Windows Media Player Kullanırken "Dosya Açık" Hata İletisi

Belirtiler

Windows Media Player ile oynatmak istediğiniz dosya adını yazdığınızda, aşağıdaki hata iletilerinden birini veya daha fazlasını alabilirsiniz:

Dosya açılamıyor (Hata=80040216)
'http://Sunucuadı/Yol/Dosyaadı.asf' açılamıyor. Yolun ve dosya adının doğru olduğunu onaylayın ve yeniden deneyin (Hata=80070002)
'\\Sunucu\Dizin\Dosyaadı' açılamıyor. Yolun ve dosya adının doğru olduğunu onaylayın ve yeniden deneyin. (Hata=80070035)
'\\Sunucu\Dosyaadı' açılamıyor. Yolun ve dosya adının doğru olduğunu onaylayın ve yeniden deneyin. (Hata=80070043)
'protokol://sunucu/dizin/dosyaadı' açılamıyor. Yolun ve dosya adının doğru olduğunu onaylayın ve yeniden deneyin. (Hata=80070005)
Belirtilen yol geçersiz (Hata=800700A1)
Sunucu veya proxy bulunamadı (Hata=800C0005)
Protokol bilinmiyor ve eşleşen bir takılabilir protokol girilmemiş. (Hata=800C000D)
Belirtilen akış türü algılanamadı. (Hata=C00D07E2)
Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. (Hata=C00D001A)
Konuma veya dosyaya erişiminiz bulunmuyor. (Hata 80070005)

Neden

Windows Media Player belirtilen dosya adını bulamıyor. Dosya adı yanlış yazılmış veya dosya yolu hatalı olabilir. Dosya yolu oluşturmanın çok çeşitli yöntemleri vardır; kullanılan yöntem, çoklu ortam içeriğine nasıl erişmeye çalıştığınıza bağlıdır. Çoklu ortam dosyalarına erişim sağlamak amacıyla kullanılan ortam yöntemler için doğru sözdizimi aşağıdaki örneklerde verilmektedir.

Daha fazla bilgi

Bilgisayarınızdaki Bir Çoklu Ortam Dosyasını Oynatmak için

SürücüHarfi:\DizinAdı\DosyaAdı

SürücüHarfi, çoklu ortam dosyasının bulunduğu diskle ilişkilendirilmiş harftir (genellikle C:\). Dizin, çoklu ortam dosyasının bulunduğu klasördür. Dizin adları arasında ters eğik çizgi ve SürücüHarfi sonrasında iki nokta üst üste kullanıldığını unutmayın. Dosyaadı, çoklu ortam dosyasının adıdır. SürücüAdı ve DosyaAdı, yol için gereken bölümlerdir. DizinAdı, çoklu ortam içeriğinin depolandığı konuma göre isteğe bağlı olarak kullanılır.


World Wide Web'deki Bir Çoklu Ortam Dosyasını Oynatmak için

Protokol://EtkiAlanı/DizinAdı/DosyaAdı

Protokol, bilgisayarların bilgi alışverişinde bulunabilmesini sağlayan bir dizi biçim ve yordamdır. HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) ve MMS (Microsoft Media Server protokolü), Windows Media Player'ın kullandığı protokoller arasındadır. DizinAdı, çoklu ortam içeriğinin Web sitesindeki konumuna göre isteğe bağlı olarak kullanılır. DosyaAdı, çoklu ortam dosyasının adıdır. Protokolden sonra iki nokta üst üste ve iki eğik çizgi, her klasör adı ve dosya adı arasında ise bir eğik çizgi kullanıldığını unutmayın. Protokol, EtkiAlanıAdı ve DosyaAdı, yol için gereken bölümlerdir. DizinAdı, çoklu ortam içeriğinin depolandığı konuma göre isteğe bağlı olarak kullanılır.


Yerel Alan Ağındaki Bir Çoklu Ortam Dosyasını Yürütmek için

\\SunucuAdı\PaylaşımAdı\DosyaAdı

SunucuAdı, Yerel Alan Ağı'nda çoklu ortam dosyasının bulunduğu bilgisayarın adıdır. PaylaşımAdı, sunucudaki çoklu ortam dosyasının bulunduğu paylaşılan klasördür. DosyaAdı, çoklu ortam dosyasının adıdır. SunucuAdı'ndan önce iki ters eğik çizgi ve klasör adı ile dosya adı arasında da tek bir ters eğik çizgi kullanıldığını unutmayın. SunucuAdı, PaylaşımAdı ve DosyaAdı, yol için gereken bölümlerdir.


Ağdaki Bir Çoklu Ortam Dosyasını Protokol Kullanarak Yürütmek için

Protokol://SunucuAdı/PaylaşımAdı/DosyaAdı

Protokol, bilgisayarların bilgi alışverişinde bulunabilmesini sağlayan bir dizi biçim ve yordamdır. HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) ve MMS (Microsoft Media Server protokolü), Windows Media Player'ın kullandığı protokoller arasındadır. SunucuAdı, ağda çoklu ortam dosyasının bulunduğu bilgisayarın adıdır. PaylaşımAdı, sunucudaki çoklu ortam dosyasının bulunduğu paylaşılan klasörün adıdır. DosyaAdı, çoklu ortam dosyasının adıdır. Protokolden sonra iki nokta üst üste ve iki eğik çizgi, her klasör adı ve dosya adı arasında ise bir eğik çizgi kullanıldığını unutmayın. Protokol, SunucuAdı, PaylaşımAdı ve DosyaAdı, yol için gereken bölümlerdir.

Çözünürlük

Dosya adının yanlış yazılmadığından ve dosya yolunun doğru olduğundan emin olun ve yeniden deneyin. Hata iletisini bir Web sayfasındaki bağlantıyı tıklattığınızda alırsanız, içerik sağlayıcısına başvurup güncelleştirilmiş bağlantıyı öğrenin.Hata iletisini, bir .asx dosyasını oynatmaya çalışırsanız ve .asx dosyası (büyük olasılıkla sitede yeniden düzenlenen içerik nedeniyle) artık var olmayan bir yola başvuruyorsa da alabileceğinizi unutmayın. .asx dosyası yolu doğrudur; .asx dosyasına katıştırılan bir yol geçerli olmayabilir. .asx dosyasının yolunu yeniden yazmak bu sorunu gidermez.
Özellikler

Makale No: 234292 - Son İnceleme: 15 May 2011 - Düzeltme: 1

Geri bildirim