilk denetleyicideki IDE sürücüleri için kullanılır.


SCSI(X) Sözdizimi

SCSI() sözdizimi, RISC ve x86 tabanlı bilgisayarlarda kullanılır ve Windows NT'nin tüm sürümlerinde kullanılabilir. SCSI() gösterimini kullanmak, Windows NT'nin bir önyükleme aygıt sürücüsü yükleyeceğini ve önyükleme bölümüne erişmek için bu sürücüyü kullanacağını gösterir.


x86 tabanlı bir bilgisayarda, kullanılan aygıt sürücüsü NTBOOTDD.SYS dosyasıdır; bu dosya, sistem sürücüsünün (genellikle C sürücüsüdür) kökünde bulunur ve kullanılmakta olan aygıt denetleyicisine ait aygıt sürücüsünün bir kopyasıdır.


RISC tabanlı bir bilgisayarda, sürücü, RISC standartlarına uygun olarak ürün yazılımında yerleşik olarak bulunduğundan herhangi bir dosya gerekmez.


SCSI() sözdizimi kullanılırken X, Y, Z ve W parametreleri şu anlama gelir:


 • X, NTBOOTDD.SYS sürücüsünün tanımladığı bağdaştırıcının sıra numarasıdır.
 • Y, hedef diskin SCSI kimliğidir.
 • Z, hedef diskin SCSI mantıksal birim numarasıdır (LUN). Bu sayı hemen her zaman 0'dır (sıfır).
 • W, bölüm numarasıdır. Tür 5 (Uzatılmış MS-DOS) ve tür 0 (kullanılmayan) bölümler dışındaki tüm bölümler bir sayı alır ve öncelikle birincil bölümler, daha sonra da mantıksal sürücüler numaralandırılır.


  NOT: W için ilk geçerli sayı 1'dir; X, Y ve Z ise 0 ile başlar.
SCSI() gösterimini kullanırken, X değeri NTBOOTDD.SYS dosyasına bağlıdır. Windows NT altındaki her SCSI sürücüsü, denetleyicileri sıralamak için kendine özgü bir yöntem kullanır; ancak genellikle (BIOS yükleniyorsa) denetleyici BIOS'larının yüklenme sırasına uyarlar.


Ayrıca, farklı aygıt sürücülerini kullanan birden çok denetleyiciniz varsa, X parametresinin değerini belirlerken yalnızca NTBOOTDD.SYS dosyasının denetlediklerini saymalısınız. Örneğin, bir Adaptec 2940 (AIC78XX.SYS sürücüsünü kullanır) ve bir Adaptec 1542 (AHA154X.SYS sürücüsünü kullanır) varsa, X her zaman 0 değerini alır. Değişecek olan NTBOOTDD.SYS dosyasıdır:


 • Windows NT'yi Adaptec 2940 üzerindeki bir sürücüden yüklüyorsanız, NTBOOTDD.SYS, AIC78XX.SYS sürücüsünün bir kopyasıdır.
 • Windows NT'yi Adaptec 1542 üzerindeki bir sürücüden yüklüyorsanız, NTBOOTDD.SYS, AHA154X.SYS sürücüsünün bir kopyasıdır.

x86 Tabanlı ve RISC Tabanlı ARC Yolu Örneği

Aşağıda geçerli ARC yolu örnekleri verilmektedir: İlk iki örnek x86 tabanlı bilgisayarlardaki ARC yollarıdır. Üçüncü örnek, DEC Alpha AXP 150 RISC tabanlı bir bilgisayardaki tek önyükleme girdisinden alınmıştır; ancak benzer sürücü yapılandırmaları olan tüm RISC tabanlı bilgisayarlar için doğru olmalıdır.


NOT: Aşağıdaki 1. ve 2. örneklerde gösterildiği gibi BOOT.INI dosyasında birden çok ARC yolu varsa ve bilgisayarınızda farklı SCSI bağdaştırıcılarının bir birleşimi bulunuyorsa, diğer SCSI sürücüsüne bağlı olan bir sürücüdeki Windows NT yüklemesini başlatmak üzere kapatmadan önce, uygun SCSI sürücüsünü sistem bölümünün (genellikle C sürücüsüdür) kök dizinine NTBOOTDD.SYS dosya adıyla kopyalamalısınız. Bunun nedeni, diğer Windows NT yüklemesinin hangi sürücüde olduğuna bakılmaksızın, NTBOOTDD.SYS sürücüsünün her zaman sistem bölümünde bulunmasıdır.


Örnek 1: Birden çok SCSI denetleyicisi

Bu örnek, aşağıdaki sürücü ve denetleyicilerin yüklü olduğu x86 tabanlı bir bilgisayardır:


 • İki Adaptec 2940 SCSI denetleyicisi; her birinde 0 ve 1 kimliklerinde 1 gigabayt (GB) boyutunda iki sabit disk bulunmaktadır.
 • Bir Adaptec 1542 SCSI disk denetleyicisi; 0 ve 4 kimliklerinde 1 gigabayt (GB) boyutunda iki sabit sürücü bulunmaktadır.
Her sabit diskte 1 GB boyutunda tek bir birincil bölüm vardır. Bu örnek açıklanırken, bölümler 1 ile 6 arasında numaralandırılmıştır; 1. ve 2. bölümler Adaptec 2940 bağdaştırıcısına bağlı olan birinci ve ikinci diski, 3. ve 4. bölümler ikinci Adaptec 2940 denetleyicisine bağlı diskleri, 5. ve 6. bölümler Adaptec 1542 disk denetleyicisine bağlı diskleri tanımlar. Windows NT'nin yüklü olduğu bölüme bağlı olarak, BOOT.INI dosyasında aşağıdaki ARC yollarından biri görünür. Bu örnekte, Windows NT'nin WINNT35 adlı bir dizinde yüklü olduğu varsayılır:


Windows NT'nin Yüklü Olduğu Bölüme Karşılık Gelen ARC Yolu


Bölüm1 (1. Adaptec 2940 üzerinde) multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Bölüm2 (1. Adaptec 2940 üzerinde) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35
Bölüm3 (2. Adaptec 2940 üzerinde) scsi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Bölüm4 (2. Adaptec 2940 üzerinde) scsi(1)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Bölüm5 (Adaptec 1542 üzerinde) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Bölüm6 (Adaptec 1542 üzerinde) scsi(0)disk(4)rdisk(0)partition(1)\WINNT35


NOTLAR: 3. ve 4. bölüm için, NTBOOTDD.SYS dosyası AIC78XX.SYS dosyasının bir kopyasıdır; 5. ve 6. bölümler için, NTBOOTDD.SYS dosyası AHA154X.SYS dosyasının bir kopyasıdır. 1. ve 2. bölümlerin ARC yollarına alternatif olarak, AIC78XX.SYS sürücüsünün kopyası olan bir NTBOOTDD.SYS dosyanız varsa aşağıdaki yolları kullanabilirsiniz:


Windows NT'nin Yüklü Olduğu Bölüme Karşılık Gelen ARC Yolu


Bölüm1 (1. Adaptec 2940 üzerinde) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Bölüm2 (1. Adaptec 2940 üzerinde) scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35


Ancak, Windows NT Setup bu ilk iki sürücü için her zaman MULTI() sözdizimini kullanır.


Örnek 2: Karma IDE ve SCSI Ortamı

Bu örnek, aşağıdaki sürücü ve denetleyicilerin yüklü olduğu x86 tabanlı bir bilgisayardır:


 • İkisi birincil kanalda ve biri de ikincil kanalda olmak üzere 1 GB boyutunda üç sürücüsü bulunan iki kanallı bir EIDE denetleyicisi.
 • 3 kimliğinde 4 GB boyutunda tek bir sabit sürücüsü bulunan bir Adaptec 2940 SCSI denetleyici.
Üç EIDE sürücüde 1 GB boyutunda birer bölüm, SCSI sürücüde ise her biri 1 GB boyutunda dört bölüm bulunmaktadır. Bu örnek açıklanırken, bölümler 1 ile 7 arasında numaralandırılmıştır; 1. ve 2. bölümler EIDE denetleyicisinin birincil kanalındaki birinci ve ikinci diskleri, 3. bölüm ikincil kanaldaki diski, bölüm 4, 5, 6 ve 7 de SCSI sürücüsündeki diski tanımlar. Windows NT'nin yüklü olduğu bölüme bağlı olarak, aşağıdaki ARC yollarından biri BOOT.INI dosyasında görünür. Bu örnekte, Windows NT'nin WINNT35 adlı bir dizinde yüklü olduğu varsayılır:


Windows NT'nin Yüklü Olduğu Bölüme Karşılık Gelen ARC Yolu


Bölüm1 (birincil EIDE kanalı) Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Bölüm2 (birincil EIDE kanalı) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35
Bölüm3 (ikincil EIDE kanalı) multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT35
Bölüm4 (Adaptec 2940 üzerinde) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Bölüm5 (Adaptec 2940 üzerinde) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(2)\WINNT35
Bölüm6 (Adaptec 2940 üzerinde) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(3)\WINNT35
Bölüm7 (Adaptec 2940 üzerinde) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(4)\WINNT35


NOTLAR: Windows NT'yi 4 ile 7 arasındaki bölümlerden birinden yüklemek için, AIC78XX.SYS sürücüsünün kopyası olan bir NTBOOTDD.SYS dosyası gerekir.


Örnek 3: DEC Alpha AXP 150'de önyükleme değişkenleri

RISC tabanlı bir bilgisayarda, tüm önyükleme yolları ürün yazılımı aracılığıyla tanımlanır. RISC tabanlı bir bilgisayar için yeni bir önyükleme girdisi oluştururken, ürün yazılımı, yolları doğru şekilde tanımlamanıza yardımcı olan bir dizi bildirim sunar; bu nedenle, artık çalışmayan bir önyükleme girdisini düzenlemiyorsanız, RISC tabanlı bir bilgisayarda ARC yollarını doğrudan düzenlemeniz hiçbir zaman gerekmemelidir.


Aşağıdaki örnek, 0 kimliğinde ve aşağıdaki gibi bölümlenmiş tek bir sabit sürücüsü bulunan bir DEC Alpha AXP 150 için önyükleme girdisidir:


 • 4 MB boyutunda bir sistem bölümü.
 • 396 MB boyutunda bir önyükleme bölümü.
Windows NT, önyükleme bölümünde WINNT35 adlı bir dizinde yüklüdür ve OSLOADER dizini de OS\WINNT35 olarak adlandırılmıştır; ancak, sistem bölümündedir. Önyükleme girdisinde aşağıdaki değerler vardır:SYSTEMPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
OSLOADER scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\os\winnt35\osloader.exe
OSLOADPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
OSLOADFILENAME \WINNT35
Özellikler

Makale No: 102873 - Son İnceleme: 2 Ara 2005 - Düzeltme: 1

Geri bildirim