Başlangıç-Toplam türü satır ve bir Bitiş-Toplam türü satır ın İsviçre sürümü Microsoft Dynamics NAV 2009 olan bir deftere nakledilmiş olan fatura bir Bitiş-Toplam türü satırındaki KDV dahil tutar değeri yanlış


Bu makale, Microsoft Dynamics NAV'da aşağıdaki ülke ve dil yerel ayarları için geçerlidir.
 • Fransızca (İsviçre) (fr-ch)
 • Almanca (İsviçre) (gr-ch)
 • İtalyanca (İsviçre) (BT-ch)

Belirtiler


Başlangıç-Toplam türü satır ve bir Bitiş-Toplam türü satır ın İsviçre sürümü Microsoft Dynamics NAV 2009 olan bir satış faturası deftere nakledildikten sonra deftere nakledilen faturanın Bitiş-Toplam türü satırda KDV dahil tutar değeri yanlış.
Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'ın İsviçre sürümü
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)'ın İsviçre sürümü

Çözüm


Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.


Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) KDV dahil tutar - OnFormat tetikleyici kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ...IF (Type = Type::"End-Total") AND ("Subtotal net" <> 0) THEN BEGIN

  // Delete the following line.
  Text := FORMAT("Subtotal net",0,'<Sign><Integer Thousand><Decimals,3>');

  CurrForm."Amount Including VAT".UPDATEFONTBOLD := TRUE;
  END;
  ...
  Kod değiştirme
  ...IF (Type = Type::"End-Total") AND ("Subtotal net" <> 0) THEN BEGIN

  // Add the following line.
  Text := FORMAT(CalcTotalAmountIncludingVAT("Document No.","Line No."),0,'<Sign><Integer Thousand><Decimals,3>');

  CurrForm."Amount Including VAT".UPDATEFONTBOLD := TRUE;
  END;
  ...
 2. Deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) formunda yeni bir yerel CalcTotalAmountIncludingVAT işlev oluşturma işlevi oluşturmak için şu adımları izleyin:
  1. CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) formunda yeni bir yerel parametre ekleyin ve sonra parametre aşağıdaki gibi belirtin:
   • Var: No
   • Adı: DocumentNo
   • Veri türü: kod
   • Uzunluk: 20
  2. CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) formunda yeni bir yerel parametre ekleyin ve sonra parametre aşağıdaki gibi belirtin:
   • Var: No
   • Adı: EndLineNo
   • Veri türü: Tamsayı
  3. Yeni bir dönüş değeri deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) içinde CalcTotalAmountIncludingVAT işlevini ekleyin ve sonra dönüş değeri aşağıdaki gibi belirtin:
   • Adı: AmountIncludingVAT
   • Dönüş türü: ondalık
  4. Deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde yeni bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:
   • Adı: SalesInvoiceLine
   • Veri türü: kayıt
   • Alt tür: Satış Fatura satırı
  5. Deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde yeni bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:
   • Adı: Say
   • Veri türü: Tamsayı
  6. Deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde yeni bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:
   • Adı: BeginLineNo
   • Veri türü: Tamsayı
  7. Deftere nakledilen satış faturası alt formu (133) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde aşağıdaki satırları ekleyin:
   PROCEDURE CalcTotalAmountIncludingVAT(DocumentNo : Code[20];EndLineNo : Integer) AmountIncludingVAT : Decimal
   Count := -1;
   BeginLineNo := 0;
   SalesInvoiceLine.RESET;
   SalesInvoiceLine.SETRANGE("Document No.",DocumentNo);
   SalesInvoiceLine.SETRANGE("Line No.",0,EndLineNo);
   IF SalesInvoiceLine.FINDLAST THEN
   REPEAT
   IF SalesInvoiceLine.Type = SalesInvoiceLine.Type::"Begin-Total" THEN
   IF Count = 0 THEN
   BeginLineNo := SalesInvoiceLine."Line No."
   ELSE
   Count := Count - 1
   ELSE
   IF SalesInvoiceLine.Type = SalesInvoiceLine.Type::"End-Total" THEN
   Count := Count + 1;
   UNTIL (SalesInvoiceLine.NEXT(-1) = 0) OR (BeginLineNo <> 0);
   SalesInvoiceLine.SETRANGE("Line No.",BeginLineNo,EndLineNo);
   SalesInvoiceLine.CALCSUMS("Amount Including VAT");
   AmountIncludingVAT := SalesInvoiceLine."Amount Including VAT";CalcTotalAmountIncludingVAT(DocumentNo : Code[20];EndLineNo : Integer) AmountIncludingVAT : Decimal

   Count := -1;
   BeginLineNo := 0;
   SalesInvoiceLine.RESET;
   SalesInvoiceLine.SETRANGE("Document No.",DocumentNo);
   SalesInvoiceLine.SETRANGE("Line No.",0,EndLineNo);
   IF SalesInvoiceLine.FINDLAST THEN
   REPEAT
   IF SalesInvoiceLine.Type = SalesInvoiceLine.Type::"Begin-Total" THEN
   IF Count = 0 THEN
   BeginLineNo := SalesInvoiceLine."Line No."
   ELSE
   Count := Count - 1
   ELSE
   IF SalesInvoiceLine.Type = SalesInvoiceLine.Type::"End-Total" THEN
   Count := Count + 1;
   UNTIL (SalesInvoiceLine.NEXT(-1) = 0) OR (BeginLineNo <> 0);
   SalesInvoiceLine.SETRANGE("Line No.",BeginLineNo,EndLineNo);
   SalesInvoiceLine.CALCSUMS("Amount Including VAT");
   AmountIncludingVAT := SalesInvoiceLine."Amount Including VAT";
 3. Deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) KDV dahil tutar - OnFormat tetikleyici kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ...IF (Type = Type::"End-Total") AND ("Subtotal net" <> 0) THEN BEGIN

  // Delete the following line.
  Text := FORMAT("Subtotal net",0,'<Sign><Integer Thousand><Decimals,3>');

  CurrForm."Amount Including VAT".UPDATEFONTBOLD := TRUE;
  END;
  ...
  Kod değiştirme
  ...IF (Type = Type::"End-Total") AND ("Subtotal net" <> 0) THEN BEGIN

  // Add the following line.
  Text := FORMAT(CalcTotalAmountIncludingVAT("Document No.","Line No."),0,'<Sign><Integer Thousand><Decimals,3>');

  CurrForm."Amount Including VAT".UPDATEFONTBOLD := TRUE;
  END;
  ...
 4. Deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) içinde yeni bir yerel CalcTotalAmountIncludingVAT işlev oluşturma işlevi oluşturmak için şu adımları izleyin:
  1. Deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde yeni bir yerel parametre ekleyin ve sonra da parametre aşağıdaki gibi belirtin:
   • Var: No
   • Adı: DocumentNo
   • Veri türü: kod
   • Uzunluk: 20
  2. Deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde yeni bir yerel parametre ekleyin ve sonra da parametre aşağıdaki gibi belirtin:
   • Var: No
   • Adı: EndLineNo
   • Veri türü: Tamsayı
  3. Yeni bir dönüş değeri deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) içinde CalcTotalAmountIncludingVAT işlevini ekleyin ve sonra dönüş değeri aşağıdaki gibi belirtin:
   • Adı: AmountIncludingVAT
   • Dönüş türü: ondalık
  4. Deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde yeni bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:
   • Adı: SalesCrMemoLine
   • Veri türü: kayıt
   • Alt tür: Satış İade Fat.
  5. Deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde yeni bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:
   • Adı: Say
   • Veri türü: Tamsayı
  6. Deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde yeni bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:
   • Adı: BeginLineNo
   • Veri türü: Tamsayı
  7. Deftere nakledilen satış iade faturası alt formu (135) CalcTotalAmountIncludingVAT işlevinde aşağıdaki satırları ekleyin:
   PROCEDURE CalcTotalAmountIncludingVAT(DocumentNo : Code[20];EndLineNo : Integer) AmountIncludingVAT : Decimal
   Count := -1;
   BeginLineNo := 0;
   SalesCrMemoLine.RESET;
   SalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.",DocumentNo);
   SalesCrMemoLine.SETRANGE("Line No.",0,EndLineNo);
   IF SalesCrMemoLine.FINDLAST THEN
   REPEAT
   IF SalesCrMemoLine.Type = SalesCrMemoLine.Type::"Begin-Total" THEN
   IF Count = 0 THEN
   BeginLineNo := SalesCrMemoLine."Line No."
   ELSE
   Count := Count - 1
   ELSE
   IF SalesCrMemoLine.Type = SalesCrMemoLine.Type::"End-Total" THEN
   Count := Count + 1;
   UNTIL (SalesCrMemoLine.NEXT(-1) = 0) OR (BeginLineNo <> 0);
   SalesCrMemoLine.SETRANGE("Line No.",BeginLineNo,EndLineNo);
   SalesCrMemoLine.CALCSUMS("Amount Including VAT");
   AmountIncludingVAT := SalesCrMemoLine."Amount Including VAT";CalcTotalAmountIncludingVAT(DocumentNo : Code[20];EndLineNo : Integer) AmountIncludingVAT : Decimal

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'ın İsviçre sürümü
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)'ın İsviçre sürümü

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum


Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.