Eseutil yardımcı programıyla (Eseutil.exe) nasıl disk birleştirme yapılır

™zet

Eseutil yardımcı programını kullanarak Microsoft Exchange Server 5.5'te bilgi deposunu ve dizini birleştirebilir, Microsoft Exchange 2000 Server ve Microsoft Exchange Server 2003'te bilgi deposunu birleştirebilirsiniz. Eseutil, veritabanı tablolarının yapısını inceler ve veritabanının alt düzeyini (Ese.dll) kaydeder (buna okuma, tarama, onarma ve birleştirme de dahildir).

Eseutil, Exchange Server 5.5'te Winnt\System32 klasöründe, Exchange 2000 ve Exchange 2003'te Exchsrvr/Bin klasöründe bulunur. Bu yardımcı program, komut satırından aynı anda tek bir veritabanı için çalışabilir.

Daha fazla bilgi

Birleştirme seçeneği, kullanılan depolama alanının sürekliliğini sağlar, kullanılmayan depolama alanını ortadan kaldırır ve veritabanını sıkıştırarak veritabanı boyutunu azaltır. Eseutil veritabanı kayıtlarını yeni bir veritabanına kopyalar. Birleştirme tamamlandığında, özgün veritabanı silinir veya kullanıcı tarafından belirtilen bir konuma kaydedilir ve yeni sürüm özgün veritabanı adıyla yeniden adlandırılır. Yardımcı program bozuk bir kayıtla karşılaşırsa durur ve bir hata iletisi görüntüler.

Exchange Server 5.5 veritabanını birleştirme

Not Veritabanını birleştirmek için, işlemek istediğiniz veritabanı boyutunun yüzde 110'u oranında boş disk alanı gerekir. Gerekli gerçek alanı belirlemek için şu adımları izleyin:
 1. Bilgi deposu hizmetinin çalışmadığından emin olun.
 2. Komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın:
  eseutil /ms “database.edb”
 3. Boş sayfa sayısını 4 KB ile çarparak boş alanı hesaplayın.
 4. 3. adımda elde ettiğiniz değeri veritabanının fiziksel boyutundan çıkartın.
 5. 4. adımda elde ettiğiniz değer, veritabanındaki verileri gösterir. Bu değerin %110'unu hesaplayın. Elde ettiğiniz değer, veritabanını birleştirmek için kullanılabilir olması gereken alandır.
 6. 3. adımda elde ettiğiniz değeri 9 GB/saat ile bölün. Elde ettiğiniz değer, veritabanını birleştirmek için yaklaşık olarak gereken zamandır.

  Not 9 GB/saat, Eseutil yardımcı programının çalışma hızıdır. Bu sayı yalnızca başvuru amaçlıdır. Doğru sayı sizin donanımınıza ve üretim ortamınıza bağlıdır.
Exchange Server 5.5 veritabanını birleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Denetim Masası'ndaki Hizmetler aracını kullanarak, birleştirmek istediğiniz veritabanının hizmetini durdurun.
  • Exchange Dizini veritabanı için, Microsoft Exchange Dizini hizmetini durdurun.
  • Exchange Posta Kutusu veya Ortak Klasör veritabanları için, Microsoft Exchange Bilgi Deposu hizmetini durdurun.
 2. Komut isteminde, Winnt\System32 klasörüne gidin ve eseutil /d komutunu, bir veritabanı anahtarı ve kullanmak istediğiniz seçenekleri yazın.
Örneğin, aşağıdaki komut dizinde standart birleştirme yardımcı programını çalıştırır ve kopyayı kullanıcı tanımlı dosyaya kaydeder:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Eseutil yardımcı programını belirli bir veritabanında çalıştırmak için aşağıdaki veritabanı anahtarlarından birini kullanın.

Seçenek Açıklaması
----------------------------------------
/ds Dizin

/ispriv Özel bilgi deposu

/ispub Ortak bilgi deposu
Aşağıdaki seçeneklerden birini veya daha fazlasını kullanarak, veritabanında gerçekleştirmek istediğiniz işlemleri belirtin.

Seçenek Açıklaması
-----------------------------------------------------------------------
/b <yol> Belirtilen konumda sıkıştırılmamış özgün veritabanının bir
yedek kopyasını oluşturur.

/p Sıkıştırılmamış özgün veritabanını özgün konumunda ve
sıkıştırılmış yeni veritabanını Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb
varsayılan dosyasında saklar.

/t <dosya_adı> Sıkıştırılmış yeni veritabanını belirtilen yolda oluşturur ve
yeniden adlandırır.

/o Microsoft Exchange Server başlığını görüntülemez.

Exchange 2000 veya Exchange 2003 veritabanını birleştirme

Not Veritabanını birleştirmek için, işlenen veritabanı boyutunun yüzde 110'u oranında boş disk alanı gerekir.
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'nde, birleştirmek istediğiniz bilgi deposunu sağ tıklatın ve sonra Depoyu Ayır'ı tıklatın.
 2. Komut isteminde, Exchsrvr\Bin klasörüne gidin ve eseutil /d komutunu, bir veritabanı anahtarı ve kullanmak istediğiniz seçenekleri yazın.
Örneğin, aşağıdaki komutlar bir posta kutusu deposu veritabanında standart birleştirme yardımcı programını çalıştırır:
C:\program files\exchsrvr\bin> eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Belirli bir veritabanında Eseutil birleştirmesini çalıştırmak için aşağıdaki veritabanı anahtarını kullanın:
eseutil /d <veritabanı_adı> [seçenekler]

Birleştirme/Sıkıştırma

Veritabanının çevrimdışı olarak sıkıştırılmasını sağlar.

Sözdizimi: eseutil /d <veritabanı_adı> [seçenekler]

Parametreler: <veritabanı_adı>, sıkıştırmak istediğiniz veritabanının adıdır.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanmak zorunda değilsiniz, ancak veritabanında gerçekleştirmek istediğiniz işlemleri belirtmek için bunlardan birini veya daha fazlasını (boşluk ile ayırarak) kullanabilirsiniz.

Seçenek Açıklaması
----------------------------------------------------------------
/b<veritabanı> Belirtilen adla bir yedek kopya oluşturur

/t<veritabanı> Geçici veritabanı adını ayarlar (varsayılan olarak
Tempdfrg.edb kullanılır)

/s<dosya> Akış dosya adını ayarlar (varsayılan olarak YOK kullanılır)

/f<dosya> Geçici akış dosya adını ayarlar (varsayılan
olarak Tempdfrg.stm kullanılır)

/p Geçici veritabanını korur (bir başka deyişle,
kullanmaz)

/o Amblemi bastırır

/i Akış dosyasını birleştirmez
Not Kullanma devre dışı bırakılmışsa (örneğin, /p seçeneğini kullanırsanız), özgün veritabanı sıkıştırılmamış olarak korunur ve geçici veritabanı, bu veritabanının sıkıştırılmış sürümünü içerir.

Exchange Server 4.0 ve 5.0 sürümleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

163627 Exchange dışındaki bir sunucuda EDB dosyası nasıl birleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bilgisayarda Exchange Server olmadan Eseutil'i çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

244525 Bilgisayarda Exchange Server olmadan Eseutil'i çalıştırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Tempdfrg.edb dosyası, /t anahtarını kullanmazsanız eseutil /d komutunun çalıştırıldığı mantıksal sürücüde oluşturulur. Örneğin, D sürücüsünün kökünde bir Tempdfrg.edb dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
D:\>eseutil /d /ispriv
Geçici veritabanı için bir ad ayarlamak ve farklı bir konumda oluşturmak amacıyla /t anahtarını da kullanabilirsiniz. Örneğin, eseutil komutunu C sürücüsünden çalıştırırken D sürücüsünün kökünde bir Sample.edb dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb

Özellikler

Makale No: 192185 - Son İnceleme: 25 Kas 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim