Windows 2000'de etki alanı denetleyicileri nasıl yükseltilir ve indirgenir

™zet

Bu makalede, Windows 2000'de bir etki alanı denetleyicisinin tek başına sunucu rolüne yükseltilmesi veya indirgenmesi açıklanmıştır. Bir sunucunun etki alanı denetleyicisi durumuna yükseltilmesi, bu sunucuya Active Directory Hizmetleri yüklenmesi işlemidir. Bir etki alanı denetleyicisinin indirgenmesi, Active Directory'i kaldırır ve yerel bir Kullanıcı Hesapları Sistemi (UAS) kullanımına geçiş yapar. Bir sunucuyu etki alanı denetleyicisi durumuna yükseltmeden önce, yapınızı kuruluş gereksinimlerinize ve ağ topolojinize en uygun şekilde planlamanız gerekir. Yönetici bir sunucuyu etki alanı denetleyicisi durumuna yükseltirken aşağıdaki seçeneklere sahiptir:
 • Yeni bir ormana ilk etki alanı denetleyicisini yükleme
 • Yeni bir etki alanı ağacına ilk etki alanı denetleyicisini yükleme
 • Yeni bir alt etki alanına ilk etki alanı denetleyicisini yükleme
 • Bir etki alanı ağacına ek etki alanı denetleyicisi yükleme
 • Etki alanı denetleyicisinden Active Directory'i kaldırma
Etki Alanı Ad Sistemi (DNS) hizmeti, ad çözümlemesi için Active Directory'nin ayrılmaz bir parçasıdır. DNS hizmeti, Windows 2000 ad alanını tanımlar ve çok esnektir.
DNS gereksinimleri ve yüklenmesi konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
237675 Active Directory için Etki Alanı Ad Sistemini Kurmak
Yapılandırmanızı planladıktan ve yükseltme işleminde hangi seçeneği kullanacağınıza karar verdikten sonra, aşağıda uygun bölümde yer alan adımları uygulayın. Bu bölümler, yükseltme işlemi boyunca yöneticiye yol gösterir.


Yeni Bir Ormana İlk Etki Alanı Denetleyicisini Yükleme

NOT
: Yükleme işlemi sırasında veya daha önce belirli bir noktada bir DNS sunucusu yüklemeniz gerekir. Bilgisayar bir etki alanı denetleyicisi durumuna yükseltildikten sonra, DNS'de, bu etki alanındaki dizinde gerçekleştirilecek Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) sorgularına olanak veren hizmetler kaydeder.

 1. Başlat
  'ı tıklatın,
  Çalıştır
  'ı tıklatın,
  dcpromo
  yazın ve
  Tamam
  'ı tıklatın.
 2. Active Directory Yükleme Sihirbazı başlatılır.
  İleri
  'yi tıklatın.
 3. Active Directory Yükleme Sihirbazı, bu sunucunun sahip olacağı rolü belirlemek için bir dizi soru sorar. Bu sunucuyu ormanda ilk etki alanı denetleyicisi olarak yüklemekte olduğunuz için,
  Domain Controller for a New Domain
  'i (Yeni Bir Etki Alanı için Etki Alanı Denetleyicisi) tıklatın.
 4. İleri
  'yi tıklatın.
 5. Bu etki alanı aynı zamanda yeni bir etki alanı ağacındaki ilk etki alanı denetleyicisi de olacağı için,
  Create a new domain tree
  'yi (Yeni etki alanı ağacı oluştur) tıklatın.
 6. İleri
  'yi tıklatın.
 7. Bu, yeni ormandaki ilk etki alanı denetleyicisi olacağı için, kuruluşunuzdaki ilk etki alanı olacaktır.
  Yeni etki alanı ağaçları ormanı oluştur
  'u tıklatın.
 8. İleri
  'yi tıklatın.
 9. New Domain Name
  (Yeni Etki Alanı Adı) ekranında, yeni etki alanınızın tam DNS adını tam etki alanı adı biçiminde (örneğin: Microsoft.com) yazın.
 10. NetBIOS Domain Name
  (NetBIOS Etki Alanı Adı) ekranında,
  NetBIOS Name
  (NetBIOS Adı) kutusu, tam etki alanı adınızın ilk bölümüyle (örneğin: MICROSOFT) doldurulur.
 11. Database Location
  (Veritabanı Konumu) ve
  Logs Location
  (Günlüklerin Konumu) kutuları varsayılan konumla (KökSürücü\Winnt\Ntds) doldurulur. En iyi performans ve kurtarılabilirlik olanağı için, veritabanını ve günlükleri ayrı bir sabit diskte depolayın.
  Logs Location
  (Günlüklerin Konumu) değerini farklı bir sabit disk olarak değiştirin.
 12. İleri
  'yi tıklatın.
 13. Shared System Volume
  (Paylaşılan Sistem Birimi) ekranında, birim NTFS dosya sistemini kullanıyorsa, KökSürücü\Winnt\Sysvol varsayılan konumu kabul edilebilir. Bu, Sysvol klasörü için gereklidir.
 14. İleri
  'yi tıklatın.
 15. Kullanılabilir DNS sunucunuz yoksa, "The wizard cannot contact the DNS server that handles the name
  Domain Name
  to determine if it supports dynamic update. Confirm your DNS configuration, or install and configure a DNS server on this computer" (Sihirbaz, dinamik güncelleştirmeyi destekleyip desteklemediğini belirlemek üzere, Etki Alanı Adı adını işleyen DNS sunucusuyla bağlantı kuramıyor. DNS yapılandırmanızı doğrulayın veya bu bilgisayara bir DNS sunucusu yükleyip yapılandırın) iletisi görüntülenir.
 16. Tamam
  'ı tıklatın.
 17. Configure DNS
  (DNS Yapılandır) ekranında,
  Yes, install and configure DNS on this computer (recommended)
  (Evet, bu bilgisayara DNS yükle ve yapılandır (önerilen)) seçeneğini tıklatın.
 18. İleri
  'yi tıklatın.
 19. Windows NT 4.0 RAS Server
  ekranında, bu sunucuya Uzaktan Erişim Hizmetleri (RAS) erişimine izin vermek isteyip istemediğinizi belirleyin.
  İleri
  'yi tıklatın.
 20. Directory Serviced Restore Mode Administrative Password
  (Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Modu Yönetici Parolası) ekranında, bilgisayarınızı Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunda başlattığınızda kullanılacak bir yönetici parolası belirtin. Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunu, Active Directory veritabanını kurtarmanız gerektiğinde kullanırsınız.


  NOT
  : Bu parolayı unutmamaya dikkat edin, aksi taktirde gerektiğinde Active Directory'i geri yükleyemezsiniz.
 21. Summary
  (Özet) ekranında, seçimlerinizi doğrulayın ve
  İleri
  'yi tıklatın.
 22. Ekrandaki iletileri görüntüleyerek Active Directory'nin yüklendiğini doğrulayın. Active Directory yüklenmişse, sihirbazı kapatmak için
  Son
  'u tıklatın.
 23. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Varolan Bir Ormana İlk Etki Alanı Denetleyicisini Yükleme

NOT
: Ad alanının yapısı, bu bilgisayara DNS hizmeti yükleyip yapılandırmayı yapıp yapmadığınızı belirler. TCP/IP ayarları varolan bir DNS sunucusunu gösterecek şekilde doğru yapılandırılırsa, bu sunucuya DNS hizmetini yüklemeniz gerekmez.
 1. Başlat
  'ı tıklatın,
  Çalıştır
  'ı tıklatın,
  dcpromo
  yazın ve
  Tamam
  'ı tıklatın.
 2. Active Directory Yükleme Sihirbazı başlatılır.
  İleri
  'yi tıklatın.
 3. Active Directory Yükleme Sihirbazı, bu sunucunun sahip olacağı rolü belirlemek için bir dizi soru sorar. Bu sunucuyu ormanda ilk etki alanı denetleyicisi olarak yüklemekte olduğunuz için,
  Domain Controller for a New Domain
  'i (Yeni Bir Etki Alanı için Etki Alanı Denetleyicisi) tıklatın.
 4. İleri
  'yi tıklatın.
 5. Bu etki alanı aynı zamanda yeni bir etki alanı ağacındaki ilk etki alanı denetleyicisi de olacağı için,
  Create a new domain tree
  'yi (Yeni etki alanı ağacı oluştur) tıklatın.
 6. İleri
  'yi tıklatın.
 7. Bu, yeni ormandaki ilk etki alanı denetleyicisi olmayacağı için, kuruluşunuzdaki ilk etki alanı olmayacaktır.
  Place this new domain tree in an existing forest
  'i (Bu yeni etki alanı ağacını varolan bir ormana yerleştir) tıklatın.
 8. İleri
  'yi tıklatın.

 9. Sonraki ekranda ağ kimlik bilgileri istenir. Bu işlemde kullanılacak bir hesap için kullanıcı adı, parola ve etki alanı adını yazın. Hesap tam yönetici ayrıcalıklarına sahip olmalıdır. Etki alanı adı, tam etki alanı adı (FQDN) biçiminde olabilir.
 10. New Domain Tree
  (Yeni Etki Alanı Ağacı) ekranında, yeni etki alanınızın tam DNS adını tam etki alanı adı (örneğin: Microsoft.com) biçiminde yazın.
 11. NetBIOS Domain Name
  (NetBIOS Etki Alanı Adı) ekranında,
  NetBIOS Name
  (NetBIOS Adı) kutusu, tam etki alanı adınızın ilk bölümüyle (örneğin: MICROSOFT) doldurulur.
 12. Database Location
  (Veritabanı Konumu) ve
  Logs Location
  (Günlüklerin Konumu) kutuları varsayılan konumla (KökSürücü\Winnt\Ntds) doldurulur. En iyi performans ve kurtarılabilirlik olanağı için, veritabanını ve günlükleri ayrı bir sabit diskte depolayın.
  Logs Location
  (Günlüklerin Konumu) değerini farklı bir sabit disk olarak değiştirin.
 13. İleri
  'yi tıklatın.
 14. Shared System Volume
  (Paylaşılan Sistem Birimi) ekranında, birim NTFS dosya sistemini kullanıyorsa, KökSürücü\Winnt\Sysvol varsayılan konumu kabul edilebilir. Bu, Sysvol klasörü için gereklidir.
 15. İleri
  'yi tıklatın.
 16. Kullanılabilir DNS sunucunuz yoksa, "The wizard cannot contact the DNS server that handles the name
  Domain Name
  to determine if it supports dynamic update. Confirm your DNS configuration, or install and configure a DNS server on this computer" (Sihirbaz, dinamik güncelleştirmeyi destekleyip desteklemediğini belirlemek üzere, Etki Alanı Adı adını işleyen DNS sunucusuyla bağlantı kuramıyor. DNS yapılandırmanızı doğrulayın veya bu bilgisayara bir DNS sunucusu yükleyip yapılandırın) iletisi görüntülenir.
 17. Tamam
  'ı tıklatın.
 18. Configure DNS
  (DNS Yapılandır) ekranında,
  Yes, install and configure DNS on this computer (recommended)
  (Evet, bu bilgisayara DNS yükle ve yapılandır (önerilen)) seçeneğini tıklatın.
 19. İleri
  'yi tıklatın.
 20. Windows NT 4.0 RAS Server
  ekranında, bu sunucuya Uzaktan Erişim Hizmetleri (RAS) erişimine izin vermek isteyip istemediğinizi belirleyin.
  İleri
  'yi tıklatın.
 21. Directory Serviced Restore Mode Administrative Password
  (Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Modu Yönetici Parolası) ekranında, bilgisayarınızı Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunda başlattığınızda kullanılacak bir yönetici parolası belirtin. Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunu, Active Directory veritabanını kurtarmanız gerektiğinde kullanırsınız.


  NOT
  : Bu parolayı unutmamaya dikkat edin, aksi taktirde gerektiğinde Active Directory'i geri yükleyemezsiniz.
 22. Summary
  (Özet) ekranında, seçimlerinizi doğrulayın ve
  İleri
  'yi tıklatın.
 23. Ekrandaki iletileri görüntüleyerek Active Directory'nin yüklendiğini doğrulayın. Active Directory yüklenmişse, sihirbazı kapatmak için
  Son
  'u tıklatın.
 24. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Yeni Bir Alt Etki Alanına İlk Etki Alanı Denetleyicisini Yükleme

NOT
: Sunucuyu bir alt etki alanındaki etki alanı denetleyicisi durumuna yükseltmeden önce, sunucuda DNS ayarlarınız düzgün şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Yükseltme işlemi sırasında, sunucunun üst etki alanının tam etki alanı adını çözümlemesi gerekir.


Yeni bir alt etki alanı için DNS yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
255248 Active Directory'de alt etki alanı nasıl oluşturulur ve alt etki alanına nasıl DNS ad alanı atanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 1. Başlat
  'ı tıklatın,
  Çalıştır
  'ı tıklatın,
  dcpromo
  yazın ve
  Tamam
  'ı tıklatın.
 2. Active Directory Yükleme Sihirbazı başlatılır.
  İleri
  'yi tıklatın.
 3. Active Directory Yükleme Sihirbazı, bu sunucunun sahip olacağı rolü belirlemek için bir dizi soru sorar. Bu sunucuyu yeni bir etki alanında ilk etki alanı denetleyicisi olarak yüklemekte olduğunuz için,
  Domain Controller for a New Domain
  'i (Yeni Bir Etki Alanı için Etki Alanı Denetleyicisi) tıklatın.
 4. İleri
  'yi tıklatın.
 5. Bu etki alanı denetleyicisi aynı zamanda, yeni bir alt etki alanındaki ilk etki alanı denetleyicisi de olacağı için,
  Create a new child domain in an existing domain tree
  'yi (Varolan bir etki alanı ağacında yeni bir alt etki alanı oluştur) tıklatın.
 6. İleri
  'yi tıklatın.
 7. Sonraki ekranda ağ kimlik bilgileri istenir. Bu işlemde kullanılacak hesap için kullanıcı adı, parola ve etki alanı adını yazın. Hesap tam yönetici ayrıcalıklarına sahip olmalıdır. Alt etki alanı yüklemek için, DNS'nin üst etki alanını bulabilmesi için doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun. DNS'niz doğru şekilde yapılandırılmışsa ve sunucu doğru etki alanı adını içeren DNS sunucusunu gösteriyorsa,
  Domain
  (Etki alanı) kutusundaki giriş tam etki alanı adı biçiminde olabilir.
 8. Child Domain Installation
  (Alt Etki Alanı Yüklemesi) ekranında, üst etki alanının tam DNS adını tam etki alanı (örneğin: Microsoft.com) biçiminde yazın.
 9. Child Domain
  (Alt Etki Alanı) kutusuna, alt etki alanının adını (örneğin: Finans) yazın.
  İleri
  'yi tıklatın.
 10. NetBIOS Domain Name
  (NetBIOS Etki Alanı Adı) ekranında,
  NetBIOS Name
  (NetBIOS Adı) kutusu, tam etki alanı adınızın ilk bölümüyle (örneğin: Finans) doldurulur.
 11. Database Location
  (Veritabanı Konumu) ve
  Logs Location
  (Günlüklerin Konumu) kutuları varsayılan konumla (KökSürücü\Winnt\Ntds) doldurulur. En iyi performans ve kurtarılabilirlik olanağı için, veritabanını ve günlükleri ayrı bir sabit diskte depolayın.
  Logs Location
  (Günlüklerin Konumu) değerini farklı bir sabit disk olarak değiştirin.
 12. İleri
  'yi tıklatın.
 13. Shared System Volume
  (Paylaşılan Sistem Birimi) ekranında, birim NTFS dosya sistemini kullanıyorsa, KökSürücü\Winnt\Sysvol varsayılan konumu kabul edilebilir. Bu, Sysvol klasörü için gereklidir.
 14. İleri
  'yi tıklatın.
 15. Kullanılabilir DNS sunucunuz yoksa, "The wizard cannot contact the DNS server that handles the name
  Domain Name
  to determine if it supports dynamic update. Confirm your DNS configuration, or install and configure a DNS server on this computer" (Sihirbaz, dinamik güncelleştirmeyi destekleyip desteklemediğini belirlemek üzere, Etki Alanı Adı adını işleyen DNS sunucusuyla bağlantı kuramıyor. DNS yapılandırmanızı doğrulayın veya bu bilgisayara bir DNS sunucusu yükleyip yapılandırın) iletisi görüntülenir.
 16. Tamam
  'ı tıklatın.
 17. Configure DNS
  (DNS Yapılandır) ekranında,
  Yes, install and configure DNS on this computer (recommended)
  (Evet, bu bilgisayara DNS yükle ve yapılandır (önerilen)) seçeneğini tıklatın.
 18. İleri
  'yi tıklatın.
 19. Windows NT 4.0 RAS Server
  ekranında, bu sunucuya Uzaktan Erişim Hizmetleri (RAS) erişimine izin vermek isteyip istemediğinizi belirleyin.
  İleri
  'yi tıklatın.
 20. Directory Serviced Restore Mode Administrative Password
  (Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Modu Yönetici Parolası) ekranında, bilgisayarınızı Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunda başlattığınızda kullanılacak bir yönetici parolası belirtin. Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunu, Active Directory veritabanını kurtarmanız gerektiğinde kullanırsınız.


  NOT
  : Bu parolayı unutmamaya dikkat edin, aksi taktirde gerektiğinde Active Directory'i geri yükleyemezsiniz.
 21. Summary
  (Özet) ekranında, seçimlerinizi doğrulayın ve
  İleri
  'yi tıklatın.
 22. Ekrandaki iletileri görüntüleyerek Active Directory'nin yüklendiğini doğrulayın. Active Directory yüklenmişse, sihirbazı kapatmak için
  Son
  'u tıklatın.
 23. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Varolan Bir Etki Alanına Ek Etki Alanı Denetleyicisi Yükleme

NOT
: Sunucuyu varolan bir etki alanındaki etki alanı denetleyicisi durumuna yükseltmeden önce, sunucuda DNS ayarlarınız düzgün şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Yükseltme işlemi sırasında, sunucunun etki alanının tam etki alanı adını çözümlemesi gerekir.
 1. Başlat
  'ı tıklatın,
  Çalıştır
  'ı tıklatın,
  dcpromo
  yazın ve
  Tamam
  'ı tıklatın.
 2. Active Directory Yükleme Sihirbazı başlatılır.
  İleri
  'yi tıklatın.
 3. Active Directory Yükleme Sihirbazı, bu sunucunun sahip olacağı rolü belirlemek için bir takım sorular sorar. Bu sunucuyu bir etki alanındaki ek bir etki alanı denetleyicisi olarak yüklemekte olduğunuz için,
  Additional Domain Controller for an Existing Domain
  'i (Varolan Bir Etki Alanı için Ek Etki Alanı Denetleyicisi) tıklatın.
 4. İleri
  'yi tıklatın.
 5. Sonraki ekranda ağ kimlik bilgileri istenir. Bu işlemde kullanılacak hesap için kullanıcı adı, parola ve etki alanı adını yazın. Hesap tam yönetici ayrıcalıklarına sahip olmalıdır. Etki alanı adı, tam etki alanı adı biçiminde olmamalıdır.
 6. Additional Domain Controller
  (Ek Etki Alanı Denetleyicisi) ekranında, varolan etki alanınızın tam DNS adını tam etki alanı adı (örneğin: Microsoft.com) biçiminde yazın.
 7. Database Location
  (Veritabanı Konumu) ve
  Logs Location
  (Günlüklerin Konumu) kutuları varsayılan konumla (KökSürücü\Winnt\Ntds) doldurulur. En iyi performans ve kurtarılabilirlik olanağı için, veritabanını ve günlükleri ayrı bir sabit diskte depolayın.
  Logs Location
  (Günlüklerin Konumu) değerini farklı bir sabit disk olarak değiştirin.
 8. İleri
  'yi tıklatın.
 9. Shared System Volume
  (Paylaşılan Sistem Birimi) ekranında, birim NTFS dosya sistemini kullanıyorsa, KökSürücü\Winnt\Sysvol varsayılan konumu kabul edilebilir. Bu, Sysvol klasörü için gereklidir.
 10. İleri
  'yi tıklatın.
 11. Kullanılabilir DNS sunucunuz yoksa, "The wizard cannot contact the DNS server that handles the name
  Domain Name
  to determine if it supports dynamic update. Confirm your DNS configuration, or install and configure a DNS server on this computer" (Sihirbaz, dinamik güncelleştirmeyi destekleyip desteklemediğini belirlemek üzere, Etki Alanı Adı adını işleyen DNS sunucusuyla bağlantı kuramıyor. DNS yapılandırmanızı doğrulayın veya bu bilgisayara bir DNS sunucusu yükleyip yapılandırın) iletisi görüntülenir.
 12. Tamam
  'ı tıklatın.
 13. Configure DNS
  (DNS Yapılandır) ekranında,
  Yes, install and configure DNS on this computer (recommended)
  (Evet, bu bilgisayara DNS yükle ve yapılandır (önerilen)) seçeneğini tıklatın.
 14. İleri
  'yi tıklatın.
 15. Windows NT 4.0 RAS Server
  ekranında, bu sunucuya Uzaktan Erişim Hizmetleri (RAS) erişimine izin vermek isteyip istemediğinizi belirleyin.
  İleri
  'yi tıklatın.
 16. Directory Serviced Restore Mode Administrative Password
  (Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Modu Yönetici Parolası) ekranında, bilgisayarınızı Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunda başlattığınızda kullanılacak bir yönetici parolası belirtin. Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunu, Active Directory veritabanını kurtarmanız gerektiğinde kullanırsınız.


  NOT
  : Bu parolayı unutmamaya dikkat edin, aksi taktirde gerektiğinde Active Directory'i geri yükleyemezsiniz.
 17. Yükseltme işleminin çoğaltma aşamasında, daha sonra çoğaltma seçeneği vardır. Bu seçeneği belirlemek için pek çok neden vardır (örneğin, gün ortasında yavaş bir bağlantı kullanıyor ve günün sonuna kadar beklemek istiyorsanız).
 18. Ekrandaki iletileri görüntüleyerek Active Directory'nin yüklendiğini doğrulayın. Active Directory yüklenmişse, sihirbazı kapatmak için
  Son
  'u tıklatın.
 19. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Etki Alanı Denetleyicisinden Active Directory'i Kaldırma

NOT
: Bir etki alanı denetleyicisi indirgendiğinde, etki alanındaki son etki alanı denetleyicisiyse, son bir çoğaltma gerçekleştirir ve rolleri başka bir etki alanı denetleyicisine aktarır. İndirgeme işleminin parçası olarak, Dcpromo yardımcı programı etki alanı denetleyicisinin yapılandırma verilerini Active Directory'den kaldırır. Bu veriler, Active Directory Siteleri ve Hizmetleri Yöneticisi'ndeki sunucu nesnesinin alt nesnesi olarak bulunan bir NTDS Settings (NTDS Ayarları) nesnesi biçimi alır. Etki alanı denetleyicisi indirgendikten sonra, artık Active Directory bilgilerine sahip olmaz ve yerel veritabanı bilgileri için Güvenlik Hesapları Yöneticisi (SAM) veritabanını kullanır. Etki alanı denetleyicisi bir genel katalogsa, bu rol başka bir etki alanı denetleyicisine aktarılmaz. Bu durumda, başka bir etki alanı denetleyicisinin bu rolü üstlenmesi için, Active Directory Siteleri ve Hizmetleri Yöneticisi'ndeki onay kutusunu el ile seçmeniz gerekir.


İndirgeme işlemi herhangi bir nedenle başarılı olmazsa, bu meta verileri dizinden el ile silmeniz gerekir. NTDS Settings nesnesini el ile kaldırmak için Ntdsutil.exe yardımcı programını kullanın.
Ntdsutil.exe'yi kullanma konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
216498 Başarısız bir etki alanı denetleyicisi indirgemenin ardından Active Directory'deki veriler nasıl kaldırılır
 1. Başlat
  'ı tıklatın,
  Çalıştır
  'ı tıklatın,
  dcpromo
  yazın ve
  Tamam
  'ı tıklatın.
 2. Active Directory Yükleme Sihirbazı başlatılır.
  İleri
  'yi tıklatın.
 3. Remove Active Directory
  (Active Directory Kaldır) ekranında bir onay kutusu vardır. Bu bilgisayar etki alanındaki son etki alanı denetleyicisiyse, onay kutusunu tıklatarak seçin. Değilse,
  İleri
  'yi tıklatın.
 4. Sonraki ekranda, Active Directory kaldırıldıktan sonra sunucudaki yönetici hesabının parolasını ayarlayın.
  Password
  (Parola) ve
  Confirm Password
  (Parolayı Onayla) kutularına ilgili parolayı yazın ve
  İleri
  'yi tıklatın.
 5. Summary
  (Özet) ekranında, belirlediğiniz seçenekleri gözden geçirip doğrulayın ve
  İleri
  'yi tıklatın.
 6. Sihirbaz sunucudan Active Directory'i kaldırma işlemine başlar. İşlem bittikten sonra, Active Directory'nin bilgisayardan kaldırıldığı bir iletiyle bildirilir.
 7. Sihirbazdan çıkmak için
  Son
  'u tıklatın.
 8. Bilgisayarı yeniden başlatın.
NOT
: Windows 2000 tabanlı DNS sunucularının kendi TCP/IP özelliklerinde DNS için kendilerini göstermesi gerekir. Sunucunun Internet servis sağlayıcısından (ISS) ad çözümlemesi gerekiyorsa, bir iletici yapılandırmanız gerekir.


Özellikler

Makale No: 238369 - Son İnceleme: 10 May 2011 - Düzeltme: 1

Geri bildirim