Ekran Okuyucusu tarafından okunan metinleri dinleme

Ekran Okuyucusu, ekranınızdaki öğeleri yüksek sesle okuyan bir okuyucudur. Ekran Okuyucusu'nu kullanmak için, Başlangıç

Başlangıç simgesi
ekranında, Tüm uygulamalar listesi'ne doğru çekin, ardından Ayarlar > Erişim Kolaylığı > Ekran Okuyucusu öğesini seçin ve ardından Ekran Okuyucusu'nu açık konuma getirin.

Ekran Okuyucusu ayarları

Ekran Okuyucusu'nu kapatmak için, Sesi Yükselt düğmesini ve Başlangıç

Başlangıç simgesi
düğmesini aynı anda basılı tutun. Ekran Okuyucusu hızlı başlatma seçeneği açıksa, bu işlem Ekran Okuyucusu’nu tekrar açmak için de kullanılabilir.

Ekran Okuyucusu hızlı başlatma özelliğini kullanmak için, Başlangıç

Başlangıç simgesi
ekranında, Tüm uygulamalar listesi'ne doğru çekin, ardından Ayarlar > Erişim Kolaylığı > Ekran Okuyucusu öğesini seçin ve ardından Ekran Okuyucusu hızlı başlatma özelliğini açık konuma getirin.

Ekran Okuyucusu hareketleri

Ekran Okuyucusu açıldıktan sonra Ekran Okuyucusu’na özgü bu hareketleri cihazınızda kullanın.

Hareket

Hareket ne işe yarar?

Tek parmakla yukarı veya aşağı çekme

Gezinti modunu değiştirme

Tek parmakla sola veya sağa çekme

Sonraki veya önceki öğeye gitme

Tek parmakla dokunma veya sürükleme

Parmağınızın altındaki metni okur

Bir parmakla iki kez dokunma veya bir parmakla basılı tutup ikinci parmakla dokunma

Birincil eylemi etkinleştirir

Bir parmakla üç kez dokunma veya bir parmakla basılı tutup ikinci parmakla iki kez dokunma

İkincil eylemi etkinleştirir

İki parmakla sola, sağa, yukarı veya aşağı çekme

Kaydırır

İki parmakla dokunma

Ekran Okuyucusu’nun okumasını durdurma

Üç parmakla dokunma

Ayrıntı modunu değiştirme

İki parmakla iki kez dokunma

Kısayol menüsünü gösterir

Üç parmakla yukarı doğru çekme

Üstten başlayıp okur

Üç parmakla aşağı doğru çekme

Bulunabilen metni okumaya başlar

Özellikler

Makale No: 17245 - Son İnceleme: 16 Ağu 2016 - Düzeltme: 6

Geri bildirim
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)