Havale Test raporunu Microsoft Dynamics NAV Kuzey Amerika sürümünde filtreleme sorunlarla karşılaşabilirsiniz


Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a Kuzey Amerika (na) dil yerel ayar için geçerlidir.

Belirtiler


Kuzey Amerika sürümünde Microsoft Dynamics NAV, süzme aşağıdaki sorunlarla karşılaşırsınız:
 • Mevduat listeden havale Test raporu çalıştırdığınızda, rapor seçili havale kaydı "Hayır" değerini kullanarak REC filtre uygular. Raporun tamamlandığını veya iptal ancak REC hala filtrelenmiş duruma beklenmedik biçimde yansıtır. Bu liste yalnızca bir havale kaydı görüntüler neden olur.
 • Depozito başka bir rapor çalıştırdığınızda bir depozito havale Test Raporu çalıştırdıktan sonra raporu Rapor hala önceki havale kullandığından farklı bir depozito için yanlış çalıştırılır. Bu sorun, "Havale Test Raporu" işlevi doğrudan hiçbir filtre olmadan raporu çalıştırmak için RunObject özelliği kullanması nedeniyle oluşur.

Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) Kuzey Amerika sürümü
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Kuzey Amerika sürümü

Çözüm


Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.


Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Mevduat sayfası (36646) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ...ACTIONS
  ...
  ID="1020001"
  ...
  OnAction=BEGIN

  // Delete the following lines.
  Rec.SETRANGE("No.","No.");
  REPORT.RUN(REPORT::"Deposit Test Report",TRUE,FALSE,Rec);
  // End of the deleted lines.

  END;

  ...
  Kod değiştirme
  ......

  ACTIONS
  ...
  ID="1020001"
  ...

  OnAction=VAR

  // Add the following line.
  DepositHeader@1170000001 : Record 10140;
  // End of the added line.

  BEGIN

  // Add the following lines.
  DepositHeader.SETRANGE("No.","No.");
  REPORT.RUN(REPORT::"Deposit Test Report",TRUE,FALSE,DepositHeader);
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 2. Havale (10140) sayfa kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ......ACTIONS
  ...
  ID="1904394106"
  ...
  // Delete the following line.
  RunObject=Report 10402;
  // End of the deleted line.

  Promoted=Yes;
  PromotedCategory=Report
  ...
  Kod değiştirme
  ......ACTIONS
  ...
  ID="1904394106"
  ...
  Promoted=Yes;
  PromotedCategory=Report
  OnAction=BEGIN

  // Add the following lines.
  DepositHeader.SETRANGE("No.","No.");
  REPORT.RUN(REPORT::"Deposit Test Report",TRUE,FALSE,DepositHeader);
  // End of the added lines.
  ...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) Kuzey Amerika sürümü
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Kuzey Amerika sürümü


Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum


Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Başvurular


SE VSTF DynamicsNAV: 267685
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.