Windows'da kullanıcı etkileşimi olmadan yazıcı ekleme

Bu makalenin Microsoft Windows XP sürümü için bkz:314486 .

™zet

Windows 2000 ve Windows Server 2003'te, bir yazıcıyı komut satırı kullanarak yükleme olanağı sağlanır. Bu, bir oturum açma komut dosyası veya bir zamanlanmış olay kullanarak bir kullanıcı grubuna yazıcı eklerken veya gruptan yazıcı kaldırırken oldukça kullanışlıdır.

Microsoft Windows NT 4.0 Zero Administration Kit'te (ZAK) Con2prt.exe gibi araçlar bulunmakla beraber, Con2prt.exe aracı yalnızca ağ yazıcıları ekleme veya silme olanağı sağlar. Yerel yazıcıları Windows 2000 kullanarak da değiştirebilir ve silebilirsiniz. Böylece, bir yönetici kullanıcıların bir toplu iş dosyası veya oturum açma komut dosyası çalıştırmasını sağlayarak, bir kullanıcının yazdırmaya yönelik tüm becerilerini denetleyebilir.

NOT: Bu komutun bir oturum açma komut dosyasında veya istemci tarafından başlatılan toplu iş dosyasında kullanılması için, istemci bilgisayarda Windows 2000 veya Windows Server 2003 çalışmalıdır. Oturum açma komut dosyası istemci bilgisayarda çalıştığı için, Windows NT 4.0 çalışan bir istemci bu komutu işleyemez.

Ayrıca, bu komutlar bir yöneticinin iş istasyonundan veya bir sunucudan çalıştırılarak, yazıcıların istemci bilgisayardan yüklenmesine gerek kalmadan bilgisayara yüklenmesi sağlanabilir.

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki örneklerde, bu komutun en genel kullanımları listelenmektedir.

NOT: Bu komut yalnızca Windows 2000, Windows Server 2003 veya bir Windows NT 4.0 sunucusu ya da iş istasyonu için Windows 2000 veya Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda çalışır.

Bu örnek, SUNUCU adlı bir bilgisayara bir Agfa yazıcı sürücüsü ekler ve bir mantıksal yazıcı oluşturur.

NOT: Her iki satır da bir toplu iş dosyasına eklenebilir veya komut isteminde art arda yazılabilir. Bu iki satır okunabilir olmaları için kaydırılmıştır.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\sunucu /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h "Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf


rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Sınama Yazıcısı" /c\\SUNUCU /f "%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
Bu örnek, SUNUCU adlı bir bilgisayardan AGFA yazıcısını siler:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Sınama Yazıcısı" /c\\SUNUCU
Kullanılabilen anahtarlar hakkında daha fazla bilgi için, komuttan sonra /? yazın.

Ayrıca, komut istemine şunu yazın:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Yukarıdaki komut, bu yöntemi kullanmaya yönelik kapsamlı örneklerle birlikte, kullanılan anahtarların tam listesini görüntüler.

Ayrıca, komut istemine
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "yazıcı" ?
yazın. Yukarıdaki komut, yazıcı özelliklerini değiştirmeye yönelik ek yardım görüntüler. Aşağıdaki örnek, geçerli yazıcı sürücüsü yerine belirtilen yeni yazıcı sürücüsünün (sunucuda zaten yüklü olan sürücünün) kullanılmasını sağlar:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n\\SUNUCU\YAZICIPAYLAŞIMADI SürücüHarfi "Lexmark C752 PS3"


NOT: Aşağıdaki sözdizimi örneği, Standart TCP/IP Bağlantı Noktaları oluşturulduğu sürece düzgün çalışır.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Standart TCP/IP Bağlantı Noktaları oluşturulmazsa, bir iletişim kutusunda aşağıdaki hata görüntülenebilir:
Yazıcı Kullanıcı Arabirimi
Yazıcı rundll komutu başarısız.
Komut: /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.
Yanlış bir yazıcı adı girdiniz veya belirtilen yazıcı sunucuya bağlı değil. Daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.
Özellikler

Makale No: 189105 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim