NASIL YAPILIR: Sıkıştırılmış Özgün Windows Dosyalarını Ayıklamak

BB İçeriği Yasal Uyarısı Kaldırıldı

Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.

™zet

Adım adım yönergeler içeren bu makalede, sıkıştırılmış dosyaların nasıl ayıklanacağı anlatılmaktadır. Çoğu Microsoft ürün dosyası, dolap (.cab) dosyalarında sıkıştırılıp saklanır; .cab dosyasının içerdiği bir başka dosyayı kullanmak için öncelikle bu dosyayı ayıklamalısınız. Dosyanız kayıp ya da bozuksa, dosyanın yeni bir kopyasını ayıklamak isteyebilirsiniz. Bu makalede, bunu yapmanız için birden çok yöntem gösterilmektedir. Sıkıştırılmış dolap dosyaları içeren Windows 95 ve Windows 98 CD-ROM'da ya da diskette kullanılabilir. Windows Millennium Edition (Millennium Edition), CD-ROM ile kullanılır; sıkıştırılmış dolap dosyalarını içerir ve bu dosyaları C:\Windows\Options\Install klasörüne yükler. Bu dolap dosyaları, asıl Windows dosyalarını içerir. Bu makalede, sıkıştırılmış dolap dosyalarından diğer dosyaların nasıl ayıklanacağı anlatılmaktadır.

Windows Millennium Edition

Windows'ta

Windows Millennium Edition'da dosya ayıklamak için Sistem Yapılandırma Hizmet Programı aracını kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.
 2. msconfig yazıp ENTER tuşuna basın.
 3. Genel sekmesinde, Dosya Ayıkla'yı tıklatın.
 4. Geri yüklemek istediğiniz sistem dosyasını belirtin kutusunda, sürücü:\windows\yol\dosya yazın (buradasürücü, Windows klasörünün yüklendiği sürücüdür ve genelde C sürücüsüdür; yol, ayıkladığınız dosyanın kaydedileceği Windows klasörünün konumudur ve dosya, ayıklamak istediğiniz dosyanın adıdır).
 5. Başlat ve sonra da Gözat'ı tıklatıp Windows kurulum dosyalarını bulun. Windows Millennium Edition'ın özgün donanım üreticisi (OEM) sürümünü kullanıyorsanız, yükleme dosyaları varsayılan ayar olarak sabit diskinizin C:\Windows\Options\Install dizinindedir. Perakende ya da yükseltme sürümünü kullanıyorsanız, Windows Millennium Edition yükleme CD-ROM'unu CD-ROM ya da DVD-ROM sürücünüze yerleştirip yükleme dosyalarını bulabilirsiniz. Klasör "Win9x" olarak adlandırılmıştır. Örneğin CD-ROM ya da DVD-ROM sürücünüz D: ise, klasör "D:\Win9x" olarak adlandırılır. Windows 98 için klasör D:\Win98 olarak adlandırılır.
 6. Tamam'ı tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
Windows Millennium Edition'da Sistem Dosyası Koruması adlı bir özellik olduğu için ayıklama işlemi bu dosyalar için farklıdır. Korumalı dosyaların Windows ME'de ayıklanmasıyla ilgili ek bilgi için Microsoft Knowledge Base makalesini görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

265371 Windows ME'de Korumalı Bir Dosya Nasıl Ayıklanıp Değiştirilir (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)


Windows Başlatılamıyor

Windows Millennium Edition yüklediğinizde, Windows Millennium Edition başlangıç disketi oluşturmanız istenir. Windows Millennium Edition başlangıç disketindeki özelliklerden biri de CD-ROM sürücü desteğidir. Windows Millennium Edition CD-ROM'undan dosya ayıklarken bu özellikten yararlanabilirsiniz, ancak örneğin bilgisayarınız düzgün başlatılmadığında Sistem Yapılandırma Hizmet Programı aracını kullanamazsınız.

Not Windows Millennium Edition başlangıç disketi, IDE ve SCSI CD-ROM sürücüler de dahil çoğu CD-ROM sürücü için destek sağlar, ancak sizin CD-ROM sürücünüzü desteklememe olasılığı vardır.
Başlangıç Disketi Oluşturma
Bu makalenin sonraki bölümünde anlatılan adımları gerçekleştirmek için Windows Millennium Edition başlangıç disketiniz olmalıdır. Başlangıç disketiniz yoksa, erişiminiz olan herhangi bir Windows Millennium Edition tabanlı bilgisayar yardımıyla bunu oluşturabilirsiniz. Windows Millennium Edition başlangıç disketi oluşturmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı işaret edin ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Program Ekle/Kaldır'ı çift tıklatın.
 3. Başlangıç Disketi sekmesinde, Disket Oluştur'u tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
Dosyaları Başlangıç Disketini Kullanarak Ayıklama
Bilgisayarınızı CD-ROM desteğiyle başlatmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Windows Millennium Edition başlangıç disketini A sürücüsüne yerleştirip bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 2. Microsoft Windows Millennium Edition Başlangıç menüsü görüntülendiğinde, Bilgisayarı CD-ROM desteğiyle başlat'ı tıklatın.

  Not Bilgisayarınızı Windows Millennium Edition yüklenmiş olarak satın aldıysanız, dolap dosyaları Windows\Options\Install klasörüne yüklenmiş olabilir: Bu dosyalar bilgisayarınıza yüklenmişse, bu adımda CD-ROM desteği gerekmez ve gereksinim duyduğunuz dosyaları Windows\Options\Install klasöründen ayıklayabilirsiniz. Bilgisayarı CD-ROM desteğiyle başlat'ı tıklatın ve 3. adımı atlayıp 4. adıma geçin.
 3. Windows Millennium Edition CD-ROM'unu sürücüye yerleştirin.
 4. Komut satırına ext yazın, ENTER tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows 98 ve Windows 98 Second Edition

Windows'ta

Windows 98 ya da Windows 98 Second Edition'da dosya ayıklamak için Sistem Dosyası Denetçisi aracını kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

 1. Başlat ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.
 2. sfc yazıp ENTER tuşuna basın.
 3. Yükleme disketinden bir dosya ayıkla'yı tıklatın.
 4. Geri yüklemek istediğiniz sistem dosyasını belirtin kutusunda, sürücü:\windows\yol\dosya yazın (buradasürücü, Windows klasörünün yüklendiği sürücüdür ve genelde C sürücüsüdür; yol, ayıkladığınız dosyanın hedef konumudur ve dosya, ayıklamak istediğiniz dosyanın adıdır).
 5. Başlat'ı ve sonra da Geri yükleme konumu kutusunun yanındaki Gözat'ı tıklatıp Windows yükleme dosyalarını bulun. Varsayılan ayar olarak, Windows 98 ve Windows 98 Second Edition'ın OEM sürümlerinde yükleme dosyaları sabit diskinizin C:\Cabs klasöründedir. Perakende ya da yükseltme sürümünü kullanıyorsanız, Windows yükleme CD-ROM'unu CD-ROM ya da DVD-ROM sürücünüze yerleştirip yükleme dosyalarını bulabilirsiniz. Klasör "Win9x" olarak adlandırılmıştır. Örneğin CD-ROM ya da DVD-ROM sürücünüz D: ise, klasör "D:\Win9x" olarak adlandırılır. Windows 98 için klasör D:\Win98 olarak adlandırılır.
 6. Tamam'ı tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows Başlatılamıyor

Windows 98 yüklediğinizde, Windows 98 başlangıç disketi oluşturmanız istenir. Windows 98 başlangıç disketindeki özelliklerden biri de CD-ROM sürücü desteğidir. Windows 98 CD-ROM'undan dosya ayıklarken bu özellikten yararlanabilirsiniz, ancak örneğin bilgisayarınız düzgün başlatılmadığında Sistem Dosyası Denetçisi aracını kullanamazsınız.

Not Windows 98 başlangıç disketi, IDE ve SCSI CD-ROM sürücüler de dahil çoğu CD-ROM sürücü için destek sağlar, ancak sizin CD-ROM sürücünüzü desteklememe olasılığı vardır.
Başlangıç Disketi Oluşturma
Bu makalenin sonraki bölümünde anlatılan adımları gerçekleştirmek için Windows 98 başlangıç disketiniz olmalıdır. Başlangıç disketiniz yoksa, erişiminiz olan herhangi bir 98 tabanlı bilgisayar yardımıyla oluşturabilirsiniz. Windows 98 başlangıç disketini oluşturmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı işaret edin ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Program Ekle/Kaldır'ı çift tıklatın.
 3. Başlangıç Disketi sekmesinde, Disket Oluştur'u tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
Not Başlangıç disketiniz ya da Windows 98 tabanlı bir bilgisayara erişiminiz yoksa, başlangıç disketini bilgisayarınızın MS-DOS isteminden oluşturabilirsiniz. Windows 98 için MS-DOS ile başlangıç disketi oluşturmakla ilgili ek bilgi için Microsoft Knowledge Base makalesini görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

186300 Windows 98 için Başlangıç Disketi MS-DOS ile Nasıl Oluşturulur (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)
Dosyaları Başlangıç Disketini Kullanarak Ayıklama
Bilgisayarınızı CD-ROM desteğiyle başlatıp dosyaları ayıklamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Windows 98 başlangıç disketini A sürücüsüne yerleştirip bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 2. Microsoft Windows 98 Başlangıç menüsü görüntülendiğinde, Bilgisayarı CD-ROM desteğiyle başlat'ı tıklatın.

  Not Bilgisayarınızı Windows 98 yüklenmiş olarak satın aldıysanız, dolap dosyaları C:\Caps klasörüne yüklenmiş olabilir: Bu dosyalar bilgisayarınıza yüklenmişse, bu adımda CD-ROM desteği gerekmez ve gereksinim duyduğunuz dosyaları sabit diskinizdeki klasörden ayıklayabilirsiniz. Bunun için Bilgisayarı CD-ROM desteğiyle başlat'ı tıklatın ve 3. adımı atlayıp 4. adıma geçin.
 3. Windows 98 CD-ROM'unu sürücüye yerleştirin.
 4. Komut satırına ext yazın, ENTER tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows 95

Windows 95'te dosya ayıklamak için extract komutunu kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

Windows'ta

 1. Başlat'ı tıklatın, Ara'yı işaret edin ve sonra da Dosya ve Klasörler'i tıklatın.
 2. Konum kutusunda, C Sürücüsü'nü tıklatın ve Alt klasörleri içer onay kutusunu tıklatıp seçin.
 3. Dosya adı kutusuna .cab yazıp dolap dosyalarını arayın.
 4. Şimdi Bul'u tıklatın.

  Sabit diskinizde dolap dosyası yoksa, Windows yükleme CD-ROM'unu sürücüye yerleştirip aramayı CD-ROM sürücüde yineleyin.
 5. Dolap dosyalarını bulduğunuzda, dosya konumunu not alın (örneğin, C:\Cabs). Bu, kaynak yolunuzdur.
 6. Dosya adı kutusuna extract.exe yazıp extract komut programını arayın.
 7. Şimdi Bul'u tıklatın. Extract komutu sabit diskinizde yoksa, Extract.exe dosyasını 1. disketten ya da Windows 95 CD-ROM'undan C sürücünüzün kök dizinine kopyalayın. Bunun için aşağıdaki komutu MS-DOS istemine yazın:
  copy cd_sürücü:\extract.exe sabit_disk:\
  (burada cd_sürücü, Windows 95 CD-ROM'unu ya da disketi içeren sürücü ve sabit_disk de sabit disk sürücünüzün harfidir. Örneğin:
  copy a:\extract.exe c:\
 8. Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.
 9. Genellikle, extract komutu aşağıdaki biçimde kullanılır:

  extract kaynak yolu\ dosya /L c:\windows\command
  Örneğin kaynak yolu C:\Cabs ise, extract komutu
  extract sürücü:\cabs\dosya /L sürücü:\windows\yol
  olarak kullanılır (burada sürücü, Windows'un yüklenmiş olduğu sürücü [genelde C sürücüsü]; yol, ayıklanan dosyanın hedef klasörü ve dosya da ayıklamak istediğiniz dosyadır.

  Aşağıdaki komutu yazın ve yukarıda belirtildiği gibi uygun kısaltmaları yapın:
  extract kaynak yolu\ dosya /L c:\windows\command
 10. Tamam'ı tıklatın.
Erişim Engellendi Hatası
Extract aracının yalnızca bir komut satırı arabirimi vardır. Başka bir deyişle, grafik kullanıcı arabirimi (GUI) yoktur. Windows kullanımda olan bir dosyayı silmenize ya da dosyanın üzerine yazmanıza izin vermeyeceği için Extract aracını kullanabilmeniz için öncelikle bilgisayarınızı Komut Satırı İstemi modunda başlatmanız gerekebilir. Extract aracını kullanmadan önce dosyayı silmeye ya da Extract aracını kullanarak var olan bir dosyanın üzerine yazmaya çalıştığınızda bir "erişim engellendi" hata iletisi alırsanız, Extract aracını bilgisayarınızı Komut Satırı İstemi modunda yeniden başlattıktan sonra kullanın. Bunun için aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Başlat'ı ve sonra da Bilgisayarı Kapat'ı tıklatın.
 2. Yeniden Başlat'ı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 3. "Windows 95 Başlatılıyor" iletisi görüntülendiğinde F8 tuşuna basın ve Komut Satırı İstemi seçeneğini tıklatın.
Not Windows dosyalarını bir CD-ROM'dan ayıklıyorsanız, komut satırından dizinleri CD-ROM sürücüsüne değiştirebildiğinizden emin olun. Örneğin, aşağıdaki komutları yazıp her satırın ardından ENTER tuşuna basın:
cd sürücü:
dir
(buradasürücü, CD-ROM sürücünüzün harfidir.

"Geçersiz sürücü" hata iletisi alırsanız, gerçek modda CD-ROM desteğiniz olmayabilir. Gerçek modda CD-ROM desteği hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base makalesini görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

135174 CD-ROM Sürücüsüne MS-DOS Modundan veya Komut Satırından Erişilemiyor (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)


Windows Başlatılamıyor

Windows 95 yüklediğinizde, Windows 95 başlangıç disketi oluşturmanız istenir. Windows 95 başlangıç disketindeki özelliklerden biri de CD-ROM sürücü desteğidir. Windows 95 CD-ROM'undan dosya ayıklarken bu özellikten yararlanabilirsiniz, ancak örneğin bilgisayarınız düzgün başlatılmadığında önceki adımları kullanamazsınız.

Not Windows 95 başlangıç disketi, IDE ve SCSI CD-ROM sürücüler de dahil çoğu CD-ROM sürücü türü için destek sağlar, ancak sizin CD-ROM sürücünüzü desteklememe olasılığı vardır.
Başlangıç Disketi Oluşturma
Bu makalenin sonraki bölümünde anlatılan adımları gerçekleştirmek için Windows 95 başlangıç disketiniz olmalıdır. Başlangıç disketiniz yoksa, erişiminiz olan herhangi bir 95 tabanlı bilgisayar yardımıyla oluşturabilirsiniz. Windows 95 başlangıç disketi oluşturmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı işaret edin ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Program Ekle/Kaldır'ı çift tıklatın.
 3. Başlangıç Disketi sekmesinde, Disket Oluştur'u tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
Not Başlangıç disketiniz ya da Windows 95 tabanlı bir bilgisayara erişiminiz yoksa, başlangıç disketini bilgisayarınızın MS-DOS isteminden oluşturabilirsiniz. Windows 95 için MS-DOS ile başlangıç disketi oluşturmakla ilgili ek bilgi için Microsoft Knowledge Base makalesini görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

284943 Windows 95 için Başlangıç Disketi MS-DOS ile Nasıl Oluşturulur (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)
Dosyaları Başlangıç Disketini Kullanarak Ayıklama
Bilgisayarınızı CD-ROM desteğiyle başlatıp dosyaları ayıklamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Windows 95 başlangıç disketini A sürücüsüne yerleştirip bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 2. Microsoft Windows 95 Başlangıç menüsü görüntülendiğinde, Bilgisayarı CD-ROM desteğiyle başlat'ı seçin.

  Not Bilgisayarınızı Windows 95 yüklenmiş olarak satın aldıysanız, dolap dosyaları C:\cabs klasörüne yüklenmiş olabilir: Bu dosyalar bilgisayarınıza yüklenmişse, bu adımda CD-ROM desteği gerekmez ve gereksinim duyduğunuz dosyaları sabit diskinizdeki klasörden ayıklayabilirsiniz. Bunun için Bilgisayarı CD-ROM desteğiyle başlat'ı tıklatın ve 3. adımı atlayıp 4. adıma geçin.
 3. Windows 95 CD-ROM'unu sürücüye yerleştirin.
 4. Genellikle, extract komutu aşağıdaki biçimde kullanılır:

  extract kaynak yolu\ dosya /L c:\windows\command
  Örneğin kaynak yolu C:\Cabs ise, extract komutu
  a:\extract sürücü:\cabs\dosya /L sürücü:\windows\yol
  olarak kullanılır (burada sürücü, Windows'un yüklenmiş olduğu sürücü [çoğunlukla C sürücüsü]; yol, ayıklanan dosyanın hedef klasörü ve dosya da ayıklamak istediğiniz dosyadır.

  Aşağıdaki komutu, yukarıda belirtildiği gibi uygun kısaltmaları yaparak komut satırına yazın ve ENTER tuşuna basın:
  a:\extract kaynak yolu\ dosya /L c:\windows\command
Özellikler

Makale No: 129605 - Son İnceleme: 31 Eki 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim