"Kod türü dönüştürme kodu altında taşma. Değer: [Starting_No.] "bir alış irsaliyesi veya sevk irsaliyesi'nın İsviçre sürümü Microsoft Dynamics NAV de geri aldığınızda hata iletisi


Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a aşağıdaki ülke ve dil yerel ayarları için geçerlidir.
 • Fransızca (İsviçre) (fr-ch)
 • Almanca (İsviçre) (gr-ch)
 • İtalyanca (İsviçre) (BT-ch)

Belirtiler


Deftere nakledilen alış irsaliyesindeki, Alış İrsaliyesini Geri Al işlevini çalıştırdığınızda, Microsoft Dynamics NAV İsviçre sürümü taşma aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Kod türü dönüştürme kodu altında taşma. Değer: Starting_No.

Sevk irsaliyesi, deftere nakledilen iade sevk irsaliyesi veya deftere nakledilen iade alış irsaliyesi geri alırsanız da bu sorun oluşur.
Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)'ın İsviçre sürümü
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'ın İsviçre sürümü

Çözüm


Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.


Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Satınalma alış irsaliyesi satırındaki Al kod (5813) GetCorrectiveRcptLineNo işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ...END;
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE GetCorrectiveRcptLineNo@1150001(DocumentNo@1150000 : Code[10];LineNo@1150001 : Integer) LineSpacing : Integer;
  // End of the deleted line.

  VAR
  PurchRcptLine2@1150002 : Record 121;
  BEGIN
  ...
  Kod değiştirme
  ...END;
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE GetCorrectiveRcptLineNo@1150001(DocumentNo@1150000 : Code[20];LineNo@1150001 : Integer) LineSpacing : Integer;
  // End of the added line.

  VAR
  PurchRcptLine2@1150002 : Record 121;
  BEGIN
  ...
 2. Geri iade sevk irsaliyesi satırı kod (5814) GetCorrectiveReturnShptLineNo işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ... END;
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE GetCorrectiveReturnShptLineNo@1150000(DocumentNo@1150000 : Code[10];LineNo@1150001 : Integer) LineSpacing : Integer;
  // End of the deleted line.
  VAR
  ReturnShptLine2@1150002 : Record 6651;
  BEGIN
  ...
  Kod değiştirme
  ...END;
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE GetCorrectiveReturnShptLineNo@1150000(DocumentNo@1150000 : Code[20];LineNo@1150001 : Integer) LineSpacing : Integer;
  // End of the added line.

  VAR
  ReturnShptLine2@1150002 : Record 6651;
  BEGIN
  ...
 3. Satış sevk irsaliyesi satırı geri kod (5815) GetCorrectiveSalesShptLineNo işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ... UNTIL ServItem.NEXT = 0;
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE GetCorrectiveSalesShptLineNo@1150000(DocumentNo@1150000 : Code[10];LineNo@1150001 : Integer) LineSpacing : Integer;
  // End of the deleted line.

  VAR
  SalesShptLine2@1150002 : Record 111;
  BEGIN
  ...
  Kod değiştirme
  ...UNTIL ServItem.NEXT = 0;
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE GetCorrectiveSalesShptLineNo@1150000(DocumentNo@1150000 : Code[20];LineNo@1150001 : Integer) LineSpacing : Integer;
  // End of the added line.
  VAR
  SalesShptLine2@1150002 : Record 111;
  BEGIN
  ...
 4. İade alış irsaliyesi satırı geri kod (5816) GetCorrectiveReturnRcptLineNo işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ... END;
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE GetCorrectiveReturnRcptLineNo@1150000(DocumentNo@1150000 : Code[10];LineNo@1150001 : Integer) LineSpacing : Integer;
  // End of the deleted line.
  VAR
  ReturnRcptLine2@1150002 : Record 6661;
  BEGIN
  ...
  Kod değiştirme
  ...END;
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE GetCorrectiveReturnRcptLineNo@1150000(DocumentNo@1150000 : Code[20];LineNo@1150001 : Integer) LineSpacing : Integer;
  // End of the added line.
  VAR
  ReturnRcptLine2@1150002 : Record 6661;
  BEGIN
  ...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)'ın İsviçre sürümü
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'ın İsviçre sürümü


Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum


Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Başvurular


SE VSTF DynamicsNAV: 254685
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.