Windows 2000'de Yedekleme Programı Kullanılarak Sistem Durumu Nasıl Yedeklenir ve Geri Yüklenir

™zet

Bu makalede, kritik sistem verilerini yedeklemek ve geri yüklemek için Windows 2000 Yedekleme programında isteğe bağlı olarak sistem durumunu nasıl yedekleyebileceğiniz açıklanmaktadır. Bir etki alanı denetleyicisinde sistem durumunu yedeklemeyi seçtiğinizde, aşağıdaki öğelerin de yedeği alınır:


 • Active Directory (NTDS)
 • Önyükleme dosyaları
 • COM+ sınıf kayıt veritabanı
 • Kayıt defteri
 • Sistem birimi (SYSVOL)
Etki alanı denetleyicisi olmayan bir makinenin sistem durumu yedeklendiğinde, aşağıdaki öğelerin de yedeği alınır:

 • Önyükleme dosyası
 • COM+ sınıf kayıt veritabanı
 • Kayıt defteri
Sertifika Sunucu yüklü bir etki alanı denetleyicisi veya üye sunucu yedeklenirken, aşağıdaki öğelerin de yedeği alınır:

 • Sertifika Sunucusu
Windows 2000 Yedekleme, Windows 2000 etki alanı denetleyicileri üzerindeki Active Directory'yi yedekleyebilir ve geri yükleyebilir. Yedekleme işlemini etki alanı denetleyicisi çevrimiçi durumdayken gerçekleştirebilirsiniz. Geri yükleme işlemini yalnızca etki alanı denetleyicisi Dizin Hizmetleri Geri Yükleme modunda önyüklenmişse (sunucu önyüklenirken F8 tuşuna basılarak) gerçekleştirebilirsiniz.

Etki Alanı Denetleyicisinde Sistem Durumu Nasıl Yedeklenir

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ın üzerine gelin, Sistem Araçları'nın üzerine gelin ve sonra Yedekleme'yi tıklatın.
 2. Yedekleme sekmesini tıklatın.
 3. System State (Sistem Durumu) onay kutusunu seçmek için tıklatın. (Yedeklenecek bileşenlerin tümü sağ bölmede listelenir. Bunları tek tek seçemezsiniz.)


  NOT: Sistem durumu yedeklemesi sırasında, Winnt\Sysvol klasörünü yedeklemeyi seçmeniz gerekir. Kurtarma işlemi sonrasında çalışan bir sistem bölümüne sahip olabilmek için, bu seçeneği geri yükleme işlemi sırasında da seçmeniz gerekir.
Aşağıdaki bilgiler yalnızca etki alanı denetleyicileri için geçerlidir. Üye sunucuları aynı yolla ancak normal modda geri yükleyebilirsiniz.

Aşağıdaki koşulların herhangi biri karşılanmazsa, sistem durumu geri yüklenmez. Yedekleme sistem durumunu geri yüklemeye çalışır ancak başarılı olamaz.

 • %SystemRoot% klasörünün bulunduğu sürücü harfinin, yedekleme alındığı andakiyle aynı olması gerekir.
 • %SystemRoot% klasörünün yedekleme alındığı andakiyle aynı klasör olması gerekir.
 • Sysvol veya diğer Active Directory veritabanları başka bir bölümdeyse, bunların da var ve aynı sürücü harfine sahip olması gerekir. Bölümün boyutu önemli değildir.

Etki Alanı Denetleyicisine Sistem Durumu Nasıl Geri Yüklenir

 1. Etki alanı denetleyicisine sistem durumunu geri yüklemek için, ilk önce bilgisayarı Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Modu'nda başlatın. Bunu yapmak için bilgisayarı yeniden başlatın ve Önyükleme menüsünü gördüğünüzde F8 tuşuna basın.
 2. Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Modu'nu seçin.
 3. Kurtaracağınız Windows 2000 yüklemesini seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.
 4. Oturum açma isteminde, Dcpromo.exe işlemi sırasında girdiğiniz Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Modu kimlik bilgilerini girin.
 5. Güvenli modu kullandığınızı onaylamak için Tamam'ı tıklatın.
 6. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ın üzerine gelin, Sistem Araçları'nın üzerine gelin ve sonra Yedekleme'yi tıklatın.
 7. Geri Yükle sekmesini tıklatın.
 8. Geri yükleme için uygun yedekleme ortamını ve sistem durumunu tıklatın.


  NOT: Geri yükleme işlemi sırasında, geri yükleme işleminden sonra çalışan bir sistem bölümüne sahip olabilmek için Winnt\Sysvol klasörünün de geri yüklenmek üzere seçilmesi gerekir. Geri yükleme işlemi başlatılmadan önce "birleşim noktalarını ve verileri" geri yükleme gelişmiş seçeneğinin de seçili olduğundan emin olun. Bu, sistem bölümü birleşim noktalarının yeniden oluşturulmasını sağlar.
 9. Dosyaların geri yükleneceği yer kutusunda Özgün Konum'u seçin.

  NOT: Bir dosyayı farklı bir konuma veya tek bir dosyaya geri yüklemeyi seçtiğinizde, sistem durumu verilerinin tümü geri yüklenmez. Bu seçenekler daha çok önyükleme dosyaları veya kayıt defteri anahtarları için kullanılır.
 10. Geri Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.
 11. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

235478 Varsayılan olmayan %SystemRoot% klasörüne sahip hatalı sistem sürücüsünden kurtarma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


Özellikler

Makale No: 240363 - Son İnceleme: 22 Kas 2005 - Düzeltme: 1

Geri bildirim