Regsvr32 aracı nasıl kullanılır ve Regsvr32 hata iletileri nasıl giderilir?

Şunlar için geçerlidir: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Business N 64-bit Edition Daha fazla

Küçük İşletme müşterisiyseniz, ek sorun giderme ve öğrenme kaynaklarını Küçük İşletme Desteği sitesinde bulabilirsiniz
Bu makale almakta olduğunuz hata iletisini açıklamıyorsa ayrıntılı hata iletisi açıklamalarını, önerilen eylemleri ve ek destek kaynaklarını Olaylar ve Hata İletisi Merkezi web sitesinden edinebilirsiniz.

™zet


DLL veya ActiveX Denetimleri (OCX) dosyaları gibi OLE denetimlerinin kayıtlı olması gerekir. OLE denetimini kaydetmek Windows kayıt defterini dosyanın konumu ve özellikleri ile güncelleştirir, böylece program düzgün şekilde çalışır.

Windows, Microsoft Internet Explorer veya diğer programlarla ilgili bazı sorunları gidermede yardım almak için OLE denetimlerini kaydetmek ve kaydını silmek üzere Regsvr32 aracını (Regsvr32.exe) kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesi Windows Update sitesinden yeniden yüklemeden önce Wuv3is.dll denetiminin kaydını silmek için Regsvr32.exe aracının kullanılmasını gerektirir:
241122 Ürün Güncelleştirmeleri'ni tıklattığınızda uygulama hatası

Denetimin kaydı başarısız olursa veya başarısız OLE denetimi kaydında sorunlarının nasıl giderileceği hakkında geliştiricinin bilgilerini isterseniz, Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın. 
140346 OLE denetimi kayıt hatasının olası nedenleri

Daha fazla bilgi


Regsvr32.exe aracı Microsoft Internet Explorer 3.0 veya sonraki sürümlerinde, Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) veya sonraki sürümlerinde ve Windows NT 4.0 Service Pack 5 (SP5) veya sonraki sürümlerinde bulunmaktadır. Regsvr32.exe, System klasörüne (Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95) veya System32 klasörüne (Windows NT/Windows XP/Windows Vista/Windows 7) yüklenir. 

Not Windows işletim sisteminin 64-bit sürümlerinde Regsv32.exe dosyasının iki sürümü bulunmaktadır:
 • 64-bit sürümü %systemroot%\System32\regsvr32.exe dosyasıdır.
 • 32-bit sürümü %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe dosyasıdır.

Regsvr32.exe kullanımı

RegSvr32.exe aracında aşağıdaki komut satırı seçenekleri bulunmaktadır:

Çözümü görüntülemek/gizlemek için burayı tıklatın
 
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] dllname

/u - Sunucu kaydını kaldır

/i - DllInstall'u isteğe bağlı [komut satırı] geçirerek çağır; /u ile kullanıldığında DLL Kaldır'ı çağırır
/n - DllRegisterServer'ı çağırma; bu seçenek /i ile birlikte kullanılmalıdır

/s – Sessiz; iletişim kutusu göstermeme (Windows XP ve Windows Vista'da eklidir)
Regsvr32.exe'yi kullandığınızda, bileşeni yüklemeye ve DLLSelfRegister işlevini çağırmaya çalışır. Bu deneme başarılı olursa, Regsvr32.exe aracı başarılı olunduğunu gösteren bir iletişim kutusu görüntüler. Deneme başarısız olursa, Regsvr32.exe bir hata iletisi döndürür. Bu ileti bir Win32 hata kodu içerebilir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

193625 WinInet hata kodları (12001 - 12156 arası)

Örneğin, Sample.ocx ActiveX denetimini el ile kaydetmek için komut istemine aşağıdaki komutu yazın:

c:\regsvr32.exe sample.ocx

Windows Vista ve sonrasındaki Regsvr32.exe hata iletileri

Aşağıdaki liste RegSvr32 hata iletilerini ve olası nedenleri içermektedir:

Çözümü görüntülemek/gizlemek için burayı tıklatın
 
 • ""%1"" komut bayrağı geçerli değil. Lütfen komut kullanımını gözden geçirin ve yeniden deneyin.
 • Komut satırında regsvr32.exe aracına geçersiz bir seçenek birleşimi geçirilmiştir.
 • Bu komut yalnızca Microsoft Visual Studio OLE Activex Denetimi projesi açıksa geçerli olur.
 • Regsvr32.exe aracı Visual Studio tarafından çağrılmıştır, ancak komut satırında hiçbir modül belirtilmemiştir.
 • Modül kaydettirmek için bir ikili dosya adı sağlamalısınız.
 • Regsvr32.exe aracı komut satırında modül belirtilmeden çağrılmıştır.
 • OleInitialize komutu çalıştırılamadı. Bilgisayarınızın belleği yetersiz olabilir. Açık programları kapatın ve yeniden deneyin.
 • Regsvr32'nin gerekli COM kitaplığı işlevlerini çağırmadan önce COM kitaplığını başlatması ve kapanırken kitaplığı kapatması gerekir. COM kitaplığını başlatma veya kapatma denemesi başarısız olursa bu hata iletileri oluşur.
 • ""%1"" modülü yüklenemedi.\n\n İkili dosyanın belirtilen yolda depolandığından emin olun veya ikili dosyada ya da buna bağımlı .DLL dosyalarında sorun olup olmadığını denetlemek üzere hata ayıklayın.\n\n%2.
 • Komut satırında belirtilen bir modül yüklenirken bir hata oluşmuştur. Hata metni, iletinin parçası olarak görüntülenir.
 • ""%1"" modülü yüklendi, ancak %2 giriş noktası bulunamadı.\n\n""%1"" öğesinin geçerli bir DLL veya OCX dosyası olduğundan emin olun ve yeniden deneyin
 • Regsvr32.exe komut satırında belirtilen modülde gerekli giriş noktasını bulamamıştır. Bu durum, giriş noktaları modülden doğru şekilde verilmezse veya modül bir .DLL ya da .OCX dosyası değilse oluşabilir.
 • ""%1"" modülü yüklendi, ancak %2 çağrısı %3 hata koduyla başarısız oldu.\n\nBu sorun hakkında daha fazla bilgi için hata kodunu arama terimi olarak kullanıp çevrimiçi arama gerçekleştirin.
 • Regsvr32.exe komut satırında belirtilen modüldeki giriş noktasını çağırdığında bir hata oluşmuştur. Hata metni, iletinin parçası olarak görüntülenir.
 • ""%1"" modülü çalıştırdığınız Windows sürümüyle uyumlu olmayabilir. Modülün regsvr32.exe dosyasının x86 (32 bit) veya x64 (64 bit) sürümüyle uyumlu olup olmadığını denetleyin.
 • Bu hata, örneğin regsvr32.exe x86 bilgisayarda çalıştırılırsa ve komut satırında belirtilen modül 64 bit modülse oluşabilir.

Windows Vista'dan daha eski Windows sürümlerindeki Regsvr32.exe hata iletileri

Aşağıdaki liste RegSvr32 hata iletilerini ve olası nedenleri içermektedir:

Çözümü görüntülemek/gizlemek için burayı tıklatın
 
 • Tanınmayan bayrak: /geçersiz_bayrak
 • Geçersiz bir bayrak veya anahtar birleşimi yazdınız (bu makaledeki "Regsvr32.exe Kullanımı" bölümüne bakın).
 • DLL adı belirtilmedi.
 • .dll dosyası adını yazmadınız (bu makaledeki "Regsvr32.exe Kullanımı" bölümüne bakın).
 • Dll_Adı yüklendi ancak DllRegisterServer veya DllUnregisterServer giriş noktası bulunamadı.
 • Belirtilen Dll adı bir .dll veya .ocx dosyası değil. Örneğin, regsvr32 wjview.exe komutunun yazılması bu hata iletisine neden olur.
 • Dll_Adı yürütülebilir bir dosya değil ve bu dosya türü için kaydettirilmiş kayıt yardımcısı yok.
 • Belirtilen Dll adı yürütülebilir bir dosya (.exe, .dll veya .ocx) değil. Örneğin, regsvr32 autoexec.bat komutunun yazılması bu hata iletisine neden olur.
 • Dll_Adı yüklendi ancak DllRegisterServer veya DllUnregisterServer giriş noktası bulunamadı.
 • Belirtilen Dll adı verilmemiş olabilir veya belirtilen Dll adının bozuk bir sürümü bellekte olabilir. Dosyayı algılayıp kaldırmak için Pview aracını kullanmayı düşünün.
 • Dll_Adı kendini kaydettirebilir değil veya bozuk bir sürümü bellekte yüklü.
 • Örneğin, regsvr32 icwdial.dll komutunun yazılması, Icwdial.dll dosyası kendini kaydettirebilir olmadığından bu hata iletisini döndürür. Dll adı'nın bozuk bir sürümünün bellekte yüklü olduğundan şüpheleniyorsanız, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı veya dosyanın özgün sürümünü yeniden ayıklamayı deneyin. Windows NT çalıştırıyorsanız Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit'teki Kill veya Pview aracını kullanmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Bilgi Bankası makalesi 197155: Artık işlem nasıl sonlandırılır?
 • OleInitialize başarısız oldu (veya OleUninitialize başarısız oldu)
 • Regsvr32'nin gerekli COM kitaplığı işlevlerini çağırmadan önce COM kitaplığını başlatması ve kapanırken kitaplığı kapatması gerekir. COM kitaplığını başlatma veya kapatma denemesi başarısız olursa bu hata iletileri oluşur. Örneğin, Ole32.dll dosyası bozulmuş veya sürümü yanlış olabilir.
 • LoadLibrary("Dll_Adı") başarısız oldu. GetlastError'ün döndürdüğü: 0x00000485
 • Winerror.h'deki 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND) hata kodu. Bu, "Bu uygulamayı çalıştırmak için gerekli kitaplık dosyalarından biri bulunamıyor" anlamına gelir. Örneğin, regsvr32 olmayan.dll komutunun yazılması, Olmayan.dll dosyası bulunamazsa bu hata iletisini döndürür.
 • LoadLibrary("Dll_Adı") başarısız oldu. GetlastError'ün döndürdüğü: 0x00000002
 • Winerror.h'deki 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND) hata kodu. Bu, "Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor." anlamına gelir. Başka bir deyişle, bağımlı DLL bulunamamıştır. Örneğin, Tapi32.dll (bağımlılık) eksikken regsvr32 icwdial.dll komutunun yazılması bu hata iletisini döndürür.
 • LoadLibrary("dskmaint.dll") başarısız oldu. GetlastError'ün döndürdüğü: 0x000001f
 • Winerror.h'deki 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE) hata kodu. Bu, "Sisteme bağlı bir aygıt çalışmıyor" anlamına gelir. Bir Win16 .dll dosyasını kaydettirmeye çalışırsanız bu davranış oluşabilir. Örneğin, regsvr32 dskmaint.dll komutunun yazılması bu hata iletisini döndürür.
 • DllRegisterServer (veya DllUnregisterServer) Dll_Adı başarısız oldu. Dönüş kodu: dize
 • İletide belirtilen dize'nin Winerror.h dosyasını arayın.