OLEXP: Outlook Express Adres Defteri ve Posta Klasörleri nasıl yedeklenir

BB İçeriği Yasal Uyarısı Kaldırıldı

Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.

Microsoft Outlook Express ve Microsoft Outlook e-posta istemcileri arasındaki farklar hakkında bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
257824 OL2002: Outlook ve Outlook Express Arasındaki Farklar

™zet

Bu makalede, Outlook Express Windows Adres Defteri (.wab) dosyanız ve posta klasörleri (.mbx) dosyalarınızın nasıl yedekleneceği açıklanır ve aşağıdaki konulara yer verilir:


Daha fazla bilgi

Windows Adres Defteri'ni Yedekleme

.wab dosyasını başka bir klasöre kopyalayın. .wab dosyasını başka bir klasöre kopyalarsanız, dosya adını değiştirmeniz gerekmez:

 1. Outlook Express'ten çıkın.
 2. .wab dosyasını depolamak üzere yeni bir klasör oluşturun. Örneğin:

  C:\Yedekleme
  Bir klasör oluşturma hakkında bilgi için, Başlat'ı tıklatın, Yardım'ı tıklatın, Dizin sekmesini tıklatın, yeni klasör yazın ve sonra da Yeni Klasörler konusunu çift tıklatın.

  NOT: Yeni bir klasör oluşturmak zorunda değilsiniz, varolan bir klasörü kullanabilirsiniz.
 3. .wab dosyasını bulun. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Bul'un üzerine gelin ve sonra Dosya veya Klasörler'i tıklatın.
 4. Ad kutusuna *.wab yazın ve Şimdi Bul'u tıklatın.
 5. kullanıcı_adı.wab dosyasını 2. adımda oluşturduğunuz klasöre kopyalayın; burada kullanıcı_adı, .wab dosyasının ait olduğu Outlook Express kullanıcısının adı veya diğer adıdır.


  Bir dosyayı kopyalama hakkında bilgi için, Başlat'ı tıklatın, Yardım'ı tıklatın, Dizin sekmesini tıklatın, kopyalama yazın ve dosya veya klasörler konusunu çift tıklatın.

Posta Klasörlerini Yedekleme

.mbx dosyalarının bulunduğu klasörün tüm içeriğini başka bir klasöre kopyalayın:

 1. Outlook Express'ten çıkın.
 2. idx, .mbx ve Folders.nch dosyalarını depolamak üzere yeni bir klasör oluşturun. Örneğin:


  C:\Yedekleme
  Bir klasör oluşturma hakkında bilgi için, Başlat'ı tıklatın, Yardım'ı tıklatın, Dizin sekmesini tıklatın, yeni klasör yazın ve sonra da Yeni Klasörler konusunu çift tıklatın.

  NOT: Yeni bir klasör oluşturmak zorunda değilsiniz, varolan bir klasörü kullanabilirsiniz.
 3. Outlook Express 4'te posta ileti deposu klasörünü bulmak için, Başlat'ı tıklatın, Bul'un üzerine gelin ve sonra da Dosya veya Klasörler'i tıklatın.
 4. Ad kutusuna *.mbx yazın ve Şimdi Bul'u tıklatın. Arama sonuçlarının Klasör sütununda Inbox.mbx dosyasının konumunu not alın. Bu klasörler genelde şunun gibi bir konumda bulunur:
  sürücü:\Program Files\Outlook Express\kullanıcı_adı\Mail
  sürücü:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  sürücü:\Windows\Profiles\kullanıcı_adı\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  NOT: Birden çok Inbox.mbx dosyası olabilir ve bu, birden çok depolama klasörünüz olduğunu gösterir. Tüm Inbox.dbx dosyalarının konumunu not alın ve .mbx ve .idx dosyalarını içeren tüm klasörleri yedekleyin. Özellikle dosyaları Outlook Express'in güncelleştirilmiş bir sürümüne almak istiyorsanız, Outlook Express depolama klasörünün tüm içeriğini yedeklemeniz önemlidir. .idx dosyaları olmadan, .mbx dosyaları (asıl iletileri içeren dosyalar) Outlook Express 5 veya sonraki sürümlerine alınamaz.
 5. Bulduğunuz her ileti deposu klasörü için, dosyaları içeren klasörü 2. adımda oluşturduğunuz klasöre kopyalayın. Bu klasörlerin adları aynıysa, kopyalama işleminin hemen ardından onları yeniden adlandırabilirsiniz (örneğin, Posta Yedeklemesi1, Posta Yedeklemesi2 veya başka bir anlaşılır adlandırma şeması).

  Bir dosyayı kopyalama hakkında bilgi için, Başlat'ı tıklatın, Yardım'ı tıklatın, Dizin sekmesini tıklatın, kopyalama yazın ve Dosya veya klasörler konusunu çift tıklatın.
Posta klasörlerini yedekleme hakkında ek bilgi için, Outlook Express'in Yardım menüsünde İçindekiler ve Dizin'i tıklatın, Dizin sekmesini tıklatın, posta klasörlerini yedekleme yazın ve Görüntüle'yi tıklatın.

Windows Adres Defteri'ni Geri Yükleme

Önceden yedeklediğiniz .wab dosyasını geri yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Outlook Express'ten çıkın.
 2. Başlat'ı tıklatın, Bul'un üzerine gidin ve sonra Dosya veya Klasörler'i tıklatın.
 3. Ad kutusuna *.wab yazın ve Şimdi Bul'u tıklatın.
 4. Adres Defteri klasöründeki geçerli kullanıcı_adı.wab dosyasını yeniden adlandırın.


  Dosyaları yeniden adlandırma hakkında bilgi için, Başlat'ı tıklatın, Yardım'ı tıklatın, Dizin sekmesini tıklatın, dosyaları yeniden adlandırma yazın ve Dosyaları yeniden adlandırma konusunu çift tıklatın.
 5. kullanıcı_adı.wab dosyasının yedek kopyasını Adres Defteri klasörüne kopyalayın.


  Bir dosyayı kopyalama hakkında bilgi için, Başlat'ı tıklatın, Yardım'ı tıklatın, Dizin sekmesini tıklatın, kopyalama yazın ve dosya veya klasörler konusunu çift tıklatın.
 6. Outlook Express'i başlatın.

Posta Klasörlerini Geri Yükleme

Yedeklediğiniz Outlook Express postalarını geri yüklemek için, "Posta Klasörlerini Yedekleme" bölümünde açıklandığı şekilde tüm Outlook Express posta ileti deposu klasörünü veya .mbx dosyalarını yedeklemeniz gerekir. Bu yedek kopyalar bir yedekleme aygıtında veya sabit disk sürücüsünde farklı bir klasörde saklanmalıdır. Verilerinizi geri yüklemek için, yedeklenen .mbx dosyalarını Outlook Express deposuna yerleştirin ve ardından yeni bir Folders.nch dosyası oluşturun.

Varsayılan olarak, Outlook Express ileti deposu dosyalarınızın bulunduğu klasör aşağıdaki klasörlerden birinde yer alır:

sürücü:\Program Files\Outlook Express\kullanıcı_adı\Mail

-veya-

sürücü:\windows_dizini\Profiles\kullanıcı_adı\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
Varolan dosyaları değiştirmek üzere yedekleme klasörünüzdeki dosyaları bu klasöre taşıyın. Depolama klasöründeki karşılık gelen .idx ve .mbx dosyaları yedeklenen dosyalarla değiştirmeden önce bu dosyaları yeniden adlandırmak en iyi yöntemdir. Yalnızca yedek kopyadaki .mbx dosyalarını kullanın; program başlatıldığında .idx dosyaları otomatik olarak yeniden oluşturulur. Depolama klasöründeki Folders.nch dosyasını da yeniden adlandırabilirsiniz. Folders.nch dosyası, Outlook Express'teki Klasörler listesinin oluşturulmasını sağlar ve bu dosya da Outlook Express yeniden başlatıldığında otomatik olarak yeniden oluşturulur. Aşağıda, varolan dosyaları değiştirmek üzere yedekleme klasörünüzdeki dosyaların çalışma klasörüne nasıl taşınacağına yönelik bir örnek verilmektedir.
 1. Başlat'ı tıklatın, Bul'un üzerine gelin ve Dosya ve Klasörler'i tıklatın.
 2. Ad kutusuna *.mbx yazın. Konum kutusunda, açılır listeden C sürücüsünü seçin ve sonra da Alt klasörlerle birlikte onay kutusunu tıklatarak seçin. Şimdi Bul'u tıklatın. Klasör sütununda görüntülenen klasör yolunu not alın.
 3. Bul penceresini kapatın ve ardından Windows Gezgini'ni açmak üzere Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin ve Windows Gezgini'ni tıklatın.
 4. 2. adımda not aldığınız klasör yolunu kullanarak, Outlook Express'in iletilerinizi depoladığı klasöre gidin. Bu örnekte, bu C:\Winnt\Profiles\JohnDoe\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail klasörüdür.
 5. C:\Winnt\Profiles\JohnDoe\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail klasöründe, aşağıdaki dosyaları sırayla tıklatıp ardından Dosya menüsünde Yeniden Adlandır'ı tıklatarak dosyaları yeniden adlandırın. Dosyalar şunlardır:
  Inbox.idx
  Inbox.mbx
  Folders.nch
  Dosyaları dilediğiniz gibi yeniden adlandırabilirsiniz; örneğin, Inboxidx.old, Inbox1.old, vb.
 6. Windows Gezgini'nde, Outlook Express yedeklemenizin bulunduğu klasörü açın. Bu örnekte, bu D:\Backup klasörüdür.
 7. Inbox.mbx dosyasını farenin sol düğmesiyle tıklattıktan sonra Düzen menüsünde Kopyala'yı tıklatarak kopyalayın.
 8. Windows Gezgini'nde, Outlook Express'in iletilerinizi depoladığı 2. adımdaki klasörü (bu örnekte C:\Winnt\Profiles\JohnDoe\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail klasörü) açın ve Düzen menüsünde Yapıştır'ı tıklatın.
 9. Inbox.mbx dosyası klasörde listelenir.
 10. Windows Gezgini'ni kapatın ve ardından Outlook Express'i başlatın. Yedekleme klasöründen kopyaladığınız Inbox.mbx dosyanız artık doğru yerdedir ve iletileriniz görüntülenir.
Outlook Express'te Windows Adres Defteri'ni başka bir bilgisayara kopyalama hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

182833 OLEXP: Outlook Express WAB Dosyası Başka Bir Bilgisayara Nasıl Kopyalanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Adres defterinizi yedekleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

175017 OLEXP: Outlook Express'te Adres Defterlerini Alma ve Verme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Outlook Express 5 Kullanıcıları

Outlook Express 4.0 yerine Outlook Express 5 kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:


270670 Outlook Express verilerini yedekleme ve kurtarma
Özellikler

Makale No: 188854 - Son İnceleme: 6 Nis 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim