Windows'daki Klasör Yeniden Yönlendirme Özelliği

™zet

Bu makalede, Windows'daki Klasör Yeniden Yönlendirme özelliği açıklanmaktadır.

Daha fazla bilgi

Windows, Klasör Yeniden Yönlendirme adı verilen bir grup ilkesi uzantısını kullanarak belirli kullanıcı klasörlerini sunucu konumlarına yeniden yönlendirme becerisi sağlar.


Birçok yönetici, klasör yeniden yönlendirme özelliğini, her bir kullanıcı için kullanıcı klasörleri yeni oluşturulan bir klasöre otomatik olarak yeniden yönlendirilecek biçimde kullanmak isteyebilir. Bu makalede, yeni klasör konumunun nasıl yeniden yönlendirileceği ve yeniden yönlendirme işleminin başarıyla tamamlanabilmesi için gereken en düşük NTFS Erişim Denetim Listesi (ACL) izinleri açıklanmaktadır.

Kurulum

Klasör Yeniden Yönlendirme bir Kullanıcı grup ilkesidir. Bu, klasör yeniden yönlendirme özelliğinin yapılandırılmış olduğu bir kullanıcının, kullanıcı nesnesinin bir site, etki alanı veya kuruluş birimi gibi alt grup olduğu bir klasör yapısıyla bağlantılı bir grup ilkesi bulunması gerektiği anlamına gelir.

Grup ilkesi oluşturulduktan ve uygun klasör nesnesine bağlandıktan sonra, yönetici hangi klasörlerin ve hangi konumdan yeniden yönlendirileceğini atayabilir. Bunu yapmak için, yöneticinin Grup İlkesi Nesnesi'nde aşağıdaki konuma gitmesi gerekir:

Kullanıcı Yapılandırması\Windows Ayarları\Klasör Yeniden Yönlendirme
Klasörün Özellikler iletişim kutusunda, Temel veya Gelişmiş klasör yeniden yönlendirme özelliğini seçebilir ve klasörün yeniden yönlendirilmesi gereken sunucu dosya sistemi yolunu atayabilirsiniz.

%USERNAME% değişkeni yeniden yönlendirme yolunun parçası olarak kullanılarak, ilke nesnesinin uygulandığı her kullanıcı için yeniden yönlendirilen klasörün sistem tarafından dinamik olarak oluşturulması sağlanabilir.

Güvenlik Gereksinimleri

Klasör Yeniden Yönlendirme özelliğini her kullanıcı için yeni alt klasörler oluşturacak şekilde yapılandırırsanız, ilgili kullanıcının uygun konumda alt klasörü oluşturabilmesi için yeterli Paylaşım ve NTFS ACL izinleri olması gerekir.

Kullanıcının yeterli Paylaşım ve NTFS ACL izinleri yoksa klasörü yeniden yönlendirilmez ve yerel uygulama olay günlüğünde aşağıdaki olay iletilerinden birini görebilirsiniz:

Olay Kimliği: 101

Kullanıcı: kullanıcıadı

Bilgisayar: bilgisayaradı

Açıklama:
Klasöradı klasörünü yeniden yönlendirme işlemi başarısız. Yeniden yönlendirilen klasör için yeni dizin oluşturulamadı. Klasörün yeniden yönlendirileceği yer \\sunucuadı\paylaşımadı\%username%, \\sunucuadı\paylaşımadı\kullanıcıadı en son genişletilen yoldu. Aşağıdaki hata oluştu:
Erişim reddedildi.
-veya-
Olay Kimliği: 101

Kullanıcı: kullanıcıadı

Bilgisayar: bilgisayaradı

Açıklama:

Uygulama verileri klasörünü yeniden yönlendirme işlemi başarısız. Yeniden yönlendirilen klasör dosyaları, yeni konuma taşınamadı. Klasörün yeniden yönlendirileceği yer yol olarak yapılandırıldı. Dosyalar, yol konumundan yol konumuna taşındı. Aşağıdaki hata oluştu: Güvenlik açıklayıcısı yapısı geçersiz.
Yeniden yönlendirilen klasörlerin barındırılacağı bir paylaşım için gerekli izinler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

274443 Windows 2000'de klasör yeniden yönlendirme kullanılarak güvenliği artırılmış yeniden yönlendirilen klasörler dinamik olarak nasıl oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 232692 - Son İnceleme: 14 May 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim