Kullanımdaki Windows 95/98/Me Sürümü Nasıl Belirlenir

™zet

Bu makalede, Windows 95, Windows 98 veya Windows Millennium Edition (Me) yüklemeniz hakkındaki şu bilgilerin nasıl belirleneceği açıklanır:
 • Çalıştırdığınız Windows sürümü
 • Windows yüklemenizin bir OEM yüklemesi olup olmadığı
 • Windows yüklemenizin bir uluslararası sürüm olup olmadığı

Daha fazla bilgi

Çalıştırdığınız Windows 95, Windows 98 veya Windows Me sürümünü belirlemek için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Denetim Masası'nda, Sistem'i çift tıklatın.
 3. Genel sekmesini tıklatın.
 4. Sistem başlığı altındaki sürüm numarasını bulun ve aşağıdaki tabloya bakın:

  İşletim sistemi Sürüm Dosya tarihleri
  ------------------------------------------------------------------------
  Windows 95 perakende, OEM 4.00.950 11/7/95
  Windows 95 perakende SP1 4.00.950A 11/7/95-31/12/95
  OEM Service Release 2 4.00.1111* (4.00.950B) 24/8/96
  OEM Service Release 2.1 4.03.1212-1214* (4.00.950B) 24/8/96-27/8/97
  OEM Service Release 2.5 4.03.1214* (4.00.950C) 24/8/96-18/11/97
  Windows 98 perakende, OEM 4.10.1998 11/5/98
  Windows 98, Güvenlik CD'si 4.10.1998A
  Windows 98 İkinci Sürüm 4.10.2222A 23/4/99
  Windows 98 SE Güvenlik CD'si 4.10.2222B
  Windows Me 4.90.3000 08/6/00
  Windows Me Güvenlik CD'si 4.90.3000A

Notlar

 • Microsoft Windows 98 Sistem Güncelleştirmesi ve Microsoft Windows 98 Müşteri Hizmet Paketi'ndeki bazı dosyalarda, tabloda listelenen sürüm damgaları yoktur. Windows 98 Sistem Güncelleştirmesi, Windows 98 Müşteri Hizmet Paketi'nde bulunmaktadır. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  239937 Microsoft Windows 98 Müşteri Hizmet Paketi'nin Kullanılabilirliği (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  Dosya sürüm bilgilerini, Windows Gezgini'nde dosyayı sağ tıklatıp kısayol menüsünden Özellikler'i ve sonra da Sürüm sekmesini tıklatarak görüntüleyebilirsiniz. Dosyanın özellikleri Sürüm sekmesinde görüntülenmiyorsa, bu dosya için kullanılabilen bir sürüm bilgisi bulunmamaktadır.
 • Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) ve 2.5'teki (OSR 2.5) bazı dosyalarda, tabloda listelenen sürüm damgaları yoktur. OSR 2.1 ve OSR 2.5 için, yalnızca Win32 Sürücü Modeli (WDM) ve Evrensel Seri Veri Yolu (USB) desteği sağlayacak biçimde güncelleştirilmiş dosyalarda bu sürüm damgası bulunabilir (diğer dosyalar, karşılık gelen OSR2 dosyalarının sürüm damgalarına sahiptir).


  Dosya sürüm bilgilerini, Windows Gezgini'nde dosyayı sağ tıklatıp kısayol menüsünden Özellikler'i ve sonra da Sürüm sekmesini tıklatarak görüntüleyebilirsiniz. Dosyanın özellikleri Sürüm sekmesinde görüntülenmiyorsa, bu dosya için kullanılabilen bir sürüm bilgisi bulunmamaktadır.
 • Birkaç özel durum dışında, Windows 95 güncelleştirmelerinin sürüm numarası 4.00.951 veya sonrasıdır ve bu, dosyanın Windows 95'te bulunan özgün sürümden daha yeni bir sürüme sahip olduğu anlamına gelir. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) güncelleştirmelerinin sürüm numarası genellikle 4.00.1112 veya sonrasıdır.
 • Aynı bileşene birden çok düzeltme uygulanabilir. Nadiren karşılaşılan birkaç özel durum dışında, bu düzeltmeler her zaman topludur. Belirli bir bileşenin herhangi bir sürümünde yapılan bir değişiklik, aynı bileşenin sonraki sürümlerinde, bu sürümlerde yapılan değişikliklerle birlikte yer alır. (Örneğin 4.00.952 sürümü, yeni değişikliğin yanı sıra 4.00.951 sürümünün içerdiği değişikliği de içerir.)


  Bu değişikliklerin toplu yapısı ve sürüm numaralarının artımlı olması, birkaç özel durum dışında, belirli bir bileşene yönelik olarak o tarihe kadar yapılmış olan tüm düzeltmeleri içeren "güncel" bir sürümün her zaman için bulunduğu anlamına gelir.
 • Windows 95 OSR 2.1 çalıştırıyorsanız, yukarıda listelenen adımları izlediğinizde 4.00.950B sürüm numarasını görürsünüz (OSR2 ile aynıdır). OSR 2.1 çalıştırıp çalıştırmadığınızı belirlemek için, Denetim Masası'ndaki Program Ekle/Kaldır aracındaki yüklü programlar listesinde "OSR2 için USB Eki" öğesinin bulunup bulunmadığını ve Windows\System\Vmm32 klasöründeki Ntkern.vxd dosyasının sürümünün 4.03.1212 olup olmadığını denetleyin.
 • OSR 2.5 çalıştırıyorsanız ve Denetim Masası'ndaki Program Ekle/Kaldır aracını kullanarak USB Eki'ni kaldırırsanız, Sistem özelliklerinin Genel sekmesindeki sürüm numarası 4.00.950b olarak değişir.
 • Microsoft Etkin Erişilebilirlik (MSAA) kullanan bir program yüklediyseniz, güncelleştirilmiş User.exe dosyasının sürüm numarası 4.01.0970 veya 4.01.970 olarak değiştirilebilir ve Windows 95'in özgün sürümünü yansıtmak üzere sonrasında bir boşluk veya bir harf (A, B veya C) kullanılabilir.

Özgün Donanım Üreticisi (OEM) Sürüm Kimliği

Windows bilgisayarınıza önceden yüklenmiş olabilir. Bu yüklemelere, OEM yüklemeleri adı verilir. OEM Service Release (örneğin, OSR 2), PC üreticilerinin (OEM) yeni bilgisayarlara önceden yükleyebilmesi için hazırlanmış olan güncelleştirilmiş bir ürün sürümüdür. Amaç, OEM'lerin kullanılabilir durumdaki en yeni bağımsız güncelleştirmeleri içeren ve donanım alanındaki, çekirdek işletim sistemi desteği gerektiren son geliştirmeleri destekleyen tümleşik bir Windows ürünü yükleyebilmesidir.

NOT: Bu makalede açıklanan OSR sürümleri yalnızca bir OEM'den edinilebilir. Perakende Windows 95 (sürüm 950) yüklemesi bir OSR sürümüyle yükseltilemez.

Windows'un bir OEM yüklemesinin bulunup bulunmadığını belirlemek için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Denetim Masası'nda, Sistem'i çift tıklatın.
 3. Genel sekmesini tıklatın.
 4. "Kayıt" başlığı altındaki Ürün Kimliği numarasını bulun. Bu numara genellikle 20 rakamdan oluşur. 6, 7 ve 8. basamaklar "OEM" harflerini içeriyorsa, Windows'un bir OEM yüklemesine sahipsiniz demektir. Örneğin, şu örnek Ürün Kimliği numarası bir OEM yüklemesini gösterir:
  12345-OEM-6789098-76543
Windows'un OEM yüklemesini kullanıyorsanız, genel Windows desteği için bilgisayarınızın üreticisine başvurmalısınız.

Uluslararası Sürüm Kimliği

Kullandığınız Windows 95 veya Windows 98'in dil sürümünü belirlemek için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Bul'un üzerine gidin ve sonra Dosya veya Klasörler'i tıklatın.
 2. Dosya Adı kutusuna winver.exe yazın ve Şimdi Bul'u tıklatın.
 3. Dosya bulunduğunda, dosyayı sağ tıklatın ve görüntülenen menüde Özellikler'i tıklatın.
 4. Sürüm sekmesini tıklatın.
 5. Öğe Adı kutusunda, Dil'i tıklatın. Dil sürümü, Değer kutusunda görüntülenir.

Ek Bilgiler

OSR sürümüne veya hizmet paketine özgü içerik hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

146449 Microsoft Windows 95 Service Pack 1 Bileşenlerinin Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
143003 Microsoft Windows 95 Service Pack 1 Güncelleştirmelerinin Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
148761 Windows 95 OEM Service Release 1'in Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
181661 OSR2.1 ve OSR2.5 USB Eki'nde Bulunan Dosyalar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
234762 Windows 98 İkinci Sürüm'ün Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
239937 Microsoft Windows 98 Müşteri Hizmet Paketi'nin Kullanılabilirliği (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
232972 Microsoft Windows 98 Sistem Güncelleştirmesi İçeriği
161020 Windows 95 Güncelleştirmelerini Kullanmak (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Özellikler

Makale No: 158238 - Son İnceleme: 12 May 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim