Internet Explorer Sık Kullanılanlar klasörü Windows'un 32-bit sürümüne nasıl alınır veya verilir

GİRİŞ

Bu makalede, Microsoft Internet Explorer Sık Kullanılanlar klasörünün Microsoft Windows'un 16-bit sürümünden 32-bit sürümüne nasıl alınacağı ve verileceği açıklanır.

Daha fazla bilgi

Microsoft Windows 3.1 veya Microsoft Windows NT 3.51 ve Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 İkinci Sürüm ve Windows Millennium Edition veya Windows NT 4.0 ve Windows 2000 çalışan bilgisayarlarda, Internet Explorer Sık Kullanılanlar klasörü Internet Explorer sürümleri arasında doğrudan alınamaz ve verilemez. Sık Kullanılanlar klasörünü işletim sistemleri arasında aktarmak için, klasörü bir Netscape Bookmark.htm dosyasına vermeniz gerekir.

Internet Explorer 5

Sık Kullanılanlar klasörünü vermek için şu adımları izleyin:
 1. Dosya menüsünde, Al ve Ver'i ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 2. Sık Kullanılanları Netscape'e Ver'i ve ardından İleri'yi tıklatın.
 3. Sık Kullanılanlar'ı, sonra da İleri'yi tıklatın.
 4. Sık kullanılanları vermek istediğiniz dosyanın adını yazın. Varsayılan dosya C:\Bookmark.htm'dir.
 5. İleri'yi ve ardından Son'u tıklatın.
 6. Windows 95, Windows 98, Windows 98 İkinci Sürüm, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 veya Windows 2000'de, Yer İşaretleri Dönüştürücüsü aracını kullanarak Bookmark.htm dosyasını Internet Explorer'a alın.

Internet Explorer 6

Sık Kullanılanlar klasörünü vermek için şu adımları izleyin:
 1. Internet Explorer'ı başlatın
 2. Dosya menüsünde, Al ve Ver'i ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 3. Sık Kullanılanları Ver'i ve ardından İleri'yi tıklatın.
 4. Sık Kullanılanlar'ı, sonra da İleri'yi tıklatın.
 5. Sık kullanılanları vermek istediğiniz dosyanın adını yazın. Varsayılan olarak, verme dosyasının adı Bookmark.htm'dir.
 6. İleri'yi ve ardından Son'u tıklatın.
 7. Windows 95, Windows 98, Windows 98 İkinci Sürüm, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 veya Windows 2000'de, Yer İşaretleri Dönüştürücüsü aracını kullanarak Bookmark.htm dosyasını Internet Explorer'a alın.
Yer İşaretleri Dönüştürücüsü aracını kullanarak Bookmark.htm dosyasını Internet Explorer'a alma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
152681 Netscape Navigator yer işaretleri Internet Explorer'da nasıl kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Internet Explorer 7

Sık Kullanılanlar klasörünü vermek için şu adımları izleyin:
 1. Internet Explorer'da, Sık Kullanılanlara Ekle'yi ve sonra da Al ve Ver'i tıklatın.
 2. Alma/Verme Sihirbazı'nda, İleri'yi tıklatın.
 3. Sık Kullanılanları Ver'i seçin ve İleri'yi tıklatın.
 4. Sık Kullanılanlar'ı, sonra da İleri'yi tıklatın.
 5. Vermek istediğiniz Sık Kullanılanlar klasörünü seçin. Sık Kullanılanlar'ın tümünü vermek isterseniz, en üst düzeydeki Sık Kullanılanlar klasörünü seçin. Aksi durumda, vermek istediğiniz klasörü seçin.
 6. İleri'yi tıklatın.

  Not Internet Explorer varsayılan olarak Belgeler klasörünüzde bir Bookmark.htm dosyası oluşturur. Bookmark.htm dışında bir ad kullanmak veya verilen Sık Kullanılanlar'ı Belgeler klasörü dışında bir klasörde saklamak isterseniz, yeni dosya ve klasör adını belirtin.
 7. İleri'yi tıklatın.

  Not Aynı adlı başka bir dosyanız zaten varsa, Internet Explorer onu değiştirmenizi ister. Dosyayı değiştirmek için Evet'i tıklatın. Yeni bir dosya adı belirlemek için Hayır'ı tıklatın.
 8. Son'u tıklatın.

Sık Kullanılanlar'ı Internet Explorer 6 ve öncesine alma

Windows 95, Windows 98, Windows 98 İkinci Sürüm, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 veya Windows 2000'de, Yer İşaretleri Dönüştürücüsü aracını kullanarak Bookmark.htm dosyasını Internet Explorer'a alın.

Sık Kullanılanlar'ı Internet Explorer 7'ye alma

 1. Internet Explorer 7'de, Sık Kullanılanlara Ekle'yi ve sonra da Al ve Ver'i tıklatın.
 2. Alma/Verme Sihirbazı'nda, İleri'yi tıklatın.
 3. Sık Kullanılanları Al'ı seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Not Internet Explorer varsayılan olarak Belgeler klasörünüzde bir Bookmark.htm dosyası oluşturur. Bununla birlikte, başka bir adla kaydedilmiş sık kullanılanlar öğelerini de alabilirsiniz. Bunu yapmak için Gözat'ı tıklatın, bir dosya seçin veya dosyanın konumunu ve adını yazın, sonra da İleri'yi tıklatın. Alternatif olarak, Gözat'ı tıklatın ve varsayılan değeri kabul etmek için İleri'yi tıklatın.
 4. Alınan yer işaretlerinin konumlandırılmasını istediğiniz klasörü ve ardından İleri'yi tıklatın.
 5. Son'u tıklatın.

Internet Explorer'da sık kullanılanları yazdırma veya verme

Internet Explorer'da sık kullanılanlarınızın listesini yazdırmak için, sık kullanılanlarınızı bir .htm dosyasına verin ve sonra da bu .htm dosyasını yazdırın. Bunu yapmak için, aşağıdaki adımları izleyin.

Internet Explorer 6 ve önceki sürümlerinde

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin ve sonra Internet Explorer'ı tıklatın.
 2. Dosya menüsünde, Al ve Ver'i tıklatın.
 3. Alma ve Verme Sihirbazı'nda İleri'yi tıklatın.
 4. Sık Kullanılanları Ver'i ve ardından İleri'yi tıklatın.
 5. Sık Kullanılanlar'ı, sonra da İleri'yi tıklatın.
 6. Dosya veya Adrese Ver'i tıklatın, Dosya veya Adrese Ver kutusuna c:\bookmark.htm yazın ve İleri'yi tıklatın.
 7. Son'u ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 8. Internet Explorer'dan çıkın.
 9. Sırasıyla Bilgisayarım'ı, C sürücüsünü ve sonra da Bookmark.htm dosyasını çift tıklatın.
 10. Dosya menüsünde, Yazdır'ı tıklatın, Bağlantı tablosunu yazdır onay kutusunu tıklatarak seçin, ardından Tamam'ı tıklatın.

  Not Yazdırılan listede her bağlantının URL'sinin yer almasını istemiyorsanız, Bağlantı tablosunu yazdır onay kutusunu tıklatarak temizleyin.
 11. Internet Explorer'dan çıkın.

Internet Explorer 7'de

Sık kullanılanlar listenizi yazdırmak için, Bookmark.htm dosyasını Internet Explorer'da açın ve sonra Yazdır düğmesini tıklatın.

Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
184674 Internet Explorer, Sık Kullanılanlar menüsüne eklenen Web sayfalarını nasıl depolar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 211089 - Son İnceleme: 28 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim