Microsoft Access'te komut satırı anahtarlarını kullanma

Bu makalenin Microsoft Access 97 sürümü için bkz: 105128 (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).


Orta: Temel makro, kodlama ve birlikte çalışabilirlik becerileri gerektirir.

Bu makale, Microsoft Access veritabanı (.mdb) ve Microsoft Access projesi (.adp) için geçerlidir.

™zet

Microsoft Access'i Başlat menüsünden veya bir kısayol menüsünden çalıştırdığınızda, komut satırı anahtarları kullanarak başlatma işlemini değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir veritabanını açabilir, bir makro çalıştırabilir veya parola girebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki tabloda, Microsoft Access komut satırı seçenekleri listelenmektedir.

Seçenek Etkisi Uygulandığı öğe
-------------------------------------------------------------------------------------
database Belirtilen Microsoft Access veritabanını Access
veya Microsoft Access projesini açar. veritabanı veya
Gerekirse yolu ekleyin. Windows 95 Access
çalıştırıyorsanız, varsayılan yol projesi
Belgelerim klasörünüzdür.

/excl Belirtilen Access veritabanını özel erişim Yalnızca
için açar. Çok kullanıcılı bir ortamda Access
veritabanını paylaşılan erişim amacıyla açmak veritabanı
için, bu seçeneği yoksayın.

/ro Belirtilen Access veritabanını salt okunur Access
erişim için açar. veritabanı veya
Access
projesi

/user Access'i belirtilen kullanıcı adıyla başlatır. Yalnızca
kullanıcı adı Access
veritabanı

/pwd Access'i belirtilen parolayla Yalnızca
parola başlatır. Access
veritabanı

/profile Access'i yüklediğinizde oluşturulan Access
kullanıcı standart Microsoft Windows kayıt defteri veritabanı veya
profili ayarları yerine, belirtilen kullanıcı Access
profilindeki seçenekleri kullanarak projesi
başlatır. Bu anahtar, bir başlatma dosyası
belirtmek üzere Access 97'den önceki
sürümlerde kullanılan /ini seçeneğinin
yerine kullanılır.

/compact /compact seçeneğinin öncesinde Access
hedef belirtilen Access veritabanını sıkıştırır ve veritabanı veya
veritabanı veya onarır veya Access projesini sıkıştırır ve Access
hedef sonra da Access'i kapatır. /compact projesi
Access seçeneğinden sonra bir hedef dosya adı
projesi kullanmazsanız, dosya özgün adla aynı klasöre
sıkıştırılır. Farklı bir adla sıkıştırmak için,
bir hedef dosya belirtin. Hedef veritabanının
veya hedef Access projesinin yolunu
belirtmezseniz, hedef dosya varsayılan
olarak Belgelerim klasöründe oluşturulur. Bir
Access projesinde, bu seçenek Access projesi
(.adp) dosyasını sıkıştırır ama SQL Server
veritabanını sıkıştırmaz.

/repair /repair seçeneği öncesinde belirtilen Yalnızca
Access veritabanını onarır ve sonra da Access
Access'i kapatır. Access 2000'de, sıkıştırma veritabanı
ve onarma işlevleri /compact anahtarında
bir araya getirilmiştir. /repair seçeneği
geri uyumluluk için desteklenir.

/convert Eski bir sürüme sahip bir Access Yalnızca
hedef veritabanını yeni bir adla bir Access 2000 Access
veritabanı veritabanına dönüştürür ve sonra da Access'i veritabanı
kapatır. /convert seçeneğini kullanmadan
önce kaynak veritabanını belirtin.

/x makro Access'i başlatır ve belirtilen makroyu Access
çalıştırır. Veritabanını açtığınızda bir makro veritabanı veya
çalıştırmanın bir başka yolu da Access
AutoExec makrosu kullanmaktır. projesi

/cmd Komut satırında kullanılan sonraki öğenin, Access
Command işleviyle döndürülecek veritabanı veya
değer olduğunu belirtir. Bu seçenek, Access
komut satırındaki son seçenek projesi
olmalıdır. /cmd seçeneği yerine,
noktalı virgül (;) de kullanabilirsiniz.

/nostartup Başlangıç iletişim kutusunu (Access'i Access
başlattığınızda gördüğünüz ikinci iletişim veritabanı veya
kutusu) görüntülemeden Access'i başlatır. Access
projesi

/wrkgrp Access'i belirtilen çalışma grubu Yalnızca
çalışma grubu bilgileri dosyasıyla başlatır. Access
bilgileri veritabanı
dosyası

Notlar

 • Veritabanını açarken bir Visual Basic for Applications yordamı çalıştırmak için, AutoExec makrosunda veya /x komut satırı seçeneğini kullanarak çalıştırdığınız makroda RunCode eylemini kullanın. Veritabanını açarken OnOpen olayı tarafından tanımlanmış bir Visual Basic yordamıyla bir form oluşturarak da Visual Basic yordamı çalıştırabilirsiniz. Bu formu başlangıç formu olarak atamak üzere, veritabanı penceresini sağ tıklatın ve Başlangıç'ı tıklatıp Form/Sayfa Görüntüle kutusuna formu girin.
 • Eğik çizgi (/) veya noktalı virgül (;) karakterlerini komut satırında kullanmak için, karakteri iki kez yazın. Örneğin, komut satırında ;mjs/md parolasını belirtmek için, /pwd komut satırı seçeneğinin ardından ;;mjs//md yazın.
 • Örnekler:

  Belirtilen makroyu başlangıçta çalıştıran bir Access 2000 veritabanını özel modda açmak için, aşağıdaki komutu Çalıştır iletişim kutusuna yazabilirsiniz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Belirtilen makroyu başlangıçta çalıştıran bir Access 2002 veritabanını özel modda açmak için, aşağıdaki komutu Çalıştır iletişim kutusuna yazın:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Aynı şekilde, belirtilen makroyu başlangıçta çalıştıran bir Access 2003 veritabanını özel modda açmak isterseniz, aşağıdaki komutu Çalıştır iletişim kutusuna yazın:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Referanslar

setup /y kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

208488 Microsoft Access 2000'de geçersiz sayfa hatalarında nasıl sorun giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
/Pwd seçeneğini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

207891 Access 2000'de /Pwd seçeneği parola korumalı veritabanıyla kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
292302 Access 2002'de /pwd seçeneği parola korumalı veritabanıyla kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Dağıtılabilir çalışma zamanı paketini oluştururken anahtarları kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

236519 Paketleme ve Dağıtım Sihirbazı'nda makrolar ve kısayol anahtarları nasıl yazılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
/convert anahtarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

319253 /convert komut satırı anahtarını kullanarak veritabanını yalnızca Access 2000 dosya biçimine dönüştürme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Access veritabanını bir özel profil kullanarak açarken oluşan sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

266769 Microsoft Access 2000'i özel profille başlatırken hata oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Komut satırı anahtarları hakkında daha fazla bilgi için, Yardım menüsünde Microsoft Access Yardımı'nı tıklatın, Office Yardımcısı'na veya Yanıt Sihirbazı'na başlangıç komut satırı seçenekleri yazın ve sonra döndürülen konuları görüntülemek üzere Ara'yı tıklatın.
Özellikler

Makale No: 209207 - Son İnceleme: 19 Kas 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim