Bir DHCP sunucusu olmadan otomatik TCP/IP adreslemesi kullanma


Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Sorun oluşması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

™zet


Bu makalede, ağda bir Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) sunucusu olmadan otomatik Aktarım Denetim Protokolü/Internet Protokolü (TCP/IP) adreslerinin nasıl kullanılacağı açıklanır. "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen işletim sistemi sürümlerinde Otomatik Özel IP Adreslemesi (APIPA) adı verilen bir özellik bulunmaktadır. Bu özellik, ağda bir DHCP sunucusu kullanılamıyorsa veya yoksa, Windows tabanlı bir bilgisayarın kendisine bir Internet Protokolü (IP) adresi atayabilmesini sağlar. Bu özellik TCP/IP kullanılan küçük bir Yerel Alan Ağı'nın (LAN) yapılandırılmasını ve desteklenmesini kolaylaştırır.

Daha fazla bilgi


Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.

DHCP kullanılacak biçimde yapılandırılmış Windows tabanlı bir bilgisayar, DHCP sunucusu kullanılamıyorsa kendisine otomatik olarak bir Internet Protokolü (IP) adresi atayabilir. Örneğin bu, DHCP sunucusu bulunmayan veya DHCP sunucusunun bakım amacıyla geçici olarak devre dışı bırakıldığı bir ağda yapılabilir.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA), Otomatik Özel IP Adreslemesi için 169.254.0.0-169.254.255.255 adreslerini ayırmıştır. Böylece, APIPA, yönlendirme adresleriyle çakışmaması garanti edilen bir adres sağlar.

Ağ bağdaştırıcısına bir IP adresi atandıktan sonra, bilgisayar aynı ağa bağlı olan ve APIPA için de yapılandırılmış veya 255.255.0.0 alt ağ maskesi kullanılarak IP adresi el ile 169.254.x.y adres aralığında (burada x.y, istemcinin benzersiz tanımlayıcısıdır) yapılandırılmış olan diğer bilgisayarlarla TCP/IP kullanarak iletişim kurabilir. Bilgisayarın başka alt ağlardaki bilgisayarlarla veya otomatik özel IP adreslemesi kullanmayan bilgisayarlarla iletişim kuramayacağını unutmayın. Otomatik özel IP adreslemesi varsayılan olarak etkindir.

Aşağıdaki durumlarda bu özelliği devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz:

- Ağınızda yönlendiriciler kullanılmaktadır.

- Ağınız Internet'e bir NAT veya proxy sunucu olmadan bağlanmaktadır.

DHCP ile ilgili iletiler devre dışı bırakılmadıkça, DHCP adreslemesi ile otomatik özel IP adreslemesi özellikleri arasında geçiş yaptığınızda bu durum DHCP iletileriyle bildirilir. DHCP iletileri istem dışı olarak devre dışı bırakılırsa, aşağıdaki kayıt defteri anahtarında 00 olan PopupFlag değerini 01 olarak değiştirerek DHCP iletilerini yeniden etkinleştirebilirsiniz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP

Değişikliğin uygulanabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir. Windows Millennium Edition, Windows 98 veya Windows 98 İkinci Sürüm'de bilgisayarınızın APIPA kullanıp kullanmadığını belirlemek üzere Winipcfg aracını da kullanabilirsiniz:

Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, "winipcfg" (tırnak işaretleri olmadan) yazın ve Tamam'ı tıklatın. Daha Fazla Bilgi'yi tıklatın. IP Otomatik Yapılandırma Adresi kutusu 169.254.x.x aralığında bir IP adresi içeriyorsa, Otomatik Özel IP Adreslemesi özelliği etkinleştirilmiştir. IP Adresi kutusu varsa, otomatik özel IP adreslemesi özelliği etkin değildir.
Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003 için, komut isteminde IPconfig komutunu kullanarak bilgisayarınızın APIPA kullanıp kullanmadığını belirleyebilirsiniz:

Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, "cmd" (tırnak işaretleri olmadan) yazın ve Tamam'ı tıklatarak bir MS-DOS komut satırı penceresi açın. "ipconfig /all" (tırnak işaretleri olmadan) yazın ve ENTER tuşuna basın. 'Otomatik Yapılandırma Etkin' satırında "Evet" ve 'Otomatik Yapılandırma IP Adresi' olarak 169.254.x.y görünüyorsa (burada x.y, istemcinin benzersiz tanımlayıcısıdır), bilgisayar APIPA kullanıyor demektir. 'Otomatik Yapılandırma Etkin' satırında "Evet" görünüyorsa,bilgisayar APIPA kullanmıyordur.
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak otomatik özel IP adreslemesini devre dışı bırakabilirsiniz.

TCP/IP bilgilerini el ile de yapılandırabilirsiniz ve bu durumda tüm DHCP yapılandırması devre dışı bırakılır. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak otomatik özel IP adreslemesini devre dışı bırakabilirsiniz (ancak DHCP devre dışı bırakılmaz). Windows Millennium Edition, Windows98 veya Windows 98 İkinci Sürüm'de, aşağıdaki kayıt defteri anahtarına 0x0 değeriyle "IPAutoconfigurationEnabled" DWORD kayıt defteri girdisini ekleyebilirsiniz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP
Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003'te, aşağıdaki kayıt defteri anahtarına 0x0 değeriyle "IPAutoconfigurationEnabled" DWORD kayıt defteri girdisi eklenerek APIPA devre dışı bırakılabilir:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<Adapter GUID>
Not Adapter GUID alt anahtarı, bilgisayarın LAN bağdaştırıcısı için bir genel benzersiz tanımlayıcıdır.

IPAutoconfigurationEnabled DWORD girdisinin değerini 1 olarak ayarlayarak APIPA'yı etkinleştirebilirsiniz; bu ayar, bu değer kayıt defterinden kaldırıldığındaki varsayılan durumdur.

APIPA'nın Kullanışlı Olabileceği Durumlara Örnekler

Örnek 1: Önceden Bir IP Adresi veya DHCP Sunucusu Bulunmuyorsa

DHCP için yapılandırılmış olan Windows tabanlı bilgisayarınız başlatılırken, üç veya daha fazla "keşif" iletisi yayımlar. Birkaç keşif iletisi yayımlandıktan sonra bir DHCP sunucusu yanıt vermezse, Windows tabanlı bilgisayar kendisine bir Sınıf B (APIPA) adresi atar. Windows tabanlı bilgisayar daha sonra bilgisayarın kullanıcısına bir hata iletisi görüntüleyerek daha önce kendisine bir DHCP sunucusundan hiç IP adresi atanmadığını bildirir. Windows tabanlı bilgisayar bundan sonra her üç dakikada bir Keşif iletisi göndererek bir DHCP sunucusuyla iletişim kurmaya çalışır.

Örnek 2: Önceden Bir IP Adresi Var ve DHCP Sunucusu Yoksa

Bilgisayar DHCP sunucusunu arar ve hiçbir sunucu bulunamazsa, varsayılan ağ geçidine erişmeye çalışır. Varsayılan ağ geçidi yanıt verirse, Windows tabanlı bilgisayar önceden kiraladığı IP adresini korur. Ancak bilgisayar varsayılan ağ geçidinden yanıt alamazsa veya atanmış bir IP adresi yoksa, otomatik özel IP adreslemesi özelliğini kullanarak kendisine bir IP adresi atar. Kullanıcıya bir hata iletisi görüntülenir ve keşif iletileri her 3 dakikada bir iletilir. Bir DHCP sunucusu çevrimiçi olduğunda, DHCP Sunucusu ile iletişimin yeniden sağlandığını bildiren bir ileti oluşturulur.

Örnek 3: Kira Zaman Aşımına Uğramış ve DHCP Sunucusu Yoksa

Windows tabanlı bilgisayar IP adresini yeniden kiralamaya çalışır. Windows tabanlı bilgisayar bir DCHP sunucusu bulamazsa, bir hata iletisi oluşturduktan sonra kendisine bir IP adresi atar. Ardından bilgisayar dört keşif iletisi yayınlar ve bir DHCP sunucusu çevrimiçi duruma gelinceye kadar her 5 dakikada bir tüm yordamı yineler. Sunucu bulunduğunda, DHCP Sunucusu ile iletişimin yeniden sağlandığını bildiren bir ileti oluşturulur.