Deneyimli kullanıcılar için Internet Explorer güvenlik bölgelerinin kayıt defteri girdileri

Bu makale destek ve BT uzmanları için hazırlanmıştır. İleri düzey bilgileri kullanabileceğinizden emin değilseniz, birinden yardım istemeniz veya desteğe başvurmanız daha iyi olabilir. Desteğe başvurma hakkında bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Ev kullanıcıları için Internet Explorer'daki güvenlik ve gizlilik ayarlarını yönetme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

174360 Internet Explorer'da güvenlik bölgeleri nasıl kullanılır

283185 Internet Explorer 6'da Tanımlama Bilgileri Nasıl Yönetilir

™zet

Bu makalede, Internet Explorer güvenlik bölgelerinin ve gizlilik ayarlarının kayıt defterinde nasıl ve nerede depolandığı ya da yönetildiği açıklanır. Güvenlik bölgelerini ve gizlilik ayarlarını ayarlamak için Grup İlkesi veya Microsoft Internet Explorer Yönetim Paketi (IEAK) kullanılabilir. Microsoft Windows 2000 tabanlı bir bilgisayarda Grup İlkesi veya IEAK kullanılırsa, güvenlik bölgelerini ve gizlilik ayarlarını belirlemek için birkaç düzeltme eklenmesi gerekebilir.Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

316116 Windows 2000 tabanlı bir bilgisayarda Internet Explorer 6 Grup İlkelerini yönetemiyorsunuz


Güvenlik bölgelerini sizin adınıza ayarlamamızı isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Sorunu kendiniz gidermeyi tercih ediyorsanız, "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzelt

Güvenlik bölgelerini otomatik olarak ayarlamak için Bu sorunu düzelt bağlantısını tıklatın. Ardından, Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve sihirbazdaki adımları izleyin.

Not Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir; ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de kullanılabilir.

Not Çalıştığınız bilgisayarda bu sorun yaşanmıyorsa, otomatik düzeltmeyi bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedip daha sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırabilirsiniz.

Kendim düzeltmek istiyorum

Internet Explorer 6'da Gizlilik

Internet Explorer 6'da, kullanıcılara tanımlama bilgileri üzerinde daha fazla denetim sağlamak için bir Gizlilik sekmesi eklenmiştir. Internet bölgesinde farklı gizlilik düzeyleri bulunur ve bunlar kayıt defterinde güvenlik bölgeleriyle aynı konumda depolanır.

Bir Web sitesinin gizlilik ilkesinden bağımsız olarak, bu sitenin tanımlama bilgilerini etkinleştirmek veya engellemek üzere Web sitesini de ekleyebilirsiniz. Bu kayıt defteri anahtarları şu kayıt defteri alt anahtarında depolanır:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
Yönetilen site olarak eklenmiş etki alanları bu alt anahtarın altında listelenir. Bu etki alanları aşağıdaki DWORD değerlerinden birine sahip olabilir:
0x00000005 - Her Zaman Engelle
0x00000001 - Her Zaman İzin Ver

Internet Explorer 5.0 ve sonraki Internet Explorer sürümleri

Internet Explorer güvenlik bölgesi ayarları şu kayıt defteri alt anahtarlarının altında depolanır:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Bu kayıt defteri anahtarları aşağıdaki anahtarları içerir:
 • TemplatePolicies
 • ZoneMap
 • Zones
Not Varsayılan olarak, güvenlik bölgesi ayarları HKEY_CURRENT_USER kayıt defteri alt ağacında depolanır. Bu alt ağaç her kullanıcı için dinamik olarak yüklendiği için, bir kullanıcının ayarları diğer bir kullanıcının ayarlarını etkilemez.

Grup İlkesi'nde Güvenlik Bölgeleri: Yalnızca makine ayarlarını kullan ayarı etkinleştirilmişse veya aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında Security_HKLM_only DWORD değeri 1 olarak ayarlanmışsa, yalnızca yerel bilgisayar ayarları kullanılır ve tüm kullanıcıların güvenlik ayarları aynıdır:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Security_HKLM_only ilkesi etkinleştirilirse, HKLM değerleri Internet Explorer tarafından kullanılır. Ancak, Internet Explorer'ın Güvenlik sekmesindeki bölge ayarlarında HKCU değerleri görüntülenmeye devam eder. Internet Explorer 7'de, ayarların sistem yöneticisi tarafından yönetildiğini belirtmek üzere Internet Seçenekleri iletişim kutusunun Güvenlik sekmesinde aşağıdaki ileti görüntülenir:

Bazı ayarlar sistem yöneticiniz tarafından yönetilir
Grup İlkesi'nde Güvenlik Bölgeleri: Yalnızca makine ayarlarını kullan ayarı etkinleştirilmemişse veya Security_HKLM_only DWORD değeri yoksa ya da 0 olarak ayarlanmışsa, kullanıcı ayarlarıyla birlikte bilgisayar ayarları da kullanılır. Ancak, Internet Seçenekleri'nde yalnızca kullanıcı ayarları görüntülenir. Örneğin, bu DWORD değeri yoksa veya 0 olarak ayarlanmışsa, HKEY_LOCAL_MACHINE ayarlarıyla birlikte HKEY_CURRENT_USER ayarları da okunur; ancak Internet Seçenekleri'nde yalnızca HKEY_CURRENT_USER ayarları görünür.

TemplatePolicies

TemplatePolicies anahtarı, varsayılan güvenlik bölgesi düzeylerinin ayarlarını belirler. Bunlar, Düşük, Orta Düşük, Orta ve Yüksek düzeyleridir. Güvenlik düzeyinin varsayılan ayarları değiştirilebilir. Ancak, başka güvenlik düzeyleri eklenemez. Anahtarlar, güvenlik bölgesinin ayarını belirleyen değerler içerir. Her anahtar, her bir güvenlik düzeyinin Güvenlik sekmesinde görünen metnin belirlendiği bir Açıklama dize değeri ve bir Görünen Ad dize değeri içerir.

ZoneMap

ZoneMap anahtarı aşağıdaki anahtarları içerir:
 • Domains
 • EscDomains
 • ProtocolDefaults
 • Ranges
Domains anahtarı, varsayılan davranışı değiştirmek üzere eklenmiş etki alanlarını ve protokolleri içerir. Bir etki alanı eklendiğinde, Domains anahtarına bir anahtar eklenir. Alt etki alanları, ait oldukları etki alanının altında anahtar olarak görünür. Bir etki alanının listelendiği her anahtar, etkilenen protokolün değer adıyla bir DWORD değeri içerir. DWORD değeri, etki alanının eklendiği güvenlik bölgesinin sayısal değeriyle aynıdır.

EscDomains anahtarı, Domains anahtarına benzer; terk farkı, EscDomains anahtarının Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması'ndan (ESC) etkilenen protokollere uygulanmasıdır. ESC, Microsoft Windows Server 2003'te kullanılmaya başlanmıştır.

ProtocolDefaults anahtarı, belirli bir protokol (ftp, http, https) için kullanılan varsayılan güvenlik bölgesini belirtir. Varsayılan ayarı değiştirmek için, Güvenlik sekmesindeki Site Ekle'yi tıklatarak güvenlik bölgesine bir protokol ekleyebilir veya Domains anahtarının altından bir DWORD değeri ekleyebilirsiniz. DWORD değerinin adı, protokol adıyla eşlenmelidir ve iki nokta üst üste (:) veya eğik çizgiler (/) içermemelidir.

ProtocolDefaults anahtarı ayrıca bir protokolün kullanıldığı varsayılan güvenlik bölgelerini belirten DWORD değerleri kullanır. Bu değerleri değiştirmek üzere Güvenlik sekmesindeki denetimler kullanılamaz. Bu ayar, belirli bir Web sitesi bir güvenlik bölgesi kapsamında değilse kullanılır.

Ranges anahtarı bir TCP/IP adres aralığı içerir. Belirtilen her TCP/IP aralığı, rasgele adlandırılmış bir anahtarda görünür. Bu anahtar, belirtilen TCP/IP aralığının bulunduğu bir :Range dize değeri içerir. Her protokol için, belirtilen IP aralığı için güvenlik bölgesinin sayısal değerini içeren bir DWORD değeri eklenir.

Urlmon.dll dosyası MapUrlToZone genel işlevini kullanarak belirli bir URL'yi bir güvenlik bölgesine çözümlerken aşağıdaki yöntemlerden birini kullanır:
 • URL bir tam etki alanı adı (FQDN) içeriyorsa, Domains anahtarı işlenir.

  Bu yöntemde, rasgele eşleme yerine tam site eşlemesi gerçekleştirilir.
 • URL bir IP adresi içeriyorsa, Ranges anahtarı işlenir. URL'nin IP adresi, Ranges anahtarı altında rasgele adlandırılmış olan anahtarların içerdiği :Range değeriyle karşılaştırılır.

  Not Rasgele adlandırılmış anahtarlar kayıt defterine eklendikleri sırayla işlendikleri için, bu yöntem ilk önce rasgele bir eşleme bulabilir. Bu yöntem ilk önce rasgele bir eşleme bulursa, URL atanmış olduğu güvenlik bölgesinden farklı bir bölgede yürütülebilir.
  Bu davranış tasarım gereğidir.

Bölgeler

Not Windows XP SP2'den itibaren varsayılan olarak, güvenliği artırmak üzere Yerel Makine Bölgesi kilitlenmiştir. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

922704 Microsoft Windows XP Service Pack 2 ve Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1'deki Internet Explorer Güvenlik Bölgeleri için bazı yeni Grup İlkesi ayarları hakkında bilgi
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Zones anahtarı, bilgisayar için tanımlanmış her bir güvenlik bölgesini belirten anahtarlar içerir. Varsayılan olarak, aşağıdaki beş bölge tanımlanır (sıfır ile dört arasında numaralandırılır):

Değer Ayarı
------------------------------
0 Bilgisayarım
1 Yerel Intranet Bölgesi
2 Güvenilen Siteler Bölgesi
3 Internet Bölgesi
4 Yasak Siteler Bölgesi
Not Varsayılan olarak, Bilgisayarım bölgesi Güvenlik sekmesindeki Bölge kutusunda görünmez.

Bu anahtarların her biri, özel Güvenlik sekmesindeki ayarlara karşılık gelen aşağıdaki DWORD değerlerini içerir.

Not Aksi belirtilmedikçe, her DWORD değeri sıfır, bir veya üç değerine eşittir. Genelde, sıfır değeri belirli bir eyleme izin verildiğini, bir değeri bir istemin görüntülenmesinin sağlandığını ve üç değeri de belirli bir eylemin engellendiğini belirtir.
Değer  Ayar ---------------------------------------------------------------------------------- 
1001 ActiveX denetimleri ve eklentileri: İmzalı ActiveX denetimlerini yükle
1004 ActiveX denetimleri ve eklentileri: İmzasız ActiveX denetimlerini yükle
1200 ActiveX denetimleri ve eklentileri: ActiveX denetimlerini ve eklentilerini çalıştır
1201 ActiveX denetimleri ve eklentileri: Güvenli olarak işaretlenmemiş ActiveX denetimlerini başlat ve komut dizinlerinde kullan
1206 Çeşitli: Internet Explorer Webbrowser denetiminin komut dosyası kullanımına izin ver ^
1207 Ayrılmış #
1208 ActiveX denetimleri ve eklentileri: Önceden kullanılmayan ActiveX denetimlerinin sorulmadan çalıştırılmasına izin ver ^
1209 ActiveX denetimleri ve eklentileri: Kod Parçacıklarına İzin Ver
120A ActiveX denetimleri ve eklentileri:
ActiveX denetimleri ve eklentileri: Site Başına (etki alanı tabanlı) ActiveX kısıtlamalarını geçersiz kıl
120B ActiveX denetimleri ve eklentileri: Site Başına (etki alanı tabanlı) ActiveX kısıtlamalarını geçersiz kıl
1400 Komut Dosyası: Active komut dizileri
1402 Komut Dosyası: Java programcıklarının çalıştırılması
1405 ActiveX denetimleri ve eklentileri: Çalıştırılması güvenli ActiveX denetimlerini işleme koy
1406 Çeşitli: Etki alanları arasında veri kaynaklarına erişim
1407 Komut Dosyası: Program aracılığıyla pano erişimine izin ver
1408 Ayrılmış #
1601 Çeşitli: Şifrelenmemiş form verilerini gönder
1604 Yüklemeler: Yazı tipi yükleme
1605 Java çalıştır #
1606 Çeşitli: Kullanıcı bilgisi saklama ^
1607 Çeşitli: Farklı etki alanlarındaki alt çerçevelerde gezin
1608 Çeşitli: META REFRESH'e izin ver * ^
1609 Çeşitli: Karışık içerik görüntüle *
160A Çeşitli: Dosyaları bir sunucuya karşıya yüklerken yerel dizin yolunu ekle ^
1800 Çeşitli: Masaüstü öğelerinin kurulması
1802 Çeşitli: Dosyaları sürükle bırak ya da kopyala yapıştır
1803 Yüklemeler: Dosya Yükleme ^
1804 Çeşitli: Programları ve dosyaları bir IFRAME içinde açmak
1805 Programları ve dosyaları Web görünümünde açmak #
1806 Çeşitli: Uygulamaları ve güvenli olmayan dosyaları başlatmak
1807 Ayrılmış ** #
1808 Ayrılmış ** #
1809 Çeşitli: Açılır Pencere Engelleyicisi Kullan ** ^
180A Ayrılmış #
180B Ayrılmış #
180C Ayrılmış #
180D Ayrılmış #
1A00 Kullanıcı Kimlik Doğrulaması: Oturum Açma
1A02 Bilgisayarınızda depolanan kalıcı tanımlama bilgilerine izin ver #
1A03 Oturuma özgü (depolanmayan) tanımlama bilgilerine izin ver #
1A04 Çeşitli: Sertifika yoksa veya yalnızca bir tane varsa istemci sertifikası seçilmesini isteme * ^
1A05 Üçüncü taraf kalıcı tanımlama bilgilerine izin ver *
1A06 Üçüncü taraf oturum tanımlama bilgilerine izin ver *
1A10 Gizlilik Ayarları *
1C00 Java izinleri #
1E05 Çeşitli: Yazılım kanalı yetkileri
1F00 Ayrılmış ** #
2000 ActiveX denetimleri ve eklentileri: İkili ve komut dosyası davranışları
2001 .NET Framework ile ilgili bileşenler: Authenticode ile imzalanmış bileşenleri çalıştır
2004 .NET Framework ile ilgili bileşenler: Authenticode ile imzalanmamış bileşenleri çalıştır
2100 Çeşitli: Dosyaları, dosya uzantılarına göre değil içeriğine göre aç ** ^
2101 Çeşitli: Daha az ayrıcalıklı web içeriği bölgesindeki web siteleri, bu bölgeye geçebilir **
2102 Çeşitli: Boyut ve konum kısıtlamaları olmadan komut dosyası ile başlatılan pencerelere izin ver ** ^
2103 Komut Dosyası: Komut dosyası ile durum çubuğu güncelleştirmelerine izin ver ^
2104 Çeşitli: Web sitelerinin adres veya durum çubukları olmadan pencere açmasına izin ver ^
2105 Komut Dosyası: Web sitelerinin komut dosyasıyla çalıştırılan pencereler kullanarak bilgi istemesine izin ver ^
2200 Yüklemeler: Dosya karşıdan yüklemelerinde otomatik olarak sor ** ^
2201 ActiveX denetimleri ve eklentileri: ActiveX denetimlerinde otomatik olarak sor ** ^
2300 Çeşitli: Web sayfalarının etkin içerik için sınırlandırılmış protokoller kullanmasına izin ver **
2301 Çeşitli: Kimlik Avı Filtresini Kullan ^
2400 .NET Framework: XAML tarayıcısı uygulamaları
2401 .NET Framework: XPS belgeleri
2402 .NET Framework: Bağımsız XAML
2500 Korumalı Modu aç [yalnızca Vista'da bulunan bir ayar] #
2600 .NET Framework kurulumunu etkinleştir ^


{AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Birinci Taraf Tanımlama Bilgisi *
{A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Üçüncü Taraf Tanımlama Bilgisi *

* Internet Explorer 6 veya sonraki bir sürüme ait ayarı gösterir
** Windows XP Service Pack 2 veya sonraki bir sürüme ait ayarı gösterir
# Internet Explorer 7'nin kullanıcı arabiriminde görüntülenmeyen bir ayarı gösterir
^ yalnızca etkin veya devre dışı olmak üzere iki seçeneği bulunan bir ayarı gösterir

1200, 1A00, 1A10, 1E05, 1C00 ve 2000 ile ilgili notlar

Aşağıdaki iki kayıt defteri girdisi belirli bir bölgede ActiveX denetimlerinin çalıştırılıp çalıştırılamadığını etkiler:

 • 1200 Bu kayıt defteri girdisi, ActiveX denetimleri ve eklentilerinin çalıştırılıp çalıştırılamadığını etkiler.
 • 2000 Bu kayıt defteri girdisi, ActiveX denetimleri veya eklentilerinin ikili dosya ve komut dosyası davranışlarını denetler.

1A02, 1A03, 1A05 ve 1A06 ile ilgili notlar

Aşağıdaki dört kayıt defteri girdisi yalnızca şu anahtarlar varsa etkinleştirilir:
 • {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Birinci Taraf Tanımlama Bilgisi *
 • {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Üçüncü Taraf Tanımlama Bilgisi *
Kayıt defteri girdileri
 • 1A02 Bilgisayarınızda depolanan kalıcı tanımlama bilgilerine izin ver #
 • 1A03 Oturuma özgü (depolanmayan) tanımlama bilgilerine izin ver #
 • 1A05 Üçüncü taraf kalıcı tanımlama bilgilerine izin ver *
 • 1A06 Üçüncü taraf oturum tanımlama bilgilerine izin ver *
Bu kayıt defteri girdileri aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında bulunur:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<ZoneNumber>
Bu kayıt defteri alt anahtarında, <ZoneNumber>, 0 (sıfır) gibi bir bölgedir. 1200 ve 2000 kayıt defteri girdileri, Administrator approved adlı birer ayar içerir. Bu ayar etkinleştirildiğinde, belirli bir kayıt defteri girdisinin değeri 00010000 olarak ayarlanır. Administrator approved ayarı etkinleştirildiğinde, Windows aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını inceleyerek, onaylanmış denetimlerin listesini bulur:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Oturum açma ayarı (1A00) aşağıdaki değerlerden birini (onaltılı) alabilir:

Değer Ayarı
---------------------------------------------------------------
0x00000000 Geçerli kullanıcı adı ve parola ile otomatik oturum aç
0x00010000 Kullanıcı adını ve parolayı sor
0x00020000 Otomatik oturum açma yalnızca Intranet bölgesinde yapılabilir
0x00030000 Adsız oturum açma
Gizlilik Ayarları (1A10), Gizlilik sekme kaydırıcısı tarafından kullanılır. DWORD değerleri aşağıdaki gibidir:
Bütün Tanımlama Bilgilerini Engelle: 00000003
Yüksek: 00000001
Orta Yüksek: 00000001
Orta: 00000001
Düşük: 00000001
Tüm Tanımlama Bilgilerini Kabul Et: 00000000
Kaydırıcıdaki ayarlara bağlı olarak, {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}, {AEBA21Fa-782A-4A90-978D-B72164C80120} veya her ikisinin değerlerini değiştirir.
Yazılım kanalı yetkilerinin (1E05) 3 farklı değeri olabilir; yüksek, düşük ve orta güvenilirlik. Bunların değerleri şu şekildedir:
yüksek: 00010000
orta: 00020000
düşük: 00030000
Java İzinleri ayarı (1C00) aşağıdaki beş olası değerden (ikili) birini alır:

Değer Ayarı
-----------------------
00 00 00 00 Java'yı devre dışı bırak
00 00 01 00 Yüksek güvenilirlik
00 00 02 00 Orta güvenilirlik
00 00 03 00 Düşük güvenilirlik
00 00 80 00 Özel
Özel değeri seçilirse, bir ikili dosyadaki özel bilgileri depolamak için {7839DA25-F5FE-11D0-883B-0080C726DCBB} (aynı kayıt defteri konumunda depolanan) kullanır.

Her güvenlik bölgesi, Açıklama ve Görünen Ad dize değerlerini içerir. Bu değerlerin metni, Güvenlik sekmesindeki Bölge kutusunda bir bölge tıklatıldığında görüntülenir. Her bölge için görüntülenen simgeyi ayarlayan bir de Simge dize değeri vardır. Bilgisayarım bölgesi dışındaki her bölge, CurrentLevel, MinLevel ve RecommendedLevel DWORD değerlerini içerir. MinLevel değeri, bir uyarı iletisi alınmadan önce kullanılabilecek en düşük ayarı belirler; CurrentLevel, bölgenin geçerli ayarıdır; RecommendedLevel ise bölge için önerilen düzeydir.

Minlevel, RecommendedLevel ve CurrentLevel değerleri şu anlama gelir:

Değer (Onaltılı) Ayar
----------------------------------
0x00010000 Düşük Güvenilirlik
0x00010500 Orta Düşük Güvenilirlik
0x00011000 Orta Güvenilirlik
0x00012000 Yüksek Güvenilirlik
Flags DWORD değeri, kullanıcının güvenlik bölgesi özelliklerini değiştirebilme becerisini belirler. Flags değerini belirlemek için, ilgili ayarların değerlerini ekleyin. Aşağıdaki Flags değerleri (ondalık) kullanılabilir:

Değer Ayarı
------------------------------------------------------------------
1 Özel ayarlarda değişikliklere izin ver
2 Kullanıcıların bu bölgeye Web sitesi eklemelerine izin ver
4 Doğrulanmış Web siteleri (https protokolü) gerektir
8 Proxy sunucusunu atlayan tüm Web sitelerini içer
16 Diğer bölgelerde listelenmeyen Web sitelerini içer
32 Güvenlik bölgesini Internet Özellikleri'nde gösterme (Bilgisayarım
bölgesi için varsayılan ayar)
64 Sunucu Doğrulaması İste iletişim kutusunu göster
128 Evrensel Adlandırma Bağlantılarını (UNC) intranet bağlantısı
olarak işle
Ayarlar hem HKEY_LOCAL_MACHINE hem de HKEY_CURRENT_USER alt ağacına eklenirse, birbirine eklenirler. Web siteleri her iki alt ağaca da eklenirse, yalnızca HKEY_CURRENT_USER alt ağacındaki Web siteleri görünür. HKEY_LOCAL_MACHINE alt ağacındaki Web siteleri bu ayarlara göre zorlanmaya devam eder. Ancak kullanılamaz ve değiştirilemezler. Bu durum karışıklığa neden olabilir, çünkü bir Web sitesi her protokol için tek bir güvenlik bölgesinde listelenebilir.

Referanslar

Microsoft Windows XP Service Pack 2'deki (SP2) işlev değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:URL güvenlik bölgeleri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Internet bölgesinde bir yerel veya intranet Web sayfası çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki MSDN günlüğü Web sitesini ziyaret edin:Güvenlik bölgelerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Internet Explorer'ın güvenlik ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Internet Explorer Yerel Makine Bölge Kilidi hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 182569 - Son İnceleme: 13 May 2010 - Düzeltme: 1

Geri bildirim