Windows 95, Windows 98 veya Windows Millennium Edition üzerine Windows 2000'i Yüklediğinizde veya Yükselttiğinizde "NTLDR Eksik" Hata İletisi

Bu makalenin Microsoft Windows XP sürümü için bkz:
314057 Windows 95, Windows 98 veya Windows Millennium Edition üzerine Windows XP'yi yüklediğinizde veya Yükselttiğinizde "NTLDR eksik" hata iletisi

Belirtiler

Windows 2000 yüklemeyi ya da Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 veya Microsoft Windows Millennium Edition (Me) tabanlı bir bilgisayarı Windows 2000'e yükseltmeyi denediğinizde, ilk yeniden başlatma sonrasında aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
NTLDR eksik

Yeniden başlatmak için bir tuşa basın
Bu davranış yalnızca, FAT32 dosya sistemini kullanan büyük kapasiteli bir sürücüye Windows 95, Windows 98 veya Windows Me yüklendiğinde görülür.

Neden

Bu davranışın nedeni, Windows 95, Windows 98 veya Windows Me yüklemesinin farklı geometriye sahip bir sürücüye hatalı şekilde kopyalanması ve ayrıca aşağıdaki koşulların geçerli olmasıdır:
 • Sistem/önyükleme bölümü FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirilmiştir.
 • Bilgisayar INT-13 uzantıları kullanarak önyükleme yapmaktadır (7,8 gigabayttan büyük olan ve bölümleme tablosunda System-ID (Sistem Kimliği) türü 0C olan bir bölüm).
 • FAT32 BIOS Parametre Bloğu'nda (BPB) Heads (kafa sayısı, yüz sayısı) değeri yanlıştır. Bunun fiziksel sürücünün geometrisiyle eşleşmesi gerekir.
Windows 95, Windows 98 veya Windows ME önyükleme kodu, BPB'deki kafa değerini yok sayar ve değer geçersiz olsa bile önyükleme yapar. Windows 2000 önyükleme kodu bu değeri kullanır ve yanlış olduğu taktirde önyükleme işleminin başarısız olmasına neden olur.

Çözüm

Bu davranışı düzeltmek için, FAT32 BPB'deki geçersiz Kafa Sayısı (yüz sayısı) değerini düzelterek Windows 2000 önyükleme işleminin devam edebilmesini sağlayın. Alanı güncelleştirmenin en kolay yolu, aşağıdaki yordamı kullanarak Windows 95, Windows 98 veya Windows Me önyükleme kodunu yeniden yazmaktır:
 1. Bilgisayarı, Sys.com dosyasını (bu dosya varsayılan olarak vardır) içeren bir Windows 95, Windows 98 veya Windows Me Başlangıç disketiyle yeniden başlatın.
 2. Bir komut isteminde
  sys c:
  yazın. Bu komut Windows 95, Windows 98 veya Windows Me önyükleme kodunu doğru BPB bilgileriyle yeniden yazar. Başarılı olursa, adım 3'e geçin.


  Windows Me başlangıç disketi kullanıyorsanız ve "C: sürücüsündeki standart konumlarda sistem dosyası bulunamıyor" iletisini veren bir hata alıyorsanız, bu durum Windows Me yüklemesindeki bir veya daha fazla dosyanın kaldırıldığını gösterir. Aşağıdaki adımları izleyerek,
  sys
  komutunun erişebilmesi için doğru dosyaları sürücüye yerleştirin:
  1. Aşağıdaki komutları kullanarak c:\Windows komut istemine geçin:
   c:

   cd\windows
   NOT
   : Windows farklı bir klasöre yüklenmişse, yukarıdaki komutları uygun şekilde değiştirmeniz gerekir.
  2. Aşağıdaki komutu kullanarak, Command dizine geçmeye çalışın:
   cd command
   Yolun bulunamadığını bildiren bir hata iletisi alırsanız, aşağıdaki komutu yazıp klasörü oluşturun ve yukarıdaki komutu yeniden çalıştırın:
   md command
  3. Aşağıdaki komutu kullanarak EBD klasörüne geçin:
   cd ebd
   Yolun bulunamadığını bildiren bir ileti alırsanız, aşağıdaki komutu kullanarak klasörü oluşturun ve yukarıdaki komutu yeniden çalıştırın:
   md ebd
  4. EBD klasöründe, aşağıdaki komutları kullanarak io.sys dosyasını sabit diskin kökünden kopyalayın ve winboot.sys olarak yeniden adlandırın; bu, sys.com'un sistemi aktarmak için gereksinim duyduğu dosyadır:
   attrib -s -h -r c:\io.sys

   copy c:\io.sys winboot.sys
  5. Sonra yeniden A sürücüsüne geçin ve aşağıdaki komutları kullanarak sürücüye sys işlemi yapın:
   a:

   sys c:
 3. Bilgisayarı Windows 95, Windows 98 veya Windows Me ile yeniden başlatın ve Windows 2000 yükleme veya yükseltme işlemini yeniden deneyin.


  NOT
  : Bunun yerine,
  sys c:
  komutunu çalıştırdıktan sonra, Kurtarma Konsolu'nda başlatabilir ve Windows 2000 önyükleme kodunu yeniden yazmak için
  fixboot
  komutunu kullanabilirsiniz. Bu yordam, özgün yüklemenin normal şekilde devam etmesini sağlar.

Durum

Microsoft bu durumun, bu makalenin başında listelenen Microsoft ürünlerinde bir sorun olduğunu onaylamıştır.
Özellikler

Makale No: 255220 - Son İnceleme: 13 Nis 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim