Windows 2000'deki Svchost.exe Dosyasının Açıklaması

Bu makalenin Microsoft Windows XP sürümü için, bkz: 314056 .

™zet

Svchost.exe, dinamik bağlantı kitaplıklarından (DLL dosyaları) çalıştırılan hizmetler için genel ana işlem adıdır. Svchost.exe dosyası, %SystemRoot%\System32 klasöründedir. Başlangıçta, Svchost.exe yüklemesi gereken hizmetlerin listesini oluşturmak için kayıt defterinin hizmetler bölümünü denetler. Svchost.exe dosyasının aynı anda çalışan birden çok kopyası olabilir. Her Svchost.exe oturumu bir hizmet grubu içerebilir, böylece Svchost.exe'nin nasıl ve nerede başlatıldığına bağlı olarak farklı hizmetler çalıştırılabilir. Bu, denetim ve hata ayıklama işlemlerinin daha iyi yapılabilmesini sağlar.

Svchost.exe grupları, aşağıdaki kayıt defteri anahtarında tanımlanır:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Bu anahtar altındaki her değer farklı bir Svchost grubunu temsil eder ve etkin işlemleri görüntülediğinizde farklı bir örnek olarak görüntülenir. Her değer bir REG_MULTI_SZ değeridir ve bu Svchost grubu altında çalışan hizmetleri içerir. Her Svchost grubu, Parameters anahtarı bir ServiceDLL değeri içeren aşağıdaki kayıt defteri anahtarından ayıklanan bir veya daha fazla service_names içerebilir:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Hizmet

Daha fazla bilgi

Svchost'ta çalıştırılan hizmetlerin bir listesini görüntülemek için:

  1. Windows 2000 yükleme CD'sinin Support\Tools klasöründe, Tlist.exe hizmet programını Support.cab dosyasından ayıklayın.
  2. Başlat menüsünde, Çalıştır'ı tıklatın ve sonra da cmd yazın.
  3. Tlist.exe hizmet programını ayıkladığınız klasöre gidin.
  4. tlist -s yazın.
Tlist.exe dosyası, etkin işlemlerin bir listesini görüntüler. -s anahtarı, her işlemdeki etkin hizmetlerin listesini gösterir. İşlem hakkında daha fazla bilgi için, tlist pid yazın.

Aşağıdaki örnek Tlist çıktısı, iki Svchost.exe örneğinin çalıştığını göstermektedir:

0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Title:
180 winlogon.exe Title: NetDDE Agent
208 services.exe Svcs: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schedule
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Title: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Title: Program Manager
1032 OSA.EXE Title: Reminder
1300 cmd.exe Title: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Title: WMS Idle
1264 rundll32.exe Title:
1000 mmc.exe Title: Device Manager
1144 tlist.exe
Bu örnekteki iki gruplandırma için kayıt defteri ayarı aşağıdaki gibidir:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
Özellikler

Makale No: 250320 - Son İnceleme: 19 Oca 2004 - Düzeltme: 1

Geri bildirim