Windows 98 İkinci Sürüm'ü Kapatma Sorunları

BB İçeriği Yasal Uyarısı Kaldırıldı

Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.

ÖNEMLİ: Bu makale, kayıt defterini düzenlemekle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini düzenlemeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayit Defteri'nin Açiklamasi (Bu makale, henüz çevrilmemis Ingilizce içerige baglantilar içerebilir)

™zet

Bu makalede, Microsoft Windows 98'den ziyade Windows 98 İkinci Sürüm'de kapatma ve yeniden başlatma sorunlarında nasıl sorun giderileceği anlatılmaktadır. Windows 98 kapatma sorunlarını gidermekle ilgili ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deli makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

202633 Windows 98 Kapatma Sorunları Nasıl Giderilir (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)
Bu makalede, aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

Daha fazla bilgi

Windows 98 İkinci Sürüm düzgün kapatılmadığında, birkaç dakika boyunca yanıt vermeyebilir (askıda kalır) ve aşağıdaki ileti ekranda görüntülenir:

Bilgisayarınız kapatılırken lütfen bekleyin
Veya, boş bir ekran ve yanıp sönen bir imleç görebilirsiniz ya da bilgisayarınız kapanmak yerine yeniden başlatılabilir.

Windows 98 İkinci Sürüm Kapatma Eki

Microsoft, belirli donanım ve yazılım yapılandırmaları olan ve Windows 98 İkinci Sürüm çalıştırılan bilgisayarlarda kapatma konularına yönelik olarak Windows 98 İkinci Sürüm Kapatma Eki'ni yayınladı. Bu konular, kapatma sırasında yeniden başlatılan ve askıda kalan bilgisayarları içerir.

Microsoft, bu makalede özetlenen sorun giderme adımlarının izlenmesini önerir. Bu makalede özetlenen adımlar tamamlandıktan sonra bilgisayarda kapatma sorunları devam ederse, Microsoft bu güncelleştirmenin uygulanmasını önerir. Windows 98 İkinci Sürüm Kapatma Eki'ni elde etmek hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base makalesini görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

239887 Windows 98 İkinci Sürüm Kapatma Eki'nin Kullanılabilirliği (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)
NOT: Windows 98 İkinci Sürüm Kapatma Eki uygulandıktan sonra, Msconfig.exe'nin Gelişmiş sekmesinde Hızlı Kapatmayı Devreden Çıkar seçeneği listelenmez.

Sorun Giderme

Windows 98 İkinci Sürüm kapatma sorunlarında sorun gidermek hakkında bilgi için, Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:

202633 Windows 98 Kapatma Sorunları Nasıl Giderilir (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)

Kapatma Sorunlarının Ortak Nedenleri

Windows 98 İkinci Sürüm'de kapatma sorunlarına aşağıdaki konulardan biri neden olabilir:
 • Hızlı Kapatma kayıt defteri anahtarı etkinleştirilmiş olabilir.
 • Bozuk bir Windows'tan Çıkış ses dosyası olabilir.
 • Bir program veya sonlandır-ve-bellekte kal (terminate-and-stay-resident, TSR) programı doğru kapatılmamış olabilir.
 • Uyumsuz, bozuk veya çakışan bir aygıt sürücüsü yüklenmiş olabilir.
 • Uyumsuz bir Gelişmiş Güç Yönetimi (APM) veya Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi (ACPI) ayarı olabilir.
 • Uyumsuz bir Temel Girdi/Çıktı Sistemi (BIOS) yapılandırma ayarı olabilir.
 • Bilgisayar, hatalı yapılandırılmış veya bozuk bir donanım içerebilir.
 • Gerçek modda IRQ atanmamış bir video bağdaştırıcı olabilir.
NOT: Windows 98 Second Edition, ACPI, OnNow ve APM için en son güncelleştirmeleri içerir. Ayrıca, Windows 98'in ilk sürümüyle birlikte kullanılan Hızlı kapatma kodu da bu yeni özellikleri desteklemek amacıyla kaldırılmıştır.

Windows 98 İkinci Sürüm birçok yeni sürücü içermesine karşın, üçüncü taraf üreticilerin tümü kendi donanım sürücülerini güncelleştirememiştir. Bazı bilgisayarlarda veya aygıtlarda, Windows 98 İkinci Sürüm'ün tam olarak desteklenebilmesi için güncelleştirilmiş bir BIOS veya aygıt sürücüsü gerekebilir.

Bilinen Konular

IRQ Yönetimi

Bu seçenek, birkaç PCI aygıtının aynı kesinti istemi hattını (IRQ) paylaşmasına izin verir. BIOS tam uyumlu değilse, iki veya daha fazla aygıt IRQ'yu paylaşmasa da bu seçenek bilgisayarınızın düzgün kapatılmamasına neden olabilir. PCI veri yolu IRQ Yönetimi'ni devre dışı bırakmak için, aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin, Denetim Masası'nı tıklatın ve sonra da Sistem'i çift tıklatın.
 2. Aygıt Yöneticisi sekmesinde, Sistem Aygıtları'nı tıklatın.
 3. PCI Veri Yolu'nu çift tıklatın ve sonra da IRQ Yönetimi sekmesinde IRQ Yönetimi Kullan onay kutusunu tıklatıp temizleyin.
 4. Tamam'ı ve sonra yeniden Tamam'ı tıklatın, sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 5. Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra, bilgisayarı yeniden kapatmayı deneyin.
Bilgisayarınız başarıyla kapatılırsa, BIOS yapılandırmasını değiştirmeniz veya bir BIOS güncelleştirmesi bulmanız gerekebilir. Bunu yapmakla ilgili bilgi için, BIOS üreticinize başvurun.

Çalmada Devam Et ve LAN

Bilgisayarın BIOS'unda "Çalmada Devam Et ve LAN" (“Resume on Ring and LAN”) özelliğini devre dışı bırakmak, kapatma ile ilgili bazı sorunları çözebilir. Bunu yapmakla ilgili bilgi için, bilgisayar veya BIOS üreticinize başvurun.

Tak ve Çalıştır BIOS

Bazı durumlarda, kapatma işlemi sırasında BIOS ve Windows bilgisayarın donanımıyla düzgün iletişim kuramayabilir. Windows 98 İkinci Sürüm'ü, bir Tak ve Çalıştır BIOS'un varlığını görmezden gelecek ve doğrudan donanım ile iletişim kuracak biçimde yapılandırabilirsiniz.

NOT: Bu yöntemi, yalnızca sınama amacıyla kullanın. Tak ve Çalıştır BIOS'u devre dışı bırakmak, bazı donanımların çalışmamasına neden olabilir.

Windows'u Tak ve Çalıştır BIOS'u kullanmayacak biçimde yapılandırmak için:

 1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın, CTRL tuşuna basın ve Windows 98 Başlangıç menüsü görüntülenene kadar tuşu basılı tutun.
 2. Yalnızca Komut Satırı'nı seçin.
 3. Komut istemine şu satırı yazın:
  cd \windows\system
 4. Bios.vxd dosyasını Bios.old olarak yeniden adlandırın.
 5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 6. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra, Windows'u kapatmayı deneyin.
Bilgisayar düzgün kapatılırsa, kapatma sorununa büyük olasılıkla sistem BIOS'u neden olmaktadır. Ana kart veya BIOS üreticinize başvurup olası bir güncelleştirme olup olmadığını öğrenin.

Bilgisayarınızın BIOS'u hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

299697 Bilgisayar Temel Giriş/Çıkış Sistemine Genel Bakış (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)

NVRAM/ESCD

BIOS ve Windows'un başlatma ve kapatma işlemleri sırasında nasıl etkileşim kurduğu konusunda özel ayarlar bulunmaktadır. Bunu denetlemek için, NVRAM/ESCD güncelleştirmeleri özelliğini devre dışı bırakıp bunun kapatma sorunlarını giderip gidermediğine bakın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin, Denetim Masası'nı tıklatın ve sonra da Sistem'i çift tıklatın.
 2. Aygıt Yöneticisi sekmesinde, Sistem Aygıtları'nı çift tıklatın.
 3. Tak ve Çalıştır BIOS'u tıklatın ve sonra da Ayarlar sekmesinde NVRAM / ESCD güncelleştirmelerini devreden çıkar onay kutusunu tıklatıp seçin.
 4. Tamam'ı ve sonra yeniden Tamam'ı tıklatın, sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 5. Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra, bilgisayarı yeniden kapatmayı deneyin.

Hızlı Kapatma Kayıt Defteri Anahtarı Etkinleştirilmiş

UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nin yanlış kullanımından doğabilecek sorunların çözülebileceğini garanti etmez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Microsoft Sistem Yapılandırması hizmet programı, Hızlı Kapatma'yı devre dışı bırakmak için bir seçenek içerir. Bu seçenek Windows 98 İkinci Sürüm'de ayarlanmamışsa, bilgisayarınız kapatma yerine yeniden başlatılabilir. Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki kayıt defteri anahtarında 1 olan FastReboot veri değerini 0 olarak değiştirin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
NOT: Windows 98 İkinci Sürüm Kapatma Eki uygulandıktan sonra, Msconfig.exe'nin Gelişmiş sekmesindeHızlı Kapatmayı Devreden Çıkar seçeneği listelenmez.

Virüsten Koruma Programı

Bilgisayarınız kapatılırken disket sürücüsünü tarayacak biçimde yapılandırılmış bir virüsten koruma programınız varsa, bilgisayarınız yanıt vermemeye başlayabilir. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

231666 Virüsten Koruma Yazılımı Kapatma Sırasında Bilgisayarın Yanıt Vermemesine Neden Oluyor (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)

Configmg.vxd Dosyasını Değiştirmek

Microsoft, bazı müşterilerin kapatma sorununu gidermek için Configmg.vxd dosyasınının Windows 98 İkinci Sürüm sürümünü Windows 98 sürümüyle değiştirdiğini öğrenmiştir. Microsoft, bunu yapmamanızı önemle önermektedir. Bu, önemli hata iletilerine, CPI hatalarına ve donanım bozulmalarına neden olabilecek sınanmamış bir senaryodur. Windows 98 İkinci Sürüm Kapatma Eki, Configmg.vxd dosyasının uygun sürümünün yüklenmiş olup olmadığını algılar ve önceki sürümlerinin yerine Windows 98 İkinci Sürüm sürümünü yükler.Kapatma İşlemi Sırasında Gerçekleştirilen İşlevler

Windows 98 İkinci Sürüm, kapatma işlemi sırasında birçok işlevi gerçekleştirmeye çalışır:
 • Tüm diske yazma işlevlerinin tamamlanması.
 • Disk önbelleğini temizleme.
 • Çalışmakta olan tüm programları kapatmak için Windows'u Kapat kodunu çalıştırma.
 • Tüm Korunan mod sürücüleri Gerçek moda geçirme.


Bilgisayarınızı kapatırken karşılaştığınız sorunlar bu makalede anlatılmamışsa, lütfen aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidip Windows 98 kapatılırken karşılaşılan sorunlarla ilgili diğer makalelere bakın:


Özellikler

Makale No: 238096 - Son İnceleme: 12 May 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim