Tercih Edilen Windows 2000 Terminal Hizmetleri Lisans Sunucusunu Kurma

Önemli Bu makale kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows kayıt defterinin açıklaması

™zet

Bir etki alanı veya sitede çeşitli Microsoft Windows 2000 Terminal Hizmetleri sunucularıyla kullanmak amacıyla belirli bir lisans sunucusunu seçmek için, kayıt defterini belirli bir lisans sunucusunu işaret edecek biçimde değiştirebilirsiniz. Bunu, tüm Terminal Hizmetleri sunucularının hesap işlemlerinde belirli bir lisans sunucusuyla çalışmasını sağlamak veya bir Terminal Hizmetleri sunucusu ve lisans sunucusu farklı etki alanlarında bulunursa yaparsınız. Microsoft, Terminal Server lisans bulma işlemiyle ilgili sorunların en aza indirilebilmesi için DefaultLicenseServer kayıt defteri değerini kullanmanızı önerir.

Daha fazla bilgi

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Belirli bir lisans sunucusu seçmek için, kayıt defterinde aşağıdaki anahtarı bulun:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
Aşağıdaki değeri ekleyin:

Ad: DefaultLicenseServer
Veri türü: REG_SZ
Veri değeri: SunucuAdı
SunucuAdı için uygun lisans sunucusunun NetBIOS adını yazın. Lisans sunucusu bir uzak alt ağda bulunuyorsa, Terminal Hizmetleri tabanlı bilgisayarın NetBIOS adını çözümleyebildiğinden emin olun.
Belirli bir lisans sunucusunu seçmek, yöneticilerin bir sitedeki lisans sunucusunu seçmesini ve aynı sitede bulunan çeşitli etki alanlarındaki Terminal Hizmetleri sunucularını kullanmasını sağlar. Bu, her etki alanı için bir yerel lisans sunucusu yerine, Terminal Hizmetleri sunucularının bir lisans sunucusu kullanmasını sağlar. Günümüzde, Terminal Hizmetleri sunucuları kendi etki alanlarındaki lisans sunucularıyla çalışmaktadır ve bu da, aynı sitedeki başka bir etki alanında bir lisans sunucusu olsa da lisans sunucusunu bulmak amacıyla geniş alan ağı (WAN) bağlantılarının kullanılmasına neden olabilir. Yukarıda anlatılan yöntem, lisans izleme ve hesap işlemleri için etki alanlarının geçilmesini sağlar.

Not DefaultLicenseServer kayıt defteri anahtarını belirlemek, normal bulma işlemini devreden çıkarır. Belirtilen Lisans Sunucusu kullanılamıyorsa, Terminal Server başka bir Lisans Sunucusu'ndan lisansları istemez.Microsoft Windows Server 2003 bir lisans sunucusu belirlemek amacıyla farklı bir kayıt defteri değeri kullanır.

Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

279561 Windows Server 2003 Terminal Hizmetleri'nde lisans sunucusu bulma işlemi nasıl geçersiz kılınır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Özellikler

Makale No: 239107 - Son İnceleme: 29 Eki 2004 - Düzeltme: 1

Geri bildirim