Microsoft Hizmetleri SözleşmesiBu belgenin tümünü okumalı ve kayıtlarınız için yazdırmalısınız.
Microsoft Hizmetleri Anlaşması
HİZMETLERİ SATIN ALARAK VEYA KULLANARAK, İŞBU ANLAŞMAYI VE İŞBU ANLAŞMAYA EKLENMİŞ OLAN VE ONUN BİR PARÇASINI OLUŞTURAN WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK BİDİRİMİNİ VE HİZMETLER WEB SİTESİNDE SUNULAN İLKELERİ KABUL ETMİŞ VE BUNLARLA BAĞLI OLMAYI ONAYLAMIŞ SAYILIRSINIZ.
AYRICA İŞBU ANLAŞMANIN TÜM HÜKÜMLERİNİ OKUYUP ANLADIĞINIZI DA BEYAN EDERSİNİZ. İŞBU ANLAŞMA İLE (EĞER VARSA) MICROSOFT’LA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ GEÇERLİ HİZMET ANLAŞMASI ARASINDA HERHANGİ BİR İHTİLAF ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE MICROSOFT’LA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ GEÇERLİ HİZMET ANLAŞMASININ HÜKÜM VE KOŞULLARI GEÇERLİDİR. İŞBU HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, HİZMETLERİ SATIN ALMANIZI İZLEYEN 72 SAAT İÇERİSİNDE BİZİMLE İLETİŞİM KURARAK GERİ ÖDEME TALEBİNDE BULUNUN VE HİZMETLERİ KULLANMAYIN.
İşbu Microsoft Hizmetleri Anlaşması (“anlaşma”) hizmetleri sipariş eden kuruluş (“siz” veya “sizin”) ile aşağıda yer alan Madde 9’da başka bir şekilde tanımlamadığımız sürece bulunduğunuz ülke veya bölgedeki en yakın Microsoft bağlı kuruluşu (“biz”, “bizi” veya “bizim”) arasında akdedilmiştir. “Bağlı Kuruluş”, sizin veya bizim sahip olduğumuz, size veya bize sahip olan veya sizinle veya bizimle bir başkasının ortak mülkiyeti altında olan herhangi bir tüzel kişiliği ifade der. “Mülkiyet” %50’den fazla pay sahibi olmayı ifade eder.
Hüküm ve Koşullar
1. HİZMETLER. Hizmetler Web sitesinde (“hizmetler kılavuzu” olarak da bilinir) tanımlandığı haliyle satın almış olduğunuz hizmetleri size sağlamak için ticari olarak makul tüm çabayı göstermeyi kabul ediyoruz. Hizmetler kılavuzunun Web sitesi URL adresi: http://support.microsoft.com URL’nin herhangi bir nedenle değişmesi halinde, isteğiniz üzerine yeni URL’yi size bildireceğiz.
Hizmetleri kullanımınız, işbu anlaşma ve işbu anlaşmaya işbu belge ile referans olarak dahil edilen hizmetler kılavuzuna tabidir. İşbu anlaşma ile hizmetler kılavuzu arasında bir ihtilaf durumunda iş bu anlaşma geçerli olacaktır.
Hizmetleri sunabilmemiz, sizin tam ve zamanında işbirliğinize ve ayrıca sağladığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasına bağlıdır.
2. MÜLKİYET VE LİSANS.
a. Düzelticiler. Size, biz veya atadığımız kişi tarafından sağlanan düzelticiyi yalnızca şirket içinde kullanmanıza ve şirket içi kullanım amacıyla çoğaltmanıza imkan veren, münhasır olmayan, kalıcı ve bedeli tümüyle ödenmiş bir lisans verilmektedir. Düzelticiler, bağlı kuruluş olmayan üçüncü kişilere yeniden satılamaz veya dağıtılamaz. İşbu belgede aksi belirtilmedikçe, düzelticiler için verilen lisans hakları ilgili ürünün lisans anlaşmasına, düzelticinin belirli bir ürün için sağlanmamış olması halinde ise bizim öngöreceğimiz diğer kullanım şartlarına tabi olacaktır. Ürünü kullanımınız, ürünün lisans anlaşmasına tabidir. Tüm ürün lisans ücretlerini ödeme yükümlülüğü size aittir. “Ürün(ler)”, bizim, bağlı şirketlerimizin veya üçüncü bir kişinin yayınladığı ve lisansını satın alabilmeniz için biz veya atadığımız kişi tarafından size sunulan, her türlü bilgisayar kodu, internet tabanlı hizmetler veya (ister bir bedel karşılığı isterse bedelsiz lisanslanmış olsun) piyasada sürümü bulunan, sürüm öncesi veya beta ürünleri içeren materyali ve bunların her türlü işlenmesini ifade eder. “Düzelticiler”, genel olarak piyasaya sürdüğümüz (ticari ürün hizmet paketleri gibi) veya hizmetlerin ifası sırasında tarafımızdan ya da atadığımız kişi tarafından sağlanan (ara çözümler, yamalar, hot-fix’ler, güncelleştirmeler, hata düzelticileri, beta düzelticileri ve beta yapılandırmaları gibi) ürün düzelticilerini ve bunların her türlü işlenmelerini ifade eder. Size verilen herhangi bir düzelticiyi değiştiremez, tersine mühendislik işlemine tabi tutamaz, kaynak koda dönüştüremez ve parçalara ayıramaz, Microsoft’a ait olmayan herhangi bir başka bilgisayar koduyla birleştiremez veya düzelticinin dosya ismini değiştiremezsiniz.
b. Önceden Mevcut Eser. Taraflar veya bunlardan birinin bağlı şirketleri tarafından veya onlar adına bu anlaşmadan bağımsız olarak geliştirilmiş veya sair şekilde temin edilmiş olan herhangi bir bilgisayar kodu veya kod içermeyen yazılı materyaller (“önceden mevcut eser”) üzerindeki her türlü hak, önceden mevcut eseri sağlayan tarafın münhasır mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Hizmetlerin ifası sırasında taraflardan her biri, sadece bu hizmetlerin ifası için gerektiği ölçüde, önceden mevcut eserlerini kullanması, çoğaltması ve üzerinde değişiklik yapması için diğer tarafa (ve gerekirse Microsoft yüklenicilerine), geçici ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Eğer geliştirmeler varsa bunlarla birlikte kullanılması amacıyla, , hizmetleri ifamızın sona erişinde size bıraktığımız haliyle önceden mevcut eserimizi (Ürünler hariç) kullanmanız, çoğaltmanız ve (eğer yapılabiliyorsa) üzerinde değişiklik yapmanız için size münhasır olmayan, kalıcı ve bedeli tamamen ödenmiş bir lisans vermekteyiz. Önceden mevcut eserimize ilişkin olarak verilen lisans hakları, yalnızca dahili kullanımınızla sınırlıdır ve bağlı şirket olmayan üçüncü kişilere yeniden satış veya dağıtım yapma hakkı vermez.
c. Geliştirmeler. Hizmetleri ifamız sona erdiğinde size bıraktığımız (düzelticiler ve önceden mevcut eserler dışındaki) tüm bilgisayar kodlarını ve materyalleri (“geliştirmeler”) yalnızca şirket içinde kullanmanız, ve şirket içi kullanım amacıyla çoğaltmanız ve üzerlerinde değişiklik yapmanız için size münhasır olmayan ve kalıcı bir hak tanıyoruz. Geliştirmeler, bağlı şirket olmayan üçüncü kişilere yeniden satılamaz veya dağıtılamaz.
d. Örnek Kod. Yukarıdaki Geliştirmeler bölümünde öngörülen haklara ek olarak, aşağıda belirtilenleri kabul etmeniz koşuluyla, gösterim amacıyla tarafımızdan size sağlanan herhangi bir bilgisayar kodunun (“örnek kodu”) nesne kodu biçimini çoğaltmanız ve dağıtmanız için münhasır olmayan ve kalıcı bir hak verilmektedir: (i) adımızı, logomuzu veya markalarımızı, örnek kodun gömülü olduğu bilgisayar ürünlerinizi pazarlamak için kullanmayacaksınız (ii) örnek kodun gömülü olduğu bilgisayar ürününüze geçerli bir telif hakkı bildirimi dahil edeceksiniz; ve (iii) örnek kodun kullanımı veya dağıtımından kaynaklanan veya bunların sonucunda ortaya çıkan, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü talep veya dava karşısında bizi ve tedarikçilerimizi savunacak, tazmin ve ibra edeceksiniz.
e. Açık Kaynak Kodu Lisansına İlişkin Sınırlamalar. Bazı üçüncü kişilere ait lisans koşulları genellikle bilgisayar kodunun (i) üçüncü kişilere kaynak kodu biçiminde ifşa edilmesini; (ii) şlenmiş eserler meydana getirmeleri amacıyla üçüncü kişilere lisanslanmasını veya (iii) üçüncü kişilere bedelsiz olarak yeniden dağıtılabilir olmasını (toplu olarak “açık kaynak kodu lisans koşulları) öngördüğünden, tarafların her birinin herhangi bir bilgisayar koduna (veya söz konusu kodla ilişkili herhangi bir fikri mülkiyete) ilişkin olarak verdiği lisans hakları, diğer tarafın bilgisayar kodunun açık kaynak kodu lisans koşullarına tabi kılınmasına sebep olacak şekilde herhangi bir başka bilgisayar koduyla birleştirilmesine, birlikte dağıtılmasına, değiştirilmesine ve/veya içine yerleştirilmesine ilişkin hiçbir lisans, hak, yetki ya da izni kapsamaz.
Ayrıca tarafların her biri, diğer tarafa açık kaynak kodu lisans koşullarına tabi bilgisayar kodu sağlamayacağını veya vermeyeceğini de garanti eder.
f. Bağlı Şirketlerin Hakları. İşbu madde kapsamındaki haklar için bağlı şirketlerinize alt lisanslar verebilirsiniz ancak bağlı şirketleriniz haklar için alt lisans veremez ve bağlı şirketlerinizin bu hakları kullanımı işbu belgede yer alan lisans koşullarına uygun olmalıdır.
g. Hakların saklı tutulması. İşbu maddede açık bir şekilde verilmeyen tüm haklar saklıdır.
3. Gizlilik. İşbu anlaşmanın hüküm ve koşulları gizlidir ve her iki tarafın da “gizli” ve/veya “mülkiyetinde” olduğunu belirttiği veya koşullar dikkate alındığında gizli ve/veya mülkiyete tabi (“gizli bilgi”) olarak ele alınması gereken her türlü bilgi, işbu anlaşmaya uygun haller dışında, bilgiyi alan tarafça, söz konusu bilginin kendisine açıklandığı tarihi izleyen beş (5) yıl boyunca diğer tarafın açık onayı olmadan üçüncü kişilere ifşa edilmeyecektir. Bu gizlilik yükümlülükleri, (i) bilgiyi alan tarafın, ifşa edene karşı herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal edilmeksizin ifşa eden dışındaki bir kaynaktan edindiği, (ii) bilgiyi alan tarafın bir ihlali olmaksızın kamuya açıklanmış ya da bilahare açıklanan veya (iii) bilgiyi alan tarafın bağımsız çalışmalarıyla geliştirdiği bilgi bakımından uygulanmayacaktır. Ürünlerimizle ilgili hizmetleri verirken edindiğimiz teknik bilgileri, sorun tespit ve çözümü, ürün işlevselliği geliştirmeleri ve düzeltmeleri ve kendi bilgi tabanımız için kullanabiliriz. Sizin kimlik bilgilerinizi veya bilgi tabanımızda yer alan herhangi bir konuyla ilgili gizli bilgilerinizi ifşa etmemeyi kabul ederiz.
4. GARANTİLER, SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI.
a. GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. UYGULANAN HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, TARAFIMIZDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETE VEYA DİĞER MATERYALLER VEYA BİLGİLERE İLİŞKİN OLARAK, MÜLKİYET, İHLAL ETMEME, TATMİNKAR DURUM VEYA KALİTE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ BEYANLAR, GARANTİLER VEYA ŞARTLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL TÜM BEYANLAR, GARANTİLER VE KOŞULLARI RED İLE BU HUSUSLARDA HİÇBİR SORUMLULUĞUMUZ BULUNMADIĞINI BİLDİRİRİZ.
b. Yerel yasaların uygulanması. İşbu anlaşmadaki istisna ve sınırlamalara rağmen uygulanabilir yasaların size herhangi bir yasal ve aksi kararlaştırılamayan hak tanıması halinde, uygulanabilir yasanın izin verdiği ölçüde tazminat hakkınız, hizmetler söz konusu olduğunda (i) hizmetlerin yeniden sağlanması veya (ii) hizmetlerin yeniden sağlanmasının maliyeti (varsa) ve mallar söz konusu olduğunda ise (i) malların değiştirilmesi veya (ii) mallardaki kusurların giderilmesi ile sınırlıdır. Bu sınırlı giderim imkanlarının hangi sırayla temin edileceği tarafımızdan belirlenecektir.
5. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI, SORUMLULUK KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR. UYGULANAN HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE: 1) SORUMLULUKLARIMIZIN TOPLAMI, HAK TALEBİNİZİN DAYANAĞI HER NE OLURSA OLSUN, HİZMETLER İÇİN ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARLA SINIRLIDIR; 2) TARAFLARIN HİÇBİRİ, BU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA KENDİLERİNE BİLGİ VERİLMİŞ YA DA BU OLASILIK MAKUL SINIRLAR İÇİNDE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSA DAHİ BU ANLAŞMAYLA, HERHANGİ BİR HİZMETLE VEYA SUNDUĞUMUZ DİĞER TÜM MATERYALLER VEYA BİLGİLERLE İLGİLİ HİÇBİR HUSUSTA, ORTAYA ÇIKAN SONUCA BAĞLI, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA ARIZİ ZARARLAR YA DA KAR VEYA İŞ KAYBINDAN DOLAYI DİĞER TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR, VE 3) HİZMETLER VEYA ÜCRETSİZ SAĞLANAN HİZMETLER SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, SİZE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ 5,00 ABD DOLARINI YA DA YEREL PARA BİRİMİYLE BUNA EŞİT OLAN TUTARI AŞMAYACAKTIR. BUNUNLA BİRLİKTE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BU HÜKÜM, TARAFLARDAN BİRİNİN DİĞER TARAFA KARŞI GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YA DA DİĞER TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNU YA DA SAHTECİLİK, AĞIR İHMAL VEYA KASDİ HAREKETİ NEDENİYLE DOĞAN YA DA SÖZ KONUSU TARAFIN İHMALİNDEN KAYNAKLI ÖLÜM YA DA YARALANMA DURUMLARINDAKİ SORUMLULUĞUNU KAPSAMAMAKTADIR. BAZI EYALETLERİN VE ÜLKELERİN YASALARININ ARIZİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARIN SORUMLULUK KAPSAMI DIŞINDA TUTULMASINA VEYA BUNLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
6. VERGİLER. İşbu anlaşma kapsamında bize ödenecek tutarlar, yalnızca işbu sözleşmeyi akdettiğiniz için ödemeniz gereken (uygulanabilir tüm katma değer, satış veya kullanım vergileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiç bir yabancı ülke, ABD federal, eyalet, bölgesel, yerel, belediye vergisi veya başka herhangi bir vergiyi içermemektedir. Yasal olarak ödemekle yükümlü olduğunuz vergilerin sorumluluğu bize ait değildir. Vergi sisteminde yer alan her türlü kesintilerin ve vergilerin (gelir vergisi veya hasılat ve satış bedeli üzerinden kesilen her türlü gelir veya kurumlar stopajı, nihai vergileme olarak yapılan stopaj, ve/veya KDV dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) mali sorumluluğu size aittir.
7. FESİH. Taraflardan herhangi birinin (i) herhangi bir yükümlülüğü ciddi olarak ihlal etmesi veya yerine getirmemesi ve söz konusu durumu kendisine yapılan bildirimi izleyen 30 takvim günü içinde düzeltmemesi veya (ii) üzerinden 60 takvim gününden fazla geçmiş olmasına rağmen ödemediği fatura bulunması halinde, diğer taraf işbu anlaşmayı feshedebilir. Sağlanmış olan hizmetlere ilişkin tüm ücretleri ve yüklenilmiş olan masrafları ödemeyi kabul ediyorsunuz.
8. MUHTELİF HÜKÜMLER. İşbu anlaşma, işbu anlaşmanın konusu itibariyle taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup daha öncesinde veya eşzamanlı tüm iletişimlerin yerini almaktadır. Bu anlaşma çerçevesinde yapılacak tüm bildirimler, izinler ve talepler tarafların belirttiği adreslere, posta, acil kurye veya faks ile gönderilecektir. Bu bildirimler, posta veya kurye teslim makbuzunda belirtilen tarihte ya da faks teyidindeki tarihte tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu anlaşmayı, yazılı onayımız olmadan devredemezsiniz, bu onayı makul herhangi bir sebep olmadıkça vermekten imtina etmeyeceğiz. Siz ve biz, işbu anlaşmaya uygulanabilecek olan tüm uluslararası ve ulusal kanunlara uymayı kabul ederiz. İşbu anlaşma, hizmetlerin Amerika Birleşik Devletlerinde satın alınmış olması halinde Washington Eyaleti kanunlarına, Avrupa, Ortadoğu veya Afrika’daki (“EMEA”) herhangi bir ülke veya bölgede satın alınmış olması halinde İrlanda kanunlarına, Amerika Birleşik Devletleri veya EMEA dışındaki herhangi bir yerde satın alınmış olması halinde ise hizmetleri veren bağlı kuruluşun bulunduğu ülkenin kanunlarına tabi olacaktır. İşbu anlaşma kapsamında açılan tüm davalar, hizmetlerin Amerika Birleşik Devletlerinde satın alınmış olması halinde Washington Eyaletindeki federal mahkeme veya eyalet mahkemesinde, EMEA dahilindeki herhangi bir ülke veya bölgede satın alınmış olması halinde İrlanda mahkemelerinde, Amerika Birleşik Devletleri veya EMEA dışındaki herhangi bir yerde satın alınmış olması halinde ise hizmeti veren bağlı kuruluşun bulunduğu ülke mahkemelerinde görülecektir. Ancak yukarıda belirtilenler, herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarının veya gizlilik yükümlülüğünün ihlaline ilişkin olarak herhangi bir yetkili ülke mahkemesi nezdinde ihtiyati tedbir talebinde bulunmasını engellemez. İşbu anlaşmanın kullanım üzerindeki kısıtlamalar, ücretler, gizlilik, mülkiyet ve lisans, garanti verilmemesi, sorumluluğun sınırlandırılması, fesih ve muhtelif hususlara ilişkin maddeleri, işbu anlaşmanın herhangi bir şekilde feshedilmesinden veya süresinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Bir mahkemenin işbu anlaşmanın hükümlerinden birinin yasaya aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olduğunu tespit etmesi halinde, diğer hükümlerin tamamı yürürlükte kalır ve geçerliklerini korur ve taraflar, tespit konusu hükme mümkün olan azami şekilde geçerlik kazandırmak amacıyla anlaşma üzerinde gerekli değişiklikleri yapacaklardır. İşbu anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlali nedeniyle doğan haklardan feragat, anlaşmanın sair şekilde ihlali halinde doğacak haklardan da feragat edildiği anlamına gelmemektedir ve hiçbir feragat, yazılı ve feragat edenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olmadıkça geçerli değildir. Taraflar, vadesi gelen herhangi bir tutarın ödenmesi yükümlülüğü hariç, makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan ifadaki gecikmeler veya ifa edememe nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır. Taraflar açıkça işbu anlaşmanın İngilizce olarak hazırlanmasını istemiştir.
9. MICROSOFT ADINA SÖZLEŞME YAPAN KURULUŞ. İşbu anlaşma için Microsoft adına sözleşme yapan kuruluş, aşağıdaki ülkelerden birinde bulunuyorsanız Microsoft Bölgesel Satış Kuruluşudur: Avustralya, Bangladeş, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayvan, Tayland ve Vietnam. İşbu anlaşma için Microsoft adına sözleşme yapan kuruluş, Avrupa, Orta Doğu veya Afrika’daki herhangi bir ülkede bulunuyorsanız Microsoft Ireland Operations, Limited’dir.

Son güncelleştirme: Haziran 2007

Özellikler

Makale No: 13946 - Son İnceleme: 18 Nis 2016 - Düzeltme: 3

Geri bildirim