Word'ün geçici dosyaları nasıl oluşturduğunun açıklaması

Şunlar için geçerlidir: Office ProductsMicrosoft Word 2010

Bu makalenin Microsoft Word 97 sürümü için bkz.  89247.

Özet


Bu makalede, Windows için Microsoft Word'ün geçici dosyaları ne zaman, nerede ve nasıl oluşturduğu açıklanır.

Ek Bilgi


Geçici dosyanın tanımı

Geçici dosya, bir program belirli işlevleri gerçekleştirdiğinde veri kaybını önlemek amacıyla güvenlik önlemi olarak ya da başka amaçlarla belleği boşaltmak üzere bilgileri geçici olarak depolamak için oluşturulan bir dosyadır. Örneğin, Word, geçici dosyaları ne zaman ve nerede oluşturacağını otomatik olarak belirler. Geçici dosyalar yalnızca Word'ün geçerli oturumu boyunca kullanılır. Word her zamanki gibi kapatıldığında, tüm geçici dosyalar kapatılır ve ardından silinir.

Word neden geçici dosyalar oluşturur?

Hız

Belgeyi tüm düzenlemeleriyle birlikte bellekte saklamak ve başka uygulamalar çalışmaya devam ederken sıralama, sürükleme, kaydırma gibi işlemleri hızla gerçekleştirebilmek için yeterli bellek yoksa, Word, bellekteki kullanmayan kod bölümünü veya düzenlenmeyen belgenin bir bölümünü diske taşır. Diskteki geçici dosyalara taşıma işlemi sayesinde, metin düzenleme veya etkin olarak düzenlenmekte olan belge bölümlerinin depolanması için daha fazla bellek alanı boşalması sağlanır.

Veri Bütünlüğü

Word, geçici dosyaları dosya kaydetme şemasında sistem hatalarına karşı koruma sağlamak için bir "güvenlik önlemi" olarak kullanır. Word dosyayı bir geçici dosyaya kaydedip her zamanki gibi yeniden adlandırarak, özgün dosyanız yazıldığı sırada oluşabilecek güç kesintisi veya ağ bağlantısının kesilmesi gibi sorunlara karşı veri bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Geçici dosya türleri

MS-DOS Tabanlı Dosya

Bunlar standart MS-DOS dosyalarıdır.

Belge Dosyası Tabanlı Dosya

Bu dosya ile geleneksel bir MS-DOS tabanlı dosya arasındaki fark, özgün sahibinin bilgisi olmadan çok sayıda programın bu dosyaları okuyabilmesi ve dosyalara yazabilmesidir. Belge dosyaları ayrıca Word'ün dosya içinde dosya ve dizinler oluşturmasına olanak veren devralınmış özelliklere sahiptir. Başlangıçta Word ~wrfxxxx.tmp adlı geçici (doğrudan) bir belge dosyası oluşturur. Dosyanın ilk boyutu 1.536 bayt olduğundan, bu dosyanın belge dosyası olduğunu anlayabilirsiniz. Bu geçici belge dosyası, adlandırılmamış belgelere ait olan tüm OLE nesnelerini, Geri Al işlemlerini, Pano'yu ve özgün biçimleri belge biçimi olmayan belgeleri (örneğin .txt, .rtf ve Word 2.0 belgeleri) depolamak için kullanılır. Word, belge dosyalarını iki farklı mod kullanarak açabilir: işlem temelli ve doğrudan. Bu modlar makalenin sonraki bölümlerinde açıklanmaktadır.

İşlem Temelli Belge Dosyaları

İşlem temelli dosyalar, Word'ün bir dosyayı açmasına, dosyaya yazmasına ve Microsoft Excel gibi başka programların dosyaya yazmasına izin verir; ancak dosyayı Word tarafından ilk açıldığındaki durumuna geri yükleme hakkını saklı tutar.

Bunu yapmak için, belge dosyası, dosya açıldıktan sonra yapılan tüm değişikliklerin hayali yansımalarını oluşturur (genelde ~dftxxxx.tmp); Word tüm değişiklikleri saklarsa, ~dftxxxx.tmp içeriği özgün dosyayla birleştirilir ve sonra da tam sürümü kaydedilir. Eğer Word tüm değişiklikleri yoksayarsa, ~dftxxxx.tmp silinir ve özgün dosya değiştirilmez. Word, tüm özgün Word dosyalarını, Temp dizininde hayalet dosyalar oluşturan işlem temelli dosyalar kullanarak açar. Word'ü başlattığınızda, Normal.dot şablonu genelde işlem temelli modda açılır ve dftxxxx.tmp adlı bir hayalet dosya oluşturulur. Örneğin, Hızlı Kaydet özelliği, kaydederken bu iki dosyayı birleştirir.

Doğrudan

Word, geçici belge dosyasını açarken ve Farklı Kaydet veya Tam Kayıt (Hızlı Kayıt ile kaydedilmeden) kaydederken doğrudan depolama modunu kullanır. Bu dosya türünün bellek kullanımı (varsa bile) çok azdır ve oluşturulduğunda ya da açıldığında bir hayali yansıma oluşturmaz.

Word'ün oluşturduğu belirli dosyalar

Aşağıdaki tablolarda, Word'ün oluşturduğu belirli bazı geçici dosyalar listelenmektedir.

Files typically created when Word is started File name
------------------------------------------------------------------------
MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes ~wrf0000.tmp
MS-DOS-based scratch file 0 bytes ~mfxxxx.tmp
Compound file - transacted 0 bytes ~dftxxxx.tmp
Compound file - direct 1536 bytes ~wrf0001.tmp
(unnamed non-Word/OLE files)


Word recovery files File name
-----------------------------------------------------------------------
Temporary file for AutoRecovery ~wraxxxx.tmp
AutoRecovery AutoRecovery save of <docname>.asd

Other Word temporary files File name
-----------------------------------------------------------------------
Copy of another document ~wrcxxxx.tmp
Word document ~wrdxxxx.tmp
Temp document file ~wrfxxxx.tmp
Dictionary ~wrixxxx.tmp
Clipboard ~wrlxxxx.tmp
Macro ~wrmxxxx.tmp
Word OLE document ~wroxxxx.tmp
Scratch file ~wrsxxxx.tmp
Converted (foreign) document ~wrvxxxx.tmp

Düzenlenmiş bir dosyayı kaydetmek için kullanılan şemanın basitleştirilmiş bir görünümü


Create temp file Create ~wrdxxxx.tmp
Write temp file Save example data to ~wrdxxxx.tmp
Delete original file Delete EXAMPLE.DOC
Move temp to target name Move ~wrdxxxx.tmp to Example.doc
Word, geçici dosyayı kayıtlı dosyayla aynı dizine yerleştirerek önemli bir performans artışı sağlar. Word geçici dosyayı başka bir konuma yerleştirirse, MS-DOS COPY komutunu kullanarak geçici dosyayı diğer dizinden kayıtlı konuma taşıması gerekir. Word geçici dosyayı kayıtlı belge dosyasıyla aynı dizinde bırakarak, MS-DOS MOVE komutuyla geçici dosyayı kayıtlı belge olarak hızla atayabilir.

Word'ün geçici dosyaları oluşturma zamanı ve konumu

Word'ün geçici dosyaları oluşturduğu konum sabit kodlanmış bir bilgidir ve düzenlenemez. Bu nedenle, NTFS izinlerinin kullanıcıya göre ayarlanması önemlidir. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:

277867 Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 veya Windows Vista yüklü bir NTFS bölümünde Word'ü çalıştırdığınızda Windows NTFS izinleri gerekmektedir

Genel olarak, Word aşağıdaki veri türleri için geçici dosyalar oluşturur.

Katıştırılmış Word Nesneleri (Temp Dizini)

Word bir OLE sunucu programı olarak davrandığında, katıştırılmış Word nesneleri geçici dosyalar olarak Temp dizininde depolanır.

OLE 2.0 ek sürücü deposu gerektirir. OLE programları başlatıldığında, Word'ün veri kopyalarını sunucuya kopyalaması gerekir. Sabit sürücüde büyük miktarda geçici depolama alanı oluşturmak amacıyla, bir programın tek bir oturumunda yoğun olarak OLE 2.0 kullanımı yaygın olarak görülebilir.

Sıfırdan Dosya (Temp Dizini)

Word'de rasgele erişim belleği (RAM) miktarı azaldığında, bilgileri saklamak üzere Temp dizininde geçici olarak tek bir dosya sıfırdan oluşturulur. Bu sıfırdan dosya, genel sistem belleği tarafından ayrılmış Word iç dosya önbelleğinden takas edilen bilgileri içerir. Sıfırdan dosyanın boyutu 64 kilobayt (KB) ile 3,5 megabayt (MB) arasında değişir.

Word'deki varsayılan önbellek boyutu 64 KB'dir.

Word'de önbellek boyutunu artırma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:

212242 Kayıt defterinde Word 2000 ayarlarının depolanma konumu

Kaydedilmiş Makro (Temp Dizini)

Bir makro kaydettiğinizde, Word, Windows Temp dizininde bir geçici dosya oluşturur.

Dönüştürülmüş Dosyalar (Temp Dizini)

Word ile birlikte gelen sözcük işlemci dönüştürücüleri, Word'ün belirli dönüştürücülere erişmek için kullandığı geçici dosyaları Zengin Metin Biçimi (RTF) olarak oluşturur.

Kilitlenmiş Dosyalar (Temp Dizini)

Word'ün başka bir penceresinde zaten açık olan veya ağdaki başka bir kullanıcı tarafından açılmış olan kilitli bir dosyayı açtığınızda, dosyanın bir kopyası üzerinde çalışabilirsiniz. Word bu kopyayı Windows Temp dizinine yerleştirir. Aynı şekilde, belgeye eklenmiş bir şablon kilitliyse, Word bu şablonun bir kopyasını Temp dizininde otomatik olarak oluşturur. Kilitlenmiş bir dosyanın kopyası, özgün dosyayı otomatik olarak güncelleştirmez.

Kaydedilmiş Dosyalar (Kaydedilmiş Dosyayla Aynı Dizin)

Dosya menüsünde Kaydet'e tıkladığınızda aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:
  1. Word, belgenin düzenlenmiş sürümünü kullanarak yeni bir geçici dosya oluşturur.
  2. Word geçici dosyayı oluşturduktan sonra, belgenin önceki sürümünü siler.
  3. Word geçici dosyayı, belgenin önceki sürümüyle aynı adı kullanarak yeniden adlandırır.
Bir Dosyadan Diğerine Yapıştırılan Metin (Kaynak Dosyasıyla Aynı Dizin):


Word belgeler arasında kopyalama ve yapıştırma işlemi gerçekleştirdiğinde kaynak dosyasıyla aynı dizinde bir geçici dosya oluşturabilir. Özellikle kaynak dosyası kaydedilirse veya kapatılırsa bu işlem gerçekleştirilir. Geçici dosya, dosya kaydedilmeden önce Pano tarafından başvurulan bilgileri gösterir. Word, dosyanın eski kopyasını bir geçici dosya adıyla yeniden adlandırarak bu geçici dosyayı oluşturur.

Sahiplik Dosyası (Kaynak Dosyasıyla Aynı Dizin)

Önceden kaydedilen bir dosya düzenleme, yazdırma veya inceleme için açıldığında Word .doc dosya adı uzantısına sahip geçici bir dosya oluşturur. Bu dosya adı uzantısı, bir tilde karakteriyle (~) başlar ve bu karakterin ardından bir dolar işareti ($) ve özgün dosya adının kalan kısmı gelir. Bu geçici dosya, dosyayı açan kişinin oturum açma adını tutar. Bu geçici dosya "sahiplik dosyası" olarak adlandırılır.

Ağda bulunan ve başka bir kişi tarafından zaten açılmış olan bir dosyayı açmaya çalıştığınızda, bu dosya aşağıdaki hata iletisi için kullanıcı adı bilgisini sağlar:
Bu dosya zaten kullanıcı adı tarafından açılmış. Üzerinde çalışmak için bu dosyanın bir kopyasını oluşturmak istiyor musunuz?
Word sahiplik dosyası oluşturamayabilir. Örneğin, belge yalnızca salt okunur olarak paylaşıldıysa Word sahiplik dosyası oluşturamaz. Bu durumda, hata iletisi aşağıdaki hata iletisine dönüşür:
Bu dosya başka bir kullanıcı tarafından açılmış. Üzerinde çalışmak için bu dosyanın bir kopyasını oluşturmak istiyor musunuz?
Not Özgün dosya kapatıldığında Word geçici dosyayı otomatik olarak bellekten siler.

HTTP veya FTP protokolünü kullanarak bir dosyayı açtığınızda, dosya ilk olarak Temp dizinine kopyalanır. Dosya daha sonra Temp dizininden açılır.

UNC paylaşımındaki bir dosyayı Word 2007 ile açtığınızda, dosya ilk olarak Temp dizinine kopyalanır. Dosya daha sonra Temp dizininden açılır.

Otomatik Kaydetme

Word Otomatik Kurtarma Kayıt Dizini

Word otomatik kaydetme işlemi gerçekleştirdiğinde oluşturulan geçici dosya, geçerli bir Temp klasörü yoksa Temp klasöründe depolanır. Bu durumda, Word geçici dosyayı belgenin kayıtlı olduğu klasöre kaydeder.

Dosyayı kapattığınızda geçici dosyaların konumu

Word bazen dosya kapatıldıktan sonra dosya ile bağlantısını sürdürür. Bu durum, Pano'ya dosyadan metin kopyalanmışsa oluşur. Dosyayı kapattığınızda, Word aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeye çalışır:
  • Pano'ya kopyalanan seçim birden çok bölüm ya da resim içermiyorsa veya çok büyük değilse, Word belgenin ilgili bölümünü sıfırdan bir dosyaya kopyalar.
  • Kopyalanan seçimde resim veya birden çok bölüm varsa ya da dosya bir disketteyse, Word tüm dosyayı Temp dizinine kopyalar ve işaretçiyi bu dizine taşır.