MICROSOFT YAZILIM LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT ANI VİDEOLARI

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation kuruluşu (veya yaşadığınız göre bağlı kuruluşlarından biri) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyunuz. Bu koşullar, hem yukarıda adı verilen yazılım hem de yazılım bir ortam üzerinde alınmışsa söz konusu ortam için geçerlidir. Bu koşullar, Microsoft yazılımına yönelik her türlü

 • güncelleştirmeleri,
 • ekleri,
 • Internet tabanlı hizmetleri ve
 • destek hizmetleri

için (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

Yazılımı kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, yazılımı kullanmayın.

Aşağıda açıklandığı gibi bazı özelliklerin kullanılması, Internet tabanlı hizmetler için belirli standart bilgisayar bilgilerinin iletimine onay vermeniz anlamına da gelir.

Bu lisans koşullarına uyarsanız aşağıdaki kalıcı haklara sahip olursunuz.

 1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.
  1. Yükleme ve Kullanım. Yazılımın dilediğiniz sayıda kopyasını cihazlarınıza yükleyip kullanabilirsiniz.
  2. Dahili Microsoft Programları. Yazılım başka Microsoft programları içeriyor. Bu lisans koşulları o programları kullanımınız için de geçerlidir.
 2. EK LİSANS GEREKLERİ VE/VEYA KULLANIM HAKLARI.

  Ortam Öğeleri ve Şablonlar. Yazılımla birlikte verilen ve oluşturduğunuz belgelerde ve projelerde kopyalanması ve kullanılması için belirlenmiş görüntüleri, küçük resimleri, animasyonları, sesleri, müzikleri, şekilleri, video klipleri ve şablonları kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz. Bu belgeleri ve projeleri ticari olmayan bir biçimde dağıtabilirsiniz. Bu ortam öğelerini veya şablonları başka bir amaçla kullanmak isterseniz, buna izin verilip verilmediğini öğrenmek için www.microsoft.com/permission adresine gidin.
 3. İNTERNET TABANLI HİZMETLER. Microsoft, yazılımla birlikte İnternet tabanlı hizmetler sunar. Microsoft bu hizmetleri istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir.
  1. İnternet Tabanlı Hizmetler için Onay. Aşağıda ve açıklanan yazılım özellikleri, Internet üzerinden Microsoft ya da hizmet sağlayıcısının bilgisayar sistemlerine bağlanır. Bazı durumlarda, bağlandıklarında ayrı bir bildirim almazsınız. Bazı durumlarda bu özellikleri kapatabilir veya kullanmayabilirsiniz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Desteği web sitesine bakın. Bu özellikleri kullanarak bu bilgilerin aktarımını onaylamış olursunuz. Microsoft, bu bilgileri kimliğinizi belirlemek veya size ulaşmak için kullanmaz.
   1. Bilgisayar Bilgileri. Aşağıdaki özellikler, ilgili sistemlere İnternet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, tarayıcı, kullandığınız yazılımın adıyla sürümü ve yazılımı yüklediğiniz cihazın dil kodu gibi bilgisayar bilgilerini gönderen İnternet protokolleri kullanır. Microsoft, İnternet tabanlı hizmeti kullanımınıza sunmak için bu bilgilerden yararlanır.
    1. Web İçeriği Özellikleri. Yazılımdaki özelikler Microsoft'tan ilgili içeriği alıp size sunabilir. Bu özelliklere örnek olarak küçük resimler, şablonlar, çevrimiçi eğitim, çevrimiçi yardım, yardım ve Apps help verilebilir. Bu web içeriği özelliklerini kullanmamayı tercih edebilirsiniz.
   2. Bilgilerin Kullanımı. Yazılım ve hizmetlerimizi iyileştirmek için bilgisayar bilgileri, kullanabiliriz. Aynı zamanda bunu donanım ve yazılım sağlayıcılar gibi diğer taraflarla da paylaşabiliriz. Bu taraflar kendi ürünlerinin Microsoft yazılımıyla çalışma biçimini geliştirmek üzere bu bilgileri kullanabilir.
  2. Internet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanımı. Bu hizmeti, hizmete zarar verecek veya başkasının hizmetten yararlanmasına engel olacak şekilde kullanamazsınız. Hizmeti herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız.
 4. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft tüm diğer hakları saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Aşağıdakileri yapamazsınız:
  1. yazılımın güç ölçüm testlerinin sonuçlarını Microsoft’un önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü tarafa açıklamak,
  2. yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  3. bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak,
  4. yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,
  5. yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak,
  6. yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak, ödünç vermek,
  7. yazılımı veya bu sözleşmeyi herhangi bir üçüncü tarafa devretmek, veya
  8. yazılımı ticari yazılım ana makine hizmetleri için kullanmak.
 5. YEDEK KOPYA. Yazılımın tek bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz. Bunu yalnızca yazılımı yeniden yüklemek için kullanabilirsiniz.
 6. BELGELER. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir.
 7. İHRACAT SINIRLAMALARI. Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yeri ve son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için bkz:www.microsoft.com/exporting.
 8. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 9. SÖZLEŞMENİN TAMAMI. Bu sözleşme ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur.
 10. İLGİLİ YASALAR.
  1. Amerika Birleşik Devletleri. Yazılımı ABD'de aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, özel hukuk ilkeleri hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Yaşadığınız yerin kanunları, tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil dahil diğer iddialar için geçerli olacaktır.
  2. ABD dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 11. YASAL ETKİSİ. Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.
 12. GARANTİ REDDİ BEYANI. Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmektedir. Yazılımı kullanmanın riski size aittir. Microsoft tarafından hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul sunulmamaktadır. Yerel yasalara göre bu anlaşmanın değiştiremeyeceği ek tüketici haklarına veya kanuni garantilere sahip olabilirsiniz. Microsoft, bölgenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında bırakır.AVUSTRALYA İÇİN: Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu koşullardaki hiçbir şey bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.
 13. TELAFİLERİN VE ZARARLARIN SINIRLANMASI VE HARİÇ TUTULMASI. Microsoft veya tedarikçilerinden yalnızca doğrudan zararları en çok 5,00 ABD doları tutarında karşılayabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararları talep edemezsiniz.

  Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir

  • üçüncü taraf İnternet sitelerindeki yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve

  • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde sözleşmenin ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

  Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Özellikler

Makale No: 11574 - Son İnceleme: 22 Haz 2016 - Düzeltme: 1

Geri bildirim
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)